Gå til innhold
Arkivverket
Gjest knut fasting

[#24073] Etniske norsk- hva er det ?

Recommended Posts

Gjest knut fasting

Stadig oftere hører man uttrykket 'etniskk norsk' brukt i den politiske debatten. Etter noen tid med søk etter slekt er det ihvertfall klart for meg at 'norsk' i etnisk forstand er høyst blandet, for å si den sånn.Jeg får et bestemt intrykk av at 'etnisk norsk' egentlig skjuler noe høyst ubehagelig, nemlig at begrepet er synonymt med 'lik oss i ytre karakteristika: utseende, navn, språk.' Og at vi er i ferd med å få allmen aksept for det gamle griseriet som vel burde ha gått av moten for 70 år siden.Er fremmedhatet nok en gang i ferd med å bli stuerent i politikken under dekke av de runde og uklare formuleringene?Eller er jeg i et dårlig hjørne, Morgenblad ?; o[ knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det er fristende å hive seg på debatten, men jeg tror egentlig ikke at politiske emner hører hjemme her i Brukerforumet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Nå, poenget var vel mer en drøfting av hva begrepet 'etnisk norsk' kan bety i en genealogisk sammenheng, med et lite hjertesukk fra en gammel radikaler....; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Å, sånn å forstå - i genealogisk sammenheng. I genealogisk sammenheng har de ulike etniske innvandrergruppene i Norge - i all hovedsak - blitt assimilert. Tyskerne, svenskene, danskene, engelskmennene, franskmennene, italienerne - har blitt norske. Vårt nasjonale utfolk (= samene) og våre fem minoritetsfolk (= kvenene, skogfinnene, romani, rom og jødene) er ikke blitt assimilert, dvs at de er norske (statsborgere) men ikke etnisk norske (i språk og kultur). Enkelte med minoritetsspråklig bakgrunn, som følge av moderne masseinnvandring, bruker nå betegnelsen norsking og etnisk norske.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

for ikke å skape misforståeler, 'utfolk' er skrivefeil for 'urfolk'!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Ja, som SSB sier:'Definisjonen og grupperingene en bruker bør velges ut fra hvilke forhold en ønsker å belyse.'Samer har da blitt født i Norge av norskfødte foreldre i noen hundreår, likeså sigøynere, reisende, kvener, pakistanere med flere.Men vi som bare har forfedre fra Sverige og Danmark får aldri vår 'opprinnelse' offentliggjort: etnisk dansk/svensk ?Har begrepet 'etnisk norsk' noe fornuftig innhold ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg vet ikke om jeg helt skjønner hva du vil frem til? Forstår du ikke at det er - og har vært - forskjell på f eks nordmenn, svensker og dansker?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Nei, det er her problemet oppstår for meg: når de har blitt norsk borgere med norsk statsborgerskap så er de vel norske,ikke etnisk svenske/danske ?Derfor: har 'etnisk norsk' noen relevans i genealogien ? Eller er dette en politisk retorisk term ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jon Harald Haug

Min subjektive mening er at etnisitet er knyttet först og fremst til morsmål. En etnisk norsk person blir dermed en som snakker norsk uten fremmed aksent. Mange vil sikkert väre uenige med meg i dette. Jeg regner f.eks. John Carew som etnisk norsk, selv om han har utenlandsk far og 'unorsk' utseende.'Etnisk norsk' er kanskje ikke så veldig interessant som begrep, siden det knapt finnes stabile norskspråklige samfunn utenfor Norges grenser. Men det er i höy grad interessant å snakke om etniske ungarere i Romania, etniske russere i Baltikum og etniske albanere i Kosovo.Det blir i mine öyne lettere hysterisk å mane fram rasismespökelset i forbindelse med begreper som 'etnisk norsk'.Jeg ber til slutt om overbärenhet med min etnisk svenske datamaskin. Etter ormeangrepet nå i vår lot det seg ikke gjöre å gjeninnföre den norske versjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila N. Christiansen

vel.. jeg har to vidunderlige tantebarn - som hevder seg halv-veis u-etnisk norske.. de har nemlig en henrivende (hel)samisk mamma! Og - min storebror som pappers!Det er faktisk forskjell. Og takk en eller annen for den. Se det positive i det!!!!Hva er etnisk? er det positivt at vi er forskjellige??? JA!! Tenk hva de som er 'ikke' etninsk helt norske - kan bringe inn av spennende ting??Jeg vet ikke om det er språk, farge, kultur hva enn.. hurra for denne forskjellen! Vi trenger den ... tenk så kjedelig! Alle er like alle har samme oldemor! Ok - ferdig med min slektsforskning! :)Siden jeg bor på Vålerenga og har en haug med 'ikke etnisk norske' naboer - som er både svenske, somaliske, danske, kroatiske, katalanske... you name it.. synes jeg at vi skal se hva som er viktig...Men, når folk spør hvor jeg har mine røtter - så sier jeg...Oslo/Akershus, Buskerud og SVERIGE hehe.. så jeg har nok noen ikke norsk-etniske røtter .. knegg. Laila Ikke mer norsk enn svensk.. eller kanskje litt buskerusk?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Paul johnsen

På tal om samene:De er vel det mest u-etniske som fins i Norge.En får jo spörre seg:Hvor kom de egentlig fra?Det hadde da bodd 'normenn' i Norge hundrevis av år för samene kom innvandrende fra öst.Mvh Paul

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Andreas Kristensen

Pål: Du er nok temmelig langt ute på jordet her! Samene tror jeg må være den mest assimilerte folkegruppen i Norge! Ja, Jeg tror faktisk at majoriteten av samene ikke en gang kjenner sitt eget språk og desuten at mange ikke en gang vet at deres forfedre var samer. Man kan jo bare ta for seg den nord-Norske kystkulturen som over ett-to århundrer ble 'rent' norsk! (og det var den store samiske majoritet!) Samer og normenn har bodd side om side og bladet seg så lenge vi vet om. Jeg kan jo bare minne om et eks. da Harald Hårfagre tok sin Samiske hustru Snefrid og fikk barn med henne! Når det gjelder samenes 'opphav' så tyder lite på at teorien om invandring østifra kan stemme. Dette grunnes i det arkeologiske matriale som blir yngre jo mer mot øst man kommer. I Alta hvor jeg bor har vi bevarte helleristninger som er 5000-6000 år gamle. Hvem lagde de? 'Etniske Nordmenn'? Her kan man lese litt mer: LenkeMvh. Ivar:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Andreas Kristensen

Rettelse: Pål=Paul Tilleg: Harald Hårfagre og Snøfrid Svåsedatter fikk fire sønner: Sigurd Rise, Halvdan Hålegg, Gudrød Lomje og Ragnvald Rettilbeine.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Andreas Snildal

Paul Johnsen er mildt sagt langt på jordet, og utsagnet er provoserende. Jeg anbefaler han (og alle andre som er interessert i samer) å lese Lars Ivar Hansen og Bjørnar Olsens første bind i verket 'Samenes historie' som kom ut i år. Den gir en fin gjennomgang av den mest utbredte teorien i dag om samenes etniske opphav (eller tilblivelse).Knut Fasting lurer på om etnisitet kun er en politisk term, og om begrepet etnisitet har relevans i genealogien. Den har kanskje ikke så stor relevans i forbindelse med behandlingen av tyske og danske aner, siden disse anene ble relativt raskt assimilert i resten av den norske adel og borgerstand.Det blir noe helt annet når det er snakk om grupper som 'holdt seg for seg selv' gjennom generasjoner, og ikke ble assimilert i den norske befolkningen, nemlig urbefolkningen i nord og de nasjonale minoritetene. Det blir jo absurd dersom man i genealogisk sammenheng ikke skulle snakke om etnisitet når det gjelder disse gruppene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Helt enig. Og helt uenig med Laila, som forsøker å tyse bort begrepet etnisitet.For de nasjonale minoritetene (og for samene) har det vært - og er det- viktig å markere etnisk avstand til majoritetsbefolkningen. Siden vi alle her i landet er norske statsborgere, er det nødvendig å finne begreper som skiller mellom norsk etnisk og norsk som statsborgerskap.Den farligste holdningen avspeiles hos Knut i setningen 'Nei, det er her problemet oppstår for meg: når de har blitt norsk borgere med norsk statsborgerskap så er de vel norske,ikke etnisk svenske/danske'. Her ligger det ikke så rent lite nasjonalime-sjåvinisme begravet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Otto Jørgensen

Hvor mange generasjoner tilbake i tid skal man da gå før man aksepterer at man er 'etnisk (riktig)' eller 'norsk' eller 'samisk' eller 'kvensk' eller 'svensk' eller 'dansk' etc.Jeg følgr vel at man bør ha klare linjer. Ser en så med det som grunnlag, vil nok alt etter hva man velger som grunnlag, komme til overraskende resultat om hvem som ligger innenfor 'definisjonene'.Muligens kan mang en slektsforsker blir overrasket!!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Fjogstad

Når jeg henter frem det ennå upubliserte treet (d.v.s. har ikke ennå behandlet den eldste delen i slektsrotrenskeranordningen) ser jeg med tilfredshet at Snefrid Svaasedtr. er en av de 31.oldremødre. Det er flere av Harald Hårfagres's ektefeller som også er i direkte linje f.eks. Ashild Dagsdtr. - 32.oldemor.Mvh Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Hvordan forstår vi begrepene?Etnologi (ethnos-folk og logi-lære) er vel en type kulturvitenskap med fokus på menneskenes livsforhold ut fra et kulturelt, sosialt og historisk perspektiv som søker å gi svar på hvordan menneskene former og formes av sin kultur og de samfunnsforholdene de lever i.Innenfor dette fagfeltet er det gjort mye spennende (og mye rart) opp gjennom årene som både forstår, forklarer, analyserer og ikke minst former menneskers livsforhold innenfor nasjoner/stater og uavhengig av statsgrenser.Jeg er enig med Tore Vigerust i at her trenges det vilje til å reflektere over ulike begreper vi bruker om hverandre: f.eks. vestlig/orientalsk (målrasjonell?/holisme?), kontinental/angloamerikansk (historisk?/analytisk?), muslimsk (terrorist?), norsk???, bergensk (ikkje fra Norge?), trøndsk (humor og bart?), tysk (er de onde av natur?) etc.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest John O. Svenning

Min fremmedordbok: Etnisk: Som tilhører et folkeslag eller en rase. Mvh John

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Knut Skorpen

Omgrepet 'etnisk norsk' kan brukast for å late som ein skjuler ein rasistisk påstand. Men bruken av ordet etnisk treng ikkje skjule noko ubehageleg.Etter ordboka tyder etnisk: 'etnisk a2 (frå gr, sjå *etno-) som gjeld el. særmerkjer eit folkeslag el. ein rase etniske særtrekk / etniske grupper folkegrupper .'Om vi i slektsforskninga finn etniske nordmenn på Kolahalvøya eller i Sør-Afrika, så viser ikkje omgrepet nokon rasisme, men at vi har funne folk som har heldt på sin norske kultur i eit framand land, sjølv om passet kanskje har skifta farge.Slektsgranskinga har lært meg noko om innvandring. Norsk kultur er eit resultat av kontinuerlig innvandring og assimilasjon.Knut

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Tore (16): Betegnelsen 'norsk' skulle vel dekke det faktum at vedk. er statsborger i Norge. Etnisiteten blir en tilleggskarakteristikk som man kan velge å benytte: 'Definisjonen og grupperingene en bruker bør velges ut fra hvilke forhold en ønsker å belyse'.Etnisitet kan være et svært verdiladet begrep, og når 'etnisk xxx' brukes så er det for å bestemme noen som forskjellig fra alle de andre. Dette gjelder vel også uttrykket 'etnisk norsk' som brukes stadig oftere.For å sitere en bekjent: Her ligger det ikke så rent lite nasjonalime-sjåvinisme begravet.Det at vi er mange her til lands med ikke-synlige avvik fra Folkemuseets norskhetsideal, gjør oss da ikke til 'etnisk norske' i noen fornuftig forstand ? DEller er det graden av assimilasjon som er avgjørende ? Forsvinner etnisiteten ved full integrering i samfunnet, også for folk med avvikende utseende ?--------Nok en gang er det kanskje Torbjørn Egner som formulerer idealet (fritt sitert etter hukommelsen):'Jeg heter Jumbo, sa Jumbo glad og stolt, og jeg er en av verdens minste elefanter!'Så er det fremmedordbokens definisjonen av etnisk. Her henvises det ganske uproblematisk til 'rase' som vel ikke har noe innhold idag, basert som det er på forlengst forkastede teorier!Har vi noen mere up to date-definisjon av 'etnisk' ?; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Tidligere snakket man bare om norske, som om alle i landet var dét (dvs. trang til å assimilere alle som var annerledes). Nå er det tydeligere at vi trenger å skille mellom norsk som statsborgerskap og norsk som etnisk folk. Vi har selvsagt mange etniske folk i landet idag (ikke bare urfolk og nasjonale minoriteter), og disse vil bruke ord og uttrykk for å skille seg fra majoriteten. Jevnfør det jeg skrev ovenfor om den økte utbredelsen av ordet 'norsking'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Godtfolk eller kjære med-etnikere!Tore er inne på dette med 'norsk som etnisk folk'. Ja, hva er egentlig skikkelig norsk? Jeg har i løpet av en liten årrekke utviklet en pseudo-teori som går sånn nogenlunde ut på at vi _ikke_ har blitt ristet sammen til én homogen 'rase' i de stakkars 1400-1600 år som har gått siden den såkalte folkevandringstiden.Oppfattelsen av nordmenn som et eget folk har vel vært mer bestemt av landets til enhver tid gjeldende grenser og statsform enn av i hvilken grad innbyggerne har vært kulturelt samkjørte.Sett nå at vi fortsatt har en ubevisst adferd som kan spores tilbake til våre opphavlige stammers inntog her på bjerget kort tid etter Romerrikets fall? Og at det er dette som gjør oss til et sett av ulike folk blant det som i dag kalles det norsk folk.De gamle stammeområdene ble selvfølgelig (på etymologisk grunnlag) delt inn i fylker (avledet av folk) og innehar det opphavelige stammenavnet. Her sitter jeg midt i Hordenes hovedstad og funderer litt på hvor de egentlig kom fra (i horder må vite), ja før de ble så perfekt assimilert med noen tysktalende på Bryggen.Tja, det jeg får vente med dette med teorien om langskaller og rundskaller til litt senere tror jeg. ;)Are

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Interessant teori ! Er det derfor man bare kan bli sørlending etter 3 generasjoner ?Jeg har imidlertid fremdeles problemer, noen generasjoner tilbake er flertallet av anene enten svenske eller danske, er jeg da av en slags hybridstamme, kanskje bergenser, eller det som verre er?Men jeg er langskalle, bevist på røntgen etter en trafikkulykke i Strasbourg i 1964.....; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.