Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torgeir Kvalvaag

[#23713] Christen Aalborg og Christen Aalborg

Recommended Posts

Guest Torgeir Kvalvaag

Margrethe Benkestok var gift med Christen Aalborg. På Tynset styrte lensmannen Christen Andersen Aalborg, gift to ganger.Det er riktignok 50-100 års forskjell mellom de to. Men er navnelikheten bare en tilfeldighet?Jeg blir ikke noe klokere av det jeg finner om dette i bøker og på web'en. Derfor dette utmerkede forum nok en gang. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Leter du videre, vil du finne en person ved navn Christen Aalborg i omtrent hver norsk ny på 1700-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Det var akkurat det jeg begynte å få inntrykk av. Og alle kan vel ikke stamme fra Ålborg. Eller?Er det forresten noe nytt ang. Margrethe Benkestoks Christen bortsett fra at han var 'en dansk Mand'? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Du kan regne med at alle i Norge med navnet Aalborg på ett eller annet vis stammer fra byen Ålborg. Men de kan jo være både annen- og tredjegenerasjon som ikke er født i byen.Om Margretes ektemann vet jeg ikke mere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Tore Vigerust ser vel da bort fra alle med navnet Aalborg som har navnet sitt fra garden Ålborg f. eks. i Eidsvoll ? Men her gjaldt det vel folk med navnet Aalborg i norske byer på 1700-tallet, og da er det jo mulig at det er hold i Tores påstand.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg så bort i fra den muligheten, med rette eller urette - tiddn vil vise.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Jeg tar opp tråden fra i går på tema 27339:Dette er hentet fra hukommelsen (+ NST / PHT), og kan derfor inneholde enkelte unøyaktigheter:Det finnes to Christen Andersen Aalborg i Norge på tidlig 1600-tall. Begge er sokneprester, hhv. i Lærdal og på Hurum. Jeg vet ikke om etterslekt etter noen av dem. Hurumpresten skal i følge eldre slektslitteratur (ant. Hurumboka) være bror av sokneprest Michel Andersen Aalborg i Vang (Hamar) og Hans Andersen 'i Christiania'. Jeg gjetter på at sistnevnte er identisk med sokneprest Hans Andersen Aalborg i Råde i Østfold, med barn som etter hans død skal ha blitt oppfostret hos soknepresten i Skedsmo. Hans i Råde oppgis å være sønn av gullsmed Anders Jenssen Aalborg og Anne Jensd. i Aalborg by, og han er svigersønn av forrige sokneprest, Limbech Madsen. Dette er interessant, da Michel Aalborgs datter er 2. kone til sokneprest Rasmus Madsen (fra Møn) på Tynset. (Kan Limbech og Rasmus være brødre?) Sistnevntes svigersønn, den bergverksutdannede sokneprest Hans Lauritzen på Tynset, grunnlegger Kvikneverket og bidrar også mye på Røros i sitt samarbeid med Meldalsprosten Anders Bruse og dennes svigersønn, Lorentz Lossius, som grunnlegger Røros verk og by (og vel også tegner byplanen, siden han bl.a. skal ha hatt arkitektutdannelse). Bruse og Lossius er oldefar og farfar til Christen Aalborgs 1. kone i Kvikne, som er opphav til Møregrenen.Michel Aalborgs datterdatter er bosatt i Sørum på Romerike, gift Colbjørnsen, og mor til de berømte brødrene i Halden. (Hennes mor, Maren Michelsd., er 3-tippoldemor til Edvard og Nina Grieg, som også ætter fra Aspa. Også slekten Michelet ætter fra Michel i Vang.) Hennes nabo på Sørum er Jens Andersen Aalborg, gift i samme familien, og opphav til den danske slekten i Akershus / Østfold. (Fra hans kones 1. ekteskap ætter slekten Hambro og deler av Bull i Bergen.) Han oppgis å være sønn av en kjøpmann i Aalborg by. Diverse sammenhenger viser at han er bror av lensmann Christen A. Aalborg på Tynset, og verge for sistnevntes barn ved en eiendomshandel med familien Hals i Kvikne på tidlig 1700-tall. Begge miljøene inneholder i ettertid kombinasjonen Aalborg / Lossius / Moe. Sistnevnte er lensmanns- og skogfutslekten på Ween og Moen i Kvikne. (Christens svigerdatter er nok Anne Iversd. Moe, datter av lensmann og skog- / pliktsfut Iver Simensen Moe på Grøtli i Kvikne.) Dette miljøet (Moe / Lossius) finnes på Våler i Aurskog. Der er nok en datter av Jens gift, men hun har ikke etterslekt.Det virker svært sannsynlig at det finnes en slektsforbindelse mellom de tidligere Christen, Michel og Hans og de senere Christen og Jens, men hva den evt. består i er vel ikke kartlagt. (En forbindelse tilbake til Christen Aalborg i Øysund på Helgeland, som påstås av en nordmøring på DIStreff, virker der ikke tilforlatelig, da de data som oppgis om Christen på Tynset helt klart ikke stemmer. Likevel er det jo tenkbart.)Hvis Christen og Jens i første ledd har norske foreldre, kan en mulighet være den Anders Christensen, som bor på Vik i Stjørdal, men fra 1664 til 1670 er sorenskriver i Selbu, antatt gift med en datter av presten Jens Parelius. De evt. to første sønnene vil da helst hete Christen og Jens Andersen. (Kilde: Dahl -- embetsmenn 1660-1700 s. 148.) Interessant nok blir Christens oldebarn av 2. ekteskap, Joris Kristian Nordbye, lensmann nettopp i Selbu (og stortingsmann fra Trøndelag). Denne Anders sin kone heter visstnok Gjertrud. Dette navnet er ikke brukt i Tynset-slekten.I dag finnes det sannsynligvis kun to slekter Aalborg her i landet, den norske fra gården Ålborg i Eidsvoll (som det vel er flest ætlinger av med navnet, vil jeg anta), og den danske fra Sørum og Tynset, med etterkommere bl. a. i Akershus / Østfold og Nord-Østerdal / Møre. Tidligere søk i telefonkatalogen viser at alle navnebærere er seg bevisst et kjent varemerke --- ingen 'Ålborg' er observert!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

En korreksjon ang. første hovedavsnitt: Når det gjelder Hans Lauritzen, skal rett være at hans første kone, som er opphav til etterslekten (som bl.a. via sønnen, lensmann Hans Hanssen Utby og dennes datter Anne på Storeggen på Tynset er giftet inn i Tynsetgrenen av Aalborg), er datter av Rasmus Madsen, mens hans andre kone er datter av Michel Aalborg. Det siste paret har muligens ikke etterslekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Er det ingen som ønsker å kommentere disse opplysningene, f.eks. trådstarter?Det finnes ganske mange i dag rundt i landet som ætter fra det omtalte slektsmiljøet, så en viss interesse bør da finnes? Antall treff tyder på at den er der, men den har altså ikke bidratt til å holde temaet aktuelt foreløpig.Hvor er du, Torgeir?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Her er jeg! Det var så overveldende med informasjon at jeg måtte tegne meg noen tankekart.Du skriver f.eks. at 'Bruse og Lossius er oldefar og farfar til Christen Aalborgs 1. kone i Kvikne, som er opphav til Møregrenen.'Etter mine opplysninger het Christen Aalborgs første kone Anna Kirstine Pedersd. Schjelderup, enke etter Jørris White. I første ekteskap hadde hun sønnen Thorsten White, proprietær på Kystad. I ekteskapet med Christen Aalborg hadde hun sønnen Jøris Christensen Aalborg.Jeg kan ikke med min beste vilje se hvordan hun kunne bli 'opphav til Møregrenen.' En av dem som har dette i detaljer, er vår gamle venn Simon Ellefsen: http://nose.dk/Norge/schjelderup3.html#27Derimot har jeg at Christen Aalborg i sitt andre ekteskap (med Christine Christoffersd. Lossius) hadde datteren Mette som var mormor til den Kristen Simensen Ween som flyttet til Hoem i daværende Tingvoll der han har 'stor etterslekt.'Er det noe jeg har misforstått?Dessuten: Hvem var Iver Simensen Moe sønn av? Og hvor er forbindelsen til Veen?Når vi først er inne på Aalborg og Lossius kunne jeg ha lyst til å gjenopplive et gammelt spørsmål der ei tredje (evt. fjerde) Kvikneslekt trekkes inn:Ifølge Kvikneboka ble Hans Jensen Hals på Storeng gift med datteren til presten Lossius. Problemet er at det er 'gjort rede for' alle de kjente døtrene av Christoffer Lossius, men ingen av dem var gift med Hans Jensen.I en ny uitgave av Kvikneboka skal det være satt et spørsmålstegn ved opplysningen. Men det er jo til lite hjelp.Vet du hvem Hans Jensen var gift med?Jeg kommer sikkert tilbake med flere spørsmål etterhvert, lurer bl.a. på sammenhengen Edvard og Nina Grieg og Aspa. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det tar litt tid å svare på dette, så det kommer først senere i dag.Det at Christen Aalborg først er gift med Schjelderup er en misforståelse som stammer fra Tore Aaens Tynsetbok, og (svakt nok) uten å være kontrollert er blitt gjentatt av Streitlien i nyutgaven. Christens første kone heter Lossius, og er mor til hans første sønn og to døtre (som begge er gift i Kvikne). Andre kone har sønnen Joritz (George), kalt etter hennes første avdøde mann, klokker Joritz Torsteinsen With på Støren, av Aspafolket. Så glem Schjelderup, den slekten har ingenting med Aalborgs gren på Møre å gjøre (hvis den ikke senere skulle være inngiftet noe sted).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

For å ta en bit til -- henviser til 'Aspa-seminaret' s. 17 (nederst) og Dahl s. 183 + 219:Eiler Bertelsen Kongel (1670-1747), handelsmann i Kristiansund, er felles tippoldefar til ekteparet Grieg. Faren Bertel Pedersen Kongel på Steinsvik har svigermoren Riborg Eriksd. Kvalvåg, g.m. kapellan Jakob Hanssen Buch i Tingvoll og Åfjord. Erik Audensen Kvalvåg (Aspa) er altså felles 4-tippoldefar til Edvard og Nina Grieg. Det er jo et stykke uti, men greit å kjenne til.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erik Aas

Hva Tore Aaen skriver angående Schjelderup, aner jeg ikke, men Ivar Streitlien visste ikke at den han nevner som Kristina With var en Schjelderuper.At Kristen Aalborg var gift med Anna Kirstine Pedersd. Schjelderup, er det ingen tvil om. Det viser skiftet, 2/1 1723, på Estenstad i Støren, etter Maren Schielderup. Der arver Marens 5 levende søsken og i tillegg hennes 3 avdøde søskens barn. Blant de avdøde søskene er Anna Christina Schielderup, der hennes 3 barn nevnes, nemlig Torsten Whit, Jorris Christian Aalborg og Elisabeth Whith.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Her kommer et nytt spørsmål:Du skriver at 'Michel Aalborgs datterdatter er bosatt i Sørum på Romerike, gift Colbjørnsen, og mor til de berømte brødrene i Halden. (Hennes mor, Maren Michelsd., er 3-tippoldemor til Edvard og Nina Grieg, som også ætter fra Aspa.'Dette må bety at mor til Colbjørnsen-brødrene i Halden var datter av Maren Michelsdatter som igjen var datter av Michel Aalborg. (Du får bære over med at dette ligner på å slå inn åpne dører.)Ifølge bygdeboka for Sørum var 'Katharina Kjellsdatter Stub den 2. konen til presten Colbjørn Torstensen på Sørum. Katharina var mor til 7, heriblant Hans og Peder Colbjørnsen, og Niels (Colbjørnsen) Stub, som var toller på Nordmøre, og som var i Halden i 1745 i forbindelse med prosessen om Sørum gård. Hun var også stemor til Anna Colbjørnsdatter på Norderhov prestegård (hun var født i Colbjørns første ekteskap).'Ut fra dette het altså mor til Colbjørnsen-brødrene i Halden Katharina Kjellsdatter Stub, datter av magister Kjell Lauritzen Stub og hans hustru nr. 2 (eller 3.)Fra annet hold heter det at Kjell Stub i sitt 3.ekteskap var gift med Maren Michelsd. Aalborg (1612-1669.) De hadde barna 1)Michel, 2)Catharina og 3)Gunhild.Konklusjon og spørsmål: Kjell Stub var gift tre ganger. Jeg har Gunhild Andersdatter som første hustru og Maren Michelsdatter som tredje. Hvem var hustru nr. 2?Hadde Kjell Stub flere enn en datter som het Kathrin/Catharina? Hvis ikke, er det udiskutabelt at den ene Catharina var født i tredje ekteskap? Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for opplysningen. På adressen www.nose.dk/Norge/white under pkt. 12.2 finner vi at Anna Christine Schjelderup i 1695 gifter seg med klokker With på Støren og i 1704 med Christen Aalborg. Også datoer er angitt. Så det bør være rimelig klart. Skulle gjerne gjort lenken ovenfor aktiv, men kjenner ikke til hvordan det gjøres på WebDebatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Jeg så ikke Torgeirs innlegg (14) før jeg la inn (15) som svar på (13), så derfor litt ekstra: 'Sørum herred' I -- 2. utg. opplyser på s. 386 at Maren Michelsd. Aalborg er Catharina Kjeldsd. Stubs mor, og at Catharina er 2. kone til hr.Colbjørn Torstensen, Colbjørnsenslektens opphav. Hvem som er Kjeld Stubs 2. kone kjenner jeg ikke til. Colbjørnsen-slekten er for øvrig omtalt en god del i NST, også i senere år, så ekstra detaljer finnes nok der.Jeg kan også ta med at samme bok s. 172 nevner Jens Andersen Aalborg på gården Val i Sørum. Hans kone var (tror jeg) fra Asak nær Skedsmo og først gift Friling på Val.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

I Ull. BB I s.168 står det følgende om Kjeld Stubs 3 ekteskap:1.g. 1636 med Karen (Catharina) Glostrup, biskopenes dtr.. Hun døde 1641. I dette ekteskap 2 sønner og 1 datter. Den ene sønn og datter døde under oppveksten,mens den eldste sønn Nils Stub ble assessor i overretten i Kristiania.2.g.1641 med Gunhild Andersdtr.,borgermester Anders Olsens dtr.Fredrikstad. Hun døde 1648. 3 sønner, hvorav Hannibal og Laurits døde som studenter,mens Mathias blev justissekretær i Kristiania.3.g.1653 med Maren Michelsdtr. (Sverdrup),en dtr. av sogneprest Michel Andersen,Vang på Hedemark. 3 barn,1 sønn og 3 døtre. Michel blev prest på Norderhov, Catharina gm. presten Colbjørn på Sørum i hans annet ekteskap (hun ble mor til de berømte brødrene Hans og Peder Colbjørnsen på Fredrikshald. Den bekjente Anna Colbjørnsdtr.skal være en dtr. av presten Colbjørn i hans første ekteskap). og Gunhild gm. Hans Lauritssøn sogneprest til Sydeberg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for oversikten i siste innlegg. Alt som klargjør sammenhenger er nyttig her.Litt om miljøet Aalborg / Lossius / Moe:'Aurskog og Blaker' I s. 284 forteller om Ole Simensen (Moe fra Kvikne), f. 1665, tømmermåler og fullmektig hos Anders Blix i Aurskog, bosatt på Våler, en litt forfallen gård, som han setter i god hevd. Han er gift med Ellen Christophersd. Lossius fra Kvikne, men da i huset hos sokneprest Egedius i Sørum. Deres sønn Simen Olsen Waaler er først gift med Anne Jensd., uten etterslekt. Neste kone, Marthe Andersd. får først sønnene Ole og Anders, kalt etter bestefedrene, deretter Jens Aalborg Simensen Waaler, gårdens senere bruker. Det viser hvilken Jens første kone er datter av, Jens Val i Sørum, dvs. Jens Andersen Aalborg.Parallelt er Christen Andersen Aalborg og Anne Christine Christophersd. Lossius sin sønn Anders gift med Anne Iversd. 'fra Kvikne', f. 1707, helt opplagt datter av Ole Simensens litt yngre bror, lensmann og skogfut / pliktsfut Iver Simensen Moe, f. 1670, og bosatt på Grøtli i Kvikne. Han er først kontorist hos sorenskriveren i Østerdalen, og er muligens gift da, dvs. at hans kone for den saks skyld kan være fra Sør-Odal. Dette har jeg hittil ikke kunnet finne ut av. At lite familiedata om Iver Simensen finnes i Kvikne kan tyde i slik lei. En ukjent Iver Simensen dør på Tynset i 1750 (Tynset I s. 580). Mulig det er han.Ole og Iver Simensen Moe er sønner av lensmann og skogfut Simen Toresen Moe, som er sønn av lensmann, verkssmed og skogfut Tore Simensen Ween / Moe av Asser-slekten på Veen. (Nye Kvikneboka s. 375.) Konene i slekten er foreløpig ukjente.Litt om Christen Aalborg og Anne Christine Lossius sine to døtre:-Mette, i nye Kvikneboka oppgitt f. 1689, er gift med Hans Hanssen Hals, f. 1689, på Søndre Storeng. Det er vel dette paret som har etterslekt på Hoem i Tingvoll. Ang. Hans H. Hals sin mor, som påstås å være datter av Christopher Lossius, så går dette knapt nok opp med årstallet for giftermålet mellom denne og prestenken Mette Jacobsd. Bruun, som da kommer fra Elverum. Hennes første mann, Jacob Alexandersen Borch, d. 1668, er registrert som student i København, så hun kan komme derfra, siden hun aldri er blitt lokalisert i Norge. Blant prester, og for så vidt ellers, forekommer navnet Jacob Bruun på denne tid mest i Aalborg by.-Anne, f. 1701, er gift med Per Larssen (Nordre) Storeng, og bosatt på Ytre Stai i Kvikne. Sønnen Lars og datteren Kirsten kommer til Kanestrøm i Tingvoll, som familien kjøper.Deres bror Anders har mye lokal etterslekt. En del av disse, samt Annes etterkommere via Strømmen i Alvdal, den ganske kjente slekten Hektoen, stammer også fra den gamle presterekken på Tynset, med Hans Lauritzen som den siste. I nyere tid er antagelig også den kjente Rørosslekten Prytz blitt inngiftet i enkelte grener, som ætter fra verkssmed Esten Knutsen Estensplass via den driftige stigeren og hestetransportøren Knut Estensen Amundstuen / Skåret. Jeg mener å påvise at dennes mor må hete Gullaug Johansd. Prytz (g.m. Esten Knutsen d.y.) og være datter av stiger Johan Iversen Prytz. (Helst derfor blir Skårr-Knut først stiger, ikke smed som forfedrene.)I tillegg til Møre, er også Troms et sted for å lete etter ætlinger av Tynset-Aalborg, da en ikke ubetydelig utvandring går den veien.Ser gjerne noen kommentarer til dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Dette er en kommentar til innlegg (38) på tema 27339:Til Torgeir: Den Maren Kristensd. Veen, f. 1791, som kommer til Hoem, og gifter seg på Kvalvåg, har søsteren Kirsten, f. 1787, g.m. Robert Williamsen på Flatset på Frei. (I følge nye Kvikneboka.)Deres far, Kristen Simensen (Nordre) Veen har oldefaren Simen Olsen Utgård på Tynset (Storstu/Gammelstu eller Østre/Øvre i følge Aaens bok, for øvrig min slekt dette også). Dennes sønn Nils slår seg til på Veen i Kvikne, hvor sønnen Simen Nilssen Veen er g.m. Kirsten Hansd. Hals Storeng.Deres mor, Karen Evensd. Ulset (fra Kvikne), er datter av Even Hallsteinsen Hals Ulset og Maren Jakobsd. Grøtli. Evens far, Hallstein Nilssen Hals Totlund er gift med Karen Evensd. Meldal, datter av presten Even Steensen Meldal og Gidsken Michelsd. fra Beitstad (i Trøndelag), av slekten Schjelderup (så der er den med!). Navneskikken i familien tyder på at hennes farmor er Lisbet Michelsd., datter av hr. Michel i Hemne og antagelig Mille Audensd. Aspa. (Dahl s. 22 + 108.) Hallsteins far Nils er bror av Hans Hals Storeng og kaptein Knut Hals i Åmot (Rena), alle sønner av Jens Andersen Hals i Skåne. Denne slekten benytter også 'Aalborg' som etternavn. (Forbindelse til slekten Aalborg kan derfor tenkes, også pga. giftermål.) Karen Meldals søster er for øvrig gift med Joritz Aalborg, og broren er sokneprest Jørgen Evensen Meldahl bl.a. i Fana, der opphav til en del kjente folk av Bergensslekt (Arentz, Grung, Friele, Meyer), bl.a. byens nåværende ordfører.Hoem-grenen ætter altså fra to brødre Hals og, i tillegg til Aalborg, fra Lossius og Meldal, som er samme slekten etter Anders Bruse, Jens Bull og Schanke i Jemtland, med påståtte aner tilbake til bl.a. hertug Skules slekt på Rein. Dertil antagelig en Aspalinje! For øvrig er de her omtalte slekter Veen og Grøtli ikke samme slekt som den Iver Simensen Moe Grøtli tilhører.Vil nå noen flere bidra til å holde temaet aktivt? Hilsen Odd Roar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Til denne imponerende oversikten kan jeg tilføye at Inger Catharina Williamsen, datter av Kirsten Ween og Robert Williamsen, ble gift med Jon Olson Kvalvaag, sønn av Ola Jonson Kvalvaag og Maren Kristensd. Ween, kort sagt med sin fetter på Kvalvåg.Robert Williamsens mor, Inger Andersdatter, var også fra Kviknetraktene, uten at noen har kunnet 'plassere' henne mer nøyaktig.På farsiden var Robert Williamsen barnebarn av Clara Corneliusd. Grue, oldebarn av Catharina Alhed von Mühlenphort og tippoldebarn av Anna Catharina von Badenhaupt.Catharina Alhed von Mühlenphort var enke etter Christopher Castberg, rådstueskriver i Trondheim, da hun i 1701 ble gift med den skotske innvandreren Robert Williamsen (I). Hennes økonomiske vanskeligheter som enke, er omtalt her:LenkeDet er forresten utgitt ei bok om Williamsen-slekta. Om skotten Robert Williamssen står det også endel under debattema #13852.Ang skriveform bruker jeg 'Ween' og 'Kvalvaag' i personnavn i og med at dette samsvarer med den form som de to familiene bruker i dag. Gardene heter jo Veen og Kvalvåg.Din antydning om at Gidsken Michelsd. Schjelderup kan være av Aspa-ætt, var ny for meg. Jeg skulle også gjerne ha visst mer eksakt hva du sikter til (18) ndg. Hans Hanssen Hals sin mor. Og jeg er fortsatt like langt ndg. oppklaring av hvem Hans Jensen Hals på Storeng var gift med.(10)Oppklaringen av evt. forbindelse mellom skogfutene og 'mine' på Veen var nyttig. Jeg lot meg et øyeblikk forlede av Simen-navnet som jo også går igjen hos 'mine.'Til Carsten (17): Ang. Kjeld Stubs 3 ekteskap får vi kanskje regne denne versjonen som den autoritative? Nå må jeg hente barnebarn i brnehagen. Livet går videre. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Til Torgeir: Skal ta en titt etter Robert W. sin mor, Inger Andersd. Hun bør vel kunne finnes hvis hun kommer direkte fra Kvikne.Gidsken Michelsd. er datter av Beitstadpresten Michel Augustinussen, som selv oppgir å være f. 1636, g.m. Anne Jørgensd. Schjelderup. Hr. Michels far, Augustinus Jenssen, sokneprest i Vår Frues kirke i Trondheim, er gift to ganger, først med datteren til hr. Christen i Aure (Nordmøre), så med Lisbeth Michelsd. fra Hemne. Både hennes navn, navnet Michel Augustinussen, og dennes datter kalt Mille, viser at Gidsken Michelsd. sin farmor må være Lisbeth, og at Lisbeth er datter av Mille Audensd. Aspa.Ang. Hans Hanssen Hals sin mor, dvs. Hans Jenssen Hals sin kone, så viser fødselsåret 1689 til Hans H. at moren neppe er født senere enn 1670 (hvis han er eldst). Christopher Lossius gifter seg neppe før bruden er blitt enke, og det skjer visstnok i 1668. Her er det ikke mye å gå på! (Men teoretisk er det jo mulig.) Hans Jenssen har sønner Hans, Jens, og Rasmus og datter Anne. En gjetning kan da være etterslekten til presten Rasmus Madsen, som er godt forgrenet på Tynset. For øvrig er Anne Aalborg helst f. 1699, ikke '1689', som Kvikneboka sier.Ang. Simen på Veen og gården Grøtli, så antok jeg at jeg hadde villedet litt, og tok det derfor med. 'Min' Iver Simensen er nevnt i nye Kvikneboka øverst på s. 131 (Øvre Grøtli), og han forekommer i verkshistorien som 'Iver Grøtli'. Men også 'din' Simen er altså av av min slekt. Ditt opphav Kristoffer Bjørnsen (av verksslekt) kjøper Grøtli av ditt annet opphav Christen Aalborg i 1699.Jeg tar med et spørsmål til Torgeir ang. Gjemnes: Mitt trippel ane, militærkaptein Jacob F. Tostrup i Meldal (med tilknytning til Romsdal / Nordmøre), er gift med en hittil ukjent Mette Hansd., helst født 1625-30, og enke etter Jørgen Nørring i Gjemnes (med sønnen Marcus, f. 1651, i Gjemnes 1701, arkivutskrift fra Kåre Hasselberg). I 1647 finnes kun en 'Jørgen Øer' der. Med Jacob har hun (fra 1650-tallet av) flere sønner, men kun én datter, Inger. Etterslekten er mest geistlig, så hun er helst av presteslekt. Min foreløpige gjetning er at hun kan være datter av visepastor Hans Svendsen i Inderøy og kone Inger Lauritzd.(fra Aalborg). I 1641 har disse 'mange små barn'. Med ditt kjennskap til Gjemnes: Finnes det flere data der, gjerne om Mettes opphav? (Har ikke tilgang til Gjemnesboka.) Kan evt. ta dette på et eget tema om ønskelig.Dessuten: Hvordan kan jeg rent teknisk legge inn en aktiv lenke i et tema? Jeg ser jo at andre gjør det.Hvis andre lesere vil vite mer om slekten Aalborg, får dere komme innpå med kommentarer! Hilsen Odd Roar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Er det andre som har synspunkter på Gidsken Michelsdatters aner? Siden det er snakk både om Schjelderup-slekt og Aspa, skulle en jo tro at spørsmålet var uttømmende behandlet ett eller annet sted. Forsøkte hos Simen Ellefsen, men fant ikke noen løsning/bekreftelse der. Kanskje veien er å gå om Hemne og prestene der?Du skriver at Hals'ene også brukte Aalborg-navnet. Har du eksempel på det?Kommer tilbake til Tostrup-spørsmålet i morra. Hilsen Torgeir (m/adgangskort til Tostrup:-}})

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ved å søke på nettet er det sikkert mulig å finne mer om Gidsken Michelsd., men jeg synes det hele virker opplagt når det gjelder Aspa. Jeg har imidlertid ingen oversikt over Michel Christensens barn og deres fødselsår. Logikken tilsier vel at datteren Berit er av 1. ekteskap og Lisbet (Elisabeth) av 2., men ikke alt følger logiske linjer innen slektsgransking, så det er nok best å sjekke litt til.Enkelte medlemmer av den danske Hals-slekten kaller seg Aalborg, men jeg tror det kun forekommer i Danmark / Skåne. Muligens finnes mer om dette i slekts- boken for Hals (som også nevner litt om slekten fra Nordmøre). Det finnes vel også litteratur i NST/PHT. Jeg har imidlertid ikke funnet noen nære felles aner for danske Hals og Aalborg hittil, men det er jo sannsynlige, siden Hals ligger i østre enden av Langerak og Aalborg i vestre.Ang. Tostrup, så gjelder dette den nordenfjeldske slekten, mens Oslo-Tostrup er av den sørlandske. En sønnesønn av Jakob i Meldal (og nevø av Ludvig Holberg) er hos sorenskriveren på Lista i 1734 (Dahl s.214), der den andre Tostrup litt tidligere har residert, og en sønn av Jakob er klokker i Øyestad, så det kan jo tyde på et felles opphav i Danmark (noe også navneskikk kan gjøre). Det er for øvrig Røros-Prytz som representerer Oslo-Tostrup pga. inngifte, og jeg har alt nevnt en svært sannsynlig forbindelse med noe av Tynset-Aalborg der! Så det meste henger sammen på ulike og forvirrende vis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden ingen andre har noe å si, får jeg fortsette litt selv:Aalborg på Vestlandet: På siden genealogi.no finnes 'Norsk prestehistorie', som nevner-Christen Andersen Aalborg (1600-1658), tilsatt ved Bergen skole i 1623, forfremmet til pers.kap. i Leikanger 1625-30, deretter sokneprest i Lærdal 1630-58. G.m. Lucie Eriksd. Nordal. Ingen etterslekt nevnt etter hr. Christen.-Christen Jensen Aalborg, pers.kap. i Aurland 1620-23, sokneprest der 1623-49.På nettside om 'Frants Berg med familie' (søk: 'Christen Andersen Aalborg' Hurum på Google og klikk 'Familien') har jeg funnet dette avsnittet:'Karen Rasmusdatter Hjort, gift 1. gang med Finn Sigurdsen, født 18.1.1567 på Sinsen i Aker, sønn av Sigurd Pedersen, sokneprest til Trøgstad, etter Christen Braad, og Margrethe Nielsdatter, biskop Jens Nilssøns søster. Han ble immatrikulert i Leuden i 1594 og i Rostock i 1600, ble der magister 16.10.1600, rektor på Herlufsholm 1602, sokneprest til Laurentii kirke i Tønsberg, og prost 1604 til 1627 da han døde under et besøk til Lund i Skåne. Deretter ble Karen Berg gift for annen gang i 1629 med Christen Andersen Aalborg, rektor ved Latinskolen i Kongelv, og sist på året i 1628 avla embetseden som sokneprest i Hurum, hvor han døde i 1646, Karen levde i 1641, og neppe etterlatt barn i noe ekteskap. Christen Andersen hadde en bror Hans Andersen i Christiania som var død noen år før 1642, som etterlot barn som ble tatt hånd om av presten i Skedsmo, Jacob Jørgensen.' (Så vidt jeg husker gjelder opplysningen om Hans Andersens etterlatte barn også hr. Hans i Råde, som i så fall må være samme person. Min anm.) Her finnes altså heller ingen etterslekt etter hr. Christen.På nettside om 'Forfedre til Lilly Holler Einarsen' (ved Eiliv Sørhus) har jeg funnet (med noen egne tillegg):- Christopher L. Lossius gifter seg med Mette J. Bruun 16. mai 1669.-Lorentz Lossius er sønn av Christopher V. Lossius (1561-1626), pastor i Stollberg og Gõttingen, gift to ganger. Han er igjen sønn av Valentin V. Lose (1518-89) og Dorothea (Lorentzd.) Schreiter (f.ca. 1530, jeg tror hennes mor heter Barbara Stuhler). Valentin er fra Annaberg (i Erzgebirge nær Tsjekkiagrensen, kun 11 mil fra Praha) og er pastor i Stollberg nær Zwickau. Han er sønn av Valentin Lose, f. ca. 1480/90 i Annaberg. Jeg bruker formen Lose her, da det muligens først er Lorentz sin far som latiniserer navnet.Dette blir litt mye enetale, så jeg ser gjerne at noen andre snart også 'gidder' å delta!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.