Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Aarland

[#12958] Ole Eriksen Aarland f. 1851 i Sund sogn - Minnesota USA

Recommended Posts

Guest Terje Aarland

Jeg har hatt mange 'jern i ilden' i det siste og når man først er tent for en sak så prøver man om igjen. Bror til min oldemor på farsiden het Ole Eriksen Aarland f. 1851 han reiste til USA. Jeg har ved hjelp av dere på brukerforum funnet ut at han bosatte seg i Minnesota. Det jeg ikke har funnet ut er om han var gift og har etterslekt etter seg der borte. Foreldrene til Ole het Erik Larsen Aarland og Margrethe Olsdtr. Vaage. Ole brukte nok bare Eriksen eller Erichsen som etternavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Er det noen som kan hjelpe meg med mer opplysninger på denne karen her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hva har hvem funnet hvor og når? Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Jeg er litt usikker på hvor jeg har infoen fra, men jeg har fått opplyst at man har funnet en Ole Larsen/Larson i Minnesota født i Norge 13. mai 1851. Den Ole jeg leter etter ble født og døpt i Norge den 18. mai 1851 og det kan nok tenkes at det er den samme som siden oppgir at han ble født den 13. mai 1851. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Dersom du har fått info på brukerforum før, synes jeg du skal fortelle hvor det temaet er, slik at vi slipper å bruke tid på å finne/ikke finne det som er lett etter før. Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Andersen

Den siste skulle være slik Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Ja, det var det da. Jeg har prøvt å finne fram til dette, men det ligger ikke på brukerforum. Hadde noen e-poster om dette tidlegere fra en som ville hjelpe meg, men så havarerte PC'en min så jeg mistet det. Jeg fikk oppgitt at den personen som han fant ble født 13. mai 1851, mens den pOle Eriksen som jeg lette etter ble født 18.05.1851. For å vite om dette var den rette personen tok jeg kontakt med Statsarkivet i Bergen. Jeg fikk da bekreftet at datoene i Kirkeboken var tydelige og at de var riktig reg. i Digitalarkivet. Derfor la jeg saken til side fordi fødselsdatane som jeg hadde fått oppgitt var forskjellig. Nå har jeg etterhvert funnet ut at data kan avvike og at det er fullt mulig at det var den rette personen jeg hadde fått data om. Jeg fårstår at det er vanskelig å finne Ole Eriksen i USA, det er nok mange av dem, og samme alder er det nok også flere av. Håper at det lar seg gjøre å finne ut av dette. Det kan vere mulig at de opplysningene som jeg har fått er feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hva er din kilde for at han dro til USA?Har du sjekket utflytting i kirkeboka? Har du lett på DAs Nordmenn i USA 1880? L

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Kilden som jeg har hentet dette fra er bygdeboka for Austevoll - Møkster sogn - ættesoga for garden Årland på Stolmen side 343 nr. 76. Denne Ole var bror til mormoren til ein av medforfatterne til denne boka, derfor antar jeg at mine kilder er ganske sikkre. I bygdeboka står det bare at Ole reiste til USA. Selv har jeg ikke vert i stand til å finne hvor og når han drog.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Det var en liten ting til. Jeg har lett etter han på FT for 1880 uten å finne han der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Har du sett i utflytte- i kirkeboka? Der kan det stå hvem han reiste sammen med, og når han dro! Laila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Nei, jeg har ikke sett i kirkeboka, men skal sjekke det så snart jeg får andledning til det. Søsteren til Ole (Margrethe Helena f.1869)reiste i siste halvdel av 1890-åra (95 eller 96). Såvidt jeg vet drog hun til N. Dakota og tok navnet Dronen. Det er mulig at Ole tok et annet etternavn f.eks. gardsnavnet Aarland eller Arland

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Laila N. Christiansen

Hei igjen, Terje. Som jeg sier til alle amerikanerne som spør meg om hjelp, start hjemme først! Du har masse å gjøre. Finn kirkebøkene, (du bor jo i Bergen...), sjekk emigrasjon til søsken osv. før du kaster deg over dammen. Det er sånne opplysninger som gjør forskjellen på suksess og ikke... Laila som avventer til du har flere opplysninger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Jeg skal sjekke kirkeboken for Sund sogn så snart jeg får anledning til det. Vil samtidig nevne at det var tanten til Ole som vi finner igjen på denne etterlysningen her: Lenke Søsteren Margrethe utvandert til N.Dakota. Magrethe sin etterslekt har jeg hatt en del kontakt med. Det var en del Austevollinger som drog til det samme stedet der, så de kalte sin kirke for Ostervoll Lutheran Church.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Jeg har fått info fra Statsarkivet at Ole Eriksen (Aarland) ble født 13. mai 1851. Da jeg for en tid siden la ut en etterlysing på brukerforum, var det en som tok dirkete kontakt med meg og ville hjelpe meg med å finne Ole Eriksen. Han sa at han fant en som ble født den 18. mai 1851 i Norge og at det kunne være han. Vedk. bodde i Minnesota. Jeg inngikk ikke noe avtale med vedk. for han oppga en timepris som jeg ikke fant intressant. Jeg er veldig takknemlig for all den hjelp jeg har fått fra alle dere som har hjulpet meg med andre opplysninger. Håper at dere kan finne noe av interesse. Jeg finner mange i Minnesota som er i den samme alderen som Ole var i 1880. Søsteren til Ole - Margrethe Eriksdtr. gift Drønen (f.1869) bosatte seg i Nord Dakota og der er det mange slektninger, men det er ingen som vet noe om Ole. Jeg vet ikke noe om Ole, men en av de som har skrevet bygdebøkene for Austevoll har opplyst at Ole drog til Amerika. Denne Ole var broren til bestemoren hans, så jeg rekner det for en meget sikker kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Jeg tar opp igjen en gammel sak og håper at det er noen som kan hjelpe meg. Det eneste jeg vet om Ole er at det står at han utvandret til USA. Kilden jeg har et ættesoga for Møgster sogn i Austevoll. En av de som har vert med å skrive denne boken var i nær familie med Ole, så han må ha visst at han utvandret. Som jeg har nevnt lengre oppe så var det en på bruker forum som sendte meg melding privat og han opplyste at han trolig hadde funnet denne Ole, men dersom han skulle jobbe videre med dette så kunne han tilby meg tjeneste mot betaling. Jeg vet at dere på brukerfoum er kjempeflinke til å finne ut av ting som ser helt umulig ut for meg. Kanskje det er mulig å finne en Obit på Ole eller noe lignende. Jeg vet at han ble født den 13. mai 1851 i daværende Sund sogn i Hordaland. Jeg har ikke funnet han i utvandringsprotokollene, men kanskje han var sjømann og gikk i land på en av turene? Jeg har laget slektsbok for denne familien, så synes jeg det er så trist at jeg ikke har klart å finne ut noen ting om Ole.Håper at det er noen som kan hjelpe meg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

En liten ting til. Ole, kan ha brukt andre etternavn enn det som han brukte i Norge som t.d. Erichsen eller Larsen (son). Faren kalte seg for Larsen, mens det ville vere naturlig at han selv brukte Erichsen. Jeg ser heller ikke bort fra at han hrukte Aarland eller bare Arland som etternavn. Det er mange muligheter, kanskje altfor mange. Men siden jeg har en fødselsdato å forhode meg til ville det kanskje vert enklere?Hvor skal jeg f.eks. lete for å finne Obit'en etter han? Det er ikke sikkert at han hadde familie og det kan jo hende at han døde i ung alder før han var kommet så langt som å ha stiftet familie? Kanskje det bare er mange spørsmål og intet svar?Håper at det er noen der ute som kan hjelpe meg med å løse denne gåten. I de aller fleste tilfeller har jeg fått hjelp av dere, men noen ganger har jeg måtte tatt saken opp igjen flere ganger og så .... etter litt tid så har gjennombruddet kommet. Kanskje lar denne gåten seg også løse?Håper å få høre fra noen av dere

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

I FT1900 for Westbank township, Swift Co., MN finn eg denne huslyden:ERIKSON, Ole May 1851 Nor Nor Nor em. 1873 farmer marr. 20 yrsERIKSON, Johanna Aug. 1859 Nor Nor Nor em. 18?? marr. 20 yrs. 10 ch/8 livingERIKSON, Martin Nov. 1880 ND Nor NorERIKSON, Henry Jan. 1884 ND Nor NorERIKSON, Sampson Aug. 1886 ND Nor NorERIKSON, Susana Mch. 1888 ND Nor NorERIKSON, Carl Mch. 1890 MN Nor NorERIKSON, Margrete Mch. 1892 MN Nor NorERIKSON, Johanna Oct. 1895 MN Nor NorERIKSON, Louis Mch. 1900 MN Nor NorHuslyden bur same staden ogso i 1910 og i 1920, men ser ut til å vera borte før 1930.Kan dette vera dine folk? Dette ser ut til å vera einaste aktuelle alternativ i Minnesota! Kanskje du kjenner att namni til foreldri eller andre ættlingar oppkalla gjennom borni?Det finst ei svært god County History Book for Swift Co., MN, som omtaler mange norske settlarar i Countiet. Eg har diverre ikkje denne boki, men kanskje du kan freista ein posting på Rootsweb NORWAY-lista og spørja om vidare hjelp? Eller du kan òg freista ein telefon til Swift County Treasurer Dept. i Benson MN. Eg kan oppgje eit telefonnummer og ein kontaktperson om du tek kontakt direkte (loya@online.no).Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Aarland

Det ser faktisk ut som om du kan ha funne den rette familien. Fleire av namna som er brukt på barna er namn som også finnes mange av i familien både her i Norge og i USA. Dette gjelder både namna Margrehte og Samson. Kan nemne at den Erik eg søker mista ein bror på havet i 1885, denne broren heitte Samson. Så det er mykje som tyder på at dette er den rette familien. Foreldra til Ole Erikson var Margrethe Olsdtr. og Erich Larsen Aarland.Er det mulig å finne barna igjen seinare, som gifte med familier?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk for mail!Det var kjekt å høyra at me truleg kan vera på rett spor! Mange av borni budde framleis hjå foreldri både i 1910 og i 1920, og no har eg òg funne Ole og Johanna i 1930; i Montevideo, Chippewa Co., MN. Då er berre sonen Carl opplista i lag med dei, og Carl var enkjemann utan heimebuande born.So finn eg i MNDI (Minnesota State Death Index) følgjande:ERICKSON, Ole, døydde i Chippewa Co., MN 27.1.1939ERICKSON, Mrs. Johanna, døydde i Chippewa Co., MN 5.12.1941Montevideo, MN er ikkje so langt ifrå Swift Co., MN, so det kan ha vore ein naturleg stad å ha slege seg ned som pensjonistar, men før du eventuelt tek kontakt med lokale aviser eller andre kan det vera lurt å sjekka desse dødsattestane hjå the Chippewa County Clerk of Court på tel.: (320)269-9431 eller fax: (320)269-7168. I neste omgong kan du eventuelt ta kontakt med the Chippewa County Historical Society på tel.: (320)269-7636. Dei vil ha nekrologane...!Det er mykje arbeid å finna att borni, og vigsli til Ole Erickson og Johanna kan ha vore nær sagt kvar som helst. Dei eldste borni er fødde i North Dakota, og FT1885 syner at huslyden då budde i Richland Co., ND, men diverre er vigslene i Richland County vanskeleg tilgjengelege. Eg har vore i Wahpeton, ND og leita etter nokre av ''mine'', men systemet var ikkje det beste...!Eg trur du lyt ta til med dødsfalli og nekrologane i Montevideo, MN og so ''angripa'' vidare derifrå!Lukke til!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

No vart eg mektig imponert! Godt jobba, Lars! Har hatt auge med denne debatten avdi dette folket og dukkar opp i mitt tre, men det har sett vanskeleg ut. Og så var du der!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Takk til Heidi for hyggelege ord! Det som i første rekke fekk meg til å ''tenna'' på denne saki, var at einkvan ville ha betalt ''i dyre domar'' for å hjelpa lite vetta! Uhøyrt, spør du meg!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Ja, der er du inne på noko, Lars!Det døyr en Louis Erickson, fødd 9. mars 1900, i august 1974 i Montevideo, Chippewa, MN. Han luktar det vel slekt av?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Tofterå Slettemoen

Gløymde Louis sitt SSN, som du må ha for å få meir info: 470-16-9190

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.