Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Agnete Schjønsby

[#11867] Nikka Vonens skole på Steia / Steien

Recommended Posts

Guest Agnete Schjønsby

Min oldemor ble, som foreldreløs, sendt til denne skolen og bodde der ved FT 1900 . Har funnet litt informasjon om skolen på nettet og hos Fagerheim. Finns det andre kilder om skolen? Elevprotokoller etc?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solås

Hei Agnete -I juleheftet 'Jul i Sunnfjord' 1973 har Anne Johanne Kvale skrevet en firesiders artikkel: 'Nikka Vonen - ei føregangskvinne frå Sunnfjord.'Dette ligger nær opp til en biografisk skildring av henne, og følgelig finnes også noe info om skolen.Det fremgår av artikkelen at en Marie Michelet skal ha skrevet en bok 'Minner og tidsbilder' hvor skolen omtales som 'datidens pedagogiske mønstersted.' Kanskje finnes denne på biblioteket?Ellers kan jeg sitere litt fra juleheftet:...Til å byrja med greidde ho alt åleine, men etter kvart måtte ho få andre lærarinner til hjelp. Ho måtte ha hjelp til drift av garden, men også dette administrerte ho sjølv. Av dei som var lærarinner hjå henne, kan nemnast frk. Walnum og frk. Bader, halvsøstrene hennar Lisa og Jenny Vonen og Thora Wettergren. Sistnemnde var i mange år lærarinne i praktiske fag.Som nemt tidligare var Nikka Vonen sterkt historisk interessert, og ho underviste sjølv i dette faget og i religion. Ein av elevane hennar, Rosa Blehr, skriv om desse timane i 'Husmoderen' i 1906, i samband med Nikkas 70 års dag: 'Vi mindes skoletimerne, de alvorsfulde religionstimer, de fornøielige historietimer med meget mere. Thi Nikkas undervisning var altid så eiendommelig levende og frisk, så lig hende selv -'Ein annan stad heiter det at ho kunne sagaane utanåt og også Bibelen på det næraste. Ho førebudde seg grundig til timane, og hu brukte alltid dei nyaste lærebøkene. Ho var også språkkunnig og meistra både engels og tysk.I 'Urd' i 1906 skreiv ein anonym elev om undervisninga hennar: 'Mange af os erindrer vistnok med Glæde de Religionstimer vi havde hos hende. Trods den Strenghed og Alvor, som herskede i Timerne, glædede vi os dog ubeskrivelig til dem. Hun gav os Stof nok at snakke og diskutere om, og senere, naar vi efter endt pensionstid kom ut i livet, fik vi se og erfare mangt og meget, som hun paa Forhaand havde pegt paa.'I meste alt som er skreve om Nikka Vonen, går det att at ho nok kunne vera streng, men at ho hadde eit stort og varmt hjarta. - 'Hun fordrede ubetinget lydighet av sine elever, men hun ofrede dem da alle sine Evner og omfattede dem med aldrig svigtende Interesse og Kjærlighed. Det var hende ikke nok at give Eleverne Kundskaber, hun arbeidede først og sidst paa at udvikle deres Karakter. Og hun havde en merkelig Evne til at finde gode Spirer, selv der, hvor man maatte lede længe efter dem.' -Ho var som ei mor og sjelesyrgjar for dei unge gjentene. I lange samtalar langs fjord og fjell gav ho dei lærdom og rikdom for livet. Ho gjekk gjerne ein kveldstur, og det var svært ettertrakta å få fylgje med henne ut over i den stille bygda. Elevane tinga gjerne på veker i førevegen, og i desse samtalane på tomannshand, kunne dei koma fram med sine inste tankar og djupaste spørsmål, som dei ikkje kunne ta fram i skulerommet. Og ho merkte sine elevar for livet: 'Og fremdeles øver hun sin indflytelse paa os, i det det vist ofte hænder, at elever, naar vigtigere spørgsmaal i livet kræver sin afgjørelse, siger til seg selv: 'Hvad vilde Nikka gjøre, og hvad vilde Nikka raade til?'Kring 800 elever gjekk på Nikka Vonen sin skule. Dei kom frå fjern og nær, frå inn- og utland. Det var døtre av embetsfolk, verkongar og jord-drottar, kjøpmenn, framsynte bønder, skulefolk o.s.b. Dei norske var sjølvsagt i fleirtal, men skulen var søkt av elevar frå Danmark, Finland, Færøyene, Island, England og Nederland. Ja, det var til og med ein spansk elev på Steien og amerikanske elevar.Fleire av elevane hennar har sett djupe merke etter seg i norsk samfunnsliv og åndsliv. Karen Platau, den første valde kvinnelege representant i vårt Storting (Anna Rogstad kom inn som varamann), gjekk hjå Nikka Vonen. I 'Illustrert biografisk leksikon' av Nanna With seier ho:' Det er to mennesker jeg har været og er evig tak skyldig for hvad de har lært meg - det er min mor og Nikka Vonen'. - Ja Agnete, det kan se ut som om at din oldemor har gått i 'en god skole'. Håper referatet kan ha interesse for deg. Ha en riktig God Jul.Mvh. Arne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest agnete schjønsby

Hei Arne, Tusen takk skal du ha - du har virkelig lagt deg i selen og tastet i vei. Det setter jeg stor pris på! God jul til deg! Hilsen Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.