Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'innvandring'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • The National Archives of Norway
  • Spør Arkivverket
 • The Digital Archives
  • Brukernes eget forum
  • Tyding av skannede kilder
  • Kilderegistrering
  • Spør Digitalarkivet
  • Arkiv
 • Miscellaneous
  • Tekniske tilbakemeldinger

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 10 results

 1. Hulda Marie Hansson opplyses som født 1. februar 1900 (1. desember 1900 på Gravminner) når hun 19. august 1922 gifter seg med Karl Kristian Grøtterud (1895-1981) i Strømsø Kirke. Hennes far opplyses å være organist Olaus Hansson. Utover dette er det sparsomt med informasjon om hvor hun kom fra. Er det noen som klarer å finne ut av dette? Modum kirkebøker, SAKO/A-234/G/Ga/L0010: Klokkerbok nr. I 10, 1909-1923, s. 116 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050203010325
 2. 1) Finnes det tilgjengelige oversikter over innvandrere fra Tyskland rundt 1920-23. 2) Ble de registrert om man var jøde? 3) Hvis en jødisk kvinne var gift med en ikke-jødisk man, ble hun da også registrert som jøde? 4) Når det i folketellingen for Kristiania i 1923 står oppført navn på menighet, betyr det at det er den menigheten man automatisk tilhører rent geografisk, eller at man aktivt har meldt seg inn i menigheten?
 3. Anita B. Hall

  Alexander Logan

  Hei, Jeg prøver å finne mer informasjon om Alexander Logan som skal være født i Skottland ca 1779. (Han døde i 1851 på Tomset gård i Trondheim 72 år gammel) Det ser ut til at han har kommet til Norge med to sønner, James og John, som skal begge ha vært født i Skottland henholdsvis i 1805 og 1811. Det betyr at Alexander må ha kommet til Norge en gang etter 1811. Da Alexander døde ble han registrert som "enkemand". Det er mulig han kom til Norge som enkemann fordi jeg finner ikke registrering av noen kvinne som het Logan og død mellom 1811 og 1851. Da han døde, bodde han på Tomset og på den tiden finner jeg følgende informasjon om Tomset gård: Fra 1790 var gården militær sjefsgård og ble delvis bebodd av offiserer. I 1801 er ritmester Jens Eilert Beichmann, bror av foran nevnte, bygsler av gården og han innehar bygselen i 1819 under tittelen oberstløytnant. Det kan bety at han var en eller annen offiser i militæret, og var det vanlig med skotske offiserere i Norge på den tiden...? Er det noen "innvandringsdokumenter" eller militærregistreringer på begynnelsen av 1800-tallet som i samme periode som kan gi noe svar på hvem han var og hva han gjorde i Norge? Evt forslag til andre dokumenter som jeg kan undersøke? Mvh Anita
 4. Hei! Finnes det noe register / oversikt over innvandringen fra nord-Sverige og nord-Finland til nord-Norge i perioden 1770-1850? Spørsmålet er mer generelt og gjelder ikke kun èn person, men mange familiemedlemmer. Håper på svar: På forhånd takk 🙂 mvh Grethe
 5. 2. nov. 1690 på Støren blir Bastian Kunst lutheraner;"Lÿst for Bastian Kunst en Nÿe Lutheraner" SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Sør-Trøndelag, 687/L0990: Ministerialbok nr. 687A01, 1690-1746, s. 6 Måtte man konvertere før man fikk døpt et barn eller delta i andre kirkelige handlinger i den lutherske kirke? Hvordan var reglene/lovverket her til lands?
 6. Sidsel Andersen

  Statsborgerskap

  Hvordan finner man når en person er innvandret, søkt/innvilget statsborgerskap i perioden ca. 1920 - 1940? Har navn, fødselsdato og fødested. Vennlig hilsen Sidsel Andersen
 7. Sidsel Andersen

  Statsborgerskap

  Hvordan finner man når personer har innvandret og søkt/fått innvilget statsborgerskap? Vet navn, fødselsdato og fødested. mvh Sidsel Andersen
 8. FRANS JACOB KREBS

  Familien Krebs

  Min farfar Jacob Emanuel Krebs, født 27.09.1866, er registrert i Folketelling 1885 for Bergen kjøpstad. Han er da 19 år. Fødested skal være Neüdorf, Tyskland (?). 1885-tellingen er eneste registrering av Peter Krebs, født 1834, samme sted. Det betyr en alder på 51 år, så kanskje er Peter min oldefar? Men når skjedde egentlig innvandringen til Norge og hvordan finne frem til slekten i Tyskland?
 9. Jeg leter etter flere opplysninger om Elen Tomasdatter/Thommesdatter, min tippoldemor x 3. Hun kan være født (i Vestfold) rundt 1742 og døde i 1829. på Ringshaug i Slagen, Vestfold, begravet 31 mars 1829 (Sem, Klokkerbok nr. I 2 (1826-1844), s. 64-65, nr. 16). Hun, mannen Jørgen (?) og hennes datter Margrethe Jørgensdatter (ca. 1780-1847) kom fra England 40 år før 1829. Tre barn nevnes i skiftet, hvorav to ble i England, Margrethe giftet seg med Jørgen Hansen i 1816 https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002293632 og døde i 1847 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001037284. Jeg har ikke funnet dem i 1801-tellingen under Borre, Sem eller Slagen. I skiftet (som jeg dessverre i farta bare har transkribert utgave av her, uten kilde) får man noen viktige opplysninger (uthevet av meg). Hun kom fra England ca 40 år før 1829. Her er den transkriberte teksten: Aar 1829 den 12 Juni blev en Registrerings og Vurderingsforretning afholdt paa Gaarden Ringshaug i Slagen Annex efter den sammestæds ved Døden afg. Enke Elen Thommesdatter til paafølgende Skifte og Deling imellem hendes efterladte Arvinger. Ved Forretningen var tilstæde Jørgen Hansen Ringshaug der er en Svigersøn til den Afdøde, og hos hvem den Afdøde nu i 9 1/2 Aar har havt sit Til og Tophold, dog uden nogen videre Opholds-Contract. Med Hensyn til den Afdødes Arvinger, da vidste Komp. ingen anden Forklaring herom at gjøre, end den Gang hans Kone Magrethe Jørgensdtr. i Forening med hendes Forældre forlod Engeland og reiste her til Landet, som nu omtrent er en 40 Aar siden, havde disse Forældre, foruden Komp.s Kone, en Søn og en Datter. - Sønnen, som var ugift ved Komparenten med Vished forlængst er død, - Datteren blev gift i Engeland, men om hun eller Mand lever nu, vidste Komparenten ikke, da han og Kone ingen Skrivelse eller Efterretning har havt fra dem paa 20 Aar, men den Gang havde de ingen Børn, dog naar han sluttede fra sin Svigermoders Alder den Gang, troer han sikkert ikke de har sammenavlede Børn. Administrator tilkaldte ikke destomindre Jørgen Sorensen Ringshaug at paasee de muligens fraværende Arvingers Tarv, da ingen af disses Paarørende, undtagen Svigersønnen Jørgen hansen Ringhaug opholder sig her i Landet. Adm. paalagde derefter denne paa det Alvorligste at opgive alt hvad den Afdøde har efterladt sig, og intet fordølge, samt ... (?) den Straf Loven ....(?) for Arvesviig, men han forsikkrede, og som han vilde til og ...(?) ...., at den Afdøde intet har efterladt sig af hvad Navn nævnes kan. Da saaledes intet ved at registere eller tage Boet til Indtægt, blev Forretningen sluttet. Paa hr. Ssk. Nilsens Vegne efter Ordre G. Tesløw. Jørgen Hansen Ringhaug med paaholden Pen. Jorgen Sorensen Ringshaug. Som Vurderingsmænd H. Jorgensen Kaldvigen. Hans Nilsen Buschegrødningen med iholden Pen Mitt spørsmål er enkelt. Finnes det kilder til innvandring fra utlandet så tidlig som dette - altså rundt 1789-90? Det ligger ikke noe som jeg kan se i digitalarkivet. Må jeg kanskje fysisk til et av arkivene? Det hadde vært opplysende å se innvandringen dokumentert, og ikke mist få dokumentert Margrethes far, Jørgen / George . Vennlig håpefull hilsen Åse Anna Markussen
 10. Hvordan ble innvandrere registrert når de kom til Norge. Var det bare muntlig fra deres side eller måtte de legge fram offentlige papirer, som f.eks reisepass e.l ? Årsaken til at jeg spør er at min tipp tipp oldefar står med feil fødested og hans 3. kone i Norge kalles Kortswald, mens det riktige er Kurcweil. I kirkeboka for Opatow 1. ekteskap står det at han kommer fra Szimenkow, Wlocky, men det ser ikke ut som om han er født der Kan riksarkivet ha original dokumenter fra innvandringen??
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.