Jump to content
Arkivverket

[#12813] Endre Levåg, Fitjar. død ca 1656/forbindelse til Mats Fartegnson?


Guest Kjellaug Robberstad Petit

Recommended Posts

Guest Kjellaug Robberstad Petit

Endre er min 7. tipp tipp oldefar.Dette står det om han i Fitjar II, s. 530 etter hva jeg har fått oppgidt:'Endre var komen til Levåg nedre i 1621. Granskarar meiner at Endre var dotterson til Mats Fartegnson Skage i Kvinnherad av Baggeætta, og kona Gyri Jakobsdtr frå Sogn. Endre åtte nedre Levåg og 1 1/2 spann smør, 3/8 hud i Frøkedal og 1/2 l. smør, 1/2 hud i Nes i Tysnes, i Skage 1/2 pund smør og 1 slett mark pengar, i Slinde i Sogn 1 1/2 spann, 3 1/2 mrk. smør og 3 mæler korn. Dette godset betalte han odelskatt for.'Har det vært noe mer forsking her og i så tilfelle, finnes det noe nytt om han?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest BOK Williamsson

Lite information om Endre Levaag:Skattmantal 1645-46 4255 Endre Brite Anne mff 8 Leeruog Ø. Wog Sunnhordland (Digitalarkivet: Poll tax 1645-46 for Sunnhordland, Nordhordland and Voss)År 1647. Endre Levåg äger 1/4-part av Nese. Hans Håland svärson till Endre Levåg (gift med Randvei Endresdotter Levåg) tog över Endre Levågs del ca 1660, men kring 1670 köpte Nils Jacobson Sle Uggdal dette så han hade halve Neset. (Tysnes Gard og Aettesaga,av Ernst Berge Drange, band 1 sid 401) ”I en rettssak 16/9 1652 er Lauritz Skage og Endre Levaags mor også nevnt som sösken av Samson Kjerland og Jacob i Opdal, men de må vaere halvsösken, barn av Gyrid og Mats, for Lauritz Skage er ikke med brödrene (halvbrödrene) og deler odelsgodset efter deres far Lauritz Gautesen (se Jacob Slee i Opdal). Hvis han var sönn av Lauritz skulde han også hatt odelsgods efter ham. Navnet Lauritz tyder også på oppkalling efter Gyrids 1. mann, hvilket var skikken den gang.”(Sunnhordland-slekter av Erik Bakkevig, bd 2, Haugesund 1943 sid 4)Information om Endre Levaags mor i 'Sunnhordland tingbok 3' för år 1652'Noch Kreffuer hand for noget gods udj Sogen nemblig 2 løber Smør och 8 Meler Korn udj en Gaard kaldis Slinde, som Lauritz Kierland schal haffue soldt med Thuende hans 49a Farbrødere och En Søster, nemblig Jacob Opdall, Lauritz Skage och Endre Leewog sin Moder, huoraff hun paa hendis lod iche haffde faaed mere end 6 Rdr. huilche hun haffde laandt Sl. Lauritz Kierland igien,....'Mvh,

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Det var fint at du og rusker opp litt her, Arnfrid. Jeg er i Norge for tiden, men skal nok få skiftet med i min data.mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Olsen

Innlegg 7 refererer til innlegg 6.Synes det blir for dumt at 'vi andre' som slår opp på et tema pga et nytt innlegg og forventer et framsteg i debatten, møter kun interne samtaler mellom debattanter som ønsker å møtes.Det blir for usakelig og internt og hører ikke hjemme på en slik felles plattform.God ferie!

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Håvard Olsen, du har ein svært lav irritasjonsterskel når du lar deg provosere av noko so vanleg som at to slektsforskarar avtalar eit møte !!! Her er dusinvis av liknande avtalar i dei andre ulike trådane, f.eks. avtalar om møter i NST regi, seminar kring enkelte slekter osb... Skal du innom dei trådane å leike frustrert også ? For det andre , kva er ditt bidrag til denne debatten som faktisk er Kjellaug sin? Du får i allefall ikkje vere blandt gutta med ein slik arrogant holdning, ikkje blandt jentene heller trur eg (',)Ref, ditt eige innlegg 7.Håvard Olsen, Oslo, 30.7.2006 09:14 (7) Interne nettreff på digitalarkivet? En uærbødig funksjon jeg ikke visste om.Mvh 'Gutten som ville være en av gutta'

Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Olsen

Føler meg fullt berettiget til å delta passivt i en debatt, dvs kun lese og først bidra når jeg har noe å bidra med. Tror det er best.Kan hende bør du lese innlegg 7 litt nøyere, Leiv!: Jeg skrev INTERNE NETTREFF. Det er nettopp dette som er poenget mitt. Møter i NSTs regi og seminarer synes jeg det bare er flott at annonseres(selv om det kunne annonseres i eget tema).Når to slektsforskere avtaler personlige møter på en felles flattform som skal virke inkluderende slik at alle, uansett nettverk, skal kunne delta, om enn passivt, blir det, etter min mening, for galt.Særlig er det galt når temaet er noe helt annet. Viser til ordensreglene: 2) Det skal berre vera ein diskusjon per tema.Regelen tolker jeg som at man skal holde til temaet.Hvis disse to personene kjenner hverandre personlig, hvorfor måtte de da avtale et personlig møte HER på Digitalarkivet??? Møtet vil ikke gagne noen andre enn dem selv. Det ville et seminar gjort!Det må da finnes en bedre måte for dem å kommunisere på internt? Eksempelvis pr.tlf.Jeg synes det er misbruk av et webprogram.At du oppfatter mitt innlegg(7) som arrogant, får du selv stå for, Leiv.Med hilsenHåvard

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

Håvard Olsen, du fortsette altso å kaste vekk spalteplass i ein tråd som ikkje er din, kunn for å få fram at du er frustrert over att to damer møtast !! Dessutan so anar du ikkje kva dei to damene skal diskutere, kanskje kjem dei fram til slektsrelaterte ting som også du kan ha nytte av seinare....Tenk litt over det !! Nettopp Kjellaug og Arnfrid har hjelpt mange som har stått fast med genealogiske problemstillingar. Eg ser du har lest DA`s ordensreglar , fint det, men DA tillet faktisk ein visst skjøn og.. Eg brukte ordet arrogant, men eg kunne og ha nytta ordet frekt. Ditt første innlegg i Kjellaug sin tråd har INGENTING med temaet i tråden å gjere, og skulle difor aldri ha vore skreve !!! Du er (etter trådane dine å døme) ny her inne , og eg vil anbefale deg å trø forsiktig vidare. Trådane dine bere og preg av at du er ein som ynskjer hjelp til både det eine og det andre, og det får du. Men fortsette du med slikt oppgulp som du kjem med i denne tråden som ikkje ein gang er din, so vil nok hjelparane bli færre med tida.

Link to post
Share on other sites
Guest Håvard Olsen

Ikke bare diskuterer du på en umoden måte, Leiv, du kommer med diverse usaklige og uprofesjonelle personangrep. Men du hisser deg også forferdelig opp over noe som jeg ikke ønsket å dra ut så langt som du tilsynelatende ønsker.Når du attpåtil begynner å true meg og snakke nedsettende om meg, synes jeg du synker så lavt at jeg nesten ikke kan ta deg seriøst.Jeg synes deler av innlegg 12 er svært ubehagelige og vurderer å rapportere dette til bemyndiget redaktør.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

At mitt, etter min mening, helt greie spørsmål til Kjellaug i (6) skulle avstedkomme alt dette ville jeg aldri trodd. Det får være varmen som må ta skylden for det også.Så, stopp nå, dette blir for dumt,Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Stenshorne

Nok et eksempel på den inngrodde janteloven som hersker her inne på digitalforum og som Leiv Magne Apelseth på glitrende vis går god for.Som ny her inne på forumet valgte jeg til slutt å forholde meg mer ydmykende, nærmest tilbøyelig etter å ha blitt særdeles, nesten umåtelig, upopulær blant både nynorskmafiaen og de eldre herrene med sine formaliteter som fundament, etter å ha kommet med særs mild kritikk mot nettopp disse. Til tross for at disse stadig vekk kom med lignende kritikk mot andre.Hakkeordenen er vel etablert her inne!Første ordensregel burde ha vært: 'Du skal ikke tru at du er noe her inne på brukarforum!'Eders ærbidigstEivind Stenshorne

Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Magne Apelseth

I både Håvard Olsen og Eivind Stenshorne sine tilfeller, so handla det stort sett kun om god gamaldags folkeskikk !

Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Stenshorne

Leiv Magne: Vær nå snill å skille Janteloven fra folkeskikken!Blir for dumt av deg å argumentere mot meg med bruk av folkeskikksprinsippet.Som man reder, så ligger man!

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Har nå fått satt opp skiftet, men vi vet fremdeles ikke hvem Endres foreldre var. Ser det har vært andre innlegg her, men som er tatt bort?mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Kjellaug,Det var noen useriøse innlegg i 'agurktiden' som ble fjernet.Ja, det ser ut for at det blir like vanskelig å finne Endre på Levågs foreldre som Heine på Leites foreldre.Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Ja, det blir nok ikke lett. Skjönner du er ikke kommet lengre med Heine på Leite heller.Jeg lurte på hvorfor musepila mi viste andre ting-:)Nå skjönner jeg hvorfor!!mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Hei Kjellaug,Slektsforskere mener at Endre var dattersønn til Mats Fartegnson, Skage i Kvinnherad (Losna-ætta ?) og kona Gyri Jacobsdatter fra Slindre i Sogn. (Slede/Dall) Sender et utdrag fra Tingboka:'Sirj Josnes som hende er giff/ue/n hendis Liffstiid 1 løb Smør, de thre løber Smør och thoe Huder følger Sl: Lauritz Kierlands Arffinger, med 1 løb Smør och 1 hud i Sanduig som de haff/ue/r som Odelsgods, Huorimod Jesper Effne haff/ue/r 2 løber Smør och thoe huder udj Loffthus i Haranger, saa hand haff/ue/r ½ hud for megit paa hans Lod, Huorimod Sl: Lauritz Kierlands Børn formeende dennem burde wedderlaug. Derimod Kreffuede Jesper først paa hans Hustrus wegne, hendis part aff 115 R/ix/d/ale/r som war udlaant paa den Gaard i Haranger som bleff forbrut en Søster part, 38 R/ix/d/ale/r 2 /marcher/. Noch Kreffuer hand for noget gods udj Sogen nemblig 2 løber Smør och 8 Meler Korn udj en Gaard kaldis Slinde, som Lauritz Kierland schal haffue soldt med Thuende hans49a Farbrødere och En Søster, nemblig Jacob Opdall, Lauritz Skage och Endre Leewog sin Moder, huoraff hun paa hendis lod iche haffde faaed mere end 6 Rdr. huilche hun haffde laandt Sl. Lauritz Kierland igien,'http://digitalarkivet.uib.no/DA/SHLTGB3.htmI tillegg kan nevnes at det hentydes i Tysnes bygdebok under gården Nese at Endre kan være sønn av Størk Nese og NN Matsdatter.Mvh Roger Fossum

Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Hei igjen, Jo, det förste hadde jeg fått med meg, men takk allikevel.Vi vet nærmest sikkert hvem hans besteforeldre var, men det var foreldra jeg mente.Derimot hadde jeg ikke hört om hypotesen Störk Nese, men jeg visste jo at han eigde 1/4 part av Nese i 1647 (se over i nr 2)mvh Kjellaug

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg finner på et nettsted NN Madsdtr gm NN Bue som Endre på Levågs foreldre. Der er ikke nevnt noen kilde. Det er nevnt en Endre / Indre Bue i flere tingbøker, men finner ingen klar forbindelse til Endre på Levåg der.:-) Arnfrid

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.