Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Idar Kaare Loe

Tvillinger

Recommended Posts

Idar Kaare Loe

Jeg har fått inn et tilfelle hvor en kar som er tvilling blir gift med ei som også er tvilling. Ingen av dem er enegget. De forblir barnløse og spørsmålet er: har noen av dere vært borti et lignende tilfelle? Gårdbrukere forteller meg at de ikke bruker storfe som har kommet til som tvilling i videre avl! De er sterile. Dvs de produserer ikke avkom. Fakta eller løgn?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marie Skålnes

Eg kjenner ein tvilling som er gift med ei trilling, og dei har fått 2 barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Ved tvillingfødsler der den ene kalven er stut og den andre er kvige, er kvigekalven steril i 90 % av tilfellene. Det står blant annet litt her.

 

Men ditt eksempel med mennesker er nok tilfeldig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Her er resultatet av en større undersøkelse om emnet, og konklusjonen ser ut til å være at det ikke finnes noen signifikant forskjell i fertilitet mellom tvillinger og andre, bortsett fra en noe høyere alder blant førstegangsfødende kvinnelige tvillinger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Leif Biberg Kristensen

Ved tvillingfødsler der den ene kalven er stut og den andre er kvige, er kvigekalven steril i 90 % av tilfellene. Det står blant annet litt her.

 

Men ditt eksempel med mennesker er nok tilfeldig.

 

Det kan se ut som noe av det samme er tilfelle blant mennesker: Male Twins Can Reduce Their Sister's Fertility

Share this post


Link to post
Share on other sites
Marianne Solli

Det var kjempeinteressant ... Leif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Som ku-bonde har eg mange gonger stått og "skjent" på stutekalven som kjem til verda saman med ei tvillingsyster - men det er så vidt eg veit berre hos kyr dette er eit problem. Sauer t.d. får lam av begge kjønn og desse har ikkje fruktbarhetsproblem. Får eg til eit bilde her tru? Det er i så fall teke 30.12.2010.

 

Nei, bildet blei ikkje med!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Idar Kaare Loe

Takk for svarene alle sammen. Ettersom det var et av innlegg som motbeviste påstanden i mine spørsmål i innledning, kan jeg altså nok en gang avsanne en gammel "familiemyte". Takk for interessante innlegg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dag Aage Løkke

Takk for svarene alle sammen. Ettersom det var et av innlegg som motbeviste påstanden i mine spørsmål i innledning, kan jeg altså nok en gang avsanne en gammel "familiemyte". Takk for interessante innlegg.

 

Du kan få ett eksempel til: Fra min barndom husker jeg to ektepar hvor begge mennene var tvillinger, og de giftet seg med to søstre som også var tvillinger. De var dessuten så like at vi hadde vanskeligheter med å se forskjell på dem, hvilket betyr at de antakelig også var eneggede. Begge parene fikk barn. Så "familiemyten" din kan nok avsannes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Harald Flaten

Det er, som tidligere beskrevet, ingen problem når det er samme kjønn på tvillingkalvene, det er når tvillingene er av hvert sitt kjønn det oppstår problem hos 90% av kyrkalvene. Det er altså som forventet når tvillingsøstrene som giftet seg med tvillingbrødrene ikke hadde fertilitetsproblem. Det man gjerne skulle hatt eksempler på er om kvinner som har en tvillingbror har hatt problem med å bli gravid. Leif nevner (22/2)en undersøkelse

som kan tyde på at det kan være et tilsvarende problem hos mennesker, om enn ikke i 90% av tilfellene.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.