Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for 'Lystrup'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Rigmor Waler

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  Hei 🙂 Hans far var Laurits Nilsen Lystrup (til Overgaard og Baarland) og moren Karen Nielsdatter. Jeg tar med det jeg har notert om Laurits Nilsen Lystrup: NST, Bind 1, Oslo 1928 Gamle ætter i Sogn av Henning Sollied, side 193 Laurits Lystrup, som 1582 skriver sig til Hauger i Aas, 1591 til "Ofvergaard", senere til Skjelbred paa Eker og endelig til Barland i Sannikedal, hvor han levde endnu 1603, xxxxxxxxxx Laurits - Laurres Lystrup (Nielsson) (til Hauger 1582, til Overgård på Jomfruland 1591, på Barland fra 1593). Laurits Nilssøn Lystrup til Overgaard og Baarland 1582, 1603. I-Ivad den ældre Lystrup·slegt (lagmandens slegt) angaar kan nævnes at Laurits Nilsson Lystrup til Barland, som nævnes sidste gang 1603 og efter hvad ovenfor er bemerket maa ha været gift med en datter av Nils Jonssen Skak og hustru Adelus Finnsdatter Rostvig, hadde flere barn, av hvilke kjendes: 1. Skak Lauritsen Lystrup til Barland; "welbyrdig Skach Lystrup" nævnes stadig i lensregnskapene indtil 1642 da han vistnok døde. To sønner av ham kjendes. nemlig Jon Skakssøn Lystrup, som ved Herredagsdom av 26.juli 1622 blev dømt landflygtig i 6 aar for et drap han hadde begaat, og Nils Skakssøn Lystrup som i mange aar var i krigstjeneste utenlands og vel er død der {se P. T. IV, 5, s. 236]. Han blev imidlertid gift i Sannikedal 1640 med Helle Knudsdatter og kan godt ha efterlatt sig barn. Den Peder Lystrup som blev gift paa Kongsberg 16.november 1718 med Maria Guttormsdatter, kan muligens være Nils Skakssøns sønnesønn. 2. Adelus Lauritsdatter Lystrup var i tjenteste hos sin slektning Margrethe Breide, Peder Iversen Jernskjegs, Fritzøe i 1596. Hun ble gift to ganger. Først med hr. Hans, Sogneprest til Søgne, død ca. 1605 og derpå med hr. Christen Jensen Schjelderup, født 1574, død 24.august 1622, som Sogneprest til Søgne. Hun trolovet seg deretter med hr. Søren Knudssøn Nested, kapellan til Holt, men ved Stavangers Domkapitels kjendelse av 13.januar 1625, fikk hun trolovelsen hevet. Adelus hadde flere barn. vistnok alle av andet egteskap. En sønnesøn var formodentlig Jens Lystrup fra omegnen av Kristiansand, som tok borgerskap som snekker i Bergen 5.februar 1683 og døde der 1697. (Skifte 8.juli) Han var gift med Made Jakobsdatter og hadde tre barn: Kirstine Lisbeth Lystrup. født 1683, Adelus Jensdatter Lystrup, født 1685 og senere gift med Claus Claussøn paa Slinningen, handelsmand i Borgund paa Søndmøre (død 1736), og Jan Lystrup, født 1688. 3. Maren Lauritsdatter Lystrup, var 1596 ugift. Hun eller en anden datter av Laurits Lystrup synes at ha været gift med Salve Olufssøn paa Lunde i Holt. 4. Margrethe Lauritsdatter Lystrup, gift med Mathias Nilssøn Vinther til Skjerven i Lardal. Efter en beretning av 1751 skal Margrete ha været datter av Laurits Lystrup og Elsebe Rytter. Da den ovenfor nævnte Peder Lystrup til Lysdal's hustru netop het Else. er vel dette en forveksling med hende. xxxxxxxxxx Lystrupene på Barland - Lauritz Nilssøn Lystrup skrev seg til Barland i 1592 og 1604/04. Han var sønn av Nils Lauritssøn Lystrup (lagmann i Oslo) som ble adlet 2. juli 1549. Lauritz var først gift med en datter av Nils Jonsøn Skack til Ulefos, med henne fikk han døtrene Adelus og Marine, muligens 2 døtre til, men dette er noe usikkert. Nilsdattera døde imidlertid og også hennes bror Skack Nilson Skack til Skjelbred, så Lauritz giftet seg igjen med sin svigerinne Karen Nilsdatter, enka etter Skack. Med henne fikk han tre sønner, Skack, Hans og Jon Lystrup. Disse var visstnok noen villstyringer og ble stevnet for uskikkelig levnet - på grunn av det "begagne utugtige levnet de på nogle aars tid haffr bedrevet, at de haffuer hver beligget sitt quindfolk og avlet et barn efter annet". Det ble bestemt at om de ikke avskaffet sine lettferdige kvinnfolk skulle soknepresten forholde seg til kirkeordinansen av 1607, som hadde bestemmelser om bandlysing bl.a. for horkarler, skjørlevnere og jomfrukrenkere. Skack skal ha blitt på Barland og døde visstnok i 1642, han skal ha hatt sønnene Nils og Olav. Nils skal ha hatt sønnene Skack og Søfren, Olav hadde sønnene Lauritz og Kristen. Helga Skacksdatter var gift med Nils Olavsen Tveitereid. Mvh og *Smil* fra Rigmor
 2. Hei! Jeg har mast ekstremt mye om Lystrup ætten i det siste. Grunnen til dette er at slektstreet er rotete, også opplysninger i tidlegere diskusjoner. Føler at tidlegere diskuskjoner ikke har komt til noen enigheter blant anna "Lystrup" og "Tordenstjerne" våpenet har også våre eit tema, men ingen konkrete beviser. Vist alle som vet noe om Lystrup ætten mellom 1500-1700 tallet så setter jeg utrulug pris på dette. Skal eg med deres informasjon bygge det riktige slekstreet. jeg vil at vi skal bygge ut denne mannens slektstre https://www.geni.com/profile/index/6000000006263939493 Christen Skakkson Lystrup, og hans etterkommere. Med deres kunnskap og erfaring innen slektsforskning, håper jeg vi får utfylt denne slekten så godt så mulig. Mvh Mats Lenke til ættens wikipedia side. https://no.wikipedia.org/wiki/Lystrup
 3. Rigmor Waler

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  Hei 🙂 Jeg har følgende om Nils Lauritsen Lystrup, hentet fra: NST, Bind 1, Oslo 1928 Gamle ætter i Sogn av Henning Sollied, side 193 Den første av delte navn i Norge er Nils Lauritssøn Lystrup, lagmand i Oslo fra 1549 til sin død 1558. Den 2.juli 1549 blev han adlet med det samme vaaben som førtes av slegten Tordenstierne paa Gulloug (se s. 57 pl. I nr. 8), og han har derfor mulig været en slegtning av dennes stamfar Nils Svenssøn til Gulloug, som blev adlet 20.juli 1505. Nils Lystrup selv var vistnok dansk, ihvertfald er hans navn det. Hans hustru Maren Pedersdatter, som overlevde ham, var søsterdatter av Iver Jensøn Jernskjeg (Baden) til Fritzø, død 1570. Tre av hans barn kjendes, nemlig : Laurits Lystrup, som 1582 skriver sig til Hauger i Aas, 1591 til "Ofvergaard", senere til Skjelbred paa Eker og endelig til Barland i Sannikedal, hvor han levd endnu 1603, Peder Lystrup, som var skibshøvedsmand 1580, skriver sig "til Lysdal" 1591, og bodde paa. gaarden Venneskaal i Aas endnu 1600, samt Kirsten Lystrup, gift med Peder Friis til Gresnes. NB! Venneskaal i Aas? - Kan det menes Wennersgaard i Ås? (min anm.) xxxxxxxxxx Ifølge biskop N. Dorphs fortegnelse på de adelige familier i Akershus stift, 2.januar 1749. Om "erlig och velbyrdig Niels Tordenstierne" skriver biskopen at han var gift med Eline Henrichsdaatter Maanechiold af Rise i Swerrig. Biskopen skriver også at sønnen Jon Nielsen var gift med Maren Pedersdatter Kalip.Og at Ouden Jonsøn var gift med Raugne Mathisdaatter Winther. I Nils Lauritzøn Lystrup angis i slektsbøker og anetavler a være sønn av Kristen Lystrup og Anne Benkestok, men i følge Danmarks Adelsårbok for 1903, 20de årgang side 280/284 var han en sønn av Lauritz Svenssøn, en efterkommer av Nils Svenssøn til Gulloug i Lier som i 1505 av kong Hans, for sin tapperhet under beleiringen av Vennersborg, blev adlet med tilnavnet Tordenstier­ne. Nils Svenssøn hadde sønnene Christopher Nielssøn til Solum i Skoger død før 1587 og Lauritz Nielssøn til Stenshorn i Eker, nevnes 1541 og 1587, samt Jon Nielssøn til Gulloug. Jon Nielssøn til Gulloug nevnes 1541 g. m. Maren Pedersdatter Kalips. Hans sønn Ouden Jonssøn til Gulloug nevnes 1596, g m. Ragna Mattisdatter Winter fra Skjerven i Lardal. Niels Oudensøn Tordenstierne til Gulloug, født 1676, g. m. Martha Livia Rasmusdatter Backe, født 1698, fikk kongelig stadfestelse på sin adel 5. februar 1734, og Niels Lauritzøn Lystrup fikk sitt adelsbrev 2. juli 1549 og hvis våbenbeskrivelse ord til annet er overensstemmende med det Niels Swenssøn fikk i 1505. Niels Oudensøn og Niels Lauritzøn Lystrup var således utvilsomt av samme slekt, nemlig av slekten Tordenstierne til Gulloug. Niels Lauritzen Lystrup var 1549 lagmann i Oslo. Han var gift første gang med Kirsten Madsdatter Green og annen gang med Maren Pedersdatter, født i Danmark, søsterdatter av Lauritz Jenssøn (Baden) til Ramløse. Lagmann Niels Lystrup døde 1558. Av hans barn nevnes Engelbret Lystrup, g. m. Adelus Theiste. Deres dat­ter Juliane var gift med Niels Jonssøn (Skak) til Ulefos. Mvh og *Smil* fra Rigmor
 4. Mats Kalstad

  Artikkel om lystrup?

  Hei, som jeg kan huske skrev "Kleppe" en artikkel om lystrup slekten, ved en diskusjon med vigerust. Noen som kan finne denne fram, finner den ingen plasser...
 5. Mats Kalstad

  Lystrup arvegods

  Var det noen som arvet desse gardene etter Nils? Med tanke på at slekten er så spredt https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/middelalder/diplom_vise_tekst.cgi?b=18492&s=n&str=
 6. Hei alle sammen, Jeg vil bare beklage at vi ennå ikke har klart å komme til bunns med slekten "Lystrup" i Sogndal. Jeg skjønner at dette kan være frustrerende for de av dere som har forsøkt å finne mer informasjon om deres opphav. Det virker som om dette vil forbli en myte blant etterkommere fra denne slekten, noe som er veldig synd. Jeg håper likevel at vi kan fortsette å jobbe sammen for å prøve å finne så mye informasjon som mulig om slekten vår. Kanskje vi kan finne noen nye kilder eller metoder som kan hjelpe oss å få mer klarhet i saken. Takk for at dere fortsatt holder ut og bidrar til å holde slektsforskningen i gang. Med vennlig hilsen, Mats D
 7. Eg freistar lokalisera agnatiske etterkomarar etter Johannes Pederson Lystrup - jmf. FT1910 for Christiania: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036392088107 og FT1900 for Drammen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037045128343 Her er minst tre søner, Peter, Hans og Johannes Jr., og er me heldige, finn me agnatiske etterkomarar som har teke eller er interesserte i å ta ein Y-DNA-analyse? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 8. Når man ser på dette slektreet https://www.geni.com/family-tree/index/6000000006263982298 så er det oppgitt at Laurtis sin hustru var NN, Nilsdatter Skakk, og barnet Christen var Karen Haard sin ektemann, men dette er veldig ubevist. Boren til Nilsdatter skakk, skal ha gått i retten for og få tilbake eigendommene til broren Skack som var gift med Karen før han døyde. Han var sønn av Nils Jonsson Skak og Adelus Rostvig. Da hans bror Skack Nilssøn Skack døde, ville Jon ta fra hans enke hustru Karen Nilsdatter (Fra Lemvig på Jylland), setegården Skjelbred som Skack hadde etterlatt henne. Dette førte til en prosess i 1578., men Karen fikk beholde gården (så lenge hun levde?) I 1578 opptrer hun alene, men i 1590 tilhører gården Laurits Lystrup, det er da blitt antatt at hun giftet med Laurits Lystrup. Senere ble den solgt til Jon Nilssøn Skack, som side skriver seg til Skjelbred. Gården ble etter han arvet av datteren Bente Jonsdatter som var gift med Hartvig Huitfeldt. Laurits Lystrup er også sagt å være først gift med en datter av Nils Jonssøn Skak og Adelus Finnsdatter. Er det ikkje rart at Laurits Lystrup skal ha fått eigendommen til barne Christen? Vist det er Christen som har giftet seg til dette? Noke som ikkje stemmer..... Her, setter pris på all hjelp
 9. https://www.nb.no/items/3b9538c4414ac45b0860257828a3a3fb?page=127&searchText=lystrup PÅ denne siden nevner kongen om garder men mer forstår eg ikke desverre, noen som kunne ha oversatt dette eller fått dette forklart på en god måte:) Takk på forhand
 10. https://genealogi.no/kildekategori/kilder/geografisk/oslo/oslo-bys-befolkning-i-middelalde Nils Lystrup av våpen, lagmann i Oslo 1551-1558 (II nr. 1157, III nr. 1174, 1177, IV nr. 1137, VIII nr. 794-795, V nr. 1123, DN IX nr. 770, 774, XII nr. 638-640). – makeskiftet gods i Sjælland med Per Hansson (udatert, men trolig ca 1550-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 57). – fikk våpenbrev 1549 (NRR I, s. ). Hvor finner jeg dette våpenbrevet?
 11. Rigmor Waler

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  Hei 🙂 Jeg tar med hva jeg har notert også. Skak Lauritsen Lystrup til Barland. - Skak Lystrup (Lauritsson) (på Barland 1622) Skak Lauritsen Lystrup til Barland; "welbyrdig Skach Lystrup" nævnes stadig i lensregnskapene indtil 1642 da han vistnok døde. To sønner av ham kjendes. nemlig Jon Skakssøn Lystrup, som ved Herredagsdom av 26.juli 1622 blev dømt landflygtig i 6 aar for et drap han hadde begaat, og Nils Skakssøn Lystrup som i mange aar var i krigstjeneste utenlands og vel er død der {se P. T. IV, 5, s. 236]. Han blev imidlertid gift i Sannikedal 1640 med Helle Knudsdatter og kan godt ha efterlatt sig barn. Den Peder Lystrup som blev gift paa Kongsberg 16.november 1718 med Maria Guttormsdatter, kan muligens være Nils Skakssøns sønnesønn. xxxxxxxxxx Lystrupene på Barland - Lauritz Nilssøn Lystrup skrev seg til Barland i 1592 og 1604/04. Han var sønn av Nils Lauritssøn Lystrup (lagmann i Oslo) som ble adlet 2. juli 1549. Lauritz var først gift med en datter av Nils Jonsøn Skack til Ulefos, med henne fikk han døtrene Adelus og Marine, muligens 2 døtre til, men dette er noe usikkert. Nilsdattera døde imidlertid og også hennes bror Skack Nilson Skack til Skjelbred, så Lauritz giftet seg igjen med sin svigerinne Karen Nilsdatter, enka etter Skack. Med henne fikk han tre sønner, Skack, Hans og Jon Lystrup. Disse var visstnok noen villstyringer og ble stevnet for uskikkelig levnet - på grunn av det "begagne utugtige levnet de på nogle aars tid haffr bedrevet, at de haffuer hver beligget sitt quindfolk og avlet et barn efter annet". Det ble bestemt at om de ikke avskaffet sine lettferdige kvinnfolk skulle soknepresten forholde seg til kirkeordinansen av 1607, som hadde bestemmelser om bandlysing bl.a. for horkarler, skjørlevnere og jomfrukrenkere. xxxxxxxxxx Mvh og *Smil* fra Rigmor
 12. er lystrup og tordenstierne i samme slekt?
 13. Maren Olsdatter lystrup f1639 gift med Sagmeister Gulbrand Jensen Bratt kven er maren sine foreldre?
 14. https://www.geni.com/people/Christen-Lystrup-til-Kaupanger/6000000007980445935?through=6000000017129746940 (Christen Lystrup skal være kone til ei skakkdotter, og ein Karen Haard, Christoffer, Nils og Skakk Christenssønner fra Kaupanger var sønner av adelsmannen Christen Jensson til Kaupanger som nevnes mellom 1567 og 1595. Han skrev seg til Kaupanger 1595 (RA Rentekammeret, Real ord avd, pk. Adel nr. 1), ifølge Vigerust. Det er nevnt ein Jon lystruo (https://www.geni.com/people/Jon-Christensen/6000000017129746940?through=6000000007980445935) Han er nevnt i ei drapsak og har han noen forbindelse til Christen? Muligens faren? Noen som kan nenve noe om det? Jon var Herrelnann, det var var opprinnelig en (adels)mann som stod i særlig tjenesteforhold (med militære forpliktelser) overfor en landsherre (konge, fyrste, biskop); en adelsmann. Senere brukt om en som opptrer som en storkar. Var ein ærlig og velbyrdig mann, det og være velbyrdig vil sei at du er fra ein god slekt eller av god byrd. Lagretten gruet seg som "Fattige" folk og dømme lystrup, som var adelsmann og adelslekt Jon var eit navn som gjekk igjen i Skakk familien https://www.geni.com/people/Jon-Nilsson-Skak-til-Overgaard/6000000006589037660, som blir bestefaren til konen til Christen. Barnet Niels Skak, budde i bergen, og eide kaupanger i Sogndal. Kan denne Christen Lytrup fått denne garden av Svigerfaren?
 15. https://no.wikipedia.org/wiki/Lystrup Denne wikipedia siden er rotete, og jeg personleg har ikke mye erfaring på wikipedia. Noen som kan fikse denne siden?
 16. Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.III s.855f Dato: 23 Juni 1558. Sted: Oslo. Sammendrag: Herredags-Dom, hvorved Eirik og Jon Throndssönner tilkjendes Ret til fra Henning Munk at indlöse deres Odelsgaard Valberg i Vaage. Navn: Personer: Peder Huitfeldt, Jffuer Jenssøn tiill Fresie, Niels Lystrup aff Oslo, Niels Suendssøn aff Sarpsborgh, Niels Germundssøn aff Opland, Rolff Olssøn, Niels Stub, Oluff Nielssøn, Henning Aruidssøn, Erick Trondssøn, Jonn Trondssøn, Oluff Symenssøn, Henningh Munck, Hanniball Sehestedtt. Sted/gård: Walberg Brevtekst (fra den trykte utgave)
 17. Har noen dette våpenskjolde farget? Av lystrup og ikkje Tordensierne
 18. Sakser dette fra tråden i forrige innlegg fra 2018: "e. Gulbrand Jensson Bratt, f. på Kaupanger kring 1632, d. som gardbrukar på Hovland kring 1688. Han gifte seg på Kaupanger kring 1665 med Mari Olsdotter Lystrup frå Vestreim, ei stedotter til mor hans, f. på Kaupanger kring 1642. Ho d. (uthevet GF). *****(dødsfallet hennar? – etter 1704!) Som enkje gifte ho seg først kring 1690 att med Hans Baardson frå ***** (opphavet hans?) f. kring 1662. Men Hans vart gravlagd frå Hovland 2.2.1701, og Mari gifte seg tredje gongen på Kaupanger 9.3.1704 med enkjemannen Anders Andersson, opphavleg frå ***** (opphavet hans?) Han var f. kring 1641 og vart gravlagd frå Haustaker 25.5.1704. Han hadde før vore gift med enkja Ragnhild Ørjensdotter, opphavleg frå Amla øvre (1641-1701), som før mellom anna hadde vore gift med enkjemannen Nils Olson Kipper på Haustaker (1612-1667), då enkjemann etter Mari Jensdotter Bratt frå Hovland (1620-1666) og sidan trulova med Hans Jensson Bratt frå Hovland (1625-1668). Gulbrand Bratt og Hans Baardson var båe gardbrukarar på Hovland, den eine etter hin. Mari fekk i alt ti born, åtte frå første ekteskapet med Gulbrand Bratt og to frå det andre med Hans Baardson.". "Jens Nilsson Bratt, f. kring 1590, Jens Bratt gifte seg truleg på Kaupanger i Sogndal kring 1618 med NN ***** (førenamnet hennar?) Pedersdotter frå Olstad på Kaupanger, f. i Sogndal kring 1600. ***** (opplysningar om foreldri hennar?) Jens og kona busette seg som gardbrukarar på Hovland på Kaupanger der Jens d. kring 1664. Enkja gifte seg kring 1668 att med enkjemannen Ole Skakson Lystrup frå Vestreim, Kaupanger. Han var son av gardbrukar Skak Christenson Lystrup på Vestreim og kona Inga Olsdotter og f. på Kaupanger kring 1618. Han gifte seg første gongen kring 1640 med ei Kari Johnsdotter, som d. på Vestreim kring 1658. Ole og andre kona vart buande på Vestrem. Me kjenner ikkje lagnaden til kona, men Ole hadde nok vore enkjemann i ganske so mange år då han d. på Vestreim kring 1699. Ole Lystrup fekk sju born, men dei var alle frå første ekteskapet, medan Jens Bratt og kona fekk ti born i lag:". Ifølge (nå avdøde) Lars E. Øyane giftet enken til Jens Nilssen Bratt seg med enkemannen Ole Skaksen Lystrup. Sønnen til Jens, Gulbrand Jensen, giftet seg med Mari Olsdatter Lystrup, som var stedatteren til Gulbrands mor. Hvis jeg ikke går helt surr, så blir vel da Mari Olsdatter Lystrup datteren til Ole Skaksen Lystrup fra hans første ekteskap med "ei Kari Johnsdotter, som d. på Vestreim omkring 1658.". Noen får korrigere meg, hvis sammenhengen her ikke er helt korrekt....
 19. Kven er foreldrene til Maren Olsdatter Lystrup f 1639? Født vestrheim sogndal gift med gulbrand jensen bratt
 20. Lars Løberg II

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  De viktigste publiserte kildene for Skak Christensen Lystrups opphav er en artikkel i Personalhistorisk Tidsskrift b 1 som er en gjennomgang av Terkel Klevenfeldts innberetninger om adelige i Bergens stift og, sjølsagt, Per Sandals bygdebok for Sogndal, som jeg går ut fra at du kjenner. For Klevenfeldts vedkommende siterer jeg: At her udi Sogndahls Præstegield i Bergens Stifft ere nogle Bönder boende, der siger sig at være af Dansk Adelig Extraction, hvorom de har givet saadan Forklaring, at Schach Christensen Lystrup, der var föd i Dannemark af Adelige Forældre, mistede siden Adelig Frihed, fordi hand gifftede sig med en Bunde Datter ved Nafn Inga öster fra Norge, med hvilken hand siden boede her i Kaldet paa Gaarden Westrem. Men Aars-Tallet, naar dette skeede, veed de ikke. Hand effterlod sig 3 Sönner scilicet Christen Schachsen Lystrup, Lars Schachsen Lystrup, Ole Schachsen Lystrup. Innberetningen fortsetter med full oversikt over etterkommerne helt fram til 1748. Det innebærer altså at Skak Cristensen Lystrup mest trolig ikke har noen direkte forbindelse med Nils Lauritsen Lystrup, men at hans opphav må søkes rundt Lystrup i Danmark.
 21. Eg freistar lokalisera agnatiske etterkomarar etter Iver Pederson Husum (1727-1818) - gardbrukar på Husum i Sogndal - jmf. følgjande manuskript: Kari Einersdotter (Tørvi), f. i Sogndal kring 1742, Kari Einersdotter gifte seg i Hafslo 25.6.1759 med Iver Pederson frå Ormelseng i Sogndal, f. i Sogndal kring 1727. Iver og Kari vart gardbrukarar på Husum i Sogndal der dei budde levetidi ut. Kari vart gravlagd frå Husum 14.3.1817, medan Iver vart gravlagd same staden 19.1.1818. Dei fekk elleve born - inkl. desse sønene: c. Peder Iverson d.e. (1763-1841), gardbrukar på Husum i Sogndal - ein einaste agnatisk soneson: Peder Lystrup Ellendson, kjend som Peder Lystrup Husum, f. i Sogndal 15.6.1846, flytte i 1867 til Bergen, men gifte seg i Birkelandskyrkja i Fana 23.10.1871 med Malena Nilsdotter Øvsttun, f. på Bratland i Fana 1.5.1851. Peder var militærkorporal, men vart sidan vegarbeidar og jarnbanearbeidar. På 1880-talet var dei nokre år gardbrukarar på Kolsete i Sogndal, men eller budde dei på Øvsttun i Fana der Malena d. 12.6.1893. Peder Husum d. same staden 9.5.1933. Dei fekk sju born i lag. f. Einer Iverson (1770-1834), gardbrukar på Husum i Sogndal 18.4.1834. Ein einaste son med kjend agnatisk etterslekt: Iver Einerson (1815-1867), var husmann på Skjeldestad i Sogndal - hadde søner Einer (1847), Ole (1852), Iver (1854 utv. 1878) og Skak (1859) g. Skak Iverson (1772-1826), vart gardbrukar på Hillestad i Hafslo - To søner med agnatisk etterslekt, alle i Amerika (sønesønene Henry Martin Hillestad (d. Albert Lea, MN 28.11.1957) og Samuel Start (d. Austin, MN 10.3.1933)) - OBITS? h. Erik Iverson (1774-1838), vart gardbrukar på Ølnes i Sogndal - hadde ein einaste son: Iver Erikson Mundahl, f. i Sogndal 22.9.1815, utvandra 1867 til Renville Co., MN der han d. 27.5.1893. Var gift og hadde fire born. j. Johannes Iverson, døypt i Sogndal 18.4.1779, d. som gardbrukar på Drege i Leikanger 23.6.1842. Johannes gifte seg i Leikanger 13.3.1814 m. Unni Sjursdotter frå Drege, døypt i Leikanger 24.6.1791. Ho d. som kårkone på Drege 1.12.1850. Johannes og Unni var gardbrukarar på Drege i Feios, Leikanger og fekk fem born i lag, men heile den agnatiske etterslekti deira synes vera i Amerika k. Peder Iverson d.y., døypt i Sogndal 11.5.1781, budde på Husum i Sogndal i 1801, men den seinare lagnaden hans er ukjend. Her burde det vera mogeleg å spora einskilde slekter. Eg veit ikkje kvar det vart av dei fire gutane frå Skjeldestad i Sogndal (sjå under f. over). Kanskje hamna dei alle i Amerika, men før me legg inn ein «offensiv» i Amerika, er det kanskje mogeleg å finna agnatsk etterslekt etter Peder Lystrup Husum i Bergen (1846-1933)? Han hadde i alle fall ein son med same namn; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551004180 Er me heldige, finn me agnatiske etterkomarar som har teke eller er interesserte i å ta ein Y-DNA-analyse? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 22. Mats Kalstad

  Kven er faren til Skakk Lystrup?

  Kven er faren til Skak Christensen Lystrup Ca. 1581 Norway, Gjersvik 1634 (i en alder av ‎~53‏) Norway ? Har vi evt nokre kilder som kan gi riktig fakta/kilde?
 23. Mats Kalstad

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  Christen Skakkson Lystrup som eg i utgangspunktet starter med har ein far med navnet "Skakk" Lystrup Denne "Skakk" budde i Barland som adelsmann, men etter at han giftet seg vekk fra adelstanden havnet han i Sogndal kommune, kva er grunnlaget for dette? Arvet han noen eiendommer i dette området? I 1617 hadde han jordegods til ein verdi av sju laup smør i Sogn, Oppland, og Hedmark. I Norum eigde han til saman 2,8 laup på kaupanger, vestreim, Hovland, Olstad og ospesæter, tidlegare hadde han panta vekk 3 laup til Gjød. Med denne mengen eiendommer skulle det gått han og dypdykket lengre inn i arkivene. Som sagt så må han ha arvet meste parten av dette, men kven av? Har vi noen opplysninge om hvem som er foreldrene og om dei åtte jordegods dei samme plassene? En mann med navnet Nils Lystrup fekk sitt adelsbrev i 1549 og blir regnet som den første stamfaren med Lystrup navnet. Han døydde 28. November 1558 og den personen eg nevner ovenfor i 1644 "Skakk" dette er knappe 86 års forskjell mellom dødsfallene. Og har på følelsen at dette kunne våre "Bestefar/oldefar" til Skakk, men kor er leddene mellom desse to. Sette pris på all hjelp! og sette pris på om du hiver deg med i diskusjonen Mvh Mats KD Nils Lystrup makeskiftet gods i Sjælland med Per Hansson (udatert, men trolig ca 1550-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 57).
 24. Mats Kalstad

  Skriv inn alt dere vet om Lystrup slekten

  Lars, du har gitt meg eit stort spørsmål i mitt hode, som vil sitte fast så lenge jeg ikke kommer noe vei. Noen av dei spørsmålene er korfor diskuterte ikke Vigerust og dei dette i tidlegere diskusjon? Korfor henviser danske forskere til Lystrup slekten i Norge? Danmark adelsårbok nevnte at Skakk hadde adelige foreldre, men nevnte ingenting om at desse var ifra danmark, er ikke det noe som ikke stemmer? Nils Lystrup er truleg Dansk og kona Marine Lystrup (Baden) var også dansk. Kan dette da være det siste barnet til marine? "Marine Pedersdatter, enke etter lagmannen Nils Lystrup)1 som går med sitt sjette" Flyttet ho til Danmark? Også flyttet resten av barna senere opp til Norge igjen? Eller blir dette for komplisert og ein enke og 6 barn? Kanskje noen ble igjen i Danmark siden vi ikke hørte mer om desse barna
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.