Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jørn Olsen

[#17310] Presten i Stokke Kristoffer Hansen Stockmann f. ca 1573

Recommended Posts

Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. I Tønsbergs Historie bind II side 317 fant jeg følgende: 'Anders Christiansen Henne var gift med Apolone Pedersdatter Stockmann fra Sandsvær, en sønnedatter av sogneprest i Stokke 1642-75 Hans Christophersen Stockmann og Apolone Hansdatter. Faren Peder Hansen Stockman var klokker i Sandsvær'.Jeg har sett på dokumentasjonen som jeg har om etterkommere og som er nevnt over bl.a i innlegg 46, men finner ikke Apolone Pedersdatter dokumentert. Men jeg finner henne i noen skifter i Tønsberg. Ved moren?? Talle Larsdrs skifte [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=144&filnamn=sk07051696&gardpostnr=55&personpostnr=441&merk=441#ovre>Lenke Ved søsteren Maren Pedersdatters skifte Lenke Ved ektemannens skifte: Lenke og ved Appelones skifte: Lenke Dermed ser det ut til at hun er søster til klokkeren i Sandsvær Christopher Pedersen. Dermed bør hun jo være datter av Peder Christophersen som levde i 1653 og står som far til Christopher og Hans Pedersen Stockman.I dokumentet i innlegg 46 står det samtidig at Hans Pedersen Stockman av sogneprest Erik Thurman omtales som sitt søskenbarn. I skiftet etter moren?? Talle Larsdatters står en ? Turman som Talles avdøde ektemann. Men han kan jo være Talles aadre ektemann hvis hun tidligere har vært gift med Peder Christophersen.Det ser ut til at hun døde i Tønsberg som Abelone Pedersdatter

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jan Sigbjørn - du viser i ditt innlegg (51) til et par skifter jeg faktisk ikke kjente til, og det løser opp i veldig mye. Først og fremst med utgangspunkt i familien Henne, har jeg fra tid til annen kikket litt på denne slekten. Skiftet etter Tale Larsdatter Thurmann i 1699 og hennes barnløse datter Maren Pedersdatter i 1719, løser egentlig hele saken.Alt for 25 år siden var jeg av den oppfatning at Andreas Christian Hennes kone Apolone Pedersdatters mor, måtte være en søster av Jochum Larsen Thurmann (ca. 1623-1713), byfogd i Tønsberg, og Jakob Larsen Thurmann (d. 1662), sogneprest til Tjølling. Jakob Thurmanns sønn, Erik Thurmann (ca. 1652-1721), sogneprest til Sandsvær, omtalte Hans Pedersen Stockmann (1666-1721) som sitt søskenbarn, da han ble begravet i Sandsvær. Og både Kristoffer Pedersen i Sandsvær og Hans Pedersen i Kongsberg omtales ved skiftet etter Andreas Henne i 1719 som Apolones brødre.Apolone og hennes søskens far er ganske sikkert Peder Kristoffersen (Stockmann), død 1675, byfogd i Tønsberg, og sønn av Kristoffer Hansen (ca. 1573-1642), sogneprest til Stokke. Og skiftene du viser til, Jan Sigbjørn, opplyser om flere søsken i denne flokken, blant annet Jakob Pedersen 'i Lunden i Engeland' - som jo må være London. Så her er flere nye tråder som kan nøstes opp.Det må påpekes at 'Skifteregister for Tønsberg og Holmestrand 1696-1801' i Digitalarkivet er noe misvisende når det gjelder skiftet etter Tale Larsdatter Thurmann. For det første begynner skiftet på fol. 194a (ikke 191a). Og dessuten er hun ikke enke etter en Thurmann, det er hennes eget navn. Det er boregistrering etter enken 'Talle Larsdatter Turmans'. Genitivsformen i slektsnavnet kunne godt tolkes som om det var hennes avdøde ektemanns, men det må være hennes eget navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. Takk for fyldig tilbakemelding. Du har jo mye fin tilleggsinformasjon om aner til Appolones mor Tale. Dermed er det jo flere brikker som faller på plass her. Jeg har vært interessert i å samle endel info om etterkommere etter Kristoffer Hansen (ca. 1573-1642). Nå ser dette ryddigere ut vedrørende Appolone. Hilsen Jan Sigbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Ifølge Jørgen Backer Thurmann: 'Familien Thurmann' (Drammen 1866) var far av byfogd Jochum Thurmann og sogneprest Jakob Larsen Thurmann - og altså også av Tale Larsdatter Thurmann - rådmann og kjøpmann i Tønsberg, Lars Jakobsen Thurmann, død 1602 (en åpenbar trykkfeil), og Maren Mortensdatter Zinger. Jeg har aldri gått denne påstand nærmere etter i sømmene. Men herved har jeg i alle fall presentert et par som faktisk er - ifølge påstanden - aner til Tale og hennes brødre. Det gjorde jeg jo slett ikke i innlegg 52.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(52:) (3 avsn.) Dette innebærer alstå at opplysningen i Tønsbergs Historie bind II side 317 (gjengitt i 1. avsn. i innlegg #51) om at '... Apolone Pedersdatter Stockmann fra Sandsvær, en sønnedatter av sogneprest i Stokke 1642-75 Hans Christophersen Stockmann og Apolone Hansdatter. Faren Peder Hansen Stockman var klokker i Sandsvær' etter din mening er feil ?Hadde Hans Christophersen Stockmann og Apolone Hansdatter en sønn Peder Hansen Stockman som var var klokker i Sandsvær ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(52:) Hadde Thale Larsdatter Thurmann i tillegg til Jacob og Jochum også brødrene Anders Thrurmann (død før 1655?) (borgermester i Tønsberg) og Lauritz Thurmann (negotiant i Arendal) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Tar med denne oversikten: Lenke,10075Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Hvilken debatt er det du vil henvise til her, Gunn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

(55, siste spørsmål): Hans Kristoffersøn Stockmann hadde neppe etterkommere i det hele tatt, ettersom jordegodset hans synes å ha blitt tatt over av søsken.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Beklager at lenken jeg la inn ikke virket. Teksten var En norsk familie Quist og jeg prøver med klipp og lim her: Lenke,10075Vet ikke om det heller går. Søkte på Christopher Hansen Stockman da jeg fant dette.Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Klokker i Sandsvær, Peder Hansen Stockmann, er etter alt å dømme en fullstendig apokryf person (jf. innlegg 51 og 55). Han er i alle fall ikke omtalt i T. O. Grans: 'Sandsværs Saga' (1913).Derimot mener jeg at Apolone Pedersdatter, gift med Andreas Henne, er sønnedatter av en sogneprest til Stokke, dog av Kristoffer Hansen (død 1642), og ikke av hans sønn og ettermann, Hans Kristoffersen Stockmann (død 1675). Det var Apolones bror, Kristoffer Pedersen Stockmann (ca. 1672-1741) som var klokker i Sandsvær.Originalkilden til opplysningene om sogneprest Kristoffer Hansen - hans død, kone og deres barn - ser ut til å være Jens Müller: 'Beskrivelse over Jarlsbergs Provstie (...)' (København 1772). Her viser Müller til epitafier over både herr Kristoffer Hansen (død 1642) og hans sønn herr Hans Kristoffersen Stockmann (død 1675), samt til skifte av 1653 etter herr Kristoffers enke Margrethe Arnesdatter (hvor de 10 barna regnes opp). Jeg aner ikke om epitafiene eller skiftebrevet stadig finnes.Ellers kommer et helt nytt inspill i innlegg 59 hvor det antydes at herr Hans Kristoffersen Stockmann slett ikke etterlot livsarvinger. Har du, Kristian, noe mer å bidra med her. Du viser til fordelingen av herr Hans' jordegods etter hans død.Tale Larsdatter Thurmann kan vel saktens ha hatt flere brødre (jf. innlegg 56), men det er ikke noe jeg har grunnlag for å besvare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Ottesen

Jeg legger til at Müller ikke omtaler barn av herr Hans Kristoffersen Stockmann, ei heller at presten ikke hadde barn. Men det kan kanskje tale for at han ikke etterlot livsarvinger.Apolone Pedersdatter kan tenkes å være navngitt etter sin (barnløse?) inngiftede tante?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Det er nevnt et par Stockman-navn i skifter i Kongsberg, men det må vel da være etterkommere? LenkeGunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

(59, 61): Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at det var Egil Theie, som i en e-post til meg for et par dager siden, pekte på muligheten for at Hans Kristofferssøn var barnløs. Det er på det rene at mye av jordegodset til Hans gikk over til broren Jens, og i et skjøte opplyses det at en eiendom var Jens' arv etter Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiAng. Kristians innlegg i 64: Jeg har forsøkt å lete etter en del opplysninger om Hans Adam og Otto Stockmann som er nevnt i tavlen tidligere. Disse synes først å være kjent fra Østfold der de var i det militære. Foreløpig har jeg ikke funnet noe som sier om deres opphav, men Hans Adam er nevnt i 1682 i et rytterkompani som kom fra Danmark, muligens er hans dansk. Se Kari Thingvolds sider her: [url="http://picasaweb.google.no/tomlarsen82/1682CompagniRulle#5396169365736586322>LenkeNår det gjelder påstanden at de skal være barn av Hans K. Stockmann, anser jeg det for ikke å være riktig. I et skjøte fra 1699 nevnes at Jens arver Hans, og da bør han ikke ha hatt barn. Skjøte finnes her:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg holder på å gjennomgå gamle tingboknotater (i en annen sammenheng), og fant nettopp at 'Her Hans Christoffersen paa Stoche' 27. august 1673 lot tinglyse et avkall fra 'sin Suoger Olle Hansen och Suogersche Pernille Hansdaatter Sambt broder Jffr Christoffersen' på arv og arveparter etter 'hans sal: hustrue Appelonie Hansdaatter'. Avkallet datert 16. oktober 1668.Abelone/Appolone hadde altså ikke barn. Hvorfor Iver Kristoffersen ga avkall, vet jeg ikke. Kanskje var han gift med ei søster av Abelone?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiAngående jordegodset etter Hans: Av det jordegods Hans eide i 1673, har jeg foreløpig reistrert følgende eiere i 1676:Jens Cristophersen: Balsborge, Oserød og Korterød.Ole Holck (gm. Ellen Kristoffersd.): mellom FeenPaul Drucken (gm. Alet Kristoffersd.): vestre Gjennestad.Alle disse søsknene synes dermed å ha arvet Hans. Det bør da neppe være noen tvil igjen om at Hans ikke hadde barn.Angående Iver Kristoffersens avkall i 66: Bortsett fra å være gm. en søster kan han vel også ha vært formynder for en av søsknene? Ellers døper jo også Iver Kristoffersens datter Elisabet en sønn for Hans.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Hei. Når det gjelder barn etter Hans Christoffersen så må vel den etterkommertavla i (46) leses 'under Tvivl' og ikke 'uden Tvivl' (trykfeil?). Men uansett tavla eller ikke så er jo det som har kommet fram om at Hans Christoffersen er uten barn nokså klart ut etter hvert.Når det gjelder (67) og eierforhold i Stokke i 1676 noe som er rart. Ole Holck er etter NST XI side 263 begravet 11.aug. 1651 på Nordre Gravlund (Kirkeregnskap)hvis det stemmer? Er det da rett at han fortsatt står som eier?Eller er den Ole Holck som eier Mellom Feen etterkommer etter Ellen Kristoffersdatter?I L.Berg Stokke står svigersønn til Oluf Holk - løitnant Navarachy som eier av en part i 1680.Paul Drucken døde i 1688 i Arendal, ref. NST XI side 263.Vet noen når Jens Cristophersen døde?Hilsen Jan Sigbjørn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jens Kristoffersen er nok den 'Jens Christophersøn Stoke' som ble gravlagt i Andebu i 1679 (Lenke).Ellers tror jeg ikke det er grunn til å unnskylde 'uden Tvivl' som en trykkfeil. Dette er en typisk måte å ordlegge seg på i eldre slektshistorisk litteratur.Ole Holck i 1676 var en yngre navnebror av den Ole Holck som døde i 1651. Løytnant Jakob Navaraski var gift med Margrete Olsdatter Holck. Margrete og søsken tok visstnok arv etter Jens Kristoffersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Theie

HeiAng. Paul Drucken: Ja han døde i 1688 i Arendal (Aust-Agder).Ang. Jens Kristoffersen: Han må være død senest 1699 og han er med i rosstjenesten for 1684 og odelsskatten for 1680 så han burde være død mellom de to årstallene. Nå kan vel personer henge igjen i skattelistene, så det er vel ikke umulig at det er den samme Kristian har funnet fram til.Ellers var det det flere enn Margrethe og søsken som arvet Jens. Også bla. søstrene Anne og Marens arvinger arvet Jens.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Jeg har problemer med å forestille meg hvilken annen Jens Kristoffersen som begravelsesinnførselen i 1679 kan dreie seg om, men som Egil påpeker - så sent som i rosstjenesteskatten 1684 (og kanskje også i senere skattelister) er det ingenting som tyder på at han var død. Den neste skattelista jeg har utfyllende notater fra, er odelsmanntallet 1691, og der står 'Sahlige Jens Christophersen paa Stoche hans arfuinger' som eiere av Jens' tidligere jordegods: 16 lpd mel i Oserød i Skjee, 1 bpd smør i Balsborge i Skjee, 1/2 bpd smør i Korterød i Skjee og 1/2 bpd smør i Bruserød under Gjelstad i Skjee.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Sigbjørn Larsen

Takk for nye opplysninger og avklaringer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.