Jump to content
Arkivverket

[#12744] Erik Arne(t)son (1802- ) frå Hafslo eller Voss - til Meløy - lagnaden hans?


Guest Lars E. Øyane

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Erik Arneson frå husmannsplassen Kalhagehaugen under garden Beim i Hafslo (Luster kommune) i Sogn, vart døypt i Hafslo 2.5.1802 (son av Arne Erikson og Kari Pedersdotter) og flytte i 1834 til Meløy i Nordland for å ta teneste på garden Halsosa.Kvar vart det av denne karen?I 1865 teljingi for garden Omnæs i Rødøy (Meløy sokn?) finn me:Erik Arntsen, f. 1802 på VOSS, enkjemann og losjerande fiskarIngeborg Eriksdatter, f. 1854 i Rødøy, dotteri hansIngeborg Eriksdatter, f. 1854 i Meløy, var i 1875 ugift tenestejente på Sneen i Rødøy.Ingeborg Nikoline Eriksdatter, f. 1854 som dotter av Erik Arntsen, gifte seg i Lenvik i Troms 24.7.1880 med Hans Andreas Pettersen, f. 1854 som son av Petter Andreassen.I 1900 er Ingeborg Eriksen, f. i Meløy 1854, busett som enkje på Valborg (Lille Sommerø) i Hillesøy ved Stavanger med tre søner, Haldor Hansen (f. Hillesøy 1880), Peder Hansen (f. Hillesøy 1883) og Nikolai Hansen (f. Hillesøy 1888). Dei to eldste er fiskarar.So er spørsmålet: Kan Erik Arntsen 'frå Voss' vera den same som Erik Arneson frå Hafslo i Sogn?? Er det nokon med tilgang til lokale kjelder i Meløy/Rødøy som kan stadfesta eller avkrefta denne teorien? Kanskje finst det ei vigsle i Meløy som kan hjelpa oss?På førehand hjarteleg takk for all hjelp!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Jeg har i alle fall én brikke til puslespillet:- Døpt i Meløy 5, juni 1854: Ingeborg Nicoline. Foreldre: Ind. Erik Arntsen, Venvig og hustru Ingeborg Nilsdatter. Faddere fra Tvenningen.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Følgende er opplyst i kirkeboken for Meløy: Erik Arntsen, ungkar, født 1804 i Hafslo, sønn av Arnt Eriksen gifter seg i Meløy 19. september 1847 med piken Ingeborg Anna Nilsdatter, født 1805 i Tyrhaugvik som datter av Nils Nilsen. Erik oppholder seg i Venvik da han inngår ekteskapet.Jeg har notert at Erik og Ingeborg fikk 3 barn sammen, alle født i Venvik: 1)Else Cathrine, f. 24/10-1848, 2) Dødfødt pikebarn, f. 5/8 1852 og 3) Ingeborg Nicoline, f. 6/3 1854. I tillegg fikk Erik som gift mann et uekte barn, Jacobi Henriette Elisabeth 21/10 1847 med enken Ane Johansdatter.Erik Arntsen dør 18/8 1870 på Omnes. Det er da ikke oppgitt noe fødested, men han sies å være 70 år gammel. Ingeborg Anna Nilsdatter dør allerede 21/11 1865 på Omnes som legdslem. Det blir da oppgitt at hun er 65 år gammel.I parantes kan sies at datteren Ingeborg var en meget driftig kvinne på Sommerøy. Hennes sønn, Peder Martin Fredrik, fikk mens han var matros på D/S «Malangen», en uekte sønn. Om dette kan du lese i «Slekten Wølner», person nr. 187 ff. vare

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg tusen takk, Terje, for fine opplysningar om Erik Arntsen. So veit me altso at Erik Arneson og Erik Arntsen er ein og same person og at namnet vart endra!Då har eg to tilleggsspørsmål:* Kan nokon hjelpa meg med ein fødsels- eller dåpsdato for Ingeborg Anna Nilsdotter (1805?) samt fulle namn og yrke på foreldri hennar? Eg finn ho ikkje i databasen på Digitalarkivet over fødde i Rødøy, til tross for at Meløy den gongen var ein del av Rødøy...* Og so er spørsmålet kvar det vart av dotteri Else Cathrine Eriksdotter? I 1865 er det ei Else Eriksdotter, fødd i Rødøy 1848, som var tenestejente på Fagervik i Rødøy, men er det ho? Og kvar vart det i so fall sidan av ho? Kan ho vera utvandra til Amerika?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Først: Basen i Digitalarkivet omhandler bare de kirkelige handlinger som skjedde i hovedsognet, ikke i Meløy! Ingeborganna er født på Tyrhaug og døpt i Meløy 9/7 1809 som datter av Nils Tyrhaug. Hun er vel den Ingeborg Anna Nilsdatter som er konfirmert 21/6 1829 i Meløy. Det oppgis da at hun er født 1809 i Tyrhaugvik, men oppholder seg på Herstad i Meløy. Foreldre: Nils Nilsen og Elsa Cathrine Skanke. Nils og Else Catharina Persdatter gifter seg i Meløy 28/12 1806 - han bor på Tyrhaug, hun på Harfjell. Ifl FT-1801 er Nils født ca. 1782, Else Catharina er født ca. 1778 og er da fosterdatter på Harfjell. Efter kirkeboken kan jeg ikke se at Else er født i Meløy. I kirkeboken for Meløy finner jeg at Nils er født på Tyrhaug og døpt i Meløy 19/8 1781 som sønn av Nils Nilsen. Nils og Elsa bodde på Harfjell. Nils omkom på sjøen som inderst på Harfjell den 29/3 1842. Desverre finnes jeg ikke noe skikkelig skifte efter ham. Og: Jeg kan ikke finne at Elsa med sikkerhet døde i Meløy, men en kandidat kan være en Else Pedersdatter som dør på Messøy som inderstkone i 1847, 83 år gammel!!Else Katrine Eriksdatter gifter seg i Meløy 25/7 1872 med ungkar Karl Ludvig Rasmussen, født ca. 1832 i Bergen som sønn av Rasmus Larsen. Karl oppholdt seg i Snyen i Meløy da han giftet seg. Else dør i Snyen som inderstkone 11/3 1873. Hvor det senere ble av Karl vet jeg ikke. vare

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Takk igjen, Terje, for nye framifrå opplysningar!Eg ser at Ingeborg Eriksdatter tente nettopp hjå Karl Rasmussen i 1875, men eg visste ikkje at dette var svogeren hennar.Eg går utifrå at Karl og Else var barnlause(?); i alle fall var ingen born nemnde i 1875. Men kven var Karl Ludvig Rasmussen? Eg finn ikkje nokon slik person fødd i Bergen, men søsteri hans, Elen Karine Rasmusdotter, var fødd i Bergen 3.9.1816 som dotter av Rasmus Larsson (Hjelle) og Martha Eliasdotter. Kanskje Karl er fødd ein eller annan stad utanfor Bergen by?Eg ser forresten at mannen hennar Ingeborg Nicoline heitte Hans Andreas Pedersen. Han ser ut til å vera komen frå Bjørnø i Lenvik og fødd der 26.2.1856. Kjenner du dødsdatoane til Hans og Ingeborg?Nok ein gong hjarteleg takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Rettelse til tidligere innlegg: Nils Nilsen gm Elsa Cathrine var jordsatt i Meløy 25/6 1815. Han bodde da på Tyrhaugvik som husmann. Der er skifte efter ham i juli 1815 hvor det opplyses at han har tre barn som lever: 1) Hermann 2 1/2 år, 2) Pernilla 8 år og Ingeborg Anna 6 år. Hans hustru kalles i skiftet kun for Else Pedersdatter. I dåpsregisteret sies det at Pernilla er født på Harfjell, mens Herman Norum og Ingeborganna er født i Tyrhaugvik. Jeg beklager forvekslingen med den Nils Nilsen som døde i 1842.

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Jeg har notert at Hans Andreas Pettersen er født 20/6 1854 på Halsosa i Meløy. Han må være død før 1901, men jeg har ikke dødsdatoen hans. De gifter seg i Hillesøy 24/7 1880. Ingeborg dør 16/12 1931 på Sommerøy.

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nok ein gong hjarteleg takk til deg, Terje, for gode utfyllande opplysningar!Eg undrar på om det kanskje skjular seg andre hafslobygdingar i Meløy? Mellom anna hadde Erik Arneson/Arntsen ei eldre søster som vert borte frå Hafslo:Gjøri Arnesdotter (Arntsdotter?), døypt i Hafslo 12.8.1787, vart konfirmert i Hafslo i 1805 og forsvinn so sporlaust...! Kan ho vera fari til Meløy??Elles kan ein jo spekulera på kvifor Erik flytte nettopp til Halsosa? Budde det nokon der med ukjent opphav og som kanskje kan vera komne frå Hafslo?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Innflyttet før 1844: 1843 Jens Jochumsen ukonfirmert 18 år Kilvig tjene Lyster LysterFølgende har jeg notert som viet i Meløy - ingen piker fra Hafslo/Luster: 18530925 1-1 Knud Rønne ungkar Luster 1821 Ellev Knudsen Serine Juditte pike Kildal 1833 Hans Pettersen han oph. sig i Bjærangen18621019 1-1 Monts Hermandsen ungkar Luster 1837 Hermand Hermandsen Martha Maria Christensdatter pike Herstad 1838 Christen Eriksen han oph. sig på Valle18981030 2-2 Paul Iversen husmann Luster 1825 Iver Paulsen - - Beret Sofie Andersdatter - Selstad 1835 Anders Johansen - Selstad han hsm Neverdal, kf i Luster18451012 1-1 Christen Christensen Øvrebø ungkar Luster prg 1810 Christen Johnsen Maren Margrethe Abrahamsdtr pike Haugvik 1814 Abraham Pettersen 18500922 1-1 Jens Joachimsen ungkar Luster prg 1825 Joachim Jensen Tolomine Marie Eriksdatter pike Rendalsvik 1827 Erik Jensen han oph. sig på Botteløra18530731 1-2 Paul Iversen ungkar Luster prg 1826 Iver Paulsen Sara Sørnsdatter enke Meløysund 1823 Sørn Arntsen han oph. sig i Neverdal18581128 1-1 Iver Christophersen ungkar Luster prg 1834 Christopher Iversen Ane Johanna Johannesdatter pike Stangviks prg 1834 Johannes Hagen han oph. sig i Kildal18611110 1-1 Knud Sivertsen ungkar Luster prg 1824 Sjur Sjursen Nicoline Johanna Arntsdatter pike Øybukt 1838 Arnt Gabrielsen han oph. sig på ØybuktJeg håper at overføringen fra mine tabeller til debattforumet ikke skaper for mye rot? Ellers kan jeg si: Opplysningene om hvor personer er født er meget dårlig, i begravelsesprotokollene finnes nesten ikke slike opplysninger.

Link to post
Share on other sites
Guest Solfrid Kvam Hole

Hei Mulig du har dette fra før. Jeg finner foreldre til Erich på family search, samme opplysninger har jeg også funnet i databasen til sogn og fjordane ARNE ERICHSEN - International Genealogical Index Gender: Male Marriage: 27 NOV 1784 Hafslo, Sogn Og Fjordane, Norway bror til erich : . PEDER ARNESEN - International Genealogical Index Gender: Male Christening: 05 OCT 1794 Hafslo, Sogn Og Fjordane, Norwayer dette søster? . BRITTA ARNESEN - International Genealogical Index Gender: Female Christening: 26 JAN 1799 Hafslo, Sogn Og Fjordane, NorwayOgså folketelling 1801videre finner jeg flere 'arner'- hvem er far til Arne? mulig du vet det? Jeg er ikke kjent med de ulike stedsnavn og kan derfor ikke finne det.Med hilsen solfrid Kvam Hole

Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Gode Solfrid!Presten i Hafslo hadde på 1700-talet og tidleg på 1800-talet ein lei vane med ofte å skriva svært 'kryptiske' plassnamn på husmennene, og ikkje alltid finn me heller fulle namn på foreldri; før 1780 er sogar stort sett berre faren nemnd og ofte berre med førenamn, til og med ved 'uekte' barnefødsler, so det kan ofte vera gåtefullt å konstruera heile huslydane utan hjelp av andre kjelder som skifteprotokollar, tingbøker, folketeljingar m.m. Dette er framleis under arbeid, so eg må nok be deg om forståing for at eg ikkje vil stadfesta opplysningar frå den tidi utan at eg er heilt sikker på at dei er rette, og eit sovore kontrollarbeid lyt gjerast systematisk med heile folket på ei tid! So langt ser det ut til at Arne Erikson og kona Kari Pedersdotter hadde sju born, mellom anna dei to du nemner, men, som sagt, dette må kontrollerast mot andre kjelder...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.