Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Are S. Gustavsen

[#12241] Krav til bruk av norsk språk?

Recommended Posts

Guest Sissil Bruun Sørensen

Til Inger: Jeg synes ikke du skal kalle dette 'suppe'. Det er greit å utveksle synspunkter slik at man får større perspektiv, men her har det nok vært rettet mye kritikk mot enkeltpersoner. De spørsmålet Are stiller er relevant. De som ikke behersker engelsk kan vel be andre om hjelp til oversettelse. Mange kvier seg for å benytte engelsk selv om de lært det på skolen. At vi i tillegg får fram forskjellig praksis fra skolegang rundt i landet, synes jeg er interessant. Dette er informasjon som man vanligvis ikke tenker over før noen kommer inn på tema. Jeg synes du skal stå på Inger! Du har fått fram mange interessante ting her, selv om du synes at du har fått litt mye 'pepper'. For ordens skyld - min mor gikk på en ordinær skole, men kanskje ikke helt representativ for gjennomsnittet i landet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

For dem som er 60+ idag og var nok sjansene til å lære engelsk i folkeskolen avhengig av hvorvidt man bodde i en by eller en landkommune. I byene var det engelskundervisning i folkeskolen fra etter krigen og noen steder også før krigen. Engelskundervisning var selv ikke i byene en rett alle hadde. Læreren kunne kutte ut de elever han/hun mente ikke hadde evner til å følge med i undervisningen. Folk med åpenbare lese- og skrivevansker fikk ikke lære engelsk, i hvert fall ikke i min folkeskoleklasse anno 1952!På bygdene var det stort sett ikke engelskundervisning i det hele tatt. Alt dette forandret seg da Lov om niårig skole ble vedtatt i på 1960 - tallet, men det tok tid før engelskundervisning var et faktum over alt.Realskoler (middelskoler) fantes i byene, men ikke i landdistriktene. I middelskolen lærte man engelsk og tysk. I byene var det spesielle klasser for ungdom som flyttet til byene for å gå videre på realskolen og som ikke hadde hadde engelsk før. Disse elevene flyttet hjemmefra ca. 14 år, og skolegangen ble betalt av foreldrene, eller - i de fleste tilfelle - man tok opp et banklån for å gi sine barn en utdanning. Så sjansene til en utdanning var like mye avhengig av folks økonomiske evne som av hvor man bodde.Det er forklaringen hvorfor folk i alder 60+ og også yngre ikke fikk noen fremmedskråkundervisning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John Nordbø

Tysk/Engelsk i folkeskolen. Vi begynte med tysk i 6.kl. (1944/45)- frem til krigen sluttet, da fortsatte sprogundervisningen på engelsk, som rimelig var. I karakterkort for Folkeskolen, Oslo 1942, er det kolonner for Tysk skriftlig og muntlig, så det var iallefall standard for Oslo-regionen. Gikk selv på Lysaker Folkeskole, som er en helt vanlig offentlig skole. Efter freden og ut 7.kl. var det både engelsk skriftlig og muntlig, her ble karakterkortet bare korrigert med penn, fra Tysk til Engelsk. På realskolen måtte vi så begynne med tysk igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Takker deg, Inger, for ditt svar på mitt forrige innlegg her. Og jeg er helt enig i at uttrykk som 'hold kjeft' og lignende bør unngås. Men hvordan forsvarer du da din egen visitt til Are i debatt nr. 12219 (sitat): 'Legg av deg din arrogante holdning gutt'? Selv finner jeg ikke spor av arroganse i noen av Ares innlegg, men mye klokt og gjennomtenkt. Men som jeg har sagt ovenfor: norsk er vanskelig. Ett og det samme utsagn kan ofte forstås på flere måter, og leser og skribent oppfatter ting ulikt. Dette er egentlig et særlig tydelig problem på nettet, forekommer det meg. Ansikt til ansikt oppfatter vi hverandre langt riktigere. Ja, selv pr. telefon er det mindre sjanse for å misforstå hverandre, siden vi da i tillegg til ordene også hører tonen ordene sies i. Her på DA har jeg selv opplevd å fornærme en person med et innlegg jeg mente skulle være ham til hjelp.Forøvrig: jeg gikk også på en helt vanlig folkeskole, men om jeg husker rett var kanskje ikke engelskundervisningen vi fikk obligatorisk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marius Hellerud

Nå har denne debatten 30 innlegg. 597 personer har vært inne og lest temaet siden det ble opprettet. For under ett døgn siden.Mange gode hjelpere gir daglig sitt lille (eller store) bidrag til at andre slektsforskere kan komme over den bøygen de har kjempet med og videre i sin forskning. Vi må da kunne gå ut fra at intensjonene som ligger bak er gode og velmenende?Da slår følgende tanke meg: Tenk om alle debattene her i Digitalarkivets brukerforum hadde fått en slik svimlende respons som denne... :-)Med hilsen Marius Hellerud

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Til Sissel. Nei da, jeg har tenkt til å holde på (ikke akkurat med dette temaet som jeg synes utartet alt for mye)Jeg tåler også kritikk, og tar selvkritikk når det er nødvendig.Til Hans. Jeg hadde holdepunkter for det jeg skrev. Min svoger er pensjonert rektor for maange år siden, og jeg har bedt han sjekke tidspunkt for når de forskjellige stedene fikk obligatorisk engelsk undervisning, noe han hadde FORTALT meg om da vi snakket om engelskkunnskapene hos mange eldre (fordi jeg har så mange pas. til England som ikke hadde lært engelsk)At jeg kunne skrive ' legg av deg din arrogante holdning gutt', forsvarer jeg med at det faktisk var det jeg mente, og mener, siden han etter at jeg gjorde han oppmerksom på at jeg slett ikke likte hva han hadde gjort - gjør det igjen. Overskriften hans var 'Krav om --- ' og det første jeg møter på det temaet er mitt navn og innlegg, ordet 'krav' er for meg krasst og frekt. Hvorfor ikke bruke en helt annen overskrift som f.eks. 'Hvordan svare på utenlandske innlegg?' eller noe i den duren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Først til Inger: Du har nok ingen rett til innlegget ditt. Så vidt eg veit er det åndverkslova som styrer slike rettar. Og der er det nok slik at slike korte innlegg er unnateke; dei har ikkje det eg meiner juristane kallar verkshøgd; dei er ikkje noko åndsverk. Dermed kan dei også fritt kopierast.Elles hadde ikkje eg engelsk på folkeskulen, og kunne heller ikkje få det. Og eg er no enno ikkje 60. Eg synest elles det går greitt med språk hos oss. Dei fleste av oss svarer på det språket me blir spurt i. Og om nokon, enten fordi dei ikkje kan engelsk, fordi dei uvane med å skriva på engelsk eller fordi dei synest det tek for mykje tid, så skifter over til norsk, synest eg også det er greitt. Me er i Norge, der språket er norsk. Då må folk få lov å bruka norsk.Elles synest eg kanskje ikkje det er så ille å sei at Are er arogant. Han er de tikkje, men kan vera det. Det kan eg også, titt og ofte. Det må både Are og eg ha lov til. Og me toler begge å høyra det.'Hald kjeft', som eg elles ikkje trur har vore brukt(?) høyrer ikkje heime hos oss, heller ikkje ein anna dialektisk og sosial variant av det same, 'ti still' eller 'hold munn'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Uansett hva åndsverksloven sier, så er det meningsløst å starte en debatt på grunnlag av hva en eller annen sier i en 'bisetning' under et eller annet tema. En debatt bør ha en mening ganske enkelt, og jeg synes dette tema angående hvilket språk man bruker er totalt irrelevant, fordi problemet , som Jan sier, ikke eksisterer og aldri har eksistert i dette forum. Så hvorfor starte en debatt i det hele tatt??Arroganse er hovmod og det å se ned på andre. Jeg finner ikke at dette er noen prisverdig egenskap i det hele tatt. Jeg - som kvinne - blir provosert over arrogante menn, for det finnes flere menn kvinner som har denne utålelige egenskapen - min erfaring. Jeg synes imidlertid ikke Jan O. er er arrogant, men krass når det trengs.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Nå mente ikke jeg at 'hold kjeft' osv. var brukt i dette forumet. Skarpe ord kan misforstås, og da mener jeg at Are skulle ha modifisert overskriften til noe helt annet enn KRAV, og ha skrevet et par linjer FØR han siterer noen. At han er arrogant viser han jo ved igjen å sitere noe annet jeg skrev. Verken du eller han er alene om det, det kan nemlig jeg også være i spesielle tilfeller. Ellers er jeg helt enig med deg Jan. (For øvrig 'godt' å høre at du heller ikke hadde engelsk i barneskolen)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

'En fjær blir til ti høns' eller 'storm i et vannglass' kan fort bli reslutatet av slike diskusjoner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Inger:Jeg har _ikke_ sitert deg feil, slik du nå påstår i ditt innlegg pr. kl 2208. Jeg ber deg derfor vise til hvor du mener deg feilsitert.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Meg bekjent har jeg ALDRI påstått at du har sitert meg feil. Det jeg påstår, og står ved (12)er at du viser en utrolig arroganse ved at du IGJEN siterer NOE ANNET JEG skrev.På norsk betyr det et annet innlegg (12)IKKE at det er feilsitert Da Hadde det stått NOE ANNET ENN DET JEG SKREV.For ordens skyld. Jeg er møkk lei dette svadaet i denne såkalte debatten. Dette er en ren DISKUSJON, intet annet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Generelt finner jeg det svært tilfredstillende at Are er tilbake etter noe tids fravær fra brukerforumet. Jeg har selv (i tema nr. 10457) av ham blitt gjordt oppmerksom på en feil i et innlegg jeg hadde. Dette forumet ville være adskillig fattigere hvis slik eksakt påpekning ikke var tilstede. Mvh Knut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Inger:Beklager, jeg har visst lest feil i farten. Du mener visst at jeg skal være arrogant ved å sitere deg på noe annet du har skrevet. Dette fikk jeg lest som at jeg hadde sitert noe annet _enn_ det du hadde skrevet. Det er allikevel besynderlig at du oppfatter bruk av sitater som arroganse. Om dette medfører riktighet vil alle som siterer per definisjon være arrogante, og jeg tviler derfor på om dette kan være din fulle og sanne mening.mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

Are. Jeg lurer virkelig på om vi snakker/leser samme språk. I DETTE tilfelle er det i aller høyeste grad arroganse, jeg snakker ikke om andre.Du brukte et altfor sterkt ord (KRAV) i headingen. Når jeg påpeker det for deg at dette likte jeg ikke i det hele tatt, kommer du med ett nytt : 'Inger, dette er sitat, for deretter å sette inn et innlegg fra meg. DET er arroganse. Når du skal sitere andre bør du i aller høyeste grad være litt mer ydmyk på ord du bruker. JEG HATER ORDET KRAV. Lær deg også å skrive et par setninger før du siterer noen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Nå synes jeg at det er nok, og foreslår at enten innlegget i sin helhet eller blyanten fjernes.Slike innlegg har vi ikke hatt før på Brukerforum og trenger heller ikke skape en ny 'trend' for det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Ei rasjonell tolking av ordet 'krav' er det å forlanga eitkvart i ein eller annan samanheng. I denne tråden er det stilt følgjande spørsmål: Krav til bruk av norsk språk?Dette er eit spørsmål. Den alminnelege tolkinga av dette spørsmålet vil vera (med nokre andre ord) til dømes: Skal vi krevja bruk av norsk språk? eller Forslag til bruk av norsk språk? Den ibuande tydinga av setninga er fullt ut identisk, kva setning ein enn vel. At ein debattant tilsynelatande har eit noko anstrengt forhold til ordet krav, er tydeleg. Men det tyder ikkje at resten av verda har det. Etter mi oppfatning er spørsmålet som er stilt i tråden i så måte ikkje særleg stygt, ettersom odet 'krav' ikkje er eit stygt ord. Subjektivt kan det kan henda vera det, men eg vil verta overraska om det er fleire personar som les noko særleg stygt i tittelen på denne tråden. Elles er det som regel konteksten eit ord står i, som avgjer den meir eksakte tydinga av ordet.Difor: At ein debattant 'hater ordet krav' er legitimt nok, men ikkje plag andre med det. Ein kan ikkje venta at det er så veldig mange andre som har den same oppfatninga. Dersom dette, mot alle mine formodingar, skulle visa seg å vera ei vanleg oppfatning av ordet 'krav', bør det gjerast til grunnlag for sosiolingvistiske studiar. Og dette vert sikkert oppfatta som å vera arrogant dersom eg ikkje no også fortel at det finst masse ord som eg (høgst personleg) ikkje likar heller, men eg kan jo ikkje forventa at alle andre skal ha dei same irrasjonelle haldningane til til dømes ordet 'kjerre' som eg har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Enig, Nina og Jo. Nå får alle roe seg ned. Are har fått fram sitt poeng: at han har rett til å bruke sitater, Inger at hun da setter visse .... om kontekst. Skal vi la det hvile der og så komme oss videre i temaet, om det da er noe mer å si?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jo Rune Ugulen

Ein korreksjon: Det skal ikkje vera ordet Forslag i den andre spørsmålsvarianten, ordet eg tenkte å nytta var 'forlanga'. Då vert spørsmålet som følgjer: Forlanga bruk av norsk språk? Poenget er likevel at det er eit spørsmål av noko retorisk slag, men ikkje særleg oppsiktsvekkande. Spørsmål vert jo gjerne nytta dersom ein vil ha svar på eitkvart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Stephensen

Hei alle sammen !Vet dere hva jeg har lært, lytte til hva andre har å si, kunne få si sin mening, og skulle jeg gjøre en feil(støte noen), så tar man det til etterretning og ber om unskylning, og forsetter å debatere det som man egentlig skulle, da holder man tråen i diskusjonen.Liker aldri å blande meg i en sånn diskusjon, men denne synes jeg har gått alt for langt og burde være ferdig her og nå, for med alle de gode hjelpere som er her, hjelper denne ingen. Marie Stephensen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Kvennodd

Hei alle sammen. Satt i natt og leste alle innleggene i denne debatten. Helt enig med flere av dere at dette ble for dumt, men tilbake til utgangspunktet. Det hele startet med at innleggeren ville vite om hvordan det var å bruke engelsk her i dette debattforum. Jeg for min del kan lese relativt bra engelsk, men svare på engelsk får dere meg ALDRI til og gjøre. Jeg er ikke eldre ( født i 58), men har så og si ikke skrevet en linje på engelsk siden jeg gikk ut av skolen, og det er jo tross alt noen år siden. Det ble i et tidligere innleg skrevet at man kunne oversette til andre språk via et program. Kan da ikke de av brukerene som er engelstalende gjøre det samme, ' oversette' til sitt språk ? Håper det kan bli en god diskusjon på dette som i utgangspunktet var innleggers spørsmål:) Mvh Inger

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Det der var ikkje dumt Inger - at du las i ro og mak, og det du skreiv. For dei som stiller eit spørsmål er det viktigaste at dei får eit svar. Så lenge det finst mange brukarar av DA som les, men ikkje skriv engelsk, vil slikt kunne skje, når spørsmål blir stilte på engelsk.Om dei ikkje forstår det norske svaret, kan dei berre be nokon oversette det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Tysland

De siste ord fra meg under dette temaet, med fare for å lage et nytt. Tenk hvor inderlig kjedelig verden hadde vært hvis alle skulle ha samme mening, og oppførsel. Ønsker alle en riktig god fortsettelse med vår felles hobby, slektsforskningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.