Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Irene Korneliussen

[#12660] Adelus Johansdatter Kruckow f.ca 1524, hvem er foreldre og besteforeldre m.m.

Recommended Posts

Guest Tore Hermundsson Vigerust

Per, i innlegg 23 skriver du:Den nevnte Birgitte (Berta) Kjettilsdotter (av Tjerne) er vel da datter av Ketil/Kjettil/Kjeld Tordsson Tjerne fra Ingeberg i Ringsaker, som arvet Ingeberg og Tjerne etter sin far. Det var derfor jeg spurte om du hadde funnet en Kjetil eller Kjell Tordsson i kildene. Hvorfor skrev du som du gjorde, hvis du ikke hadde funnet navnet i noen kilde ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Den grelle sannhet er nok dessverre: ''fordi jeg ikke vet bedre'', og derfor i stor grad (og ofte) må forholde meg (fortrinnsvis kanskje litt mer kritisk) til andres 'oppdagelser' eller 'oppfinnelser'.Derfor gjentar jeg mitt spørsmål: Er 'Kjettil til Tjerne' kjent i noen middelalderkilder ?Er det dette med Ingeberg du 'ikke liker', eller er det 'Tordsson' ? Du omtaler jo selv 'Kjettil til Tjerne' indirekte gjennom å nevne datteren (Tord Torgunnsson (av Dyne) på Hedemarken sin hustru) 'Berta eller Birgitte Kjettilsdotter (av Tjerne)'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Birgittes far bør selvsagt ha hett Kjetil (Kjell). Og jeg antar at Birgitte Kjetilsdotter er en historisk person, dvs at fornavnet og farsnavnet henens er korrekt. Hennes far kan ha eid Tjerne, men det er ikke sagt i noen kilde at han gjorde det. (Det er sagt at Birgitte var ''av Tjerne''.) Jeg har lur tpå hvem denne Kjetil var, som var Bitgittes far, men er selv usikker. ''Tordsson'' kunne være en mulighet på linje med mange andre muligheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Til innlegg 23: Jeg kjenner ingen Tord Aslaksson (Båt). En Tord Aslaksson har sikkert eksistert, men ikke som medlem av den norske slekten Båt.Oplysningen om våpnet til Tord Torgunnsson stammer sannsynligvis fra en våpenskjoldsamling som har vært på Samsal i Ringsaker. Der Tord hadde barnebarn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Når Christoffer Eriksen(Bernhoft)i 'Benkestokseminaret' kalles Christoffer Eriksen (bjørnehode) betyr dette da at det er et bjørnehode i Christoffers våpen ? Kan i så tilfelle Bernhoft være en tysk oversettelse av bjørnehode ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Våpnet var (fra adlingen 1503) et tverrdelt skjold, øverst: et hvitt bjørnehode i rødt felt, under: to røde bjørneholder i hviott felt. På 1500-tallet er 'Berenhaupt' det tyske navnet på våpnet. Tyske slekter ved navn Berenhaupt fører også bjørneholdet i våpnet (ett eller flere bjørneholder).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Takk for svar. Er det noen spesiell grunn til at Christoffer IKKE kan være sønn av Erik Andersen på Fet ? All den stund han etter alt å dømme kalles Cristoffer Kruckow.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det er helt ukjent for meg at Christoffer Erikssen, som nevnes særlig på 1560-tallet, skulle ha hatt navnet Kruckow. Jeg tror rett og slett ikke på det. Erik Hanssen, borgemester i Middelfart, ble 1503 adlet med samme våpen. Han er mer rimelig som Christoffer Erikssens far, enn Erik Andersson på Fet, som kun nevnes i en eneste kilde, i 1471, om vi skal tro på det da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Rindedal

Henviser til Sunnhordland Tingbok 8/10-1650, også til Arkivforumet nr.11994. Tok som det sees et lite forbehold, pga stavingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Om det skulle tolkes som Christoffer Kruckow, så er for det første navnet omtalt lenge etter Christoffer Anderssens død, og dermed ikke samtidig, men for det andre er det ikke sagt at Christoffer Kristoffer Kruckow var identisk med Christoffer Erikssen.Middelfart ligger på Fyn, og den danske Kruckow-slekten, som er kjent fra 1525 og utover, bodde også på Fyn. Vet ikke om det er relevant. Christoffer Erikssen er i norsk genealogisk litteratur tillagt navnet Bernhoft. Men dette navnet kan han ikke se å ha anvendt selv eller blitt kalt det i egen samtid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

På den annen side, så kjenner jeg ikke til hva brevet 1650 dreier seg om. Amund Lauritsson (Dall) døde 1574 og Christoffer Erikssen 1563 (tror jeg). Hvis det - ut ifra saksforhold 1650 - at den Adelus som Amund Lauritsson (Dall) holdt skifte med, var identisk med Adelus Trondsdatter Benkestokk,så har vi faktisk et belegg for at Christoffer Eriksson til Hananger, med tre bjørneholder i våpnet, ble kalt Kruckow. Om ikke i levende live, så ihvertfall 87 år etterpå. Gitt disse forutsetningene, vil jeg anta at Christoffer Eriksson var av den danske og fynske adelsslekten Kruckow på sin morside.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Jeg har lest referatet på mytt og er nå enig i opplysningen din om at Christoffer Erikssen [3 bjørnehoder] ble kalt Christoffer Kruckow. Og jeg vil som nevnt ovenfor tilskrive det at hans mor kan være av (den danske grenen av) slekten Kruckow. Den danske grenen førte ikke den pommerske slekten Kruckows opprinnelige våpen (med enhjørningen over tre bjelker). Den norske grenen derimot førte enhjørningen. Det er derfor mulig at den danske grenen av slekten Kruckow stammer fra en av de andre grenene (som det finnes flere av enn den norske) via kvinneledd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

I innlegg (5) i denne tråden lovar Lars Løberg ein komande artikkel i NST som vil 'snu opp ned på alt som er opplest og vedtatt om Kruckow-slekta'. Dette var for ca 6 år sidan. Korleis går det med den annonserte artikkelen. Er den snart i kjømda?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.