Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Øystein Lillegaard

[#18113] Lasse Henningsøn Munk's far eller svigerfar?

Recommended Posts

Guest Øystein Lillegaard

I følgen en artikkel i N.S.T av S. H. Finne-Grønn(1928) om slekten Munk i Gudbrandsdalen, skal Lasse Henningssøn Munk's far være Henning Guttormssøn (Munk). Finne-Grønn indikerer i denne artikkelen at Lasse Henningssøn's kone er av 'adelig byrd' og at hennes navn er Birgitte. Finne Grønn nevner at hun må være av Elgjarn ættten. Nå ser jeg at flere slektsgranskere med hjemmesider har lagt inn at Birgitte er datter av Henning Guttormssøn (Munk). Det er også lagt inn lenker til slekten Smør. Er det i tilfelle Birgitte som er datter av Henning Guttormssøn eller slik at det er Lasse Henningssøn Munk som er sønn av Henning Guttormssøn - slik Finne-Grønn skriver?Er i tilfelle Birgitte er datteren slik at Lasse Henningssøns aner er kjente? Dersom Lasse er sønn til Henning, er da Birgitte sine aner kjente?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Kan også ta med noen andre opplysninger for de som ikke kjenner denne slekten; Lasse kan være født rundt 1443 i Lom i Gudbrandsdalen og han må være død før 1519 da konen er enke. Lasse Henningssøn Munk bodde på gården Blakar i Lom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det ser ut til å være Birgitte som er datter av væpneren Henning Guttormsson, og denne Henning, som kom fra Eiker, er etterkommer til slekten Smør, mens Birgittes mann het Munk til tilnavn og stammer (trolig) fra en lokal storbondeslekt i Lom.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Finnes det publikasjoner der dette kommer fram? Og ett annet spørsmål blir da om slektskapet til Gisbrikt Guttormssøn på Andvord i Lom kjennes, Finne- Grønn nevner en kobling til Gisbrikt på side 8. Ellers en takk for opplysningen til Vigerust!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Den eneste publikasjonen der dette nevnes, er Geirr Leistads artikkel om Nesøyas eiere i Asker og Bærum historielags skrift 37, 1997 - en lang og grundig artikkel som anbefales, men der de avgjørende leddene ikke oppgis med kilder. Jeg har et manus som skal publiseres om kring dette, der også slektskapet til Andvord påpekes. (Utgis neste år, jeg kan gjerne opplyse om utgivelsen når den foreligger, men ikke før.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Lillegaard

Takk igjen Vigerust! Ser gjerne at jeg får opplysning om denne publikasjonen når den utgis. jeg antar at det da ikke blir publisert i N.S.T, men at den kommer ut på annen måte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Det er ment å bli et eget lite hefte, så jeg kan si ifra når den foreligger. En merknad ekstra: den Lasse Munk som omtales i innlegg 1, het Lasse Munk Olavsson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Ser virkelig frem til den artikkelen jeg også! Fint hvis denJeg har notert at Tore skrev i no.fritid.slektsforskning.diverse 30/8-2001 at Lasses far nok ikke het Henning men Olav, nærmere bestemt Olav Erlendsson. Denne Olav Erlendsson skal være nevnt i en kilde ca. 1460. Er dette stadig ståa?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

For ordens skyld 'heises' denne opp igjen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Hvor ligger de eldre innleggene i no.fritid.slektsforskning.diverse? Er de 'kassert'? Så vidt jeg kan se går temaene, som nå ligger under DIS, bare tilbake til 2004.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hos DIS finner du en 'bruksanvisning' for hvordan du søker etter eldre innlegg. Samtlige innlegg er søkbare, ihvertfall tilbake til 1994.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

groups.google.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Geir: Jeg fikk ikke noe tilslag der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per B. Lilje

Jeg gleder meg stadig til å se denne artikkelen på trykk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Gisp ! Det blir vel i år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Om Lasse Olavsson Munk:1490 29.12 (DN X 272), orig perg p. Gaarden Blaker paa Lom (nr. 17). Lasse Olavssons kvittering for betalte bøter for manndrap. Brevet er skrevet på Kvarberg i Vågå, men det er lagrettemenn fra Lom tilstede, slik at en av partene i brevet må ha tilknytning der. [dvs Lasse Olavsson] Lasse munk, 21.9 1495.Lasse Olavsson, hadde drept Tore Arneson, 29.12 1490, (omkring 1490); dannemann 31.5 1491; lagrettemann (Vågå) 17.12 1497.[Jeg har ikke kildehenvisningene liggende digitalt p.t.]Jeg velger å koble kildene om Lasse Olavsson til Lasse Munk. Lasse Olavsson er altså kjent i fire ulike pergamentsbrev mellom 1490 og 1497, mens Lasse Munk er kjent ved navns nevnelse i kun ett pergamentsbrev, nemlig fra 1495.I og med at Lasse Munk, utifra sammenhengen ide nevnte kildene, tid og sted, kan kobles til Lasse Olavsson, og siden slekten Munk nevnes på Blakar senere på 1500-tallet, og IKKE MINST fordi Lasse Olavssons private hjemmelsbrev var oppbevart på Blakar gård i Lom, slutter jeg at Lasse Olavsson var identisk med Lasse Munk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

1466 5.7 (DN X 235), orig perg p. Gaarden Blaker p. Lom (nr. 15). Lagmannsdom for Lom almue om fiskevann (som 1349 se Regesta Norvegica V !), representert ved Olav Erlendsson.Siden dette viktige juridiske dokumentet var oppbevart i gårdsarkivet på Blakar, antar jeg (regner jeg) med at den nevnte Olav Erlendsson, Lom almues viktigste representant i forhandlingene, kom fra Blakar. Brevet er jo formulert dithen at dette ble hans eget hjemmelsbrev. Ergo: han hadde etterkommer *eller* talsmenn på Blakar.Nå er vi jo på søk etter en mann Olav, som var far til stamvaren for slekten Munk av Blakar, og siden Blakararkivet har bevart et hjemmelsbrev fra denne Olav Erlendsson som peker seg ut, så antar jeg at denne Olav Erlendsson var Lasse Olavsson Munks far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har funnet tre brev til, der formodentlig samme Olav Erlendsson er nevnt: DN III 821, 873, 885 - men det er visst bare DN X 235 som lå i Blakararkivet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Til Svein Arnolf - håper denne overlever debattsysteet - om Munk og Blakar i Lom fra 2001:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

De andre brevene der Olav er nevnt, var ikke hans egne hjemmelsbrev. Brevet der han opptrådte på vegne av Lom almue er et rettsdokument (partsinnlegg) som ble oppbevart på Blakar, men som ellers skulle ha vært i et kommunearkiv, om en tenkte seg at Lom var kommune på 1400-tallet (Steinar Imsen bruker begrepet bondekommunalisme om denne tiden). Det er ikke noe sted sagt eller antydet hvilken gård Olav Erlendsson bodde på. Jeg tenker meg at det var Blakar på grunn av dokumentets senere arkivering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Geir: Takk! Nå fikk jeg det fint frem.Tore: Det er vel ikke sikkert Olav bodde på Blakar, brevet av 1466 kan vel ha havnet der fordi den formodede sønnen Lasse kom dit (han ville vel også hatt interesse av fiskevannene).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alv Edvardsen

Kan denne Olav Erlandson være sønn av Erland Trondsson som solgte Valbjørg til Lasse i 1495, eller blir det kanppt om tid her ? --Alv.--

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Svein, enig, jeg har for min del aldri vært inne på den tanke, at Olav Erlendsson skulle ha bodd på Blakar.Heller ikke Henning Guttormsson [væpnet arm] bodde på Blakar, etter det jeg vet.Alv, nei, Erland Trondsson er en hel generasjon yngre enn Olav Erlandsson.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Dette refererer til innholdet i lenken i innlegg 19, hvor Per B. Lilje nevner at navnet Sevald kanskje kom inn i slekten på Blakar fra morens familie.Jeg har (av åpenbare grunner) prøvd å følge navnet og satt opp følgende navnevandring:Sevald Dyresson g.m. Sissel Østensdatter Bratt Oluf Sevaldsson Skiåker g.m. ? Torø Olsdatter Skiåker g.m. Rolv Mikkelsson Blakar Sevald Rolvsson BlakarDet springende punktet her er vel om Oluf var sønn av Sissel, slik Engebret Hougen hevder. Det at navnet Sevald dukker opp på Blakar kan vel være med på å styrke teorien. Det ser ut til å være enighet om at hun var gift med Sevald Dyresson, og hvis Oluf var deres barn får han navnet Sevaldsson.Hvis det stemmer er altså Sevald Rolvsson oppkalt etter sin mors farfar. Når det er han som arver Blaka kan vel det tyde på at han har hatt eldre brødre som ikke vokste opp.Ser det rimelig ut?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anders Sevaldson

Det ble litt uoversiktlig formattering her. Jeg prøver igjen:Sevald Dyresson g.m. Sissel Østensdatter BrattOluf Sevaldsson Skiåker g.m. ?Torø Olsdatter Skiåker g.m. Rolv Mikkelsson BlakarSevald Rolvsson Blakar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.