Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kjell Hamberg

[#12293] Modum og slektsnavnet Stockfledt

Recommended Posts

Guest Kjell Hamberg

Da mine 2-tippoldeforeldre, Nils Ellingsen og Gunhild Olsdatter, døpte sitt første barn i Lier i 1807, oppgav moren Stockfledt som sitt familienavn.Nils og Gunhild ble gift i Heggen krk 8.6.1805. Nils Ellingsen ble født 10.6.1777 på Modum (Disen), men Gunhild Olsdatter har jeg ikke klart å finne ut av. Hun døde i Lier (Egge eie) 25.2.1817. Iflg kirkeboka var hun da 44 år gammel og ble vel født rundt 1773.Gunhild Olsdatter er jo et så vanlig navn at jeg ikke har klart å finne noen fødsel, slektsnavnet Stockfledt bør imidlertid kunne være et spor å gå etter.Derfor: Kan noen hjelpe meg med hint/pekere om Modum og Stockfledt-navnet?I et bindene til Jørgen Gløersen om 'Døde i Norge' fant jeg om res.cap i Trondheim, Niels Stockfledt Schulz (død 30.5.1832) at han var født i Krødsherad (Sigdal) 14.3.1780. Faren hans var visstnok res.cap i Krødsherad og døde ca.1797.Er det et spor å gå etter eller er det bare et skudd i natta?Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Eggert Stockfleth som slo seg ned på Bragernes på 1600-tallet har en rekke etterkommere i Drammens-området, Eiker og Modum. Selv stammer jeg fra Thomas Rosing Stockfleth (1742-1808) som var sorenskriver i Eiker.Jeg vet ikke hvem Gunhild Olsdatter kan være, men du burde kanskje ta en kikk på denne:'August von Eyben: Stamtavle over slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth med biografier.' København. 1929.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Hallo Kjell. Faren til Nilels Stockfeldt Schulz, bør da etter det du sier være Kapellan Ole Schultz som residerte på gården Olberg i Krødsherad. - Gunhild er jo en Olsdatter....Forøvrig var det også en sogneprest i distriktet på denne tiden som brukte etternavnet Stockfleth, men i skrivende stund har jeg intet mer om han.Mvh Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Kenneth Talmo

Sitat fra Krødsheradbøkene av Andreas Mørch side 922.'Hr Niels Stockflet Enge blev sogne præst den 11 de Septbr. 1756 og døde 4de January 1777 i sin alder 56 Aar.Stockflet Enge var født i trondheim i 1720. Denne presten hadde det heller ikke lett i pengevegen. han måtte låne seg fram. Stockfleth Enge kunne ikke kjent seg så tvers igjennom kondisjonert, for han hadde vanlige bygdefolk til faddere til andre og tredje sønn.Hans datter Anna Christine ble gift med capellan Ole Schultz her i bygda.Sokneprest Stockfleth Enge døde i januar 1777. Enka flyttet til enkesetet Olberg i krødsherad. Der satt hun i uskiftet bu. Men så døde hun alt året etter, 51 år gammel. Nå stod boet etter prestefolka så svakt, at det ikke ble kosta likpreken over Geske Sophie, bare jordpåkast.Ved skiftet viste det seg at gjelda var større enn midlene, så det ble ingen arv til barna, kreditorene fikk ikke full dekning for sine krav.'Dette 'beviser' jo ikke at Gunhild er datter av Ole Schulz og Anna Christine, men en teori å se nærmere på er det opplagt - men så mangler vel kirkebøker for Krødsherad fra omk. 1740 til omk. 1775.mvh. Tor Kenneth

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk skal du ha! Har absolutt en følelse av å være på riktig spor. Den økonomiske og (utvilsomt) sosiale nedturen den familien må ha hatt kan absolutt forklare hvordan en 'Stockfledt' kunne ende som husmannskone inne i Drammensmarka.Men, vi får se, har absolutt fått noe å arbeide med!Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Margrete Gilhuus

Hei Kjell. Vet ikke om dette er til hjelp for deg-men jeg fant følgende i slektsprogr. mitt om Jon Pedersen Krokstad (Gilhuus): Han kjøpte i 1800 Gilhus Bruk i Lier for 10000 daler av enkefru Margrethe Sophie Fahne, født Stockfleth. Kjøpte i 1839 Øvre Stoppen for 5000 sp. daler. mvh Anne M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Du hjalp i hvert fall meg, Anne Margrete. Som du ser av folketellingen for Lier, bodde Thomas Stockfleth, sorenskriveren over Eiker, Modum og Sigdal, på Gilhus i 1801. Grunnen til at han ikke bodde hjemme, var at 'ildsvaade overgik hans bolige i bragnæs', men jeg har lurt på hvorfor han bodde akkurat på Gilhus.Forklaringen må være at den enkefru Margrethe Sophie Fahne som du nevner, selvom hun solgte gården i 1800, hadde beholdt (i alle fall bruksrett til) et ganske stort hus på eiendommen. Margrethe Sophie bodde der fortsatt i 1801 med husjomfru og fire tjenestefolk. Denne Margrethe Sophie var såvidt jeg husker en søster av den uheldige sorenskriver (som altså er min tip-tip-tip-oldefar).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olaf Erik Rønneberg

Jeg har også problemer med en Gunnild Olsdatter i Modum på det samme tidspunkt.For ikke å blande kortene, har jeg lagt inn et nytt tema.Med hilsen Olaf.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Jeg tillater meg å løfte innlegget opp i dagslyset igjen. Har nemlig snublet over divergerende opplysninger om når sorenskriver Thomas Rossing Stockfledt (han på Gilhus i Lier i 1801) døde. Se aller fleste kilder jeg har sett oppgir 1808, men jeg har funnet en henvisning som har ham på Ulveland på Eiker i 1822!Jeg har fått opplysninger om at skifteregisteret for Eiker 1807 -1810 har dødsfall for 'justisraad Stockfledt' med tilleggsopplysningen 'ingen arvinger'.Det siste stemmer dårlig med at han hadde 6 døtre i live i 1801 og jeg vet med sikkerhet at flere av dem giftet seg og fikk barn.Har noen en forklaring på dette?Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Thomas døde nok i 1808. At han i skifteregisteret står oppført med 'ingen arvinger' skyldes vel at han ikke etterlot seg noe til arvingene. Han var rett og slett bankerott. Han mistet vel store verdier i brannen i 1800 eller 1801. Jeg mener å ha lest et sted at enka ikke hadde råd til en skikkelig gravstein og måtte nøye seg med å sette opp et trekors. Men bygdefolket hadde kronerulling og fikk skranglet sammen til en stein. Dette er etter hukommelsen, så ta detaljene med en liten klype salt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Knut! Du skulle ikke tilfeldigvis ha datoer og sted for når han døde og ble begravet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har dessverre ikke dette for hånden. Jeg mener han ble begravet ved Haug krk. i Eiker, men også dette er fra hukommelsen. Det er kanskje en mulighet for at han ble begravet et annet sted, men at det var en minnestein som ble reist der. Jeg tenker da på den som bygda spleiset på. Ett eller annet sted i mine papirer har jeg liten mappe om denne sorenskriveren, - som også var en ganske produktiv dikter, men jeg kan ikke finne den i farten. Du vil ganske sikkert finne mer i boka til August von Eyben. Det er dessuten en rekke artikler i NST der han er omtalt. Jfr. registeret på denne adressen: http://www.genealogi.no/nst_reg/S/s-9.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hei igjen! Her trenger man nok å gå til kildene for å friske opp fakta. At det ikke skulle være midler nok i boet til en gravstein kan muligens ha vært riktig, men når jeg ser på hvem to av døtrene giftet seg med (hhv. Samuel Manthey (senere statsråd) og Johan Collett (senere amtmann i Akershus)) nekter jeg å tro at de ikke 'spyttet i kassa' for en gravstein for svigerfaren.Det er inidlertid godt mulig at det også ble plassert et kors eller stein på Haug kirkegård og da kan man kanskje tenke seg en lokal 'kronerulling'.Thomas Stockfledts kone døde forøvrig på Kongsberg i 1804, så hun var neppe med i en vurdering omkring gravstein for mannen i 1808. Hvor han døde (og er begravet) har jeg imidlertid ikke funnet ut av ennå, men det var neppe Eiker.Mvh Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har nå funnet fram noen fotokopier jeg har tatt fra von Eybens bok. Her noen utdrag:'Født 3/12 i Faaberg, 1758 deponerede ved Kbhvn.s Universitet, 1762 exam.jur., 1768 Byfoged og Auktionsholder i Frederikshald, 1773 Justitsraad, 1777 ogsaa Postmester i Frederikshald, 30/6 1779 optaget i den danske Adelsmand, 21/3 1781 Sorenskriver over Eger, Modum og Sigdal Fogderier.''Amtmand Herman Lange fremfører i Embedsbreve til Kollegierne mange haarde Beskyldninger mod ham, 1799 siger han, at Stockfleth mangler det Prædikat, Loven 1-5-1 fordrer af Dommere. I Marts 1808 viste Stockfleths Bo sig at være fallit. ... † 21/6 1808. 28. s/amme/ M/aaned/ opfordrede 16 Mænd af Eker, paa den øvrige Almues Vegne, under mange Lovord om den Afdøde - hvis Begravelse var foregaaet hurtig og i Stilhed - hans Ven, Prof. O. [Ole] Olavsen paa Kongsberg, til at lade et passende Mindesmærke sætte paa hans Grav paa deres Bekostning.'Når vi da også vet at TRS i 1801 var innkvartert på Gilhus i Lier 'siden ildsvaade overgik hans bolige i Bragnæs', skjønner vi at de siste 10 årene var alt annet en lykkelige. Kanskje var fallitten i 1808 mer enn han kunne bære?Spørsmålet om hvor TRS ble begravet er fortsatt ubesvart. Det kan jo kanskje se ut som om Kongsberg er stedet? Hvis han gjorde det slutt for egen hånd, er det vel ikke sikkert at man finner noe i kirkebøkene. Men kanskje det finnes en minnestein ett eller annet sted? Til slutt vil jeg legge til at von Eyben har en rekke referanser til biografiske oppslagsverk med artikler om TRS. Kanskje de er verdt et nærmere studium.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

I den første utgaven av 'Norsk Biografisk Leksikon' har Olav Midttun skrevet en artikkel om Thomas Rosing Stockfleth. Om hans vita opplyses bl.a. flg.: 'd. på Kongsberg 22/6 (ikkje 21/6) 1808.' Da kona hans også døde på Kongsberg (i 1804), må vi tro at TRS bodde der fra ca. 1802 selv om han da altså var sorenskriver for Eiker, Modum og Sigdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg kan ikke se at Stockflet på Ringerike (Norderhov) er nevnt her. De burde vel også taes i betraktning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Jeg er fremdeles ikke i mål når detgjelder min 2-tippoldemor Gunhild Olsdatter (Stockfleth?). Har derfor gitt meg i kast med å kartlegge familiesammenhengen for så mange 'Stockfleths' som mulig, i håp om at 'noe skal ramle ut'. I den sammenheng er en tilknytning til etterkommerne etter sogneprest i Krødsherad, Nils Stockfleth Enge (1720-1777?) og hustru Gidske Sofie Pihl, en attraktiv mulighet. OG...hvis det finnes noe materiale om 'Stockfleths' på Ringerike er jeg absolutt lydhør, i det jeg har funnet til nå har nemlig Ringerike ikke vært nevnt.Tilslutt et spørsmål: Vet noen noe om opphavet til Nils Stockfledt Enge? Visstnok født i Trondheim i 1720.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Jeg har også 'touchet' bort i Familienavnet Stockfleth.Denne Linken til Odd Nystrøms sider kan kanskje være til assistanse?Nå er det en henvisning til Nils Stockflet 1707-1760, prest ( uvisst hvor) Men kanskje din 'Niels' finnes der?Lenke( et lite stykke ned på Siden.)Thomas de Rosing er hans sønn. F: 1742, faaberg D: 1808 1779: adlet g.m. Johanne Marie Arbien.Han er oppgitt til å være dikter. ( med juridisk embetseksamen.Håper det kan være til hjelp?Torunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torunn C Ludvigsen

Hei Kjell. Er Stockfleth- navnet tilstede ved anmeldensen av hennes død også? Eller ved de (iallefall) 2 andre barnas dåp?Ser på familysearch.org at Nils og Gunild får iallefall to barn til. ( etter Oline)Oline F: 01.01.1808Torger F: 23.08.1812Elling F: 08.01.1815IGI/LDS - familysearch.orgTorunn C

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk for tilbakemeldinger. Alt kommer til nytte!Når det gjelder sorenskriver for Eiker, Modum og Sigdal (det var det han først og fremst var), Thomas Rossing Stockfleth (1742-1808) har jeg klart å finne ut ganske mye som knytter seg til hans aner og etterkommere (har funnet 8 ekte barn + et på si').Den Nils Stockfleth (1701-1760) som lenken viser til var Thomas Stockfleths far. I denne sammenheng er det verdt å påpeke at det faktisk 'mysser' av Nils Stockfleth'er. Han som er nevnt ovenfor var trolig den originale Nils Stockfleth, men Stockfleth-navnet gikk over til delvis å bli benyttet som mellomnavn på flere av hans etterfølgeres guttebarn. Hodepinen er faktisk å holde de ulike Nils Stockfleth'er fra hverandre.Nok om det....Torunn! Jeg har bare funnet Stockfleth-navnet nevnt den ene gangen da mine 2-tippoldeforeldre, Gunhild Olsdatter og Nils Ellingsen, døpte sin første (Oline) 1.1.1808 i Lier.Av de tre barna du nevner var det Elling som var min tippoldefar, gift 1844 med Torine Pedersdatter, f. i Hole 1815. Oline ble gift 1836 m. Tron Olsen, f. Skoger 1811. Torger døde ugift i 1834.Og som sagt, Stockfleth-navnet opptrer bare den ene gangen. Hvilket har fått meg til bl.a å lure på om Gunhild kan være født utenfor ekteskap med en eller annen Stockfleth i en av hovedrollene og ikke var så veldig ivrig etter å flagge sitt opphav.Flere innspill mottas med takk!Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sølvi Arntzen

Sogneprest i Sigdal Niels Stockfleth Enge, født 1720 i Trondheim, død 4/1 1777 i Sigdal, var sønn av klokker i Trondheim Christen Knudsen Enge og Margarethe Martha (Marie) Pihl.Han var visstnok oppkalt etter sogneprest Niels Stockfleth av adelsslekten fra Haderslev.Kilder: Skiensslekten Ording-Böyesen gjennom 300 år, R.Berge & E.Tandberg, 1975. Krødsheradbøkene av Andreas Mørch, side 922.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Torunn! Takk for lenkene til de ulike Gunhild Olsdøtre,men jeg har gått opp den samme løypa selv og merket meg de ulike kandidatene. Eneste utvei er vel at jeg må sette seg ned med kirkebøkene for Sigdal og Modum (som en begynnelse) og finlese dem.Når det gjelder opphavet til Nils Stockfledt Enge, var det på én måte avklarende, på en annen måte ikke. Jeg nevnte i mitt forrige innlegg at det synes å 'mysse' av Nils Stockfleth'er. Moren til Nils, Margrethe Marie/Marthe Pihl, var heller ikke alene om sitt navn. Det er ihvertfall sikkert.Navnene til Nils Stockfleth Enge's barn viser forøvrig at han og kona, Gidske Pihl, på en eller annen måte hadde familiære bånd til den Stockfleth-linjen som Thomas Stockfleth tilhørte.(Her står mulighetene for forvirring åpenbart tettere i kø enn i en amerikansk såpeopera).I denne sammenhengen kan det være opportunt å trekke fram opplysningen i LDS' database 'Pedigree Resourse File' om at Anders Pihl (Gidske Pihls bror) og Marthe Christine Flinthougs datter Margrethe Maria Stockfledt Pihl giftet seg i Modum i 1782 med (kjøbmann) Hans Rasmussen Bang (fra Drammen). Med utgangspunkt i at vielsen fant sted i Modum, er jeg tilbøyelig til å hevde at bruden opprinnelig var fra Krødsherad og var datteren til Nils Stockfledt Enge og Gidske Pihl.Jeg synes dette var verdt å nevne som en advarsel mot å stole for mye på lett tilgjengelige databaser av typen Pedigree Resourse File. Dokumentasjonen synes så overbevisende ut med alskens henvisninger, men jeg sitter med en stygg følelse at noen har drevet med 'datamatching'. Noen ganger blir det innertier, men andre ganger er det det skivebom.Mvh Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Halvor Aaby

Gunhild Olsdatter som var på Jokstad i Sigdal i 1801 er ikke aktuell. Hun ble gift med søskenbarnet Ole Pettersen Slette og er tipptippoldemor mi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Takk skal du ha for den avklaringen! Strengt tatt trenger 'min' Gunhild Olsdatter hverken å være døpt eller konfirmert i Modum eller i Sigdal, men et sted må man jo begynne.Iflg. en interessant opplysning jeg har fått var en Gunhild Olsdatter Olberg fadder i Krødsherad i 1793. DET er ihvertfall noe å henge hatten på....Ellers må jeg referere til mitt forrige innlegg hvor jeg lanserte en Margrethe Marie Stockfledt Pihl nr. 2, mulig datter av Nils Stockfledt Enge og Gidske Sofie Pihl. Etter å ha fordypet meg i de kildene som finnes, har jeg kommet til at det sannsynligvis bare fantes én Margrethe Pihl på den tida og hun var datter av Andreas Pihl og Marthe Christine Flinthoug. Det synes imidlertid som om hun bodde hos sin tante og onkel (Nils Stockfledt Enge og Gidske Sofie Pihl) etterat moren døde (Fåberg?) i 1769. Margrehte Pihl giftet seg i Modum i 1782 med kjøbmann Hans Bang fra Drammen. Navnene man finner på barna deres i FT1801 peker imidlertid tydelig på hvem som var Margrethes foreldre.Har et nytt spørsmål tilslutt: Kan noen fortelle meg hvem som var foreldrene Joachim Stockfleth som i FT1801 er capellan i Skien? Alderen hans (43) indikerer at han ble født rundt 1758 og passer i så måte inn som et av barna til Nils Stockfledt Enge og Gidske Sofie Pihl. Jeg har imidlertid ikke funnet noe som helst som kan bekrefte eller avkrefte det. Kan noen hjelpe?Hilsen Kjell Hamberg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.