Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Nina Møller Nordby

[#13454] Aksjon 'komplett 1875-telling på nett'

Recommended Posts

Guest Gro Berit Sternang

Seljord 1875: Eg har eit årsskrift for Seljord Sogelag 1995, her er det registrert ein del av denne tellinga. Samtidig står det at avskrivinga er gjort i Riksarkivet i Oslo. Er det ikkje då mogeleg å få denne overført frå RA, eller må nokon skrive den på nytt (el. scannes)? Gro Berit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Den 25.2.var siste innlegg fra DA. Nå er det så mange spørsmål som har blitt reist så jeg synes det hadde vært helt greit med en avklaring. Å sponse offentlig sektor er kanskje ikke så greit?Ser liten vits i å diskutere for diskusjonens skyld dersom det ikke kan komme noe konkret ut av det hele.Ja eller nei? Hvis ja, hvordan skal vi gå frem?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Her er det så mye å gripe fatt i!Først til (75): Det prosjektet mikrofilmskanneren skulle anskaffes for var digitalisering av kirkebokfilmene. Det prosjektet ville ta 1-1,5 år. Så kunne man gå løs på 10 millioner mikrofilmede sider fra pantebøker og panteregistre, så skifteprotokollene, de gamle tingbøkene, folketellingene osv. - alt det som er mikrofilmet. Det utgjør de mest etterspurte seriene i de norske arkivene, og på mikrofilm er det 12-13000 filmruller. Samlingen vokser med mellom 700 og 1000 ruller i året. Mikrofilmskanneren ville altså kunne gå på maks fart i mange år framover!Det har sittet en gruppe og vurdert de ulike mikrofilmskannerne, og det er deres grundige vurderinger som ligger bak de planene som ble laget i 2002.Sponsing av tiltak i offentlig sektor er ikke helt ukjent, men har nok sine negative sider. Planer om slikt har vært fremmet for Riksarkivaren tidligere, uten å høste det helt store bifallet.Men det som i hvert fall er sikkert i offentlig sektor er at man ikke kan si takk og ja uten at det er behørig drøftet på forhånd. I arkivverket skal det være et 'etatsledermøte' om et par uker. Vi kan fremme ideene der, og love å gi en tilbakemelding om reaksjonene der.Jeg har tidligere i denne debatten antydet at man ikke skal forhaste seg, og jeg er nok fortsatt av den mening. Uansett så vil dette være et prosjekt som vil ta lang tid og kreve betydelige ressurser.Min oppsummering så langt er: 1) det er mange som sterkt ønsker å få tilgjengelig 1875-tellingen og andre sentrale kildeserier. 2) interessen er så stor og så konkret at mange vil være villig til å gjøre en innsats, enten i form av egeninnsats, eller i form av monetære tilskudd.Jeg skal bringe dette videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Aslak Bekhus

Svar til Gro Berit (Innlegg 76)Seljord 1875: Seljord Sogelag har publisera heile 1875 for Seljord fordela på årsskrifta 1994, 1995, 1996, 1998 og 2000. Avskrivinga er gjort av ein privatperson såpass lenge sidan at PC ikkje var daglegdags så det me har er skrive med gammeldags skrivemaskin.Sidan teljinga er tilgjengeleg for alle - enten gjennom kjøp av årsskrift eller gjennom (fjern)lån på bibliotek - har me ikkje lagt noko arbeid i å få denne på nettet. Me har istaden byrja på 1891 for Seljord, med håp om å få lagt ut denne ei gong.Sogelaget har alle gamle årsskrift på lager. Dersom nokon vil ha meir info kan dei ta kontakt med meg på (as-bekh@online.no)Helsing Aslak Bekhus Formann Seljord Sogelag

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Oldervoll

Til Tore:Det er først og fremst hastighet som gjer at prisen vert høg. Me treng utstyr som for det først skannar raskt og for andre gjer jobben utan at nokon må passa på ehile tida. Og det blir prisen høg. I tillegg spelar kvaliteten ei venentleg rolle. Dette går ikkje berre på oppløyfing, men også på evna til å justera seg sjølv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Er det mulig å lease en slik scanner for 1875-jobben?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Turøy

Det ante meg at meg at denne skanneren var en mer eller mindre helautomatisk sak, men jeg var ikke klar over at det fantes så mye kildemateriell som er filmet. Jeg forstår godt at den står høyt på ønskelisten til arkivarene.Det kan ikke være tvil om at vi som brukere også vil få det mye enklere dersom filmene blir tilgjengelig på nettet. Det er ikke alle som har tid og anledning til å oppsøke arkivene. I tillegg har jeg stor tro på at registreringsarbeidet vil skyte fart.Hva som skal prioriteres først og sist av kildestoff når skanneren kommer på plass (og det er jeg overbevist om at den gjør), vil jeg overlate til arkivene å bestemme. For jeg regner med at de vet best hvor skoen trykker. Men 1875-tellingen bør vel komme litt høyere på listen i forhold til det som Yngve antyder, etter denne debatten.På spørsmålet til Nina om leasing vet jeg ikke om jeg er den rette til å svare, men jeg tipper at dersom man skal lease så bør man gjøre det over et lengre tidsrom en det som går med til 1875-jobben. Tipper 3 til 5 år og 12.000 til 15.000 pr måned. Men jeg aner ikke hvordan det offentlige stiller seg til leasing. (Har mine tvil.)Ønsker for øvrig lykke til på 'etatsledermøte'. Jeg tror Yngve har alle brukerne i ryggen i jakten på denne skanneren. (I hvert fall nesten alle.)PS. For øvrig synes jeg det er ganske uforståelig at det skal være så vanskelig å gi penger til en slik sak. Det er mange i dette forumet som er villig til å spleise, men det virker som vi ikke får lov. Hvorfor? Jeg er klar over at er mange oppover i hierarkiet som vil være med å bestemme, men det må da gå an å finne en fornuftig måte å løse dette på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Nå ....har etatsmøtet vært ennå?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Solli

Til Nina:Dersom du ikkje har tid til å vente på Arkivverket kan du sende mikrofilmen til f.eks.[url="http://www.doc-imaging.com/>http://www.doc-imaging.com/ Prisen pr. image (side) for 35mm film er $0.70.Men dersom du klarer deg med 200 dpi skanning skal du kunne presse prisen ned mot 5 cent ($0.05) pr. side, jfr. http://www.scantastik.com/Eg vil tru det vil lønne seg å finne det rette tilbodet!FAQ og all verdens informasjon om mikrofilm-skanning: http://www.microfilm-scanners.comhttp://www.scanningamerica.com/

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Etatsledermøtet i Arkivverket ble holdt 25. mars. Der ble det orientert om de tanker og initiativ som er kommet til uttrykk i denne debatten. Man var positive til det sterke engasjementet og den store interessen.Det ble på møtet vist til et brev til Kultur- og kirkedepartementet fra fire institusjoner for brukere lokalhistorisk og slektshistorisk materiale, sendt 17. mars i år. Der ber man om at det ble skaffet midler til Arkivverket til bl.a. skanning av mikrofilm, utvidelse av Digitalarkivet, kildepublisering og mikrofilming av tinglysingsmateriale. Brevet er blitt til på bakgrunn av de nedskjæringene som har rammet Arkivverket i 2003, og som allerede er tatt opp fra Riksarkivarens side.Vi vil nok gjerne se an hva som måtte komme av svar på disse innspillene, som hvis de blir innfridd vil kunne gi gode løsninger, før vi kan vurdere seriøst andre tiltak. Det vil også være mulig å søke støtte fra andre statlige organer til f.eks. insvesteringer i utstyr. Dette vil bli gjort tidlig i april.Når det gjelder innsamling av midler er det klart at det vil være vanskelig for statsinstitusjoner å forvalte eksterne fond eller gaver. Det vil være lettere for frittstående foreninger å forvalte slike.Dersom det fortsatt er interesse for å skaffe ressurser, bør disse, slik vi ser det, heller kanaliseres til aktører som f. eks. DIS eller Slektsforskersenteret, som så kunne innlede et samarbeid med f.eks. Digitalarkivet om skanning av mikrofilm.Jeg håper med dette innlegget å ha vist at det arbeides med problemene, at man har ulike alternativer som alle kan gi løsning, men at vi slett ikke kan være sikre på at noe positivt kommer ut av det, og at man derfor godt kan ha positive og gode krefter i reserve.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina Møller Nordby

Noen som kjenner til om det skjer noe på 1875-fronten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Nina M.Nordby

Drister meg til å riste liv i temaet atter en gang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.