Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Christensen

[#13446] William (Wilhelm) Storch fra Kristiansund ca 1775

Recommended Posts

Guest Jan Christensen

Den 22 aug 1803 fikk William Storch borgerbrev i Strømsø (Drammen)som kjøpmann. Det står i borgerbrevet at han var barnefødt i Kristiansund. Han havnet noe senere i Skien hvor han giftet seg. Er det noen som kjenner til ham eller foreldrene i Kristiansund-traktene. Ifølge 1801-tellingen skulle han være født ca 1775.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen

I kirkebok for Kristiansund Sogn av Kvernes prestegjeld pag 242 1776”D 10e Maji Døbt Hr Lieutenant Peter Nicolai Storkes og Kone Maria Elisabeth Bangs Drengeb. Wilhelm Nicolai fødd 1 ejusdem. Fadder mænd: Consumptions-Skriver Ulric Frid. Paasche, Anders Holst, og Organist Henric Pet. Bøchel. Controleur F. Schilderups Kone Ane Olava Brix og Pige Margrethe Christina Scheen.”I E. Thurn Christensens samlinger finner jeg hverken Stork eller Bang, slik at denne familien har neppe bodd i Kristiansund i lengre tid. Siden Stork er løytnant, finner du ham sikkert i Ovenstads militærbiografier. Mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Christensen

Kjempefint -- Det var nettopp dette jeg håpet på. Takk skal du ha.Jan

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen

Jeg har funnet to andre brødre til Wilhelm Stork, da jeg lette etter noen av mine egne i samme tidsrom. Ministerialbok for Kristiansund Sogn av Kvernes prestegjeld 1754-1784,pag. 208 (1773) ”Den 16 Februarii Hr Bull døbt Lieut. Peter Storks og Ko. Maria Elisabeth Bangs Dgebarn, Friederich, fød den 6te Ejusdem. Fadder, Mændene Tolder Bøy Pet.______, Inspect. Toftgaard og Ungk. Frantz Fred. Madme Anna Dor. Kierulf, Mad Barb. Didrichsen.”pag 255 (1777) ”September 30 Hr G. Dreyer døbt Hr. Lieut. Peter Nicol. Storks og Kone Maria Elisab. Bang, Drengeb. Peter Ulric, fød d. 16 ejusd. Fadder, m. Inspect. Frid. Schieldrup, skipper Johan Cornelius Tolløvssøn fra Thiem og Stud Ole Fred. Paasche. Christian Christiansens K. Margreth Falk og Jomfrue Maren Christina Lind.”Tom. 1793 har jeg ikke funnet flere døpte barn av Stork/Bang. Mvh Tore

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Teige

Peter Storch var forøvrig ansatt ved tollvesenet i Kristiansund som tollbetjent.MHan var ansatt av Trondhjems stifts tollforpaktningssosietet som forpaktet tollen i stiftet 1749-76, og ikke av staten. Han finnes derfor trolig ikke i oversikter over tollbetjenter. Man ser også at mange av fadderne var tollbetjenter.En liste over sosietetens betjeneter ved nedleggelsen i 1776 viser at ekspedisjonsbetjent Lt. Peter Storch hadde 150 rd. i lønn, var 51 år og var født i Norge. (Kilde: RA, Generaltollkammeret, Saksarkiv, pk. 134 Dokumenter vedrørende tollvesenets innretning i Norge 1777, Trondheim stift, Møllmann, Must og Beyer til Generaltollkammeret 31/8 1776.)I Ovenstads militærbiografier vil det finnes opplysninger om hans militære karriere, som ga ham graden løytnant.Ola Teige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Christensen

Takk til dere begge to. Joda, jeg har sjekket Ovenstad, og det har jo gitt litt mer kjøtt på beinet vedr. hans militære løpebane, men hans herkomst er ukjent. Ser forøvrig fra Lassens samlinger og Delgobe at det er Storch-slekt som tollere både i Fjekkefjord og Trondhjem. I Trondhjem blir bl. a. Madame Storch begravet 8 mai 1778. Hun var enke etter tollinspektør Storch. Det skal også finnes en tolderslekt Storch som kom inn fra Bornholm på 1600-tallet. Så et eller annet sted her ligger vel sannheten. Time will show.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

En Jan/Johan Storch kom til Norge (antakelig fra Holland) og fikk (rundt 1625-30?) barna Hermichen, Berent (Stolchen?) (og Johan ?).Sistnevnte er far til Jan og Dorothe Størch i Bergen, der Hermichen også ble gift (med Henrich Jansen Wessel, farfar til Peter Wessel Tordenskjold), mens Berent ble g.m. Maren Laursdatter Stabel i Trondheim og fikk barna Anne, Maren, Karen og Bernt, født fra 1660 og utover. Maren ble g.m. kjøpmann i Borgund (Ålesund), Jacob Jacobsen Thode (1662-1725).Dette er ventelig slektninger av Kristiansunds-Storch'ene ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Christensen

Jeg ser fra en kopi jeg har fra Delgobe, at han også nevner en Jan Stork med barna Hermichen og Villum, samt, hvis jeg forstår Delgobes kludrete skrift riktig, ytterligere en sønn Jan, hvis etterslekt kommer inn på en slekt Montagne. Hermichen står også her oppført gift med Henrik Wessel (død 1682). Ellers er det skrevet med blyant oppe på arket 'Benkestok'. Det hele er veldig rotete.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jan/Johan Storch/Størch (død 1692) (Dorothea's bror) g. seg med Johanne Adelius Pedersdatter Montagne fra Bergen, som hadde den adlede mor Else Marie Hansdatter Smed/Smith [Lillienskiold].

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.