Jump to content
Arkivverket

[#13020] Tønderslekta


Guest Tor Mathisen

Recommended Posts

Guest Tor Mathisen

Margrete Andersdtr. Tønder giftet seg sommeren 1700 i kirka i Vik (Sømna) Nordland med enkemann Kristoffer Larsen Bech. De var bosatt på Mo i Brønnøy. Vet noen noe om hennes opphav ??

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Eg lurer på om ikkje dette kan vere broren: Thor Anderssen 'Valderhoug' ekta i Borgund 1701 Ingeborg Aagesdatter, enke etter borgaren Hans Eriksen Wingaard på Valderhaug. 1701 er Thor kalt borgar, 1704: 'bruger nogen Handel, er 26 Aar'. Namnet då skreve Thor Anderssen Tynder, i andre kilder oftare Tønder.Ingeborg døde 1706, 70 år gammal (enkemannen 28). Thor Tønder fikk 1709 eit barn utanom ekteskap. Seinast 1714 var han gift med Gurine Andersdt Wiborg (c1687-1756), og i lag fikk dei barna Elisabet, Anders og Axel Christian. Seinast 1711 var Thor Anderssen Tønder tollvisitør.Ein Peter Angell Bech døde i Ålesund 1771 (søsken: Lars Bech på Oksebåsen i Namdalen og søstra Dorotea samme stad). Er dette etterkommarar av Krisstoffer Bech?

Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Dahlstrøm

Peter Angell Garbrandsen Bech var født ca. 1730 på Nordhus i Brønnøy prestegjeld, Helgeland. Sønn av Garbrand Larsen Bech, d. 1736 og Elsebe Thomasdatter Juel, d. 1766. I skiftet etter moren Elsebe i 1766 oppholdt da Peter Garbrandsen seg i Kristiansund. Peters bror Lars Bech, (med døpenavnet Lars Juel) virket på borgerleiet Oksbåsen i Flatanger. Som den gang tilhørte Fosnes prestegjeld, Namdalen. Hans hustru, Matsi Klara Jonsdatter Finvegaard fra Karstenøy. Dominicus Nagel Lemvig var hennar stefar.Samtidig med Lars Bech på Oksbåsen var der ein annan Brønnøyværing i Fosnes som eg finner av og til med navnet Lars Bech. Klokkaren Lars Bech Olsen som var bosatt på Faksdal i Fosnes. Jeg tar han med her fordi han hadde bla. ei søster, Aarselle Olsdatter som i skiftet etter faren Ole Eriksen, Mosem, Brønnøy i 1750 er nevnt bosatt i Molde. Alder, 30 år.Mvh Kurt

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Strålande, Kurt! Dette var nytt og interessant stoff. Eg visste bare dette: Peter Angell Bech tok borgarskap som jekteskipper i Kristiansund 1760. Han kom til Ålesund sist i 1760-åra (1770:43, dvs 43 år 1770); Borgund 1768 gm Riborg Johansdatter (1770:49), enke etter 'Rasch Larssen Lund', som ho hadde døtrene Gjertrud Prosling (1770:16)og Laurine (1770:13)med. Bech budde i Ura under Grimmergård, dvs det seinare Smidtneset, no Skansetorget, i Ålesund (urmakar Schlyder sin butikk ligg i eit hus med samme tomta som Bech sitt hus).

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Tor Mathisen og eg er ute etter ein 'Anders Tønder' som kan vere far til Margrete Andersdt Tønder (1700 gm Kristoffer Larssen Bech) og Thor Anderssen Tønder (1701 gm Ingeborg Aagesdt, seinare gm Gurine Wiborg). Kan dette vere trønderen Anders/Andreas Christophersen Tønder som skal vere gift i 1640-åra?

Link to post
Share on other sites
Guest Terje Pedersen

Et spor kan kanskje være: I Wilhelmine Brandts bok om «Slægten Benkestok», side 259 har hun en oversikt over en gren av Familien Tønder fra Tøndern udi Holsten, nemlig tolder og foged paa Nordmøre, Christopher Nilsen Tønder (1587-1656) gift med Karen Olsdatter Schriver. Der sies det at Christopher har ni barn, men desverre anfører hun bare to av dem, Ole, f. 1633 og Peder, f. 1641. Ett eller annet sted må hun ha opplysningene fra om at der fantes ni barn. Kanskje finnes der et tidlig skifte? Peder Tønder som eide Dønnes gård og gods døde barnløs i 1694, i hans skifte skulle der kanskje også være mulig å finne utarvinger?

Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Jeg har samlet en del notater om Christopher Nielsen Tønder og hans etterkommere. Opplysningene har jeg funnet i 'Utdrag fra skifteprotokoller i Tr.hjem', publisert i NST, Erlandsens 'Geistligheten i Norge', og 'Trondheim før Cicignon'. I følge disse var Christopher N. Tønder først gift i København i 1613 med Cesilie/ Sidsele Andersdtr. d.1630 på Ørlandet. I ekteskapet skulle det ha vært 5 sønner og 5 døtre.Så ble han gift med Karen Olsdtr. fra Tr.hjem, datter av Ole Jensen Skriver. I dette ekteskapet skulle det være 3 sønner og 6 døtre.1.Anders/Andreas Christophersen Tønder, muligens eldste sønn, borgermester i Tr.hjem, storkjøpmann. Eide bygårder før 1660.2. Niels Christophersen Tønder, borgermester i Tr.hjem, d.ca 1647. G.m. Stinchen Henrichsdtr. Sommerschiell: Barn Anna og Henrich.3. Peder Chr.sen Tønder, toller, forpakter og senere eier av Dønnesgodset. Amtmann i Nordlandene fra 1691. Gift, men døde barnløs.4. Ole Chr.sen Tønder, f.ca 1633? d.1684, g.m.Maren Jørgensdtr. Schjeldrup. Stiftsprost og sogneprest til Vår Frue krk. Tr.hjem.5. NN Christophersdtr Tønder d.ca.1656, g.m. Jacob Nielsen Borchmann, borgermester Tr.hjem.6. Margrethe Chr.datter Tønder g.1659 m. Johan Hermandsen Gaarman, toller.7. Anna Chr.dtr. Tønder g.m. Jacob Jensen Hersleb, toller i Fosen, fogd over Normøre.8. Susanne Chr.dtr. Tønder, d.1675, g.m. Eiler Caspersen Schøller.Ei Sophie Amalie Tønder, skifte 26.8.1698, g.m. Sr. Petter Batta, kan være en mulig datter, men det er helt usikkert.Så burde det ha vært ei Sidsele/Cesilie Chr.dtr. som første datter i andre ekteskap ifølge oppkallingsregelen.Selv er jeg på leting etter foreldrene til fogd Andreas Pedersen Tønder, fogd i Senjen fra 1709 til sin død i 1743. Han hadde sønnene Peder og Daniel Pheifus, samt døtrene Sophie Amalie og Cesilie/Sidsele. En hypotese er at det er sønn av Sophie Amalie og Petter Batta, de hadde nemlig sønnen Andreas f.1688. Men i skiftet etter faren Peter Batta i 1719, er denne Andreas ikke nevnt sammen med søsknene fra første ekteskap.

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Det må ha vore ei lang rekke personar som kalte seg Tønder på 1600-tallet, nemlig dei som var fødde i eller ved Tønder/Møgeltønder og kom til Norge som kjøpmenn eller skrivarar etc (1616-57 tok 16 fra dette området borgarskap i Bergen). Kor mange slekter Tønder det kom ut av dette, er uvisst, men det ser ut til å kunne vere tale om 3 i det nordafjellske kring 1700: storborgarane i Trondheim, senjafuteslekta og Andersslekta. Senjafuten kan umulig ha vore son av Peter Batta, det viser skiftet.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Garbrand og Christoffer Larssønner Bech hadde søsteren Margrethe, g.m. Niels Nielssøn Walsøe (1665-1738) fra Valsøy, Jøssund, Fosen, lensmann i Tofte, Nordsem, Sømna.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Sophie Amalie Tønder, skifte 26.8.1698, g.m. Sr. Petter Pedersen Batta (overtollbetjent, død 1719), skal visstnok være datter av Andreas Christophersen Tønder (død 1696) og Karen Madsdatter Lund Medelfart (1628-1698), som fikk 18 barn, hvorav 12 vokste opp (8s, 4d). (Og den nevnte Anders Tønder på Sunnmøre er neppe blant disse, han ser ut til å være f. for tidlig).

Link to post
Share on other sites
Guest Tor Mathisen

Hei Kurt. Vet du hvem Lars Bech Olsen Faksdal var gift med og når det skjedde ? Hans dødsår ?Lars B. Garbrandsen Oksbåsen. Hvilket år ble han gift og når døde han ?Kan nevne at Peter A. Garbrandsen var f. 1728. Hans far døde i 1735.Mvh Tor

Link to post
Share on other sites
Guest Åse K. Kristiansen

Per. I følge skiftet etter Petter Batta i 1719, het hans 2.kone Else Christine Volward. (Kan det kanskje ha vært Volqvard?) I følge skiftet etter Sophie Amalie Tønder 26.8.1698 hadde hun 2 sønner, Hans f.1681, uvisst om han var i live i skiftet etter faren, og Andreas, f.1688, ikke nevnt i skiftet 1719. Det var også 4 døtre. Med Else Christine hadde Petter Batta datteren Sophia Amalie f.1715, samt sønnene Petter, Niels og Anders.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.