Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bjørn Jonson Dale

[#12412] Stephen Jenssen Loss - foreldre, kone, barn...

Recommended Posts

Guest Bjørn Jonson Dale

Kaptein Stephen Jenssen Loss (-1690), sjef for Indre Sogns kompani 1683-90, var vel av presteslekta Loss. Men eg vil gjerne vite kven kona hans var, i det ho kan ha flytta til Sunnmøre, der vi seinare finn 3 av barna hans: 1. Maria Catharina Loss (c1676-1755), som 1715 eller før ekta Hans Jacobsen Borch, prest i 'Nordland'. Barna deira kjenner eg (men kor var Borch prest?). 2. Anne Cathrine Loss, fikk 1709 barnet Peter ue med ein Erik Petersen, då båtsmann i Trondheim. 3. Anne Marie Loss (c1678-1733), 1703 gm Jacob Jacobsen Thode på borgarsetet Thodeplassen (Bigumsneset) i Ålesund, 11 barn alle kjente.Hadde Stephen Loss fleire enn disse barna (ja, eg heldt på å glømme sonen Jonas Loss)? Og, kven var kona? (Og kva heitte foreldra hans?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Capt.Steffen Losses kone het Anna Gregersdtr født i København begr.Korskirken i Bergen 1697, jmf Digitalarkivet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Takk for opplysninga! Søstrene til Anne Marie Stephensdt Loss (Borgund 1703 gm Jacob Jacobsen Thode) følgte kanskje Anne Marie til Sunnmøre (det er vel ikkje utenkelig at dei var fødde på Sunnmøre, i og med at Stephen Loss var premierløytnant ved sunnmørske kompani 1674).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steen Thomsen

Det lyder spændende, Jonas kan muligvis være forfar til nogle af de danske Loss'er i Horsens. Hvis du har mere på dem (datoer, kilder etc) må du hjertens gerne sende det til mig! De bedste hilsner Steen Thomsen============================================================= Steen Thomsen http://www.danbbs.dk/~stst/ Frederikssundsvej 128 H st-th DK 2700 Brønshøj Danmark Tlf: +45 3880 0202 steen.thomsen snabel-a danbbs.dk =============================================================

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Denne Stephen Jensson Loss er ogso eg interessert i å få vita meir om. Han budde på garden Marheim i Hafslo frå 1684 til han døydde kring 1690. Enkja Anna dreiv garden vidare ei kort tid før ho flytte til Bergen.Kva står om Stephen Loss hjå Ovenstad?Eg er interessert i namni på foreldri til Stephen Loss og likeins fleire detaljar om både borni og borneborni hans, med ektemakar. Det høyrest ut som du Bjørn har god oversikt over denne ætti? Kan du senda meg ei oversikt eller fortelja meg kvar eg kan få tak i det, fortrinnsvis via nettet?På førehand hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane, loya@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Stephen kunne jo 'passe bra' inn i barneflokken til sogneprest i Os (Sunnhordland) fra 1659, Jens Samuelsen Loss (1604-1668) og kona Sissel. Han var pers.kap. i Os 1629-45, res.kap. i Fusa 45-59, og hadde minst 7 barn. Men dette forslaget er vel knapt noen 'bombe' ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Eg ser av Digitalarkivet at Cathrine Jensdotter Loss gifte seg i Bergen 28.3.1683 med ein Anders Pych. Ho var vel ei søster av Stephen...?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Svar til (6): Kapelan Jens Samulesson Loss sin kone er det ingen som vet navnet på, at hun het Sissel er bare en hypotese satt frem av Lauvskard.Han hadde fölgende kjente barn:Anna (1638-1729)AndersSamuel (1644-1704)Kirsten d. 1733Niels d. 1670HenrikIngeborgEr det mulig at han har hatt en sönn til? Farfar til Jens Samuelson Loss het jo Steffen, men jeg har ikke sett en sönn ved dette navnet i de diverse kilder. Heller ikke har jeg sett at Jens Samuelson Loss hadde en datter som het Catherine. Er det ikke her snakk om en annen familie? De kan jo være etterkommere av Steffen Eriksson Loss og hans andre kone Karen Iversdtr Dal.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Søkte på Steen Thomsens genealogiske samling; efternavn, og fikk disse frem (Loss med Jens eller Steffen): NB! Tar ikke med de som er kjent fra før som Jens Loss (prest i Os) med barn.Loss, Jens (ca 1600 - ) I Horsens?Loss, Anders Jensen (ca 1640 - 1687) Hospitalspræst i HorsensLoss, Cathrine Jensdatter (1647 - 1711)Loss, Else Jensdatter (ca 1633 - 1703)Loss, Jacob Jensen (ca 1635 - før 1692)Loss, Jørgen Jensen (ca 1665 - ) TambourLoss, Karen Jensdatter (ca 1645 - 1720)Loss, Steffen Jensen (ca 1645 - 1690) Kaptajn i hæren i BergenLoss, Thomas Jensen (ca 1640 - ) Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Dette har eg etter Ovenstad om Stephen Jenssen Loss d 1690:Fenrik ved Nordhordlenske kompani fra 1669, premierløytnant ved Sunnmørske kompani 1674, kapteinløytnant ved Fredriksten garnisonskompani 1675. Var med på å erobre Marstrand 1677. Kaptein og sjef for samme kompani 1678. Sjef for Marineregimentets galeikompani 1682, sjef for Indre Sognske kompani fra 1683 til han døydde.Eg kjenner ikkje til andre barn enn dei eg allereie har nemnt ovafor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Dåpen til to av barna til Maria Catharina Loss og Hans Borch med faddere, finnes du her i NK i Bergen i 1712 og 1715: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=dp13011700nk&gardpostnr=1826&personpostnr=14572&merk=14572#ovre>Lenke og her Lenke. Kanskje noen flere spor å finne blant fadderne?Forøvrig kalles Anders Pych's kone for Kirsten to steder: Lenke og Lenke. En annen Catharine Los er gift med Niels Blix:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Holck

Iflg. Svein Tore Dahl(s. 348 i min utgave) kan det se ut som om Hans Jacobssøn Borch var sønn av Jacob Laugesen Borch (ca. 1647 - 1719), kapellan til Bø kapellani under Hadsel hovedsogn. Han var 54 år i 1701, g.m. Sara Pedersdatter Blix, og hadde bl.a. en sønn Hans, 16 år i 1701, som iflg. Erlandsen ble kapellan samme sted etter faren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det blei halde skifte etter Marie Katrine Loss i 1755 (på Steinvågneset i dagens Ålesund); gravlagt 20. oktober i Borgund, 'mod 80 aar', presteenke fra Nordland. Ho hadde då 5 eller 6 barn som levde:Sara Blix Borch (39 år gammal i 1755, døydde i 1789), Anne Loss Borch (36 år i 1755, døydde i 1797), Dorte Marie Borch, gift med Jens Jacob Reimers (gullsmed i Trondheim), Steffen Hanssen Borch (30 år i 1755), ved livgarden i København, Michael Snog Borch (alder ikkje oppgitt), student i København, og Petter Jesper Borch (alder ikkje oppgitt): 'vides ey om han er i live'.Anne Loss Borch var ei tid gift med tollvisitør Mads Hess, som budde i Ålesund i 1750-åra. Uvisst om dei hadde barn. I 1762 budde ho i lag med søstra Sara på Steinvågneset: '2de fattige Præste-Døttre, eget Huus'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har tidligere sett hevdet at en 'Anna Laas' (Loss/Lossius?) døpt 23 Mai 1711, muligens bosatt på Giske (og/eller i Bergen) skulle være datter av den samme Maria Catharina Loss og Hans Borch.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Her er vielsen til Catharina Jensdtr Loss og Anders PychLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Anders Pych er fadder når Catharine Loss døper barnet (Peder) hun får (i innlegg 11) med ektemannen Niels Blix (5 Jan 1690 i Korskirken i Bergen). Niels er kanskje bror av Sara Pedersdatter Blix, svigermor til Maria Cathrine Loss (ca.1676-1755 Borgund) ? (Sara og brødrene Niels og Erik var barn av sogneprest Øksnes, Peder Erikssøn Blix og Dorothea Nielsd. Balg).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det er fristene å tippe at de ca. jevngamle Catharine Loss og Maria Catharina Loss er kusiner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steen Thomsen

De Jensen / Jensdatter Loss'er som Arnfrid Mæland nævner i indlæg 9, er alle i Horsens eller omegn, og de er rimeligvis søskende (selvsagt undtagen kaptajnen i Bergen).Bjørn Jonson Dale, du nævnte i indlæg at løjtnant Jonas Loss er søn af kaptajn Stephen Loss. Ovenstad nævner det som en mulighed, har du set nogen beviser?De bedste hilsner Steen Thomsen steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

11. april førte Jacob Thode sonen Stephen til dåps i Borgund kirke. Fadrane til barnet er førte slik:Løytnant Jonas Loss, Søren Hofman, Jørgen Høeg i Vaagnes, Berte Møller (bar barnet), Wenche Jacobsdatter Thode i Bergen.Er dette eit bevis på at Jonas Loss var barnet sin morbror? Kanskje ikkje, men det er tilstrekkelig for meg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

11. april, javel, men hvilket år, Bjørn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvem var fadderen 'Wenche Jacobsdatter Thode i Bergen' ? Dåpsbarnets farmor Wenche Jacobsdatter Dishington (g.m. Jacob Hansen Thode) døde i 1701. Ekteparets sønn Jacob Thode's 1. kone Maren Berentsdatter Storch døde i 1702, og Jacob ble g. 2.g. m. Anna Maria Steffensdatter Loss den 10. januar 1703.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

1706.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Skal tro om det var farmoren som var fadder, og at dødsåret 1701 dermed er feil ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Jeg har tidligere notert dødsåret 1711 og ikke 1701, men det kan jo like gjerne være meg som har notert feil. Hvem vet-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Inge Apesland

Loss-slekt i Nordlandene ?I folketelling 1801 for Hadsel prestegjeld i Vesterålen finnes en MARIA LOSS bosatt hos sin datter og svigersønn i Sellåter ved Morfjorden i Hadsel (nordsiden av Austvågøya); Ericha Erichsdtr. (37 år) og hennes mann Peder Pedersen 37 år.MARIA LOSS var i 1801 70 år (fca. 1730), 'svigermoder, opholder sig i hus' på Sellåter. Maria hadde vært gift med en Erik (Erich), og deres datter var Ericha Erichsdtr. fca. 1764.Det er nærliggende å tro at Maria Loss kunne være tilknyttet 'presteslekten Loss', i følge4 innlegg nr 1 i debatten her, skulle en prest Broch #i Nordlandene' være gift med en Maria Cathrina Loss.Tør noen å begi seg ut på gjetninger om opphavet til MARIA LOSS i Sellåter i Hadsel 1801 ?mvh Knut Inge Apesland, Kristiansand

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.