Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Rigmor Waler Iversen

[#16937] Knud von Hadeln og Anne Zitlow von Schencken

Recommended Posts

Guest Rigmor Waler Iversen

Knud von Hadeln f.1625 Fiskum,Eiker d. 1677 Toten og Anne Zitlow von Schencken f.1630 Hessen, Tyskland d.1696 og bg.23,10,1696 Toten, er mine 7 x tippoldeforeldre.Knud von Hadeln er sønn av Christian von Hadeln og Else Knudsdatter til Aasemarke.Christian von Hadeln er sønn av Lorentz von Hadeln og beche von Reimorshausen.Dette har jeg fått vite via Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Om familien Hadeln står det videre at familien tilhører en gml. tysk slekt fra Ostfriesland og Bremen, som i 1106 med Hajo kom til landet Hadeln, hvor dens medlemmer tildels var landsfogder. (Tysk adelsleksikon, Leipzig 1867). Da disse ved enden av det 14de århundre ble fordrevet av de sachsiske hertuger, nedsatte de seg i egnen Kettingen, tok navn etter sitt tidligere bosted og bodde i det 16de århundre i Alvörden, Freyburg og Lache og senere i Westphalen. Herfra kom de til Danmark og derfra til Norge.Kan noen hjelpe meg videre med slekten her tro?*Foreldrene/anene til Anne Zitlow von Schencken?*Fødselsår/sted til Christian von Hadeln?*Fødselsår/sted/foreldre/anene tilElse Knudsdatter Urne?*Fødselsår/sted/foreldre/anene til Lorentz von Hadeln?*Fødselsår/sted/foreldre/anene til Beche von Reimorshausen?Jeg er svært takknemlig for all hjelp jeg kan få.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei RigmorUten å ha tidsskriftene foran meg her, kan jeg si at det er skrevet flere artikler om Anna Zeitlose von Schenk i Vest-Oppland Slektshistoriske Tidsskrift. Hennes forfedre kan ifølge disse artiklene følges ganske langt tilbake i tid. mvh Rune

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Rune.Det hørtes spennende ut.Kanskje noen i forumet her sitter med noen av disse artiklene som omhandler henne ?Tusen takk skal du ha Rune.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Rigmor! Hvis du går inn på Ancetral Files på Familysearch og starter søk med Knud Hadeln, finner du en god del om Knud von Hadeln og Anne Zitlow v.Schenkens aner. Riktignok noe summarisk, men et sted skal man jo begynne.Dessuten, hvis du søker med åpent sinn direkte på Internet vil du oppdage noen slektsider som har med de personene du leter etter, bl.a 'The Landmark Family Genealogy Project' - hvor denne linken vil bringe deg rett inn i hjertet av det prosjektet: http://home.no.net/mikegl/fam04074.htmLykke til!Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Siden Rigmor spør om slekten Urne, kan det generellt vises til de ulike bind av Danmarks adels årbog (register i hvert bind over hvor slekten er omtalt i tidligere bind). DAA finnes bl a i Riksarkivet, Deichmanske bibliotek og UB Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Kjell.Tusen takk for innspill fra deg:-)Ja, det var jo massevis med treff på Knud von Hadeln på LDS, og hans kone Anna Zitlow von Schencken, så da finner jeg jo også ut av hvem hennes foreldre var. Det er jo en liten pekepinn med navn årstall etc.Kikket også på linken du skrev til Landmark Family. De har Knud von Hadeln oppført med 2 forskjellige navn/2 forskjellige hustruer.Det andre navnet/den andre hustruen er Anna Seitlose Schenck zu Schweinsberg.Dette tror jeg må være en feil. Jeg tror Knud von Hadeln kun var gift med Anne Zitlow von Schenken.De ble gift i 1649(iflg. LDS). De fikk hele 14 barn. Den første f. ca 1650, og den siste f.1671, og Knud døde 6 år senere i 1677.Kanskje det er forvekslet noe med at Annes far het Reinhart Schencken von/zu Schweinsberg?Jeg får fortsette å lete. Skal også prøve direkte på nettet som du skriver.Uansett er jeg takknemlig for alle innspill. Kanskje sitter det noen med ganske nøyaktige opplysninger.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Tore.Da skal jeg selvfølgelig be om å få låne Danmarks adels årbok på biblioteket, og se hva jeg kan finne der. Det bør vel være nogenlunde korrekte opplysninger om personene der.Tusen takk Tore.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Du kan ikke stole på innhold i DAA vedrørende personer født før ca 1550, omtalt i bind eldre enn ca 1920. Men alt innhold etter f eks 1925 er godt nok, samt genealogier for 1600-tallet og senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Enda en gang tusen takk til deg Tore!*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Hei igjen! Siden denne linken går til har endel interessante opplysninger: http://home.online.no/~jawaage/Christian.htmJeg mener at dato og fødselsår for Else Knudsdatter Grubbe (nederst på siden) er feil, men ellers tror jeg opplysningene er ganske etterrettelige.Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Else Urne er såvidt jeg vet d. av Knud Axelsen Urne til Aasmarke, f. 26 Okt 1564 i Roskilde, død 2 Feb 1622 i København, og Margrethe Eilertsdatter Grubbe, f. 29 Sep 1568 i Lystrup, død 12 Apr 1564 i København. Disse hadde minst 10 barn, bl.a. Christoffer, Jørgen, Fredrik, Axel, Else, Dorthe og Sigvard.Knud Urne var lensherre på Bergenhus festn. fra 1615 til 1619.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Hamberg

Else Knudsdatter Urne (ikke Grubbe) ble født rundt 1595 og døde ca. 1643, iflg. følgende slektside: LenkeDer nevnes 14 barn etter Knud Urne og Margrethe Grubbe.Kjell H

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg ætter selv fra Else Urne. Følgende opplysninger har jeg hentet fra 'Dansk biografisk leksikon'. Jeg kjenner ikke kvaliteten på dette, men jeg mener å huske at det var et relativt nytt verk. Kontroll mot andre kilder kan vel uansett være på sin plass.*************1. Else Urne, g. (1) Kristian von Hadeln, g. (2) Preben von Ahnen, f. ca. 1606. Else døde ca. 1643.Foreldre2. Knud Urne f. 26 okt 1564, Roskilde, Danmark, g. 15 sep 1588, Margrete Eilertsdatter Grubbe, f. 29 sep 1568, Lystrup, Danmark, d. ca. 1655. Knud døde 2 feb 1622, København, Danmark. 18 år gammel overtok Knud slektsgården Søbysøgaard etter å ha fått utdanning i København og Nykøbing. 1594 fikk Ravnsted og Halsted kloster i len og hadde disse til 1614. 1606 fikk han også Aalholm og Nykøbing som han hadde til 1616. Da hadde han fått Bergenhus i len, men dette byttet han 1619 med Tryggevælde. Han døde etter tre års sykdom.3. Margrete Eilertsdatter Grubbe f. 29 sep 1568, Lystrup, Danmark, d. ca. 1655. Margrete fikk 1633 Bækkeskov i len og hun kjøpte gården av kronen i 1650.Besteforeldre4. Axel Urne g. (1) Anne Jensdatter Rosensparre, d. 1552, g. (2) 11 nov 1562, Birte Knudsdatter Rud, f. 9 jun 1538, d. 1573. Axel døde 6 mar 1577. Axel fikk utdannelse fra universitetet i København fra 1529 og senere var han i Paris og i Wittenberg på Luthers tid. Allerede i 1535 ble han sekretær i kanselliet. Han fikk Rønnebæksholm til len, men byttet mot Lyse kloster i Norge i 1547. Det beholdt han til 1560. Axel var også innehaver av kanonikater i Roskilde og Lund. Det siste avsto han i 1550. Da krigen mot Sverige kom i 1563 fikk han som pendingmester oppgaven med å styre alle utbetalingene i forbindelse med krigføringen. I 1565 var han én av flere adelsmenn som måtte gå i forløfte for 45000 rdl. som kongen var skyldig greven av Schwarzburg og hans ryttere. Til gjengjeld fikk han Tønsberg len. 1567 ble han rikskansler og riksråd og fikk Odense prosti til len. Ved krigens slutt mistet han så alle embeder og forleninger fordi regnskapet viste uoverrensstemmelser. Han eide Søbysøgaard, arvet 1552 Aarsmarke etter broren Hans og kjøpte 1542 Raarup (nå Cathrinebjerg) av kronen.5. Birte Knudsdatter Rud f. 9 jun 1538, d. 1573.6. Eilert Grubbe. Slekten Grubbe er gammel dansk adel kjent fra 1300-tallet, men jeg har ikke hatt tid til å finne stoff om dem i denne omgang.Oldeforeldre8. Knud Urne f. ca. 1475, g. før 1503, Inger Axelsdatter Valkendorf, d. 23 feb 1555. Knud døde 14 feb 1543. Knud var riksråd. Han skrev seg til Søgaard, men etter 1527 fortrinnsvis til Aarsmarke etter å ha kjøpt denne av Albrecht Jørgensen. Han er nevnt første gang 1503. Som riksråd beseglet han 1523 Fredrik Is håndfestning. Broren var biskop og svogeren erkebiskop, så Knud var formodentlig Lutherfiendtlig. Likevel virker det som om han hadde sympatier for Christian IIs sak. Det er kanskje grunnen til at han i 1527 gikk ut av Riksrådet, men han deltok 1534 i den fynske adels hyldning i Hjallese kirke. Aarsmarke ble plyndret av Maribo borgere, og Knud Urup ble 1535 fanget av grev Christoffers tropper under Bastian von Jessen. På grunn av hans sinnelag gikk erkebiskop Gustav Trolle i forbønn for ham hos greven, og til sin død levde Knud tilbaketrukkent.9. Inger Axelsdatter Valkendorf d. 23 feb 1555. Inger bodde i Svendborg som enke.Tippoldeforeldre16. Jørgen Urne f. ca. 1410, g. (1) Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup, g. (2) Margrete Eriksdatter Bille, g. (3) Kirsten Clausdatter Krumstrup, d. 1518. Jørgen døde 21 mai 1480. Jørgen eide mange herregårder på Fyn, nemlig Brolykke, Rygaard, Søbysøgaard og Hindema. I tre ekteskap ble han far til omtrent 20 barn. Jørgen nevnes som væpner 1438 og ridder 1458. I 1472 fikk han Kjærteminde i pant.17. Kirsten Clausdatter Krumstrup d. 1518.18. Axel Valkendorf. Til Glorup. Han skal være oldebarn av Henning Valkendorf, nevnt 1374.Tipptippoldeforeldre32. Lauge Nielsen Urne g. Alheid Breide. Til Hørby. Lauge (Lage) var ridder og nevnes i perioden 1385-1412.33. Alheid Breide.34. Claus Krumstrup g. Ide Bondesdatter Due.35. Ide Bondesdatter Due.3. tipp-oldeforeldre64. Niels Urne. Til Rygaard. Nevnes 1360-83. Hans tippoldefar skal være den Kjeld Urne som er nevnt på en runestein fra 1100-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Hei RigmorIfølge artikkel i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr. 1/93 av Herman Nettum er rekken av Schenk som følger: 1. Anna Zeitlose Schenk zu Schweinsberg, født 1630, gift i Schweinsberg 29.3.1649 med Knud von Hadeln. Anna begravet ved Hoff kirke Ø. Toten 23.10.1696. 2. Reinhard Schenk von Schweinsberg, født 24.2.1584, død Giessen 24.8.1638. Gift 1616 med Agnes Dorothea von Buseck, kal Münch, født 1599, død på Schweinsberg 16.2.1666, datter av Craft von Buseck og Lucia von Windhausen. 3. Reinhard Schenk von Schweinsberg, født 1537, død Giessen 10.7.1584 gift 1563 med Zeitlose Riedesel zu Josbach, død 24.8.1631, datter av Johann Riedesel zu Josbach og Catharina Hund von Kirchberg. 4. Rudolf Schenk zu Schweinsberg,bl.a. stattholder i Kassel, født ca. 1490, død i Kassel 15.12.1551, gift 14.6.1524 med Helene von Dörnberg, født 1502, død i Kassel 8.8.1544, datter av Wilhelm von Dörnberg og Margrethe von Carben. 5. Gunthram Schenk von Schweinsberg, n. 1486, død 1524 på borgen Hermannstein. Gift før 1492 med Elisabeth von Plettenberg, datter av herr Berthold von Plettenberg og Irmgard von Nesselrode i Reichenstein. 6. Johann Schenk von Schweinsberg, den yngre, n. 1460, død 1506, ridder, stattholder i Marburg mm. gift med Margrethe von Schlitz, datter av Stamm von Schlitz og Katarina von Thüngen. 7. Gunthram Schenk von Schweinsberg, n. 1433, død 31.3.1463, ridder, amtmann mm. gift før 1439 med Else Waiss von Feuerbach, datter av Hermann III Waiss von Feuerbach og Anna. 8. Heidenreich Schenk von Schweinsberg zu Lichtenfels, amtmann i Neustadt 1421-23 mm, gift med Agnes von Viermünden, datter av ridder Ambrosius I von Viermünden zu Nordenbeck og Agnes. 9. Gunthram Schenk von Schweinsberg, den unge, væpner, n. 1360-1388 gift med Luckhard. 10. Hermann Schenk von Schweinsberg, væpner, n. 1307-35. 11. Eberhard Schenk von Schweinsberg, ridder, n. 1269-1315 gift med Guda Gulden von Grünberg, datter av Johann Gulden von Grünberg. 12. Gunthram I von Schweinsberg, fri ridder, n. 1234-1272, munnskjenk mm. 13. Gunthram, fogd, amtmann mm, bygger av borgen Schweinsberg, gift med en datter av Eberhard von Merlau og Adelheid. 14. (Gunthram) von Marburg, landgrevelig borgmann i Marburg, fogd av Fronhausen, rettsdommer i Cent Reizberg, født ca. 1140. 15. Eckehard von Ulfa, nevnes som friherre i 1129.I samme tidsskrift og av samme forfatter i 1986 fremkommer følgende: Irmgard von Nesselrode (se nr. 5) kan føres tilbake til Europas høyadel. Blant hennes aner skal finnes både Olav den hellige og Karl den store. Praktisk talt alle Europas kongehus er blant hennes aner. Alt dette i følge 'Europäische Stammtafeln, Neue Folge, bind I-XII' Lykke til ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Kjell, Per og Kristian.Det var moro å våkne opp til en ny dag, med så mange nye oplysninger. Her har jeg virkelig fått litt å tygge på.Nå har jeg lest så øyet er blitt både stort og sårt.Tusen, tusen takk !!Finner enda en gang Anne Zitlow von Schencken som Anna Zeitlose von Schenck.(Link i innlegg nr.10)De har samme fødselsår/sted, dødsår/sted. Det må da være samme mennesket det er snakk om?I den samme linken finner jeg også Tobias Tobiassen Hichmann,(1668-1729) som var gift med Sophie Eleonore v. Hadeln (1657-1743)(datter av Knud v.H. og Anne Zitlow.v.S. Hans foreldre/forfedre har jeg også prøvd å lete etter, og fikk jo nå ihvertfall navnet på foreldrene hans. (Jeg får vel lage et nytt innlegg på han.)Til Kristian.Morsomt at du også hadde disse menneskene i din ætt. Har du kanskje noe mere vedrørende Christian von Hadelns aner oppført også?Kanskje også noe mer om nr. 32-33-34-35 og 64? Er dine opplysninger om slekten Urne hentet fra Danmarks adels årbok som Tore Vigerust nevner?Enda en gang tusen takk!Stort *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei igjen Rune.Dette var moro! Her fikk jeg enda større øyne om mulig. Det er både morsomt og spennende å prøve å få sine forfedre på plass. Jeg ser at Vest Oppland slektshistorielag også bruker navnet Anna Zeitlose Schenck zu Schweinsberg.Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bruker navnet Anne Zitlow von Schencken. Ellers stemmer datoene/årene overens.Jeg er litt usikker på hva jeg skal føre henne opp som. Ser at hennes bestemor (nr.3) het Zeitlose.Tusen hjertelig takk for opplysningene dine Rune.Stort *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Som sagt er opplysningene hentet fra noe som kalles 'Dansk biografisk leksikon'; det er vel ikke det samme som 'Danmarks Adels Årbog', men bygger *muligens* på den.Du har allerede fått alle opplysninger som jeg sitter på, så jeg må bare henvise til nevnte litteratur. Hva vedkommer Christian von Hadeln har hans avstamning ikke interessert meg, ettersom jeg nedstammer fra Else Urne via ei datter i ekteskapet med Preben von Ahnen. I motsatt fall skulle jeg naturligvis bidratt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Takk for ditt bidrag Kristian :-)Det kan jo kanskje være noen andre som skulle ha noe mer om Christian von Hadelns slekt videre.Det er jo helt utrolig hva som kan dukke opp i dette forumet.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Bare noen korte bemerkninger om div bruk av preposisjoner for tysk adel: Adelsprefikset 'von' (navn med 'von' er ikke ALLTID adelige, spesielt ikke i Nordvest-Tyskland) forkortes ofte med 'v.' I mange kilder før 1700 utelates det, man må vite at det dreier seg om en adeslsslekt. 'Zu' betyr oftest rett og slett at personen bodde der (i en by f.eks.). 'Auf' brukes foran navnet på godset personen eide og hadde i len (og oftest bodde på), tilsvarende norsk 'til'. -en på slutten av navn er svært vanlig. Derfor er Anna Schencken zu Schweinsberg sikkert identisk med Anna von Schenk, og hun bodde altså i byen Schweinsberg da hun ble omtalt.Hvis f. eks. Hans von Schenck er herren til godset Dreieck vil han omtales som 'Hans v. Schenck auf Dreieck'. Hans datter Maria vil omtales som Maria v. Schenck aus dem Hause (ofte forkortet adH) Dreieck', som viser at hun er av den grenen av Schenck-slekten som er herrer på Dreieck...Og så er det mange variasjoner og spesialtilfeller, 'von und zu' f.eks.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Takk for nyttig informasjon fra deg Per.*Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tor Olav Haugland

Mange har vel alt sett det, men jeg vil nevne at for den som interesserer seg for dette tema, er det nylig også lagt inn relevante opplysninger under tema 16955; - i hvert fall har jeg hatt nytte av å lese det. Det er innlegg 169 i tema 16955 der det opplyses at Anna Zeitlose var etterkommer, langs flere linjer, etter Ulfhild Olavsdatter og Ordulf av Sachsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei slektning Tor Olav :)Ja, det er en spennende slekt vi ser ut til å komme fra.Vi får nyte det inntil noen begynner å plukke det fra hverandre.Mange hilsener og *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Dere som stammer fra Knud von Hadeln og kone, burde absolutt ta en titt i genealogics.org LenkeAnna Schenck zu Schweinsberg hadde ikke bare Olav den Hellige blant sine forfedre, men også middelalder konger fra Frankrike, Ungarn og Spania. Endog Bysantiske Keisere og en 'Khan of the Cumans' er å finne.Eieren av denne databasen har brukt en mengde forskjellig litteratur som kilde, sikkert av varierende kvalitet.For Annas nærmeste aner, er forskjellige bind av 'Genealogisches Handbuch des Adels, Freiherrliche Häuser' brukt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Frank Johansen

Fra tysk Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Schenk_(Adelstitel):'In Hessen existierte bis 1918 ein eigenes, erbliches Schenkenamt, das die Familie Schenck zu Schweinsberg innehatte. Der Ehrentitel Erbschenk in Hessen wird bis heute von einem Familienmitglied geführt. Das Amt unterstand den Landgrafen von Hessen und wurde von der Familie Schenck zu Schweinsberg seit 1413(?), spätestens aber seit 1427 dauerhaft bedient.Bereits im Jahr 1241 wird ein Ritter namens Guntramus pincerna (Schenk) mit dem SIGILLVM PINCERNE DE SVENNESBERC als Schenk des Grafen Berthold von Ziegenhain, seit 1249 auch Schenk der Landgräfin Sophie von Thüringen, der Tochter der heiligen Elisabeth erwähnt. Die Familie Schenck zu Schweinsberg zählt damit zu den ältesten Adelsgeschlechtern Hessens (Uradel).'Fritt oversatt: 'In Hessen eksisterte fram til 1918 et eget, arvelig sjenk-embete, som familien Schenck zu Schweinsberg innehadde. Ærestittelen Arvesjenk i Hessen blir fremdeles i dag brukt av et familiemedlem. Embetet var undelagt Landgreven av Hessen og ble båret av familien Schenck zu Schweinsberg siden 1413(?), sammenhengende siden senest 1427.Allerede i året 1241 ble en ridder ved navn Guntramus pincerna (=sjenk) nevnt med SIGILLVM PINCERNE DE SVENNESBERC som sjenk for Grev Berthold av Ziegenhain, siden 1249 også som sjenk for Landgrevinne Sophie av Thüringen (min kommentar: stammor for Landgrevene av Hessen), datter av den Hellige Elisabeth. Familien Schenck zu Schweinsberg teller derfor blant de eldste adelsslekter i Hessen (uradel).'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rigmor Waler Iversen

Hei Frank :)Det var veldig interessant det du la fram her.Takker deg så mye.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.