Jump to content
Arkivverket

[#13167] Kona til Tarald Olsen bonde på Skjelstad/Ogndal i N.Trøndelag ?


Guest Stig Steinkjer

Recommended Posts

Guest Stig Steinkjer

Ref. Snåsa Bygdebok.Tarald Olsen var sønn til Ola Taraldsen Kleiv m.vestre (Snåsa)(1645-e.1717) og Randi Ingebrigtsdtr.Tarald flyttet til Skjelstad i Ogndal (N.Trøndelag) og ble bonde der. Tre sønner til Tarald kom tilbake til Snåsa, to med navnet Ola og Ingebrigt.Hvem var kona til Tarald ?Er det noen som har tips om hvem det kan være ?

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg har ikke navnet på kona til Tarald, men har ihvertfall konstantert at det ikke er skifte etter henne fram til 1715. Skjelstad var nyryddingsgård i 1661, med nyrydderne Anders og Ole. Anders betalte også kvegskatt i 1657. Det kan jo tenkes at Tarald har giftet seg med en datter på Skjelstad, og med 2 sønner ved navn Ola er det vel ikke så usannsynlig at det er en Olsdatter.Men det er noe her jeg ikke skjønner (har ikke lest Snåsa bygdebok). I 1610 har Kleiv 2 brukere, Erik og Tarald, som eier 1 spann hver. I 1621 overtar Joen og Oluff Taraldsønner 5 øre i Kleiv etter sin avdøde far. I 1630 er det Erik og Joen som er brukere. Det kan da virke som om Oluff er død. I 1636 overtar Ingebrigt 1 spann 6 marklaug som hans mor velvellig opplot for ham. I 1638 får Anphind Olsen bygsel på 1 spann 6 marklaug som hans mor opplot for ham. I 1643 overtar Joen Olsen etter sin bror Anphind. Samme år får Ingebrigt Joensen bygselen tilbake på gården som han før besatt. I 1645 er Ingebrigt og Erik brukere, mens Jon er husmann.Det virker som om Oluff Taraldsønn er død lenge før 1645 - hvordan kan han da være far til Tarald? I 1645 finner jeg kun en ugift Randi Ingebrigtsdatter, og hun bor i Beitstad. Nå kan det vel tenkes at noen er utelatt i kopskatten, men hva står det i Snåsaboka?

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg kan ikke finne noe navn på kona hans noe sted.Ogndal og Sparbu bygdebok: Østre Skjelstad gnr. 153/2: Tarald Olsen Klev fra Snåsa bygslet her fra 1727. Hadde 2 sønner Ole g.1756 Kjersti Jonsd. Ausand Snåsa,kjøpte Oldernes, og Ingebrigt. Tarald levde fremdeles i 1766.Snåsaboka: Kleiv mellom vestre Snåsa: Ola Taraldsen fikk atkomstbrev. Hans var 20 år 1665, og sønn av Tarald Gran Vestre. Ola T hadde 2 sønner i 1701, tvillingene Tarald og Ingebrigt 25 år. Tarald ble bonde på Skjelstad i Ogndal.Tok med det siste for å å vise at Tarald ikke nedstammet fra Ole Taraldsen Klev, som Sissel er inne på.

Link to post
Share on other sites
Guest Stig Steinkjer

Tusen takk for bidrag !Det er riktig som du Berit skriver, at Tarald ikke nedstammer fra Oe Taraldsen som Sissil er inne på. For det finnes to Ola Taraldsen, den ene fikk bygsel på Kleiv mellom østre i 1620 (bror til Jon Taraldsen Kleiv halve østre; sønn til Tarald Kleiv østre, bygsel 1605) og Ola Taraldsen Kleiv mellom vestre (atkomstbrev 1673). Det er sistnevnte Ola jeg har tatt opp i dette tema. Denne Ola Taraldsen var sønn til Tarald Gran vestre.Berit, du bekrefter at 'min' Tarald var bonde på Skjelstad/Ongndal, men det var synd du ikke kunne finne noe på kona hans.

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Kanskje du kan finne skifte etter kona i Sparbu selv om det ikke finnes dødstidspunkt. Mener å huske at Sparbu hørte under Inderøy når det gjelder skifteprotokoller. Det finnes jo registere i skiftebøkene med navn og gårdsnavn. Den yngste? sønnen giftet seg jo i 1756, og om jeg tipper ca. 25-30 år gammel. Da levde moren i 1726-30.Jeg kan se om jeg har mulighet til å sjekke da jeg for tiden sjekker skifter i NT, men kan ikke love noe.

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Hvis Tarald dør i 1717 kan han umulig ha en sønn født i 1726. Og det må være sønnesønnen til Tarald født i 1645 som bygsler østre Skjelstad i 1727.Jeg har oversikt over alle skiftene i Inderøy fogderi fram til 1715. Ole Tharaldsen Klev er vurderingsmann ved flere av skiftene rundt 1700-tallet, men det er ingen skifter som direkte er knyttet til denne familien. Men det kan jo kanskje være et skifte etter Tarald i 1717?

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Hei Sissel.Jeg tror nok du holder på med feil Tarald Olsen, Tarald Olsen Kleiv mellom østre.Den eldste Tarald som det er tale om i dette tilfelle er fra Gran Vestre og far til Ole Taraldsen som kom til Kleiv Mellom Vestre. Ole Taraldsen var 20 år i 1665 og døde etter 1717. Ole fikk tvillinger. Den ene het Tarald, og var 25 år 1701 og døde etter 1766. Denne Tarald var bosatt på Skjelstad i Ogndalen(Sparbu). Tarald Skjelstad fikk bl.a. sønnen Ole som ble gift i 1756. Derav antatt at Ole ble født rundt 1725-30.

Link to post
Share on other sites
Guest Sissil Bruun Sørensen

Jeg ser at jeg har misforstått med hensyn til tidspunkt. Men da bør det vel være mulig å finne navnet på Taralds kone i kirkeboken, evt. i mantallet for 1763?

Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
Guest Ørjan Vollan Larsen

Hei. Jeg har denne Tarald i min slekt. Skal sjekke mine papirer om det står noe om han.Han er født ca 1676, foreldre: Ola Taraldsen Kleiv m. vestre og Randi Ingebrigtsdatter. Randis foreldre: Ingebrigt Eriksen Kleiv mellom og Marit Olsdatter. Taralds søster Berit er i min slektsgren.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Vollan Larsen

I mine papirer så står det ingenting om kona til Tarald, ukjent står det.Det var vanlig på den tiden at konene ikke er nevnt ved navn. Jeg har mange ``ukjente`` fra den tiden. Konene var hvist ikke så viktige da.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.