Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'myren'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. Fra gammelt forum: Anne Johnsdatter Myren var født ca.1736 og ble 1765 gift med Sivert Halvorsen Myren som etter alt å dømme var barnebarn av Christen Nilsen Brun, direktør ved Kvikne kobberverk og Lesja jernverk. Jeg ser nå at Anne Johnsdatter har en søster med navn Ingeborg Johnsdatter født ca.1730. Denne Ingeborg Johnsdatter var gift med lærer og klokker i Innset Povel Pedersen på Stor Indseth (Midtgården) https://www.nb.no/items/faa249e26e5605c46ffd0f34d9108e3f?page=137&searchText=midtgård. Dette kommer fram av ett skifte etter Ingeborg Johnsdatter i 1796 https://media.digitalarkivet.no/view/35445/92 hvor morsøstermannen Sivert Halvorsen Pladsen er formynder for Ingeborg Johnsdatter sin datter Elisabeth Olsdatter. Østerdalens prosti, SAH/PROST-028/G/Ga/L0002: Skifteprotokoll, geistlige skifter, 1761-1832, s. 100b-101a Så langt har jeg ikke kunnet identifisere søstrene i Innset. Kanskje noen andre har kjennskap til disse to søstrenes opphav.
 2. Ivar Moe har i eit anna tema henta fram ei vigsle frå Laksevåg som har mint meg om denne huslyden som eg arbeidde med for om lag 30 år sidan, men som eg aldri greidde å finna ut av. Kanskje er tidi no kommi til å løysa denne utfordringi? Slik ser manuskriptet mitt ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye spennande oppdagingar av Anne, er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Etter at eg no er komen til ein so høg grad av truverde når det gjeld ei løysing på dette emnet: https://forum.arkivverket.no/topic/207995-elielen-ingebrigtsdotter-havelden-fødd-i-luster-kring-1730-flytte-kring-1750-til-eikefjorden-i-kinn-vart-gift-med-ein-peder-men-var-enkje-i-1771-hadde-med-seg-ein-son-johannes-janson-fødd-i-luster-1747-lagnadane-til-mor-og-son/ har eg i kveld omskrive heile manuskriptet mitt for denne huslyden som eg gjerne vil få syna fram i eit nytt tema: ~~~~~~~~~~~~~ Eli Ingebrigtsdotter {Havelden}, f. {i Luster} kring 1730, Eli Ingebrigtsdotter flytte truleg i 1750-åri til Lavik der ho 11.6.1764 gifte seg med Peder Josephson frå ##### (opphavet hans? – kalla Myren 1764) Han var son av ##### (foreldri hans?) og f. ##### (dato og stad for fødsli hans? – ein Peder Josephson døypt på Kjelby i Gulen 27.6.1700 – kan det vera han: https://media.digitalarkivet.no/view/11433/38 Peder og Eli busette seg som gardbrukarar på Myri i Lavik der Peder d. kring 1770. ##### (nøyaktig dato?) Eli vart gravlagd som legdelem frå Myri 24.4.1812. Før Eli flytte til Lavik fekk ho ein son i Luster: a. Johannes Janson, son av Eli og husmann Jan Ingebrigtson på Havelden 3 under Flahammar (1731-1806), vart døypt i Luster 30.8.1747. Johannes Janson flytte med mor si på 1750-talet til Lavik der han 4.11.1775 gifte seg første gongen med Anna Lassesdotter frå ##### (opphavet hennar? – Rå eller Båsdal? – f. kring 1748? - finn ikkje døypt i Gulen!) Johannes og Anna budde visstnok som gardbrukarar på Rå og sidan på Ringereide i Lavik. Og derifrå vart Anna gravlagd 10.4.1786. Som enkjemann vart Johannes 9.12.1786 trulova på ny med Kari Philipsdotter frå Instefjord i Brekke, ##### (sjekka opphavet hennar?) ##### (Johannes og Kari ser ut til å forsvinna frå området kort etter – kvar vart det av dei??) Me kjenner til to søner etter Johannes Janson, båe frå første ekteskapet: a. Ole Johannesson, døypt i Lavik 23.6.1771, ##### (lagnaden hans?) b. Ingebrigt Johannesson, døypt i Lavik 16.4.1779, vart gravlagd frå Rå 28.1.1780. ##### (fleire born? – oppl.?) Dette var altso sonen som Eli hadde frå Luster. Men Eli og Peder fekk òg tre born i lag: b. Ingebrigt Pederson, døypt i Lavik 10.3.1765, ##### (lagnaden hans?) c. Inger Pedersdotter, døypt i Lavik 8.6.1767, ##### (lagnaden hennar?) d. Pernille Pedersdotter, døypt i Lavik 8.1.1770, ##### (lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~ Det er merkeleg kor «flinke» desse folki ser ut til å vera med å «gøyma» seg for oss, eller er kjeldematerialet for Lavik verkeleg so «tunt»? Kanskje bygdeboki har eitt og anna svar å ny på? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.