Jump to content
Arkivverket

[#11969] Nominative tellinger mv - utover dagens FT'er fra DA


Guest Helge Orbekk

Recommended Posts

Guest Helge Orbekk

Som ny bruker av DA er det svært mye 'godt' å finne. Dette gjelder såvel DAs innlagte data og kunnskaper som kan fås gjennom arkiv- såvel som brukerforum. Er det imidlertid noen (snarlige)planer for komplettering av DAs materiale mht FT'er mellom 1801-65 og 65-1900. Dette da det for mitt vedkommende 'stopper' opp med det årsgap/spenn som ligger imellom slektene. Videre; er det noen planer for innføring av døpte i Chr/Kri rundt 1900. Dette da jeg ikke kan finne noe hos DA. mvh Helge

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Mellom 1801 og 1865 finst det ingen landomfattande nominative teljingar; tabellane vart produserte lokalt og berre nkre få lister er bevarte. Mellom 1865 og 1900 finst det landsomfattande teljingar i 1875 og 1891. Når det gjeld 1891 er den så komplisert å registrera at eg knapt trur at den vil koma på plass i mi levetid. Når det gjeld 1875 skulle eg så absolutt ønskja eg kunne svara at det var konkrete planar om å få resten på plass. Men det er det ikkje. Og DA sin registreringskapasitet er stort sett opptatt fram til år 2010, då me skal ha 1910-teljinga ut.Når det gjeld kyrkjebøker er dei overlatt til lokalt initiativ. Kristiania er det kanskje vanskeleg å vona kjem på plass med det første. Viktigaste grunnen er at det er ei sotr oppgåve. Men så er det vel heller ikkje feil å sei at andre område av fedrelandet har ein meir velutvikla dugnadstradisjon enn hovudstaden? Men det er klart at det ville vera svært nyttig å få Kristiania på plass; både fordi det er stort of fordi mange har andre stader frå har slekt der. Gjev oss nokre millionar og me skal ordna det.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.