Jump to content
Arkivverket

[#12359] Døpte i Stod - Johan Tobias Hersleb 27.10.1729 (f. 09.10)


Guest Lars Jørgensen

Recommended Posts

Guest Lars Jørgensen

Heijeg finner denne registreringen på dåp med far Jacob Christoffersen Hersleb og to faddere kalt 'Læmerhiert'. Kan ikke skjønne at dette er andre enn Johan Tobias Lemmerhirt Hersleb, som er omtalt i en rekke sekunder-kilder (bl.a. A. Erlandsen - Geistligheten i Trondhjems stift), og da med fødselsdato 20.11.1729.Jeg lurer da på hva som er riktig og om riktig dato-konverterer er brukt fra de latinske 'besvergelsene' i kirkeboka, eller er jeg på villspor her

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Du er nok ikke på villspor, men det er mulig at det er andre som har vært det. Her er innføringen i kirkboken ordrett:Min Søn Johan Tobias fød den 9. døbt af min selv den 27de OctobrP.: Capitain Læmerhiert, Peder Krog og Ole Steensøn DarreM.: Min syster Læmerhiert, Malene Parelij og Elen Indbryn Min hustrue blev introducerit af Hr Elia udj For-kirche den 8. Januar

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Men du hadde litt rett i at det var feil. Jeg reagerte på datoen mellom fødsel og dåp. Fødselsdatoen skal være 20.10, mens dåpen er korrekt.

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

I dette tilfellet har det kanskje en naturlig forklaring. Innføringen av dåpen står mellom en dåp i november og en i desember. Dette skjer av og til, sannsynligvis fordi kirkebøkene dekker flere kirker, og innføringene tydeligvis skjer på bakgrunn av en kladd. Men en fødselsdato i november stemmer også godt overens med morens introduksjonsdato. Derfor kan det jo tenkes at presten har ført inn feil, og at Johan Tobias i en eller annen sammenheng har brukt fødselsdatoen 27.11.1729. Det er jo litt merkelig at han skal ha brukt feil måned på sin egen sønn, men muligheten er jo tilstede.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars Jørgensen

Nå blir jo dette ekstreme detaljer, Sissel. Hvorvidt min forfar for snart 300 år siden var født 6.10, 20.10, 20.11, så lenge det var i 1729, blir jo dog en liten detalj. MEN:Kan det være at han har skrevet feil måned og kronologien er riktig? Hvis jeg tolker deg (med din siste rettelse) skal det altså stå følgende i kirkeboka: 'Min Søn Johan Tobias fød den 20. døbt af min selv den 27de Octobr'. La oss si han hadde en 'dårlig dag' og faktisk skrev Octobr, selv om det var novmbr? Vi kan vel anta at opptegnelser over fødselsdager i embedsmannsfamilier hadde et visst presisjonsnivå og at gamle tolkninger er riktig. Hva er din mening her, Sissel? Skal vi si fødselsdato 20.11 eller 20.10?

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Min personlige mening er at han sannsynligvis er født 20.11.1729, både på grunn av plasseringen og på grunn av introduksjonsdatoen. At prester også kan gjøre feil, er vel helt naturlig, og jeg kan se på håndskriften at han ikke har gjort noe spesielt ut av denne registreringen. Uansett hvilken dato som registreres i et slektsforskingprogram, ville jeg kommentert omstendighetene. Og for mange av anene våre er vi glade dersom vi kan finne et omtrentlig år for fødselen...:-)

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.