Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#12176] Peder Trondsen Sylli, Eiker d. 1724 - Opphav?

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

Peder Trondsen gift 1)1694 i Eiker med Mari Tollefsdtr. Sylli, gift 2) 1699 med Malene Simensdtr. Lysaker.Hvor kom Peder fra? Nedenfor sees at han hadde disse søsknene: Trond Trondsen, Margrethe Trondsdtr. og muligens Ingeborg Trondsdtr.Det finnes én person ved navn Peder Trondsen i Eiker i 1665/66. Han var 'dreng' (tjenestegutt) på Røgeberg i Hedenstad fjerding og 20 år i 1665, 21 år i 1666. Om dette er Peder Sylli er vel uvisst, for aldersangivelsen passer ikke så godt med den som ble oppgitt i soldatrullen (se nedenfor) i 1699. Ifølge denne skulle han være 11 år i 1665. Det er forøvrig en annen person ved navn Peder Trondsen som gifter seg i Eiker i tiden 1694-99. Ikke alle personer i manntallet er dessuten oppgitt med patronymikon. Det synes også å være en underregistrering av de yngste barna. Han oppgis dessuten som 60 år da han ble begravet, og i så fall er det sannsynlig at han er blitt offer for denne underregistreringen, for da skulle han ikke ha vært mer enn 2 år i 1666.Peder fikk på skiftet etter sin svigerfar Tollef Nilsen 14/9 1693, rett til å bruke Sylli. Gården lå i Ristvedt fjerding, er nå gnr. 178 i Bakke sogn i Øvre Eiker. Gården ligger like ved grensen til Modum i nord.Fra Legdsrulle over de bevæbnede Bønder udi Eger Præstegield 1699 [1. Akershusiske infanteriregiment]: Legd 47 som omfattet gårdene: Helge Lie, Jens Ristvedt, Peder Sylli, Lars Borger og Tollef Borger: Peder Trondsen Syllie 45 år, 1 Gevær Snaphaner med store løp, har kårde og geheng, 12 kruttskudd, 12 kuler; Horn og kulepung som ammunisjonsbevaring, ingen 'Madskræppe'.Peder Sylli var lagrettemann 11/9 1721.Ved matrikkelforarbeidet i 1723 var Peder Trondsen gårdbruker og selveier på Sylli.Skifte 18/9 1714 etter Peders 2. kone Malene Simensdtr. [står feilaktig 'Jonsdtr.' i registeret og i innledningen på skiftet]. Fol. 466b. Barna var Simen, Mari og Maria, som morbroren Jon Simensen Lysaker ble formynder for. Faren var formynder for sitt første kull barn: Trond og Åse.Her nevnes Peders mottatte skjøter på Sylli: 1) Mads Jensen Viels skjøte av 17/6 1699 på 19 lpd. 3 rem. for 100 rdl. 2) Tore Hartvigsen og hans søskens skjøte av 12/9 1703 på 2 lpd. 1 rem. for 26 rdl. 3) Hans Iversens skjøte av 16/5 1707 på 1 lpd. 2 rem. for 18 rdl. 'hvilket de på Jaren eiede og Hans Iversen nu', tils. 1 skp. 3 lpd.Gjennom kona Malene hadde Peder også fått 1 lpd. 2 rem. i Solstad i Lier.'Noch tilkommer Peder Trondsen med sin første sl. hustrue Mari Tollefsdtr. udi Jaren paa Eger i Ristved fierdingen som Hans Jaren tilstaar 2 1/2 lpd. hvor af samme gods udi Skiftet etter sl. Maren Tollefsdaatter er deelet Faderen og børnene Imellem. Dette Sterf boe ichuun tilkommer halve deelen 1 lpd. 1 rem'. (I 1724 ble dette godset i Jaren sagt å være odelsgods).Det finnes et skifte 4/3 1707 etter Gjøran Olsdtr. på Jaren, gift med Hans Christoffersen. Det var hans gård som han hadde arvet og delvis løst ut sine medarvinger. Der går det dessuten frem at han hadde arvet 1 lpd. 2 rem. i Sylli. Under gjeldspostene går det frem at 'Peder Sylli fordrer resterende landskyld' (altså i Jaren). Parten i Jaren nevnes pussig nok ikke i skiftet etter Tollef Sylli. Kan det tenkes at dette var noe som gikk gjennom hans første ukjente kone, og at arven derfra først kom etter at både hun og Tollef var døde? Eller lå denne parten innbakt i den uspesifiserte 'morsarven' som Mari fikk under skiftet etter Tollef?I manntallet 1664-66 satt Erik på Sylli. Gården skyldte 3 pd. 1 rem. Gården kalles 'Søllie och Jaren' i sogneprestens manntall. I fogdens manntall nevnes gårdene hver for seg, men da står det at gården ble brukt av Erik Sylli. Hvordan slektsforbindelsene går her kan det nå være vanskelig å si noe om, men kanskje tingbøkene kan gi svar?Skifte etter Peder 26/4 1724, fol. 290a.Barn med Mari Tollefsdtr.:1) Trond dpt. 17/11 1695. Faddere: Karen Hieronimi Spars, Sissel Rasmusdtr.[Ristvedt 1701], Bjørn Herre, Trond Trondsen og Hans Christoffersen Jaren. Gift 1723 med Kari Helgesdtr. (Lie). De overtok på Sylli. Trond døde 1760.2) Åse dpt. 1697. Faddere: Kari Jaren, Mari Ødeg., Ingeborg Trondsdtr., Jens Ristvedt og Halvor Rolfsen. Gift før 26/4 1724 med Anders Christoffersen Hære.Barn med Malene Simensdtr.:1) Mari dpt. nov. 1699. Faddere: Malene Lie, Sissel Ristvedt, Mari Lysaker, Jon [simensen] Lysaker og Trond Sylli. Begr. 3/12 1699, 2 uker og 5 dager gml.2) ? dpt. 1703 [Navnet mangler i kirkeboken]. Faddere: Malene Lie, Mari Herre, Hans Jaren, Abraham Hellesøn og Anders Holte.3) Maren dpt. 14/6 1705. Faddere: Malene Lie, Johanne Borge, Åse Helgesdtr., Jens Ristvedt og Anders Holte.4) Maria dpt. 10/5 1708. Faddere: Johanne Borge, Marthe Holte, Åse Lie, Jens Ristvedt, Anders Helgesen.5) Simon dpt. 1709. Faddere: Sissel Ristvedt, Marthe Holte, Jon Lysager, Helge Lie og Trond Borge.Barn med Sigrid Olsdtr.:1) Nils dpt. ca. 1716. Soldatrulle 1749 Det modumske kompani av det 1. Akershusiske regiment, Eiker sogn, legdenr. 97 (nytt nr. 96), omfattende 1/2 Sylli og 1/2 Borge ['Borgun']. Nils Pedersen Sylli, hans eget legd, f. på Sylli i Eiker, 35 år, gift, 1 barn. Gårdmannssønn, bor i Hokksund [Haugsund], innskrevet i 1737, tj. i 12 år.Peder hadde broren TROND TRONDSEN. Han står oppført som reserve for soldatlegdene 47 og 48 ved 'Liv eller Det Egerske Compani District' i 1700. Da bodde han på Sylli. Alder er ikke oppført. Trond Trondsen og Johanne Rasmusdtr. trolovet i Eiker 2. advent 1701. De slo seg ned på Borge.Peder hadde søsteren MARGRETHE TRONDSDTR. Hun var gift med Erik Christoffersen Borge. Skifte etter Margrethe 19/6 1707. Med Erik hadde hun datteren Cathrine. Med Halvor Rolfsen hadde hun datteren Karen. For henne ble morbrødrene Peder Sylli og Trond Borge verger. Margrethe Trondsdtr. og Halvor Rolfsen ble trolovet 2. søndag etter påske i 1698.Det er mulig at INGEBORG TRONDSDTR. som var fadder i 1697, også var en søster.En Trond Ødegården døper datteren Cathrine i 1689, jfr, Mari Ødegården som var fadder i 1697. (Det ligger et par gårder ved navn Ødegården litt vest for Synnie på et kart jeg har. Den ligger et stykke unna Sylli). Faddere var: Ole Synnie, Laurits skomaker, Eli Sylli, Mari Tollefsdtr. Sylli og Barbro Olsdtr. fra Modum. Samme år, 1689, var også Tollef Sylli fadder.I 1706 døper Jon Olsen Braaden barna Trond og Cathrine. Faddere: Johanne Borge, Sissel Ristvedt, Malene Sylli, Karen Jensdtr., Eline Halvorsdtr., Ole Olsen Braaden, Lars skomaker [Lars Nilsen skomaker fra Borge i Ristvedt fjerding 1707], Erik Borge og Hans Olsen.I 1693 døper Lars Nilsen Borge (skomaker) tvillingene Nils og Hans. Faddere: Madalene Regersdatter, Live Christoffersdtr., Tollef Nilsen [sylli], Tollef Halvorsen [borge?], Laurits Toresen, Eli Sylli, Kari Jaren, Kjell Nilsen og Jens Nilsen. NB! Lars Borge ble ved soldatrullen i 1697 sagt å være 50 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg prøver igjen. Ingen som vet noe om denne mannen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg prøver igjen: Noen som kjenner opphavet til Peder Trondsen og søsknene Trond Trondsen og Margrethe Trondsdtr.? En tredje var kanskje Ingeborg Trondsdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.