Jump to content
Arkivverket

[#16366] Har du dokumenterte aner til adelen uten å være klar over det?


Guest Knut Fjogstad

Recommended Posts

Guest Knut Fjogstad

Fra Tema nr. 10457 innlegg nr. 32 hentes følgende:'Hvilke verifiserte Benkestokk aneinnganger til bondestanden har man på Agder hittil? Det finnes vel minst en helt sikker, som følgende: Marina Teiste g.m. Hans Jørgensen Gotzow.'Det er visst av interesse at det blir laget en egen tråd på dette, derfor følgende:Mange med slekt i bla. i Audnedal og spesielt Konsmo kan være så 'heldige' at deres slektstre kan få en øket mengde kjente / dokumenterte personer.Tar med litt (har ikke tatt med alle barn og ekteskap) hjelp, som følgende:Marina Teiste , d.etter 1665 i Vigeland, Sør-Audnedal g.m. Prest Hans Jørgensen Gotzow.Lenke til hennes brors likpreken:LenkeBarn:Bonde Jørgen Hansen Gotzow, f.1635, d. før 1695 i Vigeland, Sør-Audnedal, Vest-Agder, g.m. Adelus Olsdtr.Barn:Lensmann Hans Jørgensen Gotzow, f. og d.før 1695 i Vigeland, Sør-Audnedal, Vest-Agder, g.m. Malene Jacobsdtr.Barn:Bonde Ole Hansen Gotzow, f. og d. før 1748 i Vigeland, Sør-Audnedal, Vest-Agderg.1.m. Appelone Ambjørnsdtr.Barn:Magdalene Olsdtr.g. 2.g.m. Karen Ommundtr.Barn:Appelona Olsdtr. g.1.g.m. Leif Bjørnsen, Gislefoss, Konsmo.Barn:Leif LeifsenAppelone Olsdtr. g.2.g.m. Bonde Guluv Salvesen, KonsmoBarn: Gunvor Guluvsdtr. Salve Guluvsen Karen Guluvsdtr. Ole Guluvsen Torborg Guluvsdtr.Kilder man trenger å granske er følgende:Bygdebok for Sør-Audnedal, Konsmo Bygdebok og selvfølgelig - det viktigste av alt kirkebøkene bla. for å finne de sistnevntes ektefeller og barn osv. Noe finnes nedlastbart på DIS V-A bibloside, samt noe på DA.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
  • Replies 188
  • Created
  • Last Reply

Popular Posts

Per.1. Jeg har Johan Daniel F, antakelig fra Kr.sund N, Birgitte Cathrine født i Københanv 1743.2. Ja.3. Jeg kjenner ikke forbindelse mellom Johan baker og Johan prest.4. Ja, men jeg har ikke registre

Guest Knut Fjogstad

Det snek seg i farten (slikt skal ikke skje!) inn et feil dødstidspunkt på Lensmannen Hans Jørgensen Gotzow, det skal ikke være før 1695, men den 18.05.1734.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Da jeg blir noe oversvømmet med private mail p.g.a. temaet, vil jeg heller oppfordre til innlegg i debatten.Dette også fordi det visstnok er publisert noen feilaktige tavler på nettet. Synes ikke at jeg burde legge ut absolutt alt omkring etterslekt her, da noen grener ikke er gransket ferdig.Imidlertid gir også bygdebøkene for Austad / Herad flere opplysninger, bla. for Malene Jacobsdtr.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er meg opplyst pr.mail at det visstnok skal finnes endel av interesse i følgende bok:'Slekten Qvale' ved Einar Qvale, 1950, nevnes en del adelige forfedre av de som er inngift i slekten.Da jeg ikke har gjennomgått denne bok kan man heller ikke kommentere dens innhold.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Den vedlagte lenken til Thrond Theiste's likpreken viser hans aner. Noen spør om denne er 100 % korrekt for alle de dernevnte.Man overlater et slikt spørsmål til besvarelse her i temaet - hvis noen kan besvare det.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Det er vel en ytterligere større mulighet for at debatten fikk 'dødsstøtet' i siste innlegg - selv om svarinnlegget var slik det bør være.Hvis man tar utgangspunkt i de som (de få enda) som 'kan henge seg på aner til adelen' via det opplyste i innlegg nr. 1 , tar man da det initiativ til en enkel nr. struktur, som vedlagt.Det kan være enkelere ved å anvende eliminasjonsmetoden først; nr. i (person ij) er dok. ref.til: osv.Utdrag av Likpreken gitt innlegg nr. 1's vedlagte lenke, som følgende:Thrond Theiste1. Hans fader var Erlig og Velb: Mand Hans Theiste til Lunde formals Kongel: May.ts befalingsmand over Udsteen Closters Len. Hans Moder var Erlig og Velb: Frue Brøndelle Benchesta[k] af Hananger.[i margen:] Tron Theiste og Jaen Theiste vare brøder Sønner.2. Hans Farfader var Erlig og Velbyrdig mand Olluf Theiste til Bielland.3. Hans Farmoder var Erlig og Welb: Fru Karen (?) Ristung af Olfernes.4. Hans Morfader var Er. og Wel: Mand Thord Benkestoch til Hanangergrd.5. Hans Mormoder var Er: og Wel: Frue Kirstine Skialderba[nd] af Jordanger.6. Hans Farfaders Fader var Erl: og Velb: mand Joen Theiste til Bielland som var Joen Theiste den eldre til Bielland, og Vel: Fru Kirsten Skache af Koupangergaard deris Søn.7. Hans farfaders moder var Erl: og Velb: Fru Anna Cruchkhov som var Erl: og Velb: mand Hans Kruchhoff til Thierne Krogen og Schatzvald Norgis Riges Raad og formaals Kongl: May.ts Lensherre paa Bergens huus og Velb: Fru Karen Kamp af Brangstrup deris daatter.8. Hans Morfaders fader var Erl: og Welb: och Strenge Rid[der] her Tolleif Benchestock til Tolgøe formaals Norgis Riges Raad og Kongel: befallingsmand over Sundhordlehn, som var Strenge Ridder her Trond Benchestock til Talgøe Ridder og Norgis Raad og Velb: Fru Anna Dahl af Reyne deris Søn.9. Hans Morfaders Moder var Erl: og Welb: Fru Sigrid Uggerup som var Erl: og Velb: og Strenge Ridder Hr: Erich Ugerup til Hellerup og Welb: Fru Anna Gyldenløche af Østeraad deris daatter.10. Hans farmoders fader var Erl: og Welb: mand Christopher Rustung til Semb formaals Kongel: May.ts Wice Admiral og befahlingsmand paa Croneborg, som var Erl: og Velb: Thrond Rustung til Semb og Velb: Fru Karen Kolden af Store-Nesse deris Søn.11. Hans farmoders Moder var Erl: og Velb: Fru Karen Skancke som var Erl: og Welb: og Strenge Ridder Sl: Knud Skanke til Viig formaals Dom Herre og Archediakons til Hederlig Trundhiems Sticht og Capituls Raad, Og Velb: Fru Dorethe Adelsteen af Egge deris daatter.12. Hans mormoders fader var Erl: og Velb: mand Jens Skialderband til Brugh som var Erl: og Velb: mand Peder Skialderband til Broe, og Velb: Fru Sidtzel Adelsten af Sorpsbogaard deris Søn.13. Hans Mormoders moder var Erl: og Velb: Fru Adelus Bielland, som var Erl: og Velb: mand Gaudthe Fieland til Vadelæen, og Velb: Fru Gurj Finde af Femerijed deris daatter, og er saa kalt om denne Slegt.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Knut, da ser det visst ut til at vi har valgt ulike fremgangsmåter !Jeg vil starte med Trond Teiste og la deltagerne dokumentere anene hans ett og ett ledd bakover, mens du vil ha en eleminasjonsmetode som skal starte - - - Hvilken fremgangsmåte er best? Jeg vil je mene at Trond Teiste kun har de aner som kan dokumenteres.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Jo - det er det mest riktige å begynne med 'blanke ark' over hele linjen her - selv om antagelsen av de ca. 20% ikke synes å innbefatte Trond Teiste's moder.Det blir spennende å se hvem som 'tør' være først.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da det ennå ikke er kommet innlegg som dokumentere eller begrunner at noen av anene er riktige, så må vi inntil videre forutsette at de - eller mange av dem - er gale.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Siden ferietiden vel ikke er over for alle - samt at slike tema krever noe mer utover det vanlige, synes man at en noe utvidet grad av tålmodighet bør være innbefattet.I mellomtiden kan kanskje en eller annen utvide sine kunnskaper - slik at adekvate innlegg øker nivået. Hvis noen kommer med en eller annen dokumentasjon som viser seg å være feil, eller motsatt, vil jo det være lærerikt for dem - og dem som følger med.Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg synes også det er en glimrende idé at man utvider sine kunnskaper, så får bare disse 'noen' det henvises til i innlegg smøre seg med tolmodighet.

Link to post
Share on other sites
Guest Knut Fjogstad

Husker at man for lenge siden gikk gjennom disse bøkene - og kan med beste hukommelse ikke huske noen kilde til noen 'Anne' - det du nå er på jakt etter. Men jeg nevner kort at det finnes visst andre koblinger mellom Friis og Teiste.Denne 'Anne' finnes 'ute på nettet' uten foreldre.Kanskje det er Adelus du tenker på?Mvh Knut

Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Landgraff skriver at Nils Jacobsen Friis giftet seg med Anna Hansdatter, enke etter Trond Teiste. Hvem denne Trond Teiste var, vet jeg ikke, og heller ikke hans eventuelle slektskap til navnebroren med likprekenen.Siden ingen har våget seg frem for den strenge dommeren ennå, våger jeg meg som den første mens det ennå er forholdsvis enkelt (egentlig har jeg puslet mer med Hans Teistes etterkommere og satt meg bom fast der, men ..). Min stemme går til mormor og morfar - arvegangen på Hananger skulle være så godt dokumentert at de bør høre inn i de 20%.Per

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.