Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Anette Skogseth Clausen

[#12248] Noen kjøreregler for debattene

Recommended Posts

Guest Anette Skogseth Clausen

Det blir stadig tydeligere at vi må komme med noen regler for hvordan diskusjonene i disse fora skal foregå. Vi skal få noen slike regler på plass så snart som mulig. I mellom tiden la meg slå fast noen udiskutable kjøreregler:1) En diskusjon pr tema. Ønsker noen av debattantene å gripe fatt i et av elementene for å diskutere dette videre, altså gå på siden av temaet selvom det er nært beslektet, skal vedkommende opprette nytt tema. Han eller hun kan, om ønskelig, opplyse om at en diskusjon om sidetemaet ... er startet i tema nr ...2) Så langt det er mulig skal en svare på samme språk som innleder/spørsmålstiller. Hvis en ikke behersker språket kan en svare på norsk og be om oversetterhjelp fra de andre debattantene. Vi må forutsette at en som stiller spørsmål på et annet språk enn norsk gjør dette fordi han/hun ikke føler at de ikke behersker norsk godt nok. Unntak fra denne regelen er svensk og dansk.3) Alle har fritt innsyn i diskusjonene og en må derfor vokte seg for å gi ut opplysninger om levende personer. Dette kan bli oppfattet som krenkende.4) En står fritt til å sitere fra andre diskusjoner. Når en siterer, skal en tydelig markere at dette er et sitat og oppgi navn på forfatter og temanummer.Jeg håper dette er til hjelp inntil vi får på plass et ordentlig regelverk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Ad 3, er ikke sperrefristen på kirkebøker og materiell forøvrig en god regel å følge i denne sammenheng? I tillegg tilaktsomhet selvsagt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Siden reglene ikke er på plass, og det ennå er tid til innspill (tydeligvis), så til pkt. 3: Nei, Nina, det synes jeg blir for strengt. Jeg har selv, i dette forumet, hjulpet til med søk etter nålevende personer (og nylig avdøde), og når det har nærmet seg et punkt hvor det begynner å bli ubehagelig nær vår egen tid, har vi utvekslet mailadresser og kommunisert privat. Hvis vi gjør dette for strengt, er det mye annet vi også kaster ut med badevannet, tips og triks av ymse slag. Jeg synes derfor det greier seg med en kutymeregel som den over (sitat: 'vokte seg for å...'), pluss redaktøransvaret. (Det kan være at Anette ser dette annerledes.) Det virker jo også som de fleste har en følelse av hvor grensene går her, det har i allefall ikke vært mye å sette fingeren på, om da ikke Anette har vært raskt ute med slettetasten?Anette: har du forresten mulighter (jeg spør ikke om du har tid!) til å gå inn og slette innlegg hjemmefra utenom arbeidstid?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg synes det er flott at dere i DA tar fatt i dette med kjøreregler for debatter. Særlig punkt nummer 1 synes jeg er viktig, fordi man ser altfor ofte at en eller annen 'trenger seg inn' i en debatt, og starter en diskusjon om noe helt annet enn det som temainnleggeren ville ha informasjon om. Egentlig er dette uhøflig.Hvem skulle så kontrollere at oppsatte kjøreregler overholdes? For å spare dere i DA, bør vi som legger inn temaer eller deltar i debatter, for det første bedrive en viss selvjustis og for det andre si klart i fra når vi mener et innlegg er irrelelevant i forhold det temaet egentlig dreier seg om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Enig med deg, Astrid. Jeg har selv vært 'uhøflig' noen ganger, men det er jo ofte uintendert: man griper noe som kommer opp i forbifarten, uten å mene å åpne for en diskusjon, men så henger noen seg på, og så har man VIPS! skapt en diskusjon om et nytt tema kanskje uten å mene det. Ja: jeg tror også det her må dreie seg om selvjustis, jeg kan ikke forestille meg (bortsett fra i grove tilfeller) at Anette S C eller Jan O direkte griper inn. Noen klare føringer og oppfordring til disiplin får greie seg, og er vel også det mest tjenlige. (Et paradoks forresten: Anette presenterer (sitat) 'noen udiskutable kjøreregler', og så er diskusjonen igang!)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg hørtes nok litt for streng ut kanskje. Synes det er lov til å bruke sunn fornuft i det store og hele. Det ser ikke ut til å være noe problemer her på forumet. Man trenger ikke å brodere ut hele familihistorien for å få svar. Det er mange måter å ordelgge seg på.Jeg synes Brukerforum er toppers jeg både når det gjelder innhold og tone, og jeg håper vi aldri her får se slike diskusjoner som mange av de som finnes på Anbytarforum. :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Vi hadde i sin tid en forespørsel her (finner det ikke igjen nå) om det kunne finnes en 'angreknapp' som man kunne trykke på om man hadde lagt ut noe man gjerne i ettertid ville slette. Svaret var vel at det verken kunne eller ville de legge inn (tror ikke det er mulig heller.) Angreknappen, det er vel Anette det. Men jeg tror ikke hun har behøvd å gripe inn veldig ofte. Kjørereglene slik de er skissert her synes greie. Og greie har vel vi vært også, mot hverandre. Det er ikke bare på Anbytarforum det har vært ille, men også i andre tilsvarende fora. Får håpe det fortsetter slik!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Jeg mente SELVFØLGELIG å si at jeg håper det forsetter i den vennlige tonen hos oss!!! NÅ skulle jeg hatt en angreknapp ja!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torbjørn Ellingsen

Siden dette handler om regler, har jeg lyst å sitere fra Anbytarforums '''ordensregler''':''En enkel grundregel: Svara inte i onödan Om du tycker att någon uppträder egendomligt eller dumt eller framför märkliga påståenden och åsikter – svara inte såvida du inte har något verkligt bra att komma med.'''Videre står det, uten at jeg skal påstå det har direkte relevans her, men allikevel:''Det finns personer vars enda syfte är att provocera och skapa pseudodebatter utan nytta eller innehåll. Utan svar lämnar de snart Anbytarforum. ''En selvmotsigelse kanskje, å komme med dette. Men jeg opplever at nettstedet Brukerforum er mest tjent med at diskusjonene beveger seg innenfor det som har relevans i forhold til bruk av DAs databaser. Å diskutere og kommentere andre brukeres a d f e r d passer ikke, synes jeg. (Denne diskusjonen untatt :-) )En annen sak er at DA kanskje burde hatt et tredje forum, et mer uformelt og chat-orientert sted for temaer som ikke har direkte ''faglig'' relevans. Hva med Kantina? Det ville vel ikke være allverden å bygge den?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Me skal diskutera om me skal utvida med fleire forum.Angreknapp: Eg trur ikkje det er aktuelt. Derimot kan du sneda ein epost til digitalarkivet@uib.no om du finn noko upasande, eller om du vil fjerna eitt innlegg du har skrive. Problemet med et er at om dette innlegget kjem midt inn i ein diskusjon kan dei andre innlegga bli uforståelege. Du KAN også senda ein epost til oss om at uheldige formuleringar kan takast bort. Men det er berre i tilfelle formuleringane rammer andre, ikkje om du synest språket er dårleg, det er feil opplysningar e.l. I det siste tilfelle bør du heller leggja til det korrekte i eit eige innlegg.Eg kan kanskje nemna at me har stogga innlegg og bedt forfattaren refomulera seg før vedkommande legg det ut.Men hugs no på at me har anna å gjera enn å få inn i debatten for å retta. Det kan godt henda at Anette og Bente, som kjem til å gjera jobben, blir sur på meg for dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Folkvord

Viser til pkt.1 i dette innlegget om det kun skal være EN diskusjon pr. tema. Som eksempel kan jeg vise til mitt innlegg nr.12049 vedr. hjelp til å oversette et gammelt brev. De 13 siste innleggene i denne 'debatten' har overhodet ingen ting med det opprinnelige tema og gjøre!! De som eventuelt ville ha interesse av disse siste 13 innleggene vil vel neppe ha 'stikkord' i overskriften til å kunne delta i denne 'nye' diskusjonen. Mvh. Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anette Skogseth Clausen

Til Per Håkon Christiansen: Nei jeg har ikke anledning til å overvåke debatten hjemme, jeg har ikke PC. Heldigvis sjekker både Jan Oldervoll og Yngve Nedrebø debatten i løpet av helgen, slik at støtende innlegg kan bli fjernet.Jeg ønsker samtidig å legge til noe i min egen kjøreregelliste:4) En offentlig debatt krever at en passer på sin egen språkbruk og formulering. Lesere danner seg et bilde av forfatteren basert på det skrevne ord alene. Skjulte meninger og ironi er ikke alltid like lett å oppfatte. Å skrive et innlegg i affekt er aldri lurt. Redaktøren står fritt til å fjerne innlegg som kan oppfattes som de er skrevet bevisst provoserende og/eller krenkende for å ramme en annen/en gruppe debattant(er).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Håkon Christiansen

Takk for opplysningen, Anette, greitt å vite. Flere har kommentert pkt nr 1 om ikke å skifte tema underveis (..'skal vedkommende opprette nytt tema'), og Rune Folkvord har eksemplifisert med diskusjonen i tema nr 12049. Jo, enig i det, men nettopp den diskusjonen demonstrerer vel samtidig at det kan komme interessante 'haler' utav slike innlegg som ellers ville bli ganske hjemløse. Diskusjonen var interessant, men hvor skulle den gjort av seg ellers? Ikke særlig mye 'tema' å henge den på der. Så jeg synes ikke redaktørene skal tolke dette altfor strikt, og begynne å slette, eller skjenne for den slags skyld. Fremdeles bør vi vel styres mere av fornuft og appeller enn av strikse regler. Forøvrig er de 5 (er det vel blitt nå) reglene fornuftig utformet de. (Rune har rett i at overskriften blir misvisende i hans eksempel, men mange leser vel debattene her fortløpende, og åpner det meste. Jeg ser det bryter med 'gjenfinningsfunksjonen', men ser ikke det som særlig alvorlig i dette tilfellet.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Karlsen

'Løfter opp' denne med et nytt deltema:Hva er viktigst, form eller innhold?Jeg ser ar Jan Oldervoll er inne og kommenterer rettskrivning og stil i enkelte innlegg. Er enig i at det er lettere å lese innlegg når de er uten stavefeil og med korrekt tegnsetting, men Debattforum er vel ikke bare for de 'flinke'? Ofte kan mangel på avansert datautstyr eller liten erfaring med bruk av tastatur være en utfordring, men jeg synes vi skal oppmuntre alle til å legge inn forespørsler og delta i debatter uten å overdreven kvalitetssikring. Da er det viktigere å oppfordre folk til å legge ut så mye som mulig av informasjonen de har og presisere etterlysninger slik at vi unngår å svare på spørsmål der svaret allerede er kjent! Se heller ikke bort fra at slike kommentarer kan ta motet fra en nybegynner og det ønsker vi vel ikke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.