Jump to content
Arkivverket

[#14080] Adelsslekta Bolt


Guest Johan I. Borgos

Recommended Posts

Guest Johan I. Borgos

I 1567 bodde Aslak Trondsen på Stave i Andøy. Han var jekteskipper og en de av rikeste i lenet. Flere har vært inne på hypotesen om at de første som frakta tørrfisk til Bergen, kan ha tilhørt de gamle adelsslektene. Dersom dette holder stikk for Aslak Trondsen, kan Bolt-slekta være en mulighet. I øyeblikket har jeg ikke budsjett til å la adelsprosjektet se på dette, så jeg spør i stedet her: Kjenner noen til kilder som knytter Aslak til Bolt-slekta, evt. andre adelsslekter?Johan I. Borgos

Link to post
Share on other sites
Guest L.Vogt Pettersen

Aslak er et velkjent fornavn til Bolt-slekten i Våler Kommune, kommunevåpenet er delvis Bolt`s. Tar du en telefon 69 28 91 00 og spør etter kultursjef Einar Pedersen, får du sikkert en masse opplysninger om Aslak (kanskje din) Bolt. Lykke til, Lasse

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Det vil alltid lønne seg å lese Henning Sollieds vurderinger av Bolt-slekten, eller kanskje man heller burde si Bolt-slektene i flertall.Dette er (sakset fra innholdesfortegnelsen på Norsk slektshistorisk forenings nettsider):Sollied, Henning, (1907-1945). 'Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 1, 2 og 3].' NST 7 (1939-1940): 26-64, 201-210 og 289-309.Sollied, Henning, (1907-1945). 'Kildekritiske undersøkelser vedrørende nogen middelalderslekter. II. Bolt [Del 4].' NST 8 (1941): 58-85.Meg bekjent er det ikke kommet noen ny vektige (og kildekristiske) større bidrag om denne adelsslekten siden Sollied skrev sine ting omkring 1940. Men på den annen side, er det jo ikke alt jeg har fått med meg : )mvh Are

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk! De referansene skal jeg sjekke nøye. Jeg vil forresten bli forundra hvis adelsprosjektet ikke har gjort ett eller annet med Bolt'ene, men som du sier - ingenting er publisert de siste tiårene.Johan

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Redalen

Navnene Trond og Aslak er kjente i slekten rundt den siste erkebiskop, Olav Engelbrektson. Han hadde onkler ved dette navn. Aslak hadde tilhold i Trondenes og Trond på Seim i Hardanger. Jeg har ikke gode nok referanser til disse opplysningene, men de sier en at det ikke bare er i slekten Bolt en bør lete. Likeledes er Benkestok en familie som benyttet Trond-navnet. Har du flere opplysninger? Etter mine erfaringer med Bolt og mulige etterkommere er det sporet av mindre sannsynlighet. Aslak-navnet i Bolt-ætta forekommer i de første kjente generasjoner, og stort sett bare på 1300-tallet.Mvh. Torgrim.

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Vedr. innlegg (4): Henning Sollieds vurderinger i NST (OBS. NST 7 del 2 skal være på sidene 261-285, ikke 201-210, så her er det nok en trykkfeil i registeret), omtaler såvidt jeg kan se ikke Aslak Trondsen og knapt hans tidsperiode i det hele tatt.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Litt mer om Aslak Trondsen på Andøya: Han bodde der i 1567, døde mellom 1595 og 1607, og var trolig gift minst to ganger. Kjente sønner er Lars, Ole (jekteskipper og lensmann), Trond (også han jekteskipper) og Knut. Trond blei gift med Tyri Didriksdtr (svært uvanlig navn på disse kantene), og de kalte ungene sine Aslak, Lars, Mikkel, Markus, Kirsten og Didrik, født fra ca. 1620 og utover. De to-tre første generasjonene var ikke vanlige fiskerbønder, så mye kan sies. De sørga for det viktige mellomleddet som frakta tørrfisken til digi...eee...Bergen.Johan

Link to post
Share on other sites
Guest Torgrim Redalen

Jeg uttalte meg ut fra mine egen database om norske middelalderslekter. Nå skal jeg ikke ta fra deg forskerlysten og en mulighet for at det er en Bolt-linje. NST har artikler som gjør at en kan følge Bolt-interesser langt inn på 1500-tallet. Se også artikkelen til N. Stene i NST nr. 5 om erkebiskop Eskilds slekt. Leses bør også J. A. Nordströms artikkel om Lägadelssläkten i Tjuvkil, i samme nr av NST. Eiendomsinteresser utover Stave kan være interessant å ta utgangspunkt i, finnes det noe her? Arveforretninger som sier noe om sidegreiner?tr

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Torgrim, jeg har lite å gå på her oppe. Omtrent heile Andøya var krongods, Stave medregna, og det fantes omtrent ikke privat jordeie. Videre er det meste av justisprotokoller og skifteprotokoller fra 1700-tallet bortkommet. Da står en stakkars bygdebokforfatter igjen med fingertuppfølelsen, og ikke særlig mer. Forøvrig takk for dine gode tips!Johan

Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Jonson Dale

Aslak Trondson på Stave 1567 er rimeligvis son av Trond Aslakson fra Andenes (len)som 1563 svarte 28 våger 1 pund fisk i skipsskatt (svarte til ei jektelast på 567 våger fisk).

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk, Bjørn! Skam til meg som har oversett den der. Da blir en annen figur i Andøy med i bildet, nemlig Ole Aslaksen på Haugnes (tiendelista 1521). Litt hoderegning sier at deres far (okei, Trond sin, i hvert fall), Aslak, var født seint på 1400-tallet. Og da blir det tipset jeg engang fikk, interessant: Aslak Bolt hadde visstnok en brorsønn som het Aslak Trondsen, registrert som student i København en gang. Jeg veit det er ei tynn bevisrekke, og blir like glad for A-krefting som for B-krefting.Johan

Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Nå føler jeg meg som en gledesdreper, men (med forbehold, dette var rask gjennomlesning) ikke funnet noe i NST 5 i Stenes artikkel (som i hovedsak behandlet tidsperioden 13- og 1400-tallet) eller Nordströms 'Lagadelsläkten på Tjukil' (6 sider) som gir en forbindelse til Aslak Trondsen/Trond Aslaksen med eller uten Stave. Og unnskyld min uvitenhet, hvilken Trond er Aslak Bolts bror?

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Vær først klar over at erkebiskop Aslak Bolt (Harniktsson) tilhørte slekten Rømer på farsiden og slekten Bolt på morsiden. Han hadde ingen bror Trond og ingen brorsønn Aslak Trondsson, derimot en søster, Elsebe Harniktsdotter (nevnt 1419), som må være død uten barn før Aslak Bolt. Aslak Bolt oppgir selv i et samtidsdokument at hans nærmeste arving er Henrik Jensson (Gyldenløve) (han som kjøpte Austrått 1453 og er far til Nils Henriksson). Aslak Bolt må være oppkalt etter sin morfar, Aslak Kolbeinsson Bolt, rådmann i Oslo 1358-59. Han er visstnok eneste person i slekten Bolt med fornavnet Aslak. Jeg kan ikke skjønne hvordan Aslak Trondsson og andre på Andøya kan være etterkommer til slekten Bolt, noe som gjør at valget av tittel på denne debatten er søkt.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Greitt. Der fikk jeg trolig den avklaringa jeg var ute etter - Bolt må være bom. Når det gjelder valget av tittel på denne tråden, vennligst les innlegget mitt som starta det hele. Jeg har prøvd å teste en hypotese (ikke min!) om at ei Andøy-slekt hørte til Bolt-ene, men ikke prøvd å overbevise andre om at de gjør det. Takk for alle gode bidrag!Johan

Link to post
Share on other sites
  • 4 years later...
Guest Finn Oldervik

Har du funnet ut av dette nå Johan. Hvis ikke, så hadde vel Olav Engelbregtsson en bror som het Aslak, så vidt jeg husker. Olav hadde også tilknytning til Andenes. Dessuten hadde Olav sannsynligvis morbroren Trond Ivarsson, dekan i Nidaros og sogneprest på Trondenes. Jeg mistenker denne Trond for å hatt flere barn, der noen satte tydelige spor etter seg i Norgeshistorien.Kunne vært interessant om du hadde funnet ut av dette.

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Joda, jeg havna på det sporet etter hvert. Jeg håper å få sterk faglig assistanse til å skrive et kapittel i Andenes-bindet av Andøy bygdebok for å klarlegge dette bedre. Sjøl har jeg ikke nok kompetanse på de gamle slektene. Takk for innspillet!

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei.Her er noe fra Karlsøy Bygdebok som muligens kan være verdt å se på.” Morten Aslaksen I er oppført i Nord-Grunnfjord 1574-76, i Langsund 1579-81, i Nord- Grunnfjord hvert år 1582-1602, da han døde. ”” I ei liste fra 1533 får vi oversikt over disse setesveinene. Det var da oppført 6 i Tromsen len, men 2 er overstrøket, og en er tilføyd med ei seinere hand, så trulig var det bare 3 i tjeneste samtidig i 1533. ”” Den tredje setesvein i Tromsen i 1533, Torstein Engelbretsen, kan ikke plasseres nærmere innafor lenet. Om han kan vi gjette at han kanskje var bror til selveste erkebispen, Olav Engelbretsen, som vi veit hadde slekt i Trondenes, der en annen bror Aslak var setesvein samtidig. ”spørsmålet blir vel da om Trond Aslaksen var sønn av Aslak Engebrektsen.MvhKnut

Link to post
Share on other sites
Guest Johan I. Borgos

Takk til Finn og Knut. Samkvemet Andøy-Trondenes var sterkt på den tida (faktisk til langt utpå 1900-tallet), så mye taler for at dere peiker på koblinger som er verd å undersøke nærmere.

Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Jeg vil bl.a. være svært interessert i å finne ut om disse slektskretsene som her blir omtalt var eiere av odelsjord i Vesterålen-Senja-området. Jeg ser ikke bort fra at slekta kan spores tilbake til Aspa-ætta og videre til den gamle Bjarkøyslekta.Da trådnamnet er svært misvisende, vil jeg gjerne opprette et nytt tema om emnet i løpet av dagen om ingen motsetter seg det?

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.