Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#13203] Hvem var Petter T. Iversen, f 1845 Hønefoss, død Sadelmakerplads Norderhov?

Recommended Posts

Guest Nina Møller Nordby

Min ukjente tippoldefar .... kan muligens ha en sammenheng med dette innlegget 13027. Jfr 7796-------Petter T. Iversen ble ifølge mine notater f. den 17. juni 1845 i Hønefoss. Jeg har noterte meg Iver Hansen som far, og Ingeborg Andersdatter født i Hønefoss som mor. Jeg antar at mine gamle notater om foreldrene er hentet ut fra fødselsboka.-------Jeg har som vanlig hatt noe trøbbel med å lese gammel skrift, men jeg har notert meg disse som faddere:Ole (?) Andersdatter fra Syl(t)odden, Mari Henriksdatter, Markus (Marte?)Olsdatter, Selka (?).------Petter ble konfirmert den 23.juni 1861, og jeg har notert meg at han var nr. 16 på prestens liste. Han ble gift med Marte Marie Gudbrandsen f. 20.08.1850, og de bosatte seg på Sadelmakerplads på Norderhov.------I 1865 finner jeg noen få aktuelle kandidater til Petter, men jeg kan vanskelig plukke ut noen. Og foreldrene er jeg ikke heller ikke sikre på. Enten er en eller begge 2 døde.Så hvor kom Petter's familie fra?En av kandidatene finnes på Sandsæter gård, Norderhov. Han oppgis å være født der, men lå Hønefoss i 1845 under Norderhov? Det interessante er at Alfred Pettersen som ble Petter's sønn, senere giftet seg til Sandsæter gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Hei Nina, ser i (egne- utskrifter fra riksark. mikrof.) at det står skrevet:Kirkeøker før 1875: se norderov.Hønefoss: Mini går fra 1875, og klokk. fra 1870.Og tilført under Norderhov, også Hønefoss til 1913.hilsen Egil S.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hvor jeg har hentet T'en i Petter T. fra vet jeg ikke. Kan jeg tolke det slik at han faktisk var født på Nordehov? Jeg lurer på om hans faddere kommer fra steder på Hole.-----IGI FAmilysearchPETER IVERSENBirth: 19 JUN 1845, Christening:06.JUL.1845 Norderhov Father: IVER HANSEN,Mother:INGEBORG ANDERSDT------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Når jeg også finner denne på samme sted blir jeg noe usikker da jeg selv mener å ha funnet Petters foreldre i kirkebøkene. Riktig nok er dette IGI,Familysearch------Husband PETTER IVERSENMarriage: 15 JUN 1869 Norderhov, Buskerud, Marthe MArie GudbrandsenFather: IVER ELLINGSEN-----Noen har gjort feil, og jeg tror ikke at det er meg, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg.

Kjære Nina. Det er to Petter Iversen født i Norderhov i det aktuelle tidsrom. 1. Petter, f.juni (dato mangler), dpt.6/7-1845 i Norderhov. Foreldre: Smed Iver Hansen Mossestuen og h. Ingeborg Andersdt (Tytodden). Faddere: Olia Andersdt Tytodden, Mari Hansdt ibid, Marte Olsdt Silka, Helge Gunbjørnsen Tytodden, Jonas Hansen søndre Hønenfossen, Martin Fredriksen ibid. Petter ble konf.1861 i Norderhov: Petter Iversen f.6/7-1845 s.Hønenfossen. Foreldre: Smed Iver Hansen og Ingeborg Andersdt. (Tytodden var en plass under Grønvold i Ytre Ådalen som tidlig ble i sjøleie). Petter ikke nevnt i Norderhov i 1865.2. Petter f.5/10, dpt 27/12-1843 i Norderhov. Foreldre: Husm.Iver Ellendsen Sandseteren og h.Maren Magdalena Svendsdt. Faddere: Olia Nilsdt Sandseteren, Marte Maria Johannesdt ibid, Maria Jensdt ibid, seminarist E.Jensen (biskop Bergravs far), Hans Torsen ibid. Samme dag ble tvillingbroren Martin dpt. Petter konf.1860 i Norderhov: Petter Iversen Sandseteren, f.5/10-1843. Foreldre: Husm.Iver Ellendsen og h.Maren Magdalena Svendsdt. Samme dag ble også Martin konfirmert. Petter Iversen, 22 år, ug. husm. f. i Norderhov, bor på Sandsetra i 1865. Viet 15/6-1869 i Norderhov: Uk.Petter Iversen Sandseteren, 26 år og pike Marte Maria Gulbrandsdt Kalvøen, 19 år. Cautionister: Gulbrand Hansen Stamper og Anders Jensen Sandseteren. (Sandstra var opprinnelig 3 plasser under Norderhov prestegard, idag en sjølstendig gard. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Petter nr. 2 er så defnitivt min og det kan se ut som om jeg har viklet begge Petter'ne inn i min aner ;-IMen jeg var som sagt ikke sikker.Jeg skal ta en nærmere titt på dette i helga.Grønvold, er det på oversiden av eplehagen dersom du kommer fra Hole? Mener selv å ha hatt slekt der også. Nå er jeg forvirret.Jeg har fremdeles slekt på Sandsæter og det er litt artig dersom det stemmer at jeg kan føre anene mine bakover der og ikke 'bare' via oldemors bror Alfred som giftet seg med dattern på gården. Kjenner du til hvor de andre 2 gårdene lå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

For ordens skyld fikk Petter Iversen og Marte Marie Gudbrandsen 9 barn. Finnes det noen etterkommere er jeg interessert i kontakt. Noen av etterkommerne har jeg.-----Fritjof PettersenMarie Pettersdatter gift med Hans, fikk 3 barn som jeg kjenner tilHerman Pettersen, tømmerfløterAlfred Pettersen, født 1883, død 1974 SandsæterGunda Pettersdatter, gift med Wilhelm og fikk da 2 barn. Har også en senere datter.Wilhelm tror jeg var graver i Norderhov kirke.Anna Henriette Petterdsdatter (Jette), gm Olav på sine gamle dager.Martin Gustav Pettersen gift med Henriette (Jetta), en datter som jeg kjenner tilAnette Pettersdatter, 2 døtreKaren Marie Pettersen, f. 1888 Sadelmakerplads, død 1957 i Oslo. Min oldemor.-----

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg.

Kjære Nina. Nå når du kan gi slipp på Petter nr.1. er vel ikke beliggenheten av Grønvold så interessant for deg. Men Grønvold ligger langs riksveien til Fagernes ca 10-12 km nord for Hønefoss.Det er idag bare en gard Sandsetra.Det er ofte vanskelig å oppspore nålevende fjerne slektninger. Men jeg har i hvertfall greid å finne fram til en slektning av deg som har sagt ja til at du kan ta kontakt med henne. [Redaktøren har fjernet informasjon om nålevende peroner.]Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Takk!! Akkurat denne etterslekta var spesielt artig da min bestefar pleide å tilbringe sommeren på Norderhov med 2 av deres sønner som het Petter og Gunnar.Grønvold: dette er for langt vekk fra Hønefoss så det må være de små grå som har sviktet meg.Et spørsmål; stemmer det ikke at det for 2 -3 år siden ble utgitt en bygdebok for Hole/Norderhov+ Jeg mener at det var baneken på Hole som sto for salget. Er denne bygdeboka fremdeles i salg?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Hem Nina, datter datter Martha Ellingsdatterbor der, på Sadelmagerplads, tørr jeg spørre om du har faren? hilsen Egil S

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Datteren til Gunda? Nei det har jeg ikke. Det er en gammel tante som har gitt meg opplysningene, og jeg tror ikke hun kjente til hvem denne Elling var. Slekter du ut fra henne?Har du forresten inngående kjennskap til denne slekten fra Sadelmakerplads?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Sundelius

Nei Nina, tviler(!) på det, men ikke noe som 'overrasker' en lenger.Har noen aner på DiS-treff, fra disse steder og med dette navne bl.a.Egil= e-sundel@online.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorleif Solberg.

Det er nylig utgitt 2 bygdebøker for Hole. Den første kom for to år siden og omfatter Årnesfjerdingen. Den andre kom nå før jul og omfatter Steinsfjerdingen. Forfatter er Gudmund Bakke. Jeg vet at bøkene er å få kjøpt i Ringerikes Sparebank, Hønefoss [Redaktøren har fjernet informasjon om nålevende personer.],og vel også i Hole kommune. Det er gedigne bøker både av innhold og utseende og koster kr.350 pr.bok. Vennlig hilsen, Thorleif.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Hvilket område dekker de to fjerdingene bortsett fra det som navnet tilsier?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

Jeg har bind I og den omtaler gårdene Vik, Gjesval, Kroksundødegården, Sundøya, Fekjær, Storøya, Rytteraker, Borgen, Løken, Bili, Rusødegården, kommunesenteret Vik og boligområdene i Kroksund og Rusødegården.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Jeg har vært litt opptatt av temaet om Powell til Australia.I den forbindelse dupet jeg tilfelldigvis borti 'Iverson, Sandsetter, SD, 1855' på Rootsweb. Jeg prøver nå å komme i kontakt med vedkommende som har lagt ut navnet.Jeg kjente ikke til at det utvandret noen på denne tiden, men jeg vil anta at det er søsken av Petter Iversen, f.5/10-1843, som utvandra.Kjenner noen til dette?????

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Kvernhusvik

Petter Iversen Sandsæter f. 5 okt 1843 på Sandsæter (Prestegård) 42/8, Norderhov, d. 1 feb 1904 på Sadelmakerplassen 42/10. Gift 15 jun 1869 med Marte Marie Gudbrandsdtr Kalvøen f. 26 aug 1850.Petter var sønn av Iver Ellendsen Hagen (1788-1862) og Maren Malena Svendsdtr Sandsæter (1797-1862), Petter og tvillingbroren Martin var yngst av 11 barn har jeg notert, Petter selv hadde 10 barn.Iver var sønn av Ellend Andersen Hagen (1750-1827) og Anne Iversdtr (1750-1822)Ellend og Anne er mine 4tipper.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ellef Ellefsen

Til Nina Møller. Hei!I Sorenskriverprotokollen for Norderhov og Haug er dødsfallet til Petter Iversen ført inn. Hustruen levde og ble sittende i uskiftet bo. Petter eide gården Sandsæteren.Alle deres 9 gjenlevende barn er nevnt, samt deres alder og adresse.Men da dette ligger så nær nåtiden vil jeg ikke legge det ut på åpent nett. Men hvis du sender meg e-postadressen din, vil jeg svare deg privat i løpet av helga. Eller du kan ringe meg.Mvh Ellef Ellefsen. Adr. ellef-e@online.no Tlf 32 11 03 19.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Ad 16: dette er svaret jeg fikk (men jeg finner ingen kandidat, dvs. det er ikke så lett å lete.......)-----My great grandfather was Andrew Iverson and he was born March 29, 1855 in Sandssetter, Norway. (The spelling of Sandssetter could have been changed from Sandsaeter.) This is what I know from his obituary. He married Bertha Anderson who was born January 7, 1861. She was also from Sandssetter. I don’t know much about them. They must have married in Norway because 2 of their children (twins) were born there. There names were Inga M. and Anna C. It would be interesting to find out if Inga’s middle name was “Maren” or “Magdalena”!! My father told me that Andrew’s father was Iver Larson. I have no documentation of that. It could very well be that Petter and Andrew were related somehow. I’m sorry I can’t be of more help. If there is something that you come across, I would love knowing anything! Thanks for getting in touch.-----Er denne Andrew bor av Petter, eller er Andrews far denne Iver larsson som hun prater om?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

I følge FS IGI ble de gift ca 1880, foreldrene til denne Bertha het ANDERS CHRISTOPHERSON og KATHERINE OLSDATER. Tar alle opplysningene med en klype salt inntil det er bevist.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.