Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hermod Moursund

[#12917] Ytterøy: Niels Sandstad?

Recommended Posts

Guest Hermod Moursund

Om Niels Sandstad vet jeg ingenting. Bare at han var gift med Ane Olsdtr. og at de ble født omkring 1730-40, kanskje. De hadde en sønn Anders (1765-1822)- født sannsynligvis 25. mars 1765. Anders ble boende på gården Ejnæss.Vet noen noe om når han levde og hvem hans foreldre var?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Ligger Sandstad på Ytterøy? Eller har Niels Sandstad kommet flyttende fra Hitra? For på Hitra finnes vel ogs Sandstad?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

En av gårdene som ligger lengst nord på Ytterøy heter Eines. Det er vel den Anders bodde på. Lengst sør på Ytterøy er det en gård som heter Sandstad, men om det var derfra far til Anders kom fra, vet jeg intet om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk, Knut! Da er Sandstad lokalisert til Ytterøy. Bra!Jeg har lett på mikrofilm i kirkeboka for Ytterøy. Det er ikke enkelt å tyde alt. Niels Sandstad nevnes flere ganger, men aldri med annet etternavn, f.eks. Andersen. Han må ha blitt gift i 1758 da det het at hans kone Ane Olsdtr. ble introdusert. Hva er det?Vet vi hvilken annet etternavn han hadde? Da er det lettere å lete seg fram til farens navn.Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

At kona ble introdusert, betyr at hun må ha fått et barn noen uker før den aktuelle datoen. På denne tiden var det slik at kvinner i en periode etter en fødsel ikke skulle gå i kirken. Såvidt jeg vet, gjaldt dette dødfødsler også. Når denne perioden var over, måtte 'barselkvinnene' introduseres. Dette er en eldgammel skikk som er omtalt på denne måten i Christian Vs lov: 'Præsterne skulle formane Barselqvinderne til Bøn og Paakaldelse for deris Foster, saa og at de sig indeholde i fem eller sex Uger efter deris Barnefødsel, efter hvilken Tid de skulle holde deris Kirkegang ...'.Tiden fra fødselen til introduksjonen kunne nok i 1758 være kortere enn fem uker også. Hvis du har tilgang til kirkeboka, burde du likevel ha et godt håp om å finne en dåp med Nils som far en tid før introduksjonen (evt. samme dag). Da forutsetter jeg at Ane ikke hadde dette første barnet med en tidligere ektefelle. Hvis du nå finner f.eks. en Nils Hansen eller Nils Andersen, så har du en 'mistenkt'.Jeg ville også ha lett godt i kirkeboka i 1758 og årene før for å se om jeg fant vielsen mellom Nils og Ane.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

En rask søk på LDS for perioden 1748 til 1758 gir i alle fall en mistenkelig vielse:Anne Olufsdatter Female Family Event(s): Birth: About 1731 Of Sandstad, Ytteroy, Nord Trondelag, Norway Marriages: Spouse: Niels Olsen Family Marriage: 25 OCT 1752 Ytteroy, Ytteroy, Nord Trondelag, Norway Her er til og med Sandstad nevntPer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Mange takk til Knut og Per!Interessant med introduksjonen. Hvis LDS's opplysninger er riktige, tyder det på at Anne Olsdtr. også var fra Sandstad. Jeg skal lete i kirkebøkene omkring år 1731 - jeg bruker dette som et utgangspunkt for undersøkelse.Det er vel sannsynlig at Niels Olsen (?) Sandstad var fra Sandstad da han brukte det etternavnet? Men var det fordi han bodde der eller ble født der?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Bryn

Nils Sandstad brukte nok navnet 'Sandstad' fordi han bodde der. Det kan være han var født der og overtok farens bruksrett, men det kan også være at det var Ane som var fra Sandstad, - eller at ingen av dem var derfra. Når gårdsnavn er brukt som etternavn på denne måten, er det nærmest å oppfatte som en adresse, og i alle fall ikke som noe slektsnavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk igjen, Niels.Er det noen som vet noe om Niels og Anes forfedre som begge kan ha blitt født på Sandstad omkring 1700?Er det utarbeidet noen slektsbøker eller bygdebøker for Ytterøy?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Backman

Det finns forskjellige slektsnotater fra Ytterøy. Når det gjelder Sandstad kom det en liten bok i 1902 kalt 'Stamtavle over den Sandstad-Worumske slæget' forfatterr var Sophus Vigen, men desverre den omhandler ikke 'din' Sandstad slegt. Så vidt jeg vet er en bygdebok for Ytterøy under arbeid, aner ikke når den vil komme ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Hei Hermod..Det har gått lang tid siden det siste innlegget her så muligheten er nok stor for at du har funnet opplysninger om Niels Sandstad sjøl.....men jeg skriver inn allikevel.Ungkarl Niels Olsen Sandstad og pige Anne Olsdatter ble gift 25. oktober 1749 i Mosvika kirke, Ytterøy prestegjeld. (Jeg skal også sjekke trolovinga - kanskje det står flere opplysninger der).Ved en rask titt i papirene mine ser jeg at barna deres ihvertfall var:Ole - døpt 2. desember 1753.Siri - døpt 19. januar 1755.Kirsti - døpt 26. februar 1758 og jordfesta 18. juni 1758, 16 uker gammel.Ole - døpt 12. april 1759 og jordfesta 16. januar 1763.Kirsti - døpt 21. mars 1762.Anders - døpt 25. mars 1765.Ole - døpt 6. januar 1768.Når det gjelder foreldrene til Niels må jeg undersøke saken litt mer. Jeg har sjekka døpte fra 1718 og oppover. Det er kun to stk 'Niels' med far Ole/Oluf som ble døpt i perioden 1718-1733: Den ene døpt 23. januar 1721 med foreldrene Ole Estensen Jørstad/Kirsten Nielsdatter og den andre døpt 30. mars 1720 med foreldrene Oluf Andersen Lilgrand/Siri Nielsdatter. En stor mulighet er at det er de sistnevnte som er din 'Niels' sine foreldre, da på grunn av at Ole Andersen og Siri/Sigri Nielsdatter seinere får flere barn men da er de bosatte på Sandstad. Men som sagt er dette en sak jeg¨må se litt mer på - jeg må blant annet sjekke litt mer på tida før 1718 fordi jeg ved et rask blikk der så at det også fantes et annet par, med navn Oluf Sandstad (som blir jordfesta 2. august 1722) og Inger Madsdatter. Ved første blikk kunne jeg ikke finne at de fikk en sønn ved navn 'Niels' men for å være helt sikker må jeg sjekke saken litt bedre og en gang til så fort jeg får tid...Hei så lengeMette Værnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk, Mette! Jeg hadde egentlig lagt saken på is, da jeg så tydingen av mikrofilmen jeg lånte på bibliotek, svært vanskelig. Dette var dessto mer gledelig at du har muligheter til å komme videre. Ser at de to eldste barna het Ole og Siri, så muligheten er vel til stede for de to sistnevnte.Jeg venter i spenning. Igjen: tusen takk! Jeg venter...Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ingeborg Kr. Støwer

Hei Hermod!Jeg vil anbefale deg å kontakte Ytterøy Historienemd; Leder Åshild Bjørgum Øwre på tlf 74 08 11 46, eller mail; aa-boe@frisurf.no.På deres hjemmeside ser jeg at de kan hjelpe med spørsmål om slektsgranskning, og de selger også ei bok; ' Ytterøya, Trondheimsfjordens perle'. Har den selv, og der finnes mye nyttig, og interessant lesing. Min manns oldefar kom fra Ytterøya.. Lykke til. Mvh. Ingeborg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk for tipset, Ingeborg. Jeg har allerede sendt forespørsel, samtidig som jeg håper på svar fra Mette.Boka 'Ytterøya' har jeg lånt på bibliotek før, men ikke funnet noe nevneverdig i denne forbindelse.Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Et lite tilleggsspørsmål til Mette:I mine papirer har jeg at giftemålet mellom Niels Olsen Sandstad og Anne Olsdtr. fant sted 25. okt. 1752 (og ikke 1749). Kan 1752 være mer riktig i forhold til når første barn Ole ble født - i 1753? Er Lilgrand en gård på Ytterøya?Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Min feil Hermoud....De giftet seg selvsagt 25. oktober 1752 i Mosvika kirke. 'Lilgrand' eller Lillegrande ligger i Mosvika og Sandstad ligger på Ytterøy men begge steder tilhørte Ytterøy prestegjeld.Jeg sitter med kilderegistrering av kirkebøkene for Ytterøy Prestegjeld (holder foreløpig nå på med med årene 1718 - 1815) og har dessverre ikke mottatt kopier for kirkebok 1 enda, fra 1692 til 1717 eller nyere enn 1815 - for de årene har jeg kun gamle ufullstendige avskrifter. Jeg skal på Riksarkivet på tirsdag se etter det jeg skrev om i mitt forrige innlegg.Hei så lenge..Mette Værnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Lillegrande var en gård i Mosvik kommune i 1972, postadresse Mosvik. År 1900 Mosvik-Værran. Gårdeier i 1900 var en av min morfars brødre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Takk til Mette og Arnstein!Venter i spenning på hva du finner, Mette!Hermod Moursund

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Hei igjen Hermod...Jeg har vært på Riksarkivet i dag og kikka litt på hvem som kan være foreldra til Niels Olsen Sandstad. I årene 1692 til 1717 ble det født en Niels, i 1717, med en far som het Ole/Oluf. Niels døpt palmesøndag 1717 med foreldrene Oluf Sekka?? og Karen. Både jeg og RH ansatte hadde litt tydeproblemer på gårdsnavnet her men det er mulig at det skal stå Sukka som da sannsynligvis er gården Sukken og da med stor sannsynlighet ikke din Niels.Hvis det nå er helt sikkert at Niels ble født i Ytterøy Prestegjeld er det mest sannsynlig at din Niels er han som ble døpt 30. mars 1720 av foreldrene Oluf Andersen Lilgrand og Siri Nielsdatter. Jeg har sjekka vielser i tidsrommet 1718-1755 og fant kun et par med navnene Ole/Oluf og Siri. Det var soldat Oluf Andersen Myr og Siri Nielsdatter som ble gift 14. januar 1720 i Ytterøy kirke. Etter at jeg nå har 'forska' en stor del på Ytterøy har jeg funnet ut at det ikke var helt uvanlig at de flytta litt rundt i distriktet.Som jeg skrev i tidligere innlegg fikk Ole/Oluf Andersen og Siri/Sigri Nielsdatter flere barn etter 1720.Elen døpt 15/11 1722 i Ytterøy kirke, de bodde fortsatt på Lilgrande.Anders døpt 1/11 1724 i Ytterøy kirke, de hadde flytta til Blomaas.Berete døpt 17/8 1727 i Mosvik kirke, de hadde flyttet til Sandstad.Oluf døpt 24/9 1732 i Skogn, de bodde på Sandstad.Birgithe døpt 14/8 1735 i Skogn, de bodde på Sandstad.Marite døpt 18/10 1739 i Ytterøy kirke, de bodde på Sandstad.Det er mulig at Oluf døpt 29/1 1730 i Mosvik kirke også tilhørte familien men der står det Oluf Olufsen Sandstad og Siri Nielsdatter som foreldre - kanskje en skrivefeil av presten?? Som tidligere nevnt ble det viet kun et par Ole/Oluf og Siri/Sigri i årene 1718-1755.Som du ser er et par av barna døpt i Skogn, kanskje det fantes slekt der???Noe som også kan styrke sannsynligheten for at forelderene til Niels var Ole/Oluf Andersen og Siri/Nielsdatter er at Niels og kona Anne seinere døpte en datter Siri og en sønn Anders.Jeg ser du har lagt ut en del forespørsler om folk på Ytterøy. Jeg skal se mer etter dem neste gang jeg drar på RH (hvis det gjelder tidsrommet 1692-1717) og sjekke materialet jeg har her hjemme for de etterfølgende år. Fint om du kan gi meg en e-mailadresse sånn at jeg kan sende det jeg finner ut om 'folka dine' rett til deg..Hei så lengemvh Mette Værnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Jeg har sjekket gården Myr i bygdebok for Skogn. Ole Olsen/Olufsen kan kanskje plasseres der, men Ole Andersen må i tilfelle være fra Myr på Ytterøya.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Jeg skrev visst ikke at Myr eller Myhr ligger på Ytterøy men det er jo ikke sikkert at Niels kom derfra. Jeg skal se på trolovinga mellom Niels og Anna (jeg glemte det i dag) neste gang jeg skal på RH, muligens på torsdag, det hender ofte at det står flere opplysninger der.Enda en gang....hei så lengemvh Mette Værnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Jeg er visst litt trøtt nå....Jeg mente selvsagt trolovinga mellom Oluf Andersen Myr og Siri Nielsdatter....Og i samme slengen ser jeg på trolovinga mellom Niels og Anne.mvh Mette Værnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Hjertelig takk til Mette for uhyre interessante opplysninger og for den store hjelpsomhet. Takk også til Arnstein for supplerende informasjon. Ja, dette ventet jeg ikke da jeg hadde gitt opp.Jeg er som sagt ikke kommet langt med andre slekter på Ytterøy. Min adresse: moursun@online.noSkulle du vite når Niels Olsen Sandstad døde og når hans kone Anne Olsdtr. levde?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hermod Moursund

Jeg lurer på når Siri Nielsedtr. ble født og døde (Siri var gift med Ole Andersen Myhr (1687-1750). Er det noen som har dette i sine paprier, f.eks Mette.Jeg kan også i samme slengen gjenta mine spørsmål fra forrige gang: Når døde Niels Olsen Sandstad (f. ca. 1720), og Når ble hans kone Anne Olsdtr. født og døde?Hermod

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mette Værnes

Hei igjen HermodVille bare si i fra at jeg har funnet fram nye opplysninger om de du spør etter, skriver det inn seinere i kveld eller i morgen... Hei så lenge fra Mette

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.