Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'manntall'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 7 results

 1. Kunne jeg få hjelp til tyding på det som står vedrørende adressen Hefty og nummeret 20, foran løpenr. 59 til og med 61? , samt anmerkninger om boforhold etc. Løpenr 59 Ole Halvorsen, l.nr 60 Elen Halvorsen, og de to siste 60 og 61 er Mathea og Syvert 16 og 6 år gamle. Alder på foreldre stemmer ikke helt da de var noen år eldre. Takknemlig for hjelp! Mvh. Wenche J.Falck.
 2. Hei, Holder på med transkripsjon av Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666 for Botne. Har en del usikkerheter, så håper jeg kan få klarert en del av de her. Takk for svar! A: Først og fremst, Holmestrand sogn er oppført som en del av Botne prestegjeld i 1664. Men det er rettere sagt Holmestrandtz Ladepladtz som det refereres til i selve manntallet. Hvordan bør dette transkriberes for å få med flest mulig detaljer? Rubrikkene under hører til malen jeg bruker (og under et eksempel på en oppføring): Her blir da sokn Holmestrandtz Ladepladtz og bosted blir Kong: Maytz: Tholder. * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 134-135 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121077 ---- Under følger andre uklarheter (??): (1) Merknad under Kleffuene, øverst på side 127: Kleffuene (...) dertill ligger it ?? ?? kaldet Kleffuebougen, dog separerit fra gaarden (...) * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 126-127 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121073 (2) Merknad under Guym, nedre del av side 127: Brugis aff en gammell afftachet Ryttermester, de Graeff. Disse ere 2 forargelige ?? aff Hollandsch Nation søger huerchen kierchen eller altarit. Ej heller ville udgit till Ministeria giffue. * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 126-127 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121073 (3) Merknad under Grydemarch, øverst på side 130: Brugis aff en gamel oberst Enche Margrte Machen?? ?? * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 130-131 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121075 (4) Thienistedreng på Nørste Greager, øverst på side 131: Morten G?? 30 Aar Soldat. * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 130-131 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121075 (5) Husmand på Grøterød, nederst på side 133: Biert Aametss.?? 51 Aar Vanfør * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 132-133 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121076 (6) Mand under Kong: Maytz: Tholder, øverst på side 134: Peter Muschen?? 42 Aar. * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 134-135 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121077 (7) Mand under Strandsiddere, nr. 3 fra toppen av side 135: Laurit Lychstøer?? 32 Aar * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 134-135 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121077 (8) Husmand under Søndre Løychen, midt på side 137: Tibert?? Skomager * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 136-137 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121078 (9) Husmand under Nedre Schaarebu, nederst på side 139: Peder Bogbrend.?? 71?? Aar * RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 10: Tønsberg prosti, 1664-1666, s. 138-139 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005121079
 3. Astrid har bedt meg gjøre tilgjengelig en rekke wordfiler som jeg har gjort om til pdf. Noen få av av filene er lagt ut her tidligere, men det meste er nytt. Håper de er til glede for fler enn meg! P.g.a. begrensning for opplasting av filer her, så ligger disse filene og mange flere fra henne, samt endel om Prytz, på min WordPress-side her: (trykk evt. på blå Prytz Genealogy hvis du får spørsmål om innlogging, trenger ikke passord) https://e4631.wordpress.com Litt av en julegave fra Astrid! Benytter da anledningen til å ønske en riktig God Jul og god fornøyelse! Prestens og Fogdens manntall 1664 Røros og omegn.pdf Kirkebok Røros 1691-1700.pdf
 4. Her er jeg igjen med den samme familien som jeg ikke klarer å legge fra meg, denne gangen i manntall for 1832. Jeg ble nettopp klar over at det finnes slike tellinger men var usikker på hvilket distrikt Lille Frøen lå i, men og etter litt leting fant jeg dem under vestbygden søndre distrikt . Jeg lurer på om det kan stå navn på husmannsplassen de bodde på , det hadde vært flott å vite! Kom over Vinderen historielag sitt blad på nettet, og er nevnt fire husmannsplasser, Hegdehaugen, Everstuen, Øvre Tørtberg og Enden under Lille Frøen. Plassen og opplysninger om foreldrene der står det noe, og starter med Ole Halvorsen som nr. 236 til det yngste barnet Mathea som nr. 242. All hjelp mottas med takk! OBA, Manntall for Aker 1832, 1832 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of19011832000134 mvh. Wenche J. Falch
 5. Hei. Jeg transkriberer manntallet over Saltdalen menighet for 1711, men sliter litt med noen ord. Er det noen som har lyst til å hjelpe litt? Begynner på side 241 og slutter på side 244. Brukslenke: https://www.digitalarkivet.no/rk10101308160243 Det jeg er usikker på er markert med (?) etter ordet. No 3 Mantal Ofver Saltdallens Meeninghed Som til Den paa budne(?) Schon(?) shal(?) Ao 1711 opføris Setzaa Jon Tostensen self. 5te Hans Jonsen ibm self. 4de Peder Størchersen ibm self 4de Peder Nielsen. Ibm self 3de Christopher Andersen ibm self. 2De Olluf Andersen ibm self 2De Inder Setzaa Niels Jacobsen self.. 3de Lars Jensen ibm self. 3de Josef Jansen ibm self. 2den Helle Josefssens Encke ibm self. 3den Langset Hans Christensen self. 5te Christen Hansen ibm self. 4den Anders Andersen ibm self 3den Olluf Jensen ibm self. 2den Ytter Saxenvigen Peder Mogensen self. 5te Jens Pedersen ibm self. 4de Inder Saxenvigen Jens Hansen self. 2d Jon Jonsen ibm self. 3d Jon Jørgensen ibm self. 2d Hans Mogensen ibm self 2d Botten Jon Nielsen self. 4d Saltnes Isach Johansen self. 5te Ous Anders Pettersen self. 4d Jacob Sacharisen ibm self. 4d Olle Olsen ibm self. 3d Nestbye Peder Anderss self. 4d Christen Pedersen ibm self. 2d Hans Jonsen ibm self 4d Olle Nielsen ofuer ibm self 4d Carl Jonsen ibm self. 3d Medbye Helle Mogensen self 3d Olluf Olsen ibm self 5d Niels Jacobss: ibm self. 3de Olle Herdagsen ibm self. 4d Jens Mogensen ibm self. 6te Sundbye Olle Jansen self. 5te Arent Hansen ibm self 5d Matz Olsen ibm self 5d Mogens Jensen ibm self. 5d Brende Hans Pedersen self 3d Hans Jørgensen ibm self 2d Lien Michel Mogensen self. 4d Langvad Bertel Olsen self. 5d Neder Drage Peder Hansen self. 5d Henrich Nielsen ibm self. 4d Øfver Drage Olle Olsen self. 6d Hans Jensen ibm self 5te Olle Smid ibm self. 3d Peder Jenss: ibm self 3d Næset Anders Olss: self. 3d Qværl Olle Hellesen self 4d Christen Jonsen ibm self 2d Røchland Knud Ifuersen self 5te Pothuus Jans Olsen self. 3d Efvensgaard Olle Nielss: self. 5te Arent Anderss: ibm self. 3d Arent Jonsen ibm self 4d Halvor Arentsen ibm self. 2d Wasbotten Anders Nielss: self. 3d Lilalmending Olle Jenss: self. 6te Storalmending Olle Nielss: self 4d Anders Nielss: ibm self. 4d Tømmerdal Willum Anderss: self. 5d Nornes Jens Helless: self. 3d Hans Helless: ibm self. 2d Fischeuog Hpr(?)= Knud Riist self 7de Elling Christopherss: ibm self. 5d Hals Bertel Størcherss: self 4d Josef Helless: ibm self 3die Wiig Anders Jonsen self. 5te Hans Davidsen ibm self 4d Anders Hansen ibm self 4d Peder Olsen ibm self. 3d Jens Anderss ibm self 3d Dverset Jørgen Braad self. 3d Christen Lauritzen ibm self 4d Huusmender Peder Helless: Stornes self 2d Niels Janss: Schantzen self 2d Hans Lauritzen Fischevog(?) self 3d Christen Jacobss: Saltnes self 2d Saaledis Rigtig at Verre Be- Kiender Jeg med Egen Hand Fischevog dj= 8 Octobr 1711 Knud Rist
 6. Baard Vidar Pettersen

  Manntallene rundt 1665 - ikke i byene?

  Si meg, ble det ikke foretatt manntall i byene i 1665?
 7. Har litt problemer med å skjønne hva det står i nederste linje. Har en mistanke det står "Knud 56 år" og "Joen 24 år" (sønnen). Men hva står det under "Joen"? RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 13: Nedenes prosti, 1664-1666, s. 94-95 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005124060
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.