Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

[#12297] Personer med etternavnet/slektsnavnet SKJELDERUP

Recommended Posts

Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Hei.Jeg ønsker å gi ut info. fra Hof kirkebok om personer med etternavnet/slektsnavnet Skjeldrup. Slekten er tydelig fra Hof i Vestfold.Hvis du gir meg et navn og event. fødselsår skal jeg gjøre det jeg kan for å finne ut mer!!!Takk for alle forespørsler. MVH Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Mathisen

Det er litt uklart for meg hva du mener med (sitat): 'Slekten er tydelig fra Hof i Vestfold'. Du mener vel neppe at slektsnavnet Skjeldrup har sin opprinnelse/eldste ane/stamfar i Hof, så det ville være fint om du ville presisere litt nærmere hva du mener om dette, som interesserer meg - og antagelig mange andre - som har Skjeldrup-er i sine slektsdatabaser. Vennlig hilsen Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torleif Odland

Det er noe vanskelig å skjønne hva som menes med dette innlegget. Snakker vi her om slektsnavnet Skjelderup der det fremover i tidene har vært mange geistelige, så kommer dette navnet fra Danmark. Jens Skjeldrup var bl.a. biskop i Bergen fra 1557-1582. Også han sønn og sønnesønn hadde biskopstaven i sin hånd. Om far til Jens, fortelles det at han var dansk bonde fra landsbyen Skjelderup som vistnok skulle ha vært et sted omkring Randers i Jylland. Hans navn var Peder Jensen f.ca. 1490 og nevnes død kring 'Mikkelsmesse' i 1563. Dersom der skulle være andre slekter i Norge med dette navnet, ville det være av stor interesse å få opplysninger om dette. Mvh Torleif Odland Mvh Torleif Odland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kai Samuel Gurrik Larsen

Her er noen personer med slektsnavnet Skjelderup som ble konfirmert i Hoff(vestfold):1.konfirmert 1783-Bodil johane 2.konfirmert 1783-Karen 3.konfirmert 1787-Ane Katrine 4.konfirmert 1776-Maren DortheaDet er vell disse som er i Hoff under konfirmasjonstidene i mini 1-2-3. Hvis noen ønsker yttligere info. om noen av disse kan dere bare gi ett hint så skal jeg se hva jeg finner.Der jeg mente med første innglegg var at jeg har kommet over personer med slektsnavnet Skjelderup, og jeg vet at denne slekten er innenfor den adlige eller noe høyere i samfunnet. Derfor ønsket jeg å gi ut den info'en som er om slketsmedlemmene til den som måtte ønske det. Jeg tror jo også neppe at stammfaren kommer fra Hoff/Wasaas!!!MVH Kai

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Noe adelskap finner du nok ikke - den første man kjenner var en dansk bonde, men slekta er vel kanskje den som kan vise til flest prester (inkl biskoper) i Norge!?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Ville bare si at de personer som er nevnt i innlegg 5 som konfirmerte, er alle døtre av sogneprest til Hof Jacob Worm Michaelson Schjelderup og hustru Barbara Christensdatter Holst. Bodil Johanne er barn nr. 3 og født i januar 1767 på Hof prestegård, Karen (døpt Karen Karine)er barn nr. 4 og født 28. janaur 1768, Ane Katrine (døpt Anne Katrine) er barn nr. 7 og født i november 1771 og Maren Dorthea (døpt Maren Dorothea) er barn nr. 1 og født 7. februar 1761. I tillegg hadde Jacob og Barbara barna Christen født i januar 1763, Michael født 22. oktober 1769, Kristen født i november 1770 og Barbara født i juni 1773. Alle født på Hof prestegård.Som kuriositet kan nevnes at i tillegg til egne barn tok de til seg Johan Henrik Tordenskiold, sønn av Johan Christopher Wessel Tordenskiold og Karen Augusta Paasche. Wilhelm Lassen skriver: 'Det var i Hr. Jakob Worm Schjelderup's Huus, at Johan Henrik Tordenskiold fandt en anden Fader, da han 15 Aar gammel maatte forlade sit Hjem, formedelst sin Stedmoders Haarhed. Drengens Moder, Karen Augusta Paasche, (der var Hr. Schjelderup's Morssøkendbarn) fandt ligeledes Hjælp og Understøttelse hos han, og af Erkjentlighet herfra var det, at Tordenskiold ved Testament af 8/10-1819, kjænked hans Børnebørn betydelige Midler'.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Karlsen

Har en scannet versjon av 'Slekten Schjelderup -400 år i Norge : 1557-1957' for dem som måtte være interessert. (Du må ha 4,5MB ledig plass i innboksen!) Kontakt: nina.karlsenbroadpark.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Har du skaffet deg copyretten til boka, siden du tilbyr en scannet versjon pr e-post?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til de to siste innleggene (8+9) sier jeg bare: ooops! Copyright er viktig å bli minnet om. Ref. debatten omkring Karsten Alnæs' norgeshistorie. Ett eller annet sted går det ei grense mellom sitat med kildeanvisning og regelrett avskrift (evt, scanning.)Ndg. Schjelderup vil Kai Samuel GL trolig ha en viss glede av det arbeidet f.eks. Simon Ellefsen har gjort: http://nose.dk/Norge/ Du finner mange Schjelderup'er under 'S' nede på siden. Så kan du jo henvise interesserte til den.Å 'gi ut' noe av dette (5) kan nok virke provoserende på noen (se over.) Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Enig. Men spredning av scannede versjoner av en bok er = fremstilling av eksemplarer (i Åndsverkslovens forstand).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Karlsen

Jeg er dessverre ikke jurist, men å distribuere kopier til privat bruk av et dokument på 14 sider som aldri har vært i handelen og som kun finnes i 6 eksemplarer i norske biblioteker (de fleste sperret for utlån) er neppe straffbart. I så fall måtte vel Egil Schjelderup, som laget dette dokumentet til en slektssamling i 1957, ha anmeldt forholdet. Jeg tror tvert imot han ville sette pris på at hans gode arbeid ble gjort tilgjengelig for slekninger og andre genealogi-interesserte. Så lenge dokumentet ikke brukes i vinnings hensikt må nok saken henlegges som intet straffbart forhold :-) Nina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jo, distribusjon av åndsverk uten å inneha rettigheter til det, er straffbart. Hver og en kan legalt ta kopier *til eget bruk*, men det er noe annet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Siden dette er min slekt gir jeg herved Nina tillatelse til å sende meg en scannet versjon.Fra spøk til alvor, tror nok ikke Nina gjør noe ulovlig her, hun har tross alt ikke lagt den ut her til allment innsyn. Som hun selv sier, så er det et dokument som aldri har vært i handelen.De tre geistlige Schelderupene, far, sønn og barnebarn var mine 10,9 og 8.tippoldeforeldre og jeg er derfor meget interessert i å få tilsendt den scannede utgaven din Nina. Min e-postadresse er f-njoe@online.no Mvh Siv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Siv, hvis du (ved arv) sitter på åndsverksrettighetene, så får du dele ut de tillatelsene du bare vil.Åndsverksloven forholder seg til åndsverk, uansett om de / det har vært i handelen eller ikke. Handels-momentet er uvensentlig. Hvorvidt en ny eksemplarfremstilling utføres gratis (som Nina påberoper seg) eller mot betaling, er også uvesentlig.Ihvertfall: man kan ikke påberope seg lovvillfarelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Tillatelsen var en spøk, som jeg også skrev :-))Åndsverkloven:§ 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke utnyttes i annet øyemed.Hilsen Siv

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Jeg vil tro at du har dekning i din tolkning av åndsverklovens § 12, men hvis du er på talefot med Egil Schjelderup eller hans arvinger, koster det lite å spørre dem. Jeg er kanskje ikke en uhildet rådgiver i saken siden jeg har en egeninteresse i den. Også jeg ville ha glede av et eksemplar siden et av båtforeningens medlemmer fra 1855 var Kjøbmand Schjellerup som jeg antar må ha vært Consul og Kjøbmand Thorleif Schjelderup, f. 1822 i Christiania. M.v.h. Leif Kåre leif.k.solberg@c2i.net

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ketil Firing Hanssen

'Privat bruk' og 'Eget bruk' er vel to forskejllige ting?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Karlsen

Jeg synes ikke det har noen hensikt å debattere dette emnet her, det juridiske får advokater og domstoler ta seg av. Her kan en f.eks. lese hva Olav Torvund, professor dr. juris skriver på sin nettside: http://www.torvund.net/artikler/art-opphav.aspJeg tolker teksten slik at det jeg tilbyr å gjøre kan sammenlignes med f.eks. å dele ut fotokopier av en sang på en firmafest eller sende kopi (elektronisk eller papirformat) av sider fra bygdebøker til venner i Amerika som har norske røtter, uten å be om tillatelse fra evt. rettighetshavere.Beklager, Kai Samuel, det var ikke meningen å overta 'tråden' som startet med ditt generøse tilbud om kirkebokoppslag, mvh Nina

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Til det opprinnelige tema: Skjelderup-slekten i Hof, Vestfold. - Simon Ellefsen har på sin hjemmeside en, etter mitt skjønn, solid dokumentasjon på Hoff-grenen av Skjelderup-slekten i Hof: http://www.nose.dk/Norge/holst2.html Stamfar til denne grenen var: 'Jacob Worm Skjelderup. Født 3 aug. 1723, Svarstad Præstegaard i Lardal.2. Død 1 okt. 17873, begravet Hofs Kirkegaard.3. Søn af Michael Augustinussen Skielderup og Maren Jacobsdatter Worm. Jacob blev som Barn undervist af sin Fader og Bedstefader og i nogen Tid ogsaa af en Student Lars Sørensen, som var en streng og haardhændt, men meget dygtig Lærer. I 1742 blev han Student. I Mai 1743 - samme Dag som han fik Meddelelse om sin Faders Død - absolverede han examen philosophicum med Berømmelse. Han reiste derefter hjem til Norge og blev her et Aar. I 1744 kom han tilbage til København og fik Plads paa Regentsen, men var, som det heder, «i Ansøgninger og andre Beneficier uheldig». I 1746 tog han theologisk Examen med Berømmelse. Derefter levede han flere Aar som Informator eller Huslærer dels i Norge dels i «sit kjære Danmark».4 Den 5 Juni 1756 blev han af Grev Wedel-Jarlsberg kaldet til Sognepræst i Hof. Han blev indsat i dette Embede af sin Farbroder Provsten Sebastian Skielderup. Han virkede i Hof indtil sin Død i October 1787.3 Han udgav i 1771 en Katekismusforklaring, hvor han viser sig som en rettroende Præst. Han var ikke pietistisk. I 1778 udgav han «Hexeri og Kogleri», som - for at citere Dansk biografisk Lexikon - «kunde synes lidet tidsmæssig, om end Bogen røber en tænksom Mand, der behandler sit Emne med Udførlighed og Forsigtighed.»3' Etterslekten etter Jacob Worm Skjelderup dokumenteres deretter på en solid måte av Simon Ellefsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kåre Solberg

Personlig er jeg interessert i en annen gren av Schjelderup-slekten enn Hof- Schjelderupene. Nærmere bestemt er jeg interessert i biografiske opplysninger om Thorleif Schjelderup (1822-83). Den nygifte kjøbmand Thorleif Schjelderup (1822-83) ble medlem av båtforeningen i 1855 og var medlem minst til 1860. I Revierhavnen hadde han i 1855 laveste kontingent for snekke uten seil, dvs. robåt. Han kan ha vært blant de medlemmene som foreningsstyret siktet til i et brev av 31. mai 1858 til Christiania Havnekommission der det heter: ” (…) at berøve en stor Del af Byens Indvaanere deres Baade og Adgang til den lidet bekostelige, nu tilvante, Adspredelse paa Søen og udover øerne, ligesom de mange Familier, der enten eie eller leie Bolig for Sommeren i høi grad vilde blive generet.” I 1867 (Matrikkelen av 1867) ser vi at han var et av de fem medlemmene med sommerhus på Ladegaarsøen. Han hadde en 55 måls tomt på med ”god jord”, eiendommen Rutli ved Huk. Fra denne fikk han lagt ut Hukodden som parkområde. At han også tok initiativ til og bekostet oppførelsen av Bygdø kapell til sommerbruk (innviet i nærvær av Oscar II i 1876, brant i 1958) kan også ha bidratt til at Konsul Schjelderups vei ligger på Bygdø. (Oslo Byleksikon. Oslo 1987) Schjelderup var kjøpmann og kom inn i foreningen under Krimkrigens oppgangstider sammen med mange andre kjøpmenn, og som kjøpmann var han ikke aktuell til foreningsverv. (Solberg LK. Revierhavnens Baatforening stiftes. St. Halvard 2003/2) Det er foreløpig noe uklart hva slags kjøpmann Thorleif Schjelderup var, men sønnen Thorleif Fredrik Schjelderup (1885-1915) var hovedaksjonær i Christiania Spigerverk. Sønnesønnen Gunnar S. var for øvrig direktør i Christiania Spigerverk i en lang periode fra mellomkrigstiden til ut i 1950-årene. Thorleif d.e. var så vidt jeg kan se ikke en av gründerne for spigerverket i 1853, men når og hvordan familien fikk en dominerende posisjon der håper jeg å få avklaret. jeg har merket meg: (Christiania spigerverk : 1853-1961 / ved Edgar B. Schieldrop) Faren og bestefaren var begge offiserer, mens Schjelderupslekten for øvrig var en utpreget geistlig embetsslekt som stammet fra biskop Jens P. Skielderup (1510-82). Bergensbiskopen som opprinnelig var filosof og fysiker, er kjent som en av de store kirkereformatorene, og ikke minst fra et kampskrift mot helgendyrkelsen, trykket så tidlig som i i 1572. (Skielderup JP. En christelig Undervisning aff den hellige Schrifft om huad en Christen skal vide om affgudiske Billeder oc Stytter udi Kircherne. København 1872) Etter ham teller slekten en rekke biskoper og utallige prester. Behovet for å markere seg, mellom de ellers ikke påtrengende religiøse båtforeningsmedlemmer, med et sommerkapell til landstedbruk, må kanskje sees på denne bakgrunn. På grunn av manglende deltagerlister vet vi ikke om han også var blant seilsportens pionerer. Det vil vel være å drive det for langt å foreta noen baklengs slutninger fra oldebarnet, idrettsforfatteren og OL-medaljøren fra 1848, Thorleif Schjelderup. Etterslekten fra Thorleif Schjelderup (1822-83) (consul og kjøbmand) og FREDERIKKE MARIE CASPAR, viet 1854: Martha Kristine Schjelderup, 1855, Bertha Schjelderup, f. 1857, Thorleif Fredrik Schjelderup f. 1859. Thorleif Fredrik Schjelderup (1859-1915) (Grosserer og Agenturforretning i Korn og mel, Direktør i forskj. Aktieselskaber - FT 00) og Inga Johanne Bervens barn: Thorleif Ferdinand Schjelderup, f. 1886, Inga Schjelderup, f. 1893, Gunnar Schjelderup, f. 1895

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Til innlegg 20: En bedre link til denne delen av slekten Schjelderup hos Siomon Ellefsen er: http://www.nose.dk/Norge/schjelderup9.html der Jakob Worm Schjelderup er nr. 8.2 i listen, der er også hans aner fram til den første Schjelderup som flyttet fra Beitstad til Lardal.Ellers så mangler Simon noen opplysninger. Navnene på 3 av Maren Dorothea Jacobsdatter Schjelderup sine barn i ekteskapet med Vincentz Thurmann. Barnene er (bare deres døpenavn er tatt med): (1)Jacob Worm Schjelderup, født 4. novewmber 1791, død 1. januar 1822 i Christiania, gravlagt i januar 1822 i Kvikne der han var sogneprest, ordinert den 10. oktober 1818, gift 21. februar 1819 i Hof med Johanne Erika Sørensdatter Wang; (2)Bodil, født i oktober 1795, død i mars 1797, gravlagt 3. april 1797 i Våle 1 1/2 år gammel; (3)Barbara, født i september 1796, døpt i september 1796 i Våle, død i mars 1797, gravlagt 3. april 1797 i Våle; (4)Bodil Johanne, født 16. mai 1798 Våle prestegård, døpt 25. mai 1798 Våle, død 20. juni 1868 Holmestrand, gift 6. desember 1836 med Jørgen Christenson Holst; (5)Barbara, født 27. februar 1800 Våle Prestegård, døpt 6. mars 1800 Våle, død i 1879, gift 22. januar 1821 med Nils Nielsson Ihlen; Bredine, født 30. april 1802 Våle Prestegård, døpt 6. mai 1802, ugift og lever ved folketellingen 31. desember 1865 i Holmestrand hos sin søster Hanna Holst, født Thurmann.Christen Jacobson Schjelderup, født i januar 1763 Hof prestegård, døpt 12. janaur 1763 Hof, dør i juni 1766 Hof prestegård og gravlagt 18. juni 1766 Hof.Bodil Johanne Jacobsdatter Schjelderup, født i januar 1767 Hof Prestegård, døpt 10. januar 1767 Hof, død 1. januar 1796 Borre prestegård, gift 1789 med Tobias Mortenson Müller, sogneprest til Borre, 5 barn og jeg har navn og data på alle.Karen Karine Jacobsdatter Schjelderup, født 28. januar 1768 Hof Prestgård, døpt 4. februar 1786 Hof, død 7. november 1818 Store Stang, Sem, Tønsberg, gravlagt 13. november 1818 Slagen, gift 3. august 1796 med Ole Olsen Bache, 4 barn og jeg har navn og data på de alle.Michael Jacobson Skjelderup (han forandret navnet sitt til Skjelderup), født 22. oktober 1769 Hof prestegård, døpt 30. oktober 1769 Hof, død 16. april 1852 Christiania, gravlagt 22. april 1852 Vår Frelsers Menighets Gravlund i Christiania, han var doktor og professor ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Christiania. Mye er skrevet om han. Gift 20. september 1801 et eller annet sted på Sjælland med Marte Catharine Christophsdatter Holfeldt, 4 barn og jeg har navn og data på alle.Kristen Jacobson Schjelderup, født i november 1770 Hof Prestegård, døpt 5. november 1770 Hof, død i juli 1772 Hof Prestegård, gravlagt 6. juli 1772 Hof.Anne Katrine Jacobsdatter Schjelderup, født i november 1771 Hof Prestegård, døpt 8. november 1771 Hof, lever ved folketelling 1. februar 1801 som ugift hos søsteren Maren Dorothea ved Våle Prestegård.Barbara Jacobsdatter Schjelderup, født i juni 1773 i Hof, døpt 18. juni 1773 Hof, ved skifte etter faren den 9. oktober 1787 er hun 14 år gammel, trolig død som barn/ungdom, har ikke flere opplysninger.Angående Thorleif Peterson Schjelderup, født 2. juni 1822 i Christiania som sønn av Petter Andreas Tollevson Schjelderup og hustru Marthe Christiane Jakobsdatter Meelhuus, døpt 3. august 1822 i Akershus Slottskirke, død 11. desember 1883 i Kristiania, gravlagt 13. desember 1883. Han var som du sier grossrer og consul. Angående biografien hans så kan jeg dessverre ikke hjelpe deg noe. Som eier av et landsted på Ladegårdsøya fikk han ved kgl. resolusjon av 2/3-1876 tillatelse til Tirud(?) (Badstøbråten)(?) å oppføre til gudstjenstlig bruk et kapell (Bygdøy kapell) etter tegning av Nissen. Kapellet kunne blot brukes om sommeren, da noen av byens borgere ligger på landet der ute. (Morgenbladet 8/3-1876) Ved gavebrev av 12/5-1877 skjenket han dette kapell med alt inventar, og at vedlikeholdelsen skulle ivaretas og overta Ladegaardsøya av en offisiel stiftelse til gudstjenstelig formål. Han ble gift den 17. oktober 1854 i Domkirken, Christiania med Fredrikke Marie Caspary (jeg har skrevet navnet Caspary), født i 1832, død 6. juli 1897 Christiania. Lassen sier: Hun var henved 65 år gammel ved sin død. Hun solgte på etteråret 1894 til bokhandler G. Kr. Joh. Parmann gården No.39 og 39B i Carl Johans gate for Kr. 270.000,- (Morgenbladet 21/11-1894 B.1.c). Jeg har 3 barn: (1)Thorleif Fredrik, født 7. oktober 1859 Christiania, døpt 27. november 1859 Domkirken i Christiania, (2)Fanny, født 16. august 1866 Christiania, døpt 25. september 1866 Domkirken i Christiania, (3)Marie, født 19. september 1868 Christiania, døpt 22. november 1868 Domkirken i Christiania.Angående Thorleif sine aner så var hans far, farfar, farfars far og farfars farfar alle militære. Faren var oberstløytnant i kavaleriet, farfaren kaptein i infanteriet, farfars far var kaptein i infanteriet og farfars farfar var kaptein ved Guldalske kompani. Først ved Thorleif sin 5. ane finner vi en sogneprest, nemlig Peder Jørgenson Schjelderup, sogneprest til Støren.Hilsen Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.