Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jarl V. Erichsen

[#12193] Pernille Sacariasdatter (Huggevig) - Kristiansand/Høvåg

Recommended Posts

Guest Jarl V. Erichsen

Pernille Sacariasdatter (Huggevik?) levde i Kristiansand og ble g1m (6/3/1812?) vognmann/kjører Skadru Osmundsen Drange (f ca 1775, død senest 1822). Pernille og Skadru fikk Helene Marie Skadrudatter Drange, f 31/1/1822 i Kristiansand VA. Helene Marie er min tt-oldemor. I Høvåg har jeg – ft1801 – sett at Zacharias Tellefsen Huggevik og Helene Jakobsdatter har en datter Pernille. Jeg antar dette er ”min”? Kan du hjelpe meg med flere opplysninger om Pernille og hennes slekt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Storaker

Det er mange navn å finne med å bruke Familysearch LDS VRI/IGI. Så får ein gå etterpå og kontrollere med kirkebøkene -Johanne Susanne SKODREJSDATTER Christening: 22 Sep 1803 Vestre Moland Father: Skodrej OSMMUNDSEN Mother: Johanne Magrethe BORULDSDRPernille ZACHARIASDR Spouse: Skodrav ASMUNDSEN Marriage: 06 Mar 1812 Vestre Moland, Aust-AgderOsmund SKODRICKSEN, Birth: 26 Mar 1819 Kristiansand, Vest-AgderHelene Marie SKODRICKSDATTER, Birth 31 Jan 1822 KristiansandOsmund SKODRISEN DRANGE, Birth: 06 Feb 1826 Kristiansand Father: Skodris OSMUNDSEN DRANGE Mother: Pernille SACARIASDRZACHARIAS TELLEFSEN, Spouse: HELLENE JACOBSDR Marriage: 25 JUN 1780 Vestre Moland,Tønnis ZACHARIASEN, Birth: 30 Aug 1780 Vestre Moland, Death: 02 Sep 1780Jacob ZACHARIASEN, Birth: 30 Aug 1780, Vestre Moland, Death: 30 Aug 1780Tellef ZACHARIASEN, Birth: 18 Aug 1781, Vestre MolandJacob ZACHARIASEN, Birth: 21 Sep 1784 Vestre MolandPernille ZACHARIASDATTER, Birth: 03 Aug 1786 Vestre MolandHelene JACOBSDR, Christening: 17 Aug 1755, Vestre Moland Father: Jacob ANDERSEN Mother: Engel JENSDREngel JENSDTR Christening: 29 Sep 1728, Vestre Moland Father: Jens BERULSSON Mother: Martha PEDERSDRJacob ANDERSEN Christening: 31 Jul 1729,Vestre Moland Father: Anders NIELSSON Mother: Ingeborg SVENDSDR Zakarias var kanskje denne fra Herad: Zakarias Mathias TELLEFSEN, Birth: 15 Sep 1843, Herad, Vest-Agder Father: Tellef Jacob HANSEN Mother: Malene STAALESDR

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Her har jeg forsømt meg. Skulle takket deg for lenge siden!Har fått tips om at Zacharias tellefsen kan være født 1752 som sønn av Tellev Johannessen Øvre Birkeland (Birkenes).- Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Huggevig=Gnr. 54 Haugevig i Høvaag?Har ikke noen opplysninger, men antydning til sporing

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Skadru (!) Osmundsen Drange kan vel være fra Drange i Randesund, der Osmund-navnet i hvert fall fantes. Men han har du kanskje kontroll på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Jeg hadde skrevet et relativt langt innlegg som dessverre forsvant ut i intet p.g.a. en midlertidig ustabil bredbåndsforbindelse. Dermed tar jeg nå kortversjonen, som likevel inneholder alle de viktige momentene.Mannsnavnet Skadru/Skodrej m.fl. er nok (noe misforståtte) avledninger av det sjeldne Skogdriv, som vi finner omtalt i Eivind Vågslids Norderlendske fyrenamn. Han har registrert noen tilfeller av det (med varianter) i Vest-Agder ca. 1400 - ca. 1900.I Randesundsboka av Stein Tveite (bind II) har jeg så funnet en Osmund Skougdrifsen (Åsmund Skogdrivsen/Osmund Skovdrivsen Drange) nevnt tre ganger. Han fikk festekontrakt på et bruk på Drange i 1781 og kjøpte i 1795 et bruk i Vatne samme sted for 300 rd. Samme år solgte han det igjen for 420 rd. (pen fortjeneste!) og tok senere borgerskap som vognmann i Kristiansand. I 1808 er han jf. Randesundsboka registrert både som vognmann og høker. Han var gift to ganger, først med Inger Olsdtr. (død 1790), deretter (1790/91) med Ingeborg Olsdtr. Lykkedrang. I det første ekteskapet hadde han (sannsynligvis) sønnen Ole Osmundsen Drange, 36 år gammel styrmann i 1801 og g.m. Malene Tomasdtr. I det andre ekteskapet hadde han tre døtre, f. 1791-1793.Skadru/Skogdriv Osmundsen Drange er ikke nevnt, men må vel utvilsomt ha vært denne Osmunds sønn - da fra første ekteskap. Randesundsboka gir ingen opplysning om hvor Osmund Skogdrivsen kom fra, men han har åpenbart vært innflytter. Kanskje kom han fra Evje. Der er det i hvert fall flere Schowdrivsdøtre i 1801.Jeg har ikke funnet Osmund i ft. 1801, men 'din' mann, Jarl, (Skodre Osmundsen) er da 26 år gammel vognmann i Kristiansand: Lenke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, nå fant jeg Osmund Skogdrivsen (Aasmon Skodreyse) i Kristiansand i 1801 - med kone nr. 2 og 7 barn: Lenke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Noen utfyllinger til innlegg 2 (utgangspunkt for videre søking i kirkeboka). Alle dataene er hentet fra VRI:* Zacharias Tellefsen g. 25/6 1780 i Vestre Moland m. Hellene Jacobsdtr.Barn:1. Jacob Zachariassen, døpt 30/8 1780 i Vestre Moland.2. Tønnis Zachariassen, døpt 30/8 1780 i Vestre Moland.3. Tellef Zachariassen, døpt 18/8 1781 i vestre Moland.4. Jacob Zachariassen, døpt 21/9 1784 i vestre Moland.5. PERNILLE ZACHARIASDTR., f. 3/8 1786, døpt 13/8 1786 i vestre Moland.------------Pernille Zachariasdtr. g. 6/3 1812 i Vestre Moland m. Skodrav Asmundsen ('Additional data in original record').----------------------Kirkeboka for Vestre Moland ser ut til å være godt dekket i VRI (som jo skal være avskrifter fra originalkilden). Jeg fant ogs Helene Jacobsdatters dåp der (Vestre Moland 17/8 1755 - foreldre Jacob Andersen og Engel Jensdtr.). Zacharias Tellefsens dåp fant jeg imidlertid ikke - en mulig indikasjon på at den må søkes et annet sted (f. eks i Birkenes, som antydet). Parets to førstefødte, tvillingene Jacob og Tønnis, er vel oppkalt etter foreldrenes familier; Jacob etter morfaren og Tønnes etter en person i farens famile (men altså ikke farfaren, pussig nok).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl E. Berge

Når det gjelder Osmund Skogdrivsen f. 1751 nevnes det et sted at han kommer fra Haraldstad (Laudal/Bjelland). Uten sikre holdepunkter gjetter jeg imidlertid at han er sønn til Skogdriv Bersveinsen Abusland i Hornnes f. 1716 gift med Marte Osmundsdatter (!) fra Vaadne Evje. Osmund som ikke er nevnt der, har i så fire søstre på Abusland.Er det trolig at skipper Ole Osmundsen Drange f.1765 er sønn til ovennevnte Osmund?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Til innlegg 9: Det du skriver om Osmund Skogdrivsens herkomst, høres rimelig ut.Når det gjelder den Ole Osmundsen Drange som er 36 år og styrmann i 1801, tviler jeg på om han kan være Osmund Skogdrivsens sønn. Det fantes også andre Osmund'er på Drange, og Stein Tveite (Randesundsboka) tar jo for så vidt også et forbehold her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl E. Berge

For ordens skyld: alternativt er Osmunds foreldre kanskje Skogdriv Svendsen Ø. Homme i Bjelland 1702-1778, gift med Maren Osmundsdtr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Tja, kanskje det var et enda bedre alternativ - i hvert fall om den opplysningen at Osmund Skogdrivsen skulle være fra Bjelland, stemmer. Jeg legger også merke til at Skogdriv Svendsens kone heter Maren, mens kona til navnebroren fra Hornnes heter Marthe - to liknende, men likevel forskjellige navn. Osmund Skogdrivsens eldste datter fra 2. ekteskap heter jf. 1801-tellingen Inger Maria. Dobbeltnavnet tyder på dobbel oppkalling. Inger er nok etter farens første kone, slik skikken var. Maria kan jo da være oppkalling etter farmora. I så fall peker paret Skogdriv Svendsen og Maren Osmundsdatter seg ut (Maria og Maren er jo i prinsippet det samme navnet).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

22. august 1404 er første gang jeg finner Skogdrif-navnet:DN V, nr. 437: Thorgeir Osmundssön sælger med sin Hustrus Thorbjörg Skogdrifsdatters og Fleres Samtykke til Thorlak Thorsteinssön 12 Maanedsmats Leie i Gaarden övre Straum i Thveits Sogn, Ve Skibrede (Agder.)'Jons Þorgrimssom ov Vadiofs Onundrrssonar' gir samtykke (Svigersønner?) og 'Þiodofur Gunnarson og Þorer Ormbsson' bevitner som 'godhr men' med sine segl.Den Skogdrif man kan stedfeste for første gang med etterkommere er Skogdrif Roland antatt ca. 1550-før 1618 på Roland i Bjelland.Føste gang man kan stedfeste Skogdrif-navnet er i forbindelse med Vikingland/Vigeland i Sør-Audnedal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Da kan vi jo ta med litt mer om navne-etymologien og -historikken, slik den er beskrevet av Eivind Vågslid i Norderlendske fyrenamn (1988):Skogdriv, upphavleg tiln. på ein som driv, fer i skog, truleg um veidemann. (...) Skogdrif(f)uer, -drifuar, -driwar, -driff; eigef. - drif(f)s, -drijfs; sidef. -drifue. Vest-Agdir 1404-1554, og same n. hev vori nøytt der etter 1900. Ioundur Skogdriffson logmann på Føroyar 1479, og han var visseleg ætta frå Vest-Agdir'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

OddjørnDet stemmer bra med mine konlusjoner om at det er et navn fra indre Vest-Agder.Navnet er så langt jeg kan se så sjeldent at det kan knyttes til en slekt, og det er Roland i Bjelland.At det er forbindelse til Strømme i Randesund (og derigjennom til Haanes) er den ene siden er klart, den andre siden er at gjennom vitnene om Vigeland/Vikingland ser man forbindelsen til Rødberg, muligens opphavet til Rødberg-slekten slik man kan finne ut i dag.ET sentralt, men som Petrus Valand ville ha uttrykt det: et lite påaktet brev, er dette fra 1557:DN. VI, nr. 789: Fire menn bevitner at Tjodgeir Gunnarsson på Roland fredlyste ødegården Saudland, og at Thrond Thorkelsson på Rødberg ba kongens fogd forbyde nogen brug, av hvad der var frakommet Rødbergs eiere i gårdene Roland (Valle), Hilde og Ormestad (Halse Sogn).Originalteksten er som følger;Vii effterschreffne Peder Torszøn paa Fosze Biørnn Helleszonn paa Eigelandt Tomas Olafszon paa Siirdall Torgier Olaffszonn i samestedt kiendis och witterliigt giøre for alle met thette wort obne breff at wii ware paa Fos ting anno 1557 S. Sigfridi dag, hørde oc saage at Tiødger Gune®sson paa Rolandt logworde en øde gardt som Seudlandt heder daa swarede Trondt Torckildsson paa Røberch och baadt kongens foget at aff loffue wtj Rolandt oc i Hille och i Ormestedt [at bruge oc nyde1 saa møget som komet ær fraa Røberchs folcke hwilcket hand och [sa]a giorde. Tiill hues witnesburdt sette wii[w]or jndsegle neden fore thette wort breff. [Datum] vt supra.Ormestad er entydig, Hille kan være øya Hille i Halse, men også Helle i Holum som jeg har funnet er i Rødberg-slektens eie senere.Roland er vanskelig, det er med Rolandsfolk i Sør-Audnedal at Trond Torkelsson Rødberg krangler om Saudland (som er i SA ikke Lyngdal), men det trenger ikke være Roland i SA de krangler om, det kan være Roland i Bjelland.Jeg har ikke funnet noen klare og endelige bevis, men det er ut fra eldre brev om bl.a. Vigeland og hvor Rødberg-folket opptrer som vitner, samt at det skjeldne navnet Skogdrif finnes på Roland i Bjelland noe før 1600 at jeg har denne Roland-gården som sentral.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Ja, dette var jo interessant. Jeg sjekket nå Vågslid på nytt, og det ser ut til at det kun er i Vest-Agder han har funnet Skogdriv-navnet, bortsett da fra denne Ioundur Skogdriffson på Færøyene, men han gjør jo også han til vest-egd, uten at han begrunner det noe nærmere.Nøyaktig hvordan navnet Ioundur skal tolkes, er jeg usikker på, men -(d)ur er åpenbart et færøyst navnesuffiks, og stammen kan da muligens ha vært Jon?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Dere gir meg mye interessant lesestoff, mine herrer! - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarl V. Erichsen

Prøvde for noen år siden å få mer info om navnet.Lenke - Jarl -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Fjeldsgård

Jeg har ikke gjort noen kartlegging av navnet etter ca. 1600 hvor jeg har mitt vesentlige treffpunkt på Roland.Det jeg har funnet tidligere er en del enkeltpersoner, som jeg har satt inni en forsiktig(!) sammenheng, og hvor det avtegner seg en viss sammenheng mellom Skogdrif(v)-navnet på Øvre Vigeland og lagrettemenn fra Rødberg. Hvorledes sammenhengen er kan jeg ikke si nå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.