Jump to content
Arkivverket
Guest Atle Røthe

[#25393] Barna til Johan Christian Bøhmer i Kristiansund

Recommended Posts

Guest Atle Røthe

Johan Christian Bøhmer, født 2/11-1797 i Follebu i Gausdal, ble i 1822 gift med Gjertine Marie Pedersdatter fra Kristiansund. Paret bosatte seg i hennes hjemby, hvor han ble skreddermester og justisbetjent. Han døde 13/7-1837, bare 39 år gammel. I dødsannonsen, som er gjengitt i Gløersens 'Dødsfall i Norge 1826-1840', står det: 'forlod mig og 6 uforsørgede Børn - og frugtsommelig med det 7de', undertegnet Gjertine salig Bøhmers.I folketellingen for Kristiansund i 1865 bor enken hos sin datter, Christine Petrine Bøhmer, og svigersønn, sjøfarende Ivar Rogseth, samt barnebarnet Ingvald Kristian Rogseth på 3 år.I Tromsø har jeg funnet to personer med Bøhmer som etternavn og Kristiansund som fødeby, nemlig Caroline Wilhelmine Bøhmer, født omkring 1823 og gift i 1854 med bødtkeren og enkemannen Gottlieb Henrik Lydersen fra Prøyssen, og skomaker Fredrik Bøhmer. Sistnevnte var født omkring 1825 og gift med Ovedia, født på Rødøy i 1819. Paret bodde i Storgaten 102 i Tromsø sammen med den 6-årige pleiedatteren Vedy Olufsdatter fra Peasine i USA, i følge folketellingen i 1875. Det får meg til å lure på om Johan Christian Bøhmer var far til Caroline Wilhelmine og Fredrik Bøhmer. Fornavnene tyder iallfall på det.Er det noen som har flere opplysninger om barna til skreddermester Johan Christian Bøhmer i Kristiansund?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

I ETC Lenke står det følgende om Bøhmerfamilien og x = gift og + = død:Bøhmer, Bernt Nicolayx Ellen Marie LarsdatterB1. Nicolay Bøhmer f. 20/12 1768C1. J.C. Bøhmer, Skreddermester i Kristiansund. Eier av m.no. 47, Haugegaten 6, 25/4 1826-x Jertine f. 1799 Kr.sund +9/9 1879. Bodde 1865 som enke i m.no. 259 Møregaten.D1. Fredrik Bøhmer f. 1825 + 30/5 1906 Chicago. Skomaker i Tromsø ca. 1850D2. Karoline Bøhmer x LydersenD3. Kristine Petrine Bøhmer f. 1830 Kr.sund +18/2 1912x Iver K. Rougseth f. 1827 Kvernes + 3/2 1910. Sundbåtfører. Jfr. RougsethOm Rougsethfamilien står det flere sider, men vi tar bare med det som står om Iver og Kristine:B2. Iver Kristensen Rougset f. 1827 Kvernes +3/2 1910. Sundbåtfører x Kristine Petrine Bøhmer f. 1830 Kr.sund +18/2 1912. Jfr. BøhmerC1. Ingvald Kristian Rougseth f. 1862 Kr.sund +15/7 1924 (Rp 18/7 1924) Maskinist. Bosatt i Tromsø. Var 1891 på 'Antonio Zambrano'.x 1889 Hanna Josephine Kristine Lydersen f. 1864 Tromsø. Tremenning av mannen.D1. Iver Rougseth f. /6 1895 +8/3 1896 TromsøD2. Karoline Godtliebe Rougseth f /5 1890 Kr.sund Det var alt fra ETC, men i dag har vi ikke mer tid til å se på andre kilder, men får forhåpentligvis tid til det seinere i uka. Siden det står i dødsannonsen at det var 7 barn han etterlot seg, har nok ETC ikke fått med seg alle. Men du har vel fått en liten bekreftelse på at Karoline var datter av skreddermesteren i Kristiansund? Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Takk Tore og Tor for fin hjelp. Det er imidlertid to opplysninger i Einar Thurn Christenssens samling som jeg stusser litt over. Slik jeg tolker bokstaveringen skal B1 Nicolay Bøhmer, født 20/12-1768, være far til C1 Johan Christian Bøhmer. Det stemmer, men neppe farens fødselsdato. I følge de opplysningene som fins om Nicolay ble han skolelærer i Stange i 1770, og siden flyttet han til Gausdal og ble skolelærer i Follebu i 1778. Og siden hans mor ble født i 1721 og må hun altså ha vært 47 år da Nicolay ble født, og det er vel lite trolig. Derfor ble nok faren til Johan Christian Bøhmer født atskillig tidligere.En annen liten unøyaktighet er opplysningen om at Ingvald Kristian Rougseth giftet seg med sin to år yngre tremenning i Tromsø. De må faktisk ha vært søskenbarn fordi mødrene deres var søstre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

ETC inneholder en del feil, og derfor er det kjekt å få det rettet opp! Alle de opplysningene du kommer med om Bøhmerfamilien tar vi vare på, og legger det ved i en egen perm slik at også andre vil få disse opplysningene. ETC skrev av for det meste pantebøkene, og der har han et meget godt register over de eldste husene i Kristiansund by. Han har også laget et omfattende familieregister, et av de største i Norge, men der har han tatt utgangspunkt i noen folketellinger. Kirkebøkene har han ikke sjekket for alle familiene, bare der han hadde et betalt oppdrag. Det er også en ulempe at kildehenvisninger ikke er med, stort sett, men han døde på 1960-tallet, og det var meningen at han skulle føre på kildehenvisninger men døde før han rakk det. Typisk!Når det gjelder folketellinger, ser det ut til at ETC har brukt 1875 og 1891 til å sette opp sitt familieregister og har spedd på med opplysninger fra 1865 og 1900. Bytellingene 1870 og 1885 har han ikke brukt. Det ser i alle fall ikke slik ut. Men i Kristiansund er vi glad for å ha et slikt arkiv, for siste halvdel av 1800-tallet er vanskelig da kirkebøkene er brannskadd eller oppbrent. De brente i 1950 og ikke da byen brant ved tyskernes bombing i 1940.Når det gjelder Bøhmerfamilien, skjønner vi ikke hvor han har datoen på skreddermesterens far fra. Han kan ikke ha jobbet med familien/slekten siden han ikke har fornavnet på skreddermesteren, bare initialene, og han mangler en rekke barn.I Romsdals Amtstidende nr. 12/1837, 16de September, side 3 under Bekjendtgjørelser står det: 'Auctions-Plakat./ Efter tagen Beslutning i Boet efter afdøde Skræddermester Bøhmer, bliver paa dette Steds Raadstue 3de offentlige Auctioner afholdte over bemeldte Boes Gaard, beliggende paa Kirkelandet heri Byen, nemlig:/ 1ste Auction Tirsdagen den 19de denne Maaned Kl. 10 Formiddag./ 2den - samme Dag Kl. 11 ditto./og 3die - Onsdagen den 20de s. M. Kl. 10 Formiddag. /Conditionerne for Salget ville paa Autionsstedet erfares. /Christiansund den 14de September 1937. /N. P. Trosdahl(Det mangler en 'c' i tredje siste setning.)Dødsannonsen kan du sikkert finne selv på internett i Trondhjems Adressekontors Efterretninger i nr. 76 i 1837. På www.nb.no har de scannet Adresseavisa helt tilbake til 1767, så der kan du slå opp selv.I skiftet etter 'Politibetjent J.C.Bøhmer sluttet 31te Decbr 1837' og 'afgangne Skrædder Johan C Bøhmer' på folio 409a-411b i Kristiansund Skifteprotokoll 1824-1848 og finnes på mikrofilm HF1823 står det hvilke barn han etterlot seg: 1. Fredrich Bøhmer 12 Aar gaml.2. Nicolay Gerhard Bøhmer 10 Aarg gl.3. Caroline Wilhelmine Bøhmer 14 Aar gaml4. Kirstine Petrine Bøhmer 7 Aar gaml5. Julianne Marie Bøhmer 5 Aar gaml6. Fredriche Sophie Bøhmer 3 Aar gl.og ved fordelingen av boet lengre bak står det nevnt en gutt til: Johan Christian som også fikk en Broderlod. Det er nok sikkert det barnet Gjertine var fruktsommelig med. Enka het Gjertine Marie Bøhmer.Siden han var skreddermester skal borgerbrevet hans finnes et sted i tingbøkene. Det finnes attester fra borgerskapene ved SAT, men vi har ikke funnet at de eksisterer så tidlig som dette, ca. midt på 1820-tallet eller tidligere. De fleste borgerskapsattestene er bevart fra ca. 1840 for Kristiansund sin del. Men det kan jo være at det står en del informasjon i selve borgerbrevet han fikk tinglyst. Men da må du nok til SAT for å lete det fram. Der vil du nok også kunne finne opplysninger i Overformynderprotokoller siden ungene fikk litt arv. Ikke mye 4-83 2/5 en broderlodd og en søsterlodd var på halvparten 2 - 41 7/10. Madame Bøher fikk 23 sp 57 sk og barna da like mye fordelt seg imellom. Ikke stort å leve av.I ETC står det ikke mye om matrikkel nr. 47, Haugegaten 6. Opført 1807 av Isac & Thomas Moses (de er omtalt i Norsk innvandringshistorie og også i en artikkel om disse bindene i siste nummer av Slekt & Data, DIS-Norges slektsblad)./ 25/4 1826 Skj. fra Isac & Ths. Moses til skredder J. C. Bøhmer for 100 spd./ 29/10 1839 Skj. fra byfogd Lindahl til overtollbetjent Jens Christies enke for 320 spd. Det står i panteboka folio 254a og b på mikrofilm PF853. Siden du bor i Oslo har du lett tilgang til disse mikrofilmene, og kan sjekke opplysningene selv der. Panteregister for Kristiansund 1824-1848 finnes i film PF750.Til slutt vil vi påpeke at det finnes eksempler på at kvinner som er 47 år gamle, har fått barn. Det har vi sett bl.a. på Nordmøre, men det betyr ikke at opplysningene hos ETC er rette for det. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Takk igjen, Tore og Tor, for et særdeles informativt og godt dokumentert innlegg! Dere 'tryllet' jo fram hele listen over de sju barna som skreddermester Johan Christian Bøhmer etterlot seg. Det var forresten ikke store arven enken og barna hadde å leve av etter mannens død.Hovedårsaken til at jeg mener at Nicolay Bøhmers fødselsdato må være feil, er ikke først og fremst morens alder, men at Nicolay i så fall ble ansatt som lærer snaue to år gammel. Foreldrene hans satte for øvrig to gutter til verden med navn Nicolay. Den første ble døpt i Kråkstad i 1754 og den andre i Stange året etter. Begges dåp står innført i kirkebøkene. Derimot har jeg bare funnet konfirmasjonen til en av dem, men årstall og alder stemmer iallfall med den eldste.Ellers har jeg notert at min mors første hjem var Hauggaten 5 i Kristiansund, hvor hennes morfar Ole Kornelius Tørlen drev slakterforretning i 1. etasje. Bygningen brant ned under bombingen i 1940. Var dette en nabogård til Bøhmerfamiliens hjem, eller fantes/fins det både en Hauggate og Haugegate i Kristiansund? Mvh Atle

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Det er samme gate. På dialekt uttales det 'Hauagata'. Det var slakterforretning i nr. 5 også etter krigen, til ut på 1980-tallet en gang. Nr. 5 og 6 blir vel på hver sin side av gata. Nordmøre Museum har kanskje bilder av huset, men da må du ta kontakt med dem. Fotograf Stein Bach ved Museet vil helst ha matrikkelnumret og ikke gatenavn og nr. Har Museet bilde av huset, kan du få kjøpt det fra Museet eller rettere sagt deres samarbeidspartner på området.Vet du om Nicolay Bøhmer noen gang bodde i Kristiansund? Er dette Johan Christian i FT1801 Lenke ? Hvor er Nicolay, er han død? Vi kan prøve å se om det står nevnt noen andre Bøhmer i skifteprotokollene i Kristiansund. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Litt mer om Bøhmer i kilder som du ikke har så lett tilgang til i Oslo: I FT1870 bor Gjertine Bøhmer fremdeles på samme sted som 5 år tidligere; i matrikkel nr. 259, Møregata 6 på Nordlandet. Det bor 13 personer i huset, og familien til Søren og Christine Eidsvog utgjør 8 personer:(Husholdninger) 1, Gjertine Bøhmer, (Borgerlig Stilling) Skrædermstr, E, 1802, (Fødested) Chr.sundDattera og svigersønnen bor også i samme hus i FT1870 som 5 år tidligere med de samme personene i husholdninga. Matrikkel nr. 561, i krysset Nergata og Ganger Rolfs gate på Nordlandet:Iver Chr. Rogseth, Damp Matros, g, 1827, QværnessChristine do., Konen, g, 1829, do.Ingvald do., Sønnen, ug, 1862, ChsundOle Sandvold, Skibskapt, ug, 1843, do.I FT1875 har Ole Sandvold flytta ut og Gjertine flytta inn hos dem. Da står det at huseier er Martin H. Rugsæth, kanskje en slektning av Iver? I huset finnes ikke Martin Rugsæth men en enke, Berit Rugsæth, f. 1822, med sine tre matrossønner og en datter i huset. Denne familien kan være i slekt med Iver. Ivers familie bor på 3. etasje, og heter ikke Rugsæth/Rougseth i det hele tatt. I tellinga for 1875 er det et etternavnsregister for byene, og der står ikke Iver under Rugsæth/Rougseth/Rokset, men siden Gjertine bor hos ham, fant vi ham likevel:1, Iver Christensen, 3die, Husfader, Gift, (Søfarende overstrøket) Matros, 1827, Kværnes Prætegjeld, d. Sogn (det mangler en s i Præstegjeld)Kristine Bøhmer, 3die, Husmoder, do., -, 1830, KristiansundIngvald Iversen, 3die, Søn, ugift, -, 1860, do.Jærtine Bøhmer, 3die, Svigermoder, enke, Fattigunderstøttelse, 1800, do.I FT1885 har de flyttet, og da finner vi ikke Gjertine Bøhmer i etternavnsregistret for Kristiansund. Heller ingen andre Bøhmer. Iver og Kristine har da flyttet til et annet hus på Nordlandet, matrikkel nr. 894 som er et nyere hus som ligger lengre ut i Nergata enn 561. Det lå på andre sida av gata for den store Heyerdahlgården. Det bor 8 personer i kjelleren, ingen i 1. etasje (kanskje butikklokaler), 2 familier i 2. etasje og to famlier i 3. etasje og to personer på kvisten:3dje Etage, Iver Rougseth, m, 1827, Kværnæs/MaskinistKristine Rougseth, f, 1829, Chr.sundKvisten, Ingvald Rougseth, m, 1862, Chr.sund/Maskinist. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Her er noen spredte notater jeg har gjort om barna til Johan Christian Bøhmer, utover det du allerede har:Fredrik Bøhmer, f 1825 (27.3 eller 27.6, opplysningene spriker) var skomaker i Tromsø fra ca 1850 og giftet seg 12.7.1850 med Ovedia Holm, f Bodø eller Rødø prestegjeld ca 1819. Ved FT 1865 var Fredrik bosatt i Tromsø som skomaker. Ekteparet hadde ingen egne barn. Han tilhørte da en frimenighet, trolig Den frie apostoliske kirke, som han forlot (ifølge protokollen til den frie apostoliske kirke) til fordel for baptistene 31.12.1872. Han og Ovedia skal ha vært blant de første som ble døpt i baptistkirken i Tromsø. Her spriker imidlertid datoene litt for jeg har notert dåpen til 5.2.1870. Ved FT 1875 er begge angitt å være baptister, og de har en pleiedatter, Vedy Olufsdtr, f Peasine, Amerika, ca 1869, også baptist. I juni 1880 emigrerte Fredrik og Ovedia, samt pleiedatteren (da oppgitt å være deres datter og kalt Ovedia Hansdtr), til Amerika via Trondheim. Målet var Chicago og billetten var betalt i Amerika. Jeg har også funnet en F. Bømmer, f 1824, skomaker, amerikansk borger, som reiser fra Kristiansund juli 1889 med bestemmelsessted Chicago. Hadde Fredrik vært tilbake i Kristiansund for å besøke slektninger?Nicolai Gjerhard Anton Bøhmer, f 20.5.1827, ble trolig konfirmert i Kristiansund ca 1844 (usikkert pga brannskader på kirkeboka, men konfirmasjonen står på s. 93). Siden dukker han opp i protokollen til Den frie apostoliske kirke i Tromsø, hvor det opplyses at han var født 24.5.1826 (igjen et lite datosprik) og gift med Christine Johannesdtr, f 14.10.1818. Ekteparet gikk ut av menigheten 11.4.1863 med kommentaren 'Afreist til Amerika'.Fredericha (Frederikke) Sophia Bøhmer, f 14.12.1834, dukker også opp i protokollen til Den frie apostoliske kirke i Tromsø. Hun forlot menigheten 6.9.1859, trolig for å gå over til kvekerne, og emigrerte til Amerika i 1861-62, eller muligens sammen med broren Nicolai Gjerhard og hans kone i 1863.Karoline Wilhelmine Bøhmer, f 16.3.1823, ble konfirmert i Kristiansund 1837, og giftet seg i Tromsø 11.8.1854 med enkemann og bøkker Gottlieb Henrich Lydersen (ca 1811-mellom 1875 og 1885). Hun døde etter 1900, trolig i Tromsø. Karoline og Gottlieb hadde minst fem barn, og mange etterkommere, inkludert meg. En annen etterkommer er Kjell Høyer og hans hjemmeside er vel verd et besøk hvis du ønsker opplysninger om Bøhmer-slekten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Takk igjen, Tore og Tor, for enda mer informasjon. Dere spør i innlegg (6) om lenken til FT 1801 for Gausdal bl.a. omtaler Johan Christian Bøhmer, som slo seg ned i Kristiansund, og om faren hans, Nicolai Bøhmer, da var død. Svaret er ja på begge spørsmålene. Nicolai Bøhmer døde 11/4-1800 i Gausdal og ble begravet samme sted 24/4-1800. Så vidt jeg vet er det ingen ting som tyder på at han noen gang var bosatt i Kristiansund.Jeg takker også Kjell for enda flere opplysninger om Bøhmer-slekten. Derimot vil jeg ikke anbefale den hjemmesiden han viser til for mer informasjon om bøhmerne, rett og slett fordi den inneholder flere åpenbare feil. Feilene skyldes trolig at opphavsmannen har hentet informasjon fra andres nettsider og bygdebøker uten å kontrollere opplysningene mot primærkilder og lese korrektur.Om Hans Bøhmer står det for eksempel: Våre kunnskaper om våre forfedre går ikke lenger tilbake enn til Hans Bøhmer, som skal ha vært tysk sadelmaker som kom fra Tyskland i 1744. Samtidig oppgis det at han skal være født kalkulert i 1715 på Murud i Hedmark. Det fins ikke belegg for noen av disse påstandene i primærkildene. Opplysningene om Hans Bøhmers hustru, Malene Jakobsdatter Stub, er like feilaktige. Her oppgis det bl.a. to fødselsår og to fødesteder. Dessuten plasseres Kråkstad på Eidsvoll istedenfor i Follo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Nå har vi funnet ut hvorfor ETC har med fødselsdato på Nicolay Bøhmer. I Kvernes kirkebok, Kristiansund sogn, 1754-1784, pag. 165, Fer, III Nativ. Jesu Xsti: Døbt Bent Nicholay Bøhmers og hans kones Ellen Maria Larsdatters Drengebarn Nicholay føed den 20te Decbr. Tests: Jacob Andersen Schierven, Ole Soelberg, Anders Erichsen av Kierkelandet, Jacob Andersen Thues kone Ane Christianesdatter Lange og Maren Dorthea Gross.I samme kirkebok står det at enkemand Bent Nicholay Bøhmer blir Copulert med pigen Ellen Maria Larsdtr. den 14. Septbr 1768. (pag 407).Boka finnes på mikrofilm HF1167, vil du se etter selv. Dette kan jo bety at ETC har koblet sammen en Bøhmer på 1700-tallet med en ny Bøhmer i 1800-tallets Kristiansund, og koblingen trenger ikke være korrekt. Men vi har i alle fall funnet fram til hvor ETC hadde sine opplysninger, men vi har kanskje økt din forvirring? Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Jeg har dessverre ikke notatene mine tilgjengelig denne helgen, men jeg mener å huske at Bent Nicholay Bøhmer tilhører Bøhmerslekten fra Bergen. Den slekten har ingen kjent relasjon med østlandsfamilen med samme etternavn, som Johan Christian Bøhmer og hans etterkommere tilhører. Dette skal jeg forsøke å finne ut av i begynnelsen av neste uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Jeg visste jeg hadde sett navnet Bent Nicolai Bohmer før, men det var ikke i forbindelse med Bøhmerslekten i Bergen. Jeg hadde ham fra Family Search, som for øvrig inneholder flere opplagte feil om Bøhmerslekten. En Bent Nicolai Bohmer ble gift i Bragernes (Drammen) den 13/4-1798 med Berthe Maria Mathisdatter. Hvis dette er korrekt, tilhører han trolig 'østlandsbøhmerne', men jeg har aldri vært borti ham noen andre steder.Navnet Bent er ikke nytt i slekten. Nicolai Nicolaisen Behmer/Bøhmer giftet seg omkring 1720 med Margrethe Hansdatter. Hennes far het trolig Hans Bendtsen og var skreddermester i Bragernes. Nicolai og Margrethes yngste sønn ble født omkring 1741 i Kråkstad (Ski) og døde som barn, i følge bygdebokforfatter Trygve Viks notater over gamle familier i Follo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Den 11. desember 1765 døpte hattemaker Bent Bøhmer og kone Lisbeth Marie Theiste et barn: Nicolai, i Bergen. Det er vel ikke utenkelig at det er samme paret som noen år senere opptrer i Kristiansund, og hattemaker er vel et yrke som passer bra til 'østlandsbøhmerne'. Denne dåpen er også det eneste jeg har funnet om Bent Bøhmer i Bergen, noe som tyder på at paret forlot Bergen etter kort tid. I de notatene jeg har sett etter Trygve Vik (og som lå på nettet tidligere) står det forøvrig om Nicolai og Margretes sønn Bent: 'død som barn?' Spørsmålstegnet kan være viktig her. Jeg har også notert en Hans Bentzen Bøhmer som ble gift i Bergen i 1797, og en enkemann Hans Bentzon Bøhmer, angivelig f i Trondheim i 1783, som ble gift i Bergen i 1833 (kanskje samme person dersom han var begynt å 'lyve litt på alderen' ved siste ekteskap). En mulig sønn, og kanskje et hint om at Bent Bøhmer fra Kristiansund og/eller Bergen fortsatte videre til Trondheim, før han eventuelt på sine gamle dager vendte tilbake til østlandet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Det er absolutt mulig at den hattemaker Bent Bøhmer, som lot sin sønn Nicolai døpe i Bergen i 1765, kan være identisk med yngstesønnen til Nicolai Nicolaisen Behmer og Margaretha Hansdatter, som ble født i Kråkstad i 1741. Det spørsmålstegnet Trygve Vik ganske riktig har satt etter sin anmerkning om død som barn, tyder jo på at han var usikker på om den siste opplysningen var korrekt.Ellers har jeg ikke funnet noe som tyder på at Bent Bøhmer var født i Bergen. Hattemakeryrket peker jo også i retning av at han var en 'østlandsbøhmer'.'Bergensbøhmerne' kom trolig til Norge etter sine østlandske navnebrødre. Fiskeveier Fridrich Bøhmer fikk for eksempel borgerskap i Bergen 6/3-1766. Kjøpmann Johan Daniel Bøhmer, som var født i Stolt i Mecklenburg og døde 9/12-1806, fikk først borgerskap i Bergen 1/9-1772. Trolig var de brødre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Hans Bøhmer skal være født 1728 i Kråkstad (ved Ski). Han er sønn av klokkeren der, Nicolai (Nicolaisen) Bøhmer. Det finnes noe opplysninger om dem i bygdebøkene for Ski. Nicolai skal være født i 1693, Bragernes. Hans far har antagelig innvandret fra Tyskland. Magdalene eller Marlene Stub er datter av sogneprest Stub i Kråkstad. Tror hun er født i Kråkstad i 1721. Hans og Marlene bodde i Kråkstad (bl.a. på gården Rullestad) til ca 1754/1755 da de flyttet til Stange i Hedmark. De fikk mange barn, men de fleste (?) døde. Nicolai (Døpt den 14. desember 1755 - Stange) ble gift med Caroline Knudsen fra Vang H. (Døpt den 5. mars 1775 - Stange). De flyttet til Gausdal som er nevt her. De fikk 2 levende barn før Nicolai døde i 1800, Johan Christian og Friderich Wilhelm. Jeg stammer fra denne siste, han ble nokså gammel (Døde i 1884). Hans slekt/etterkommere fortsatte å bo i Gausdal - men også bl.a. i Lillehammer. Caroline giftet seg igjen (og fikk flere barn). Hun fortsatte å bruke navnet Bøhmer - også i sitt nye ekteskap - og 'de nye' barna brukte det også. Det er kanskje noen av disse opplysningene du kan bruke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Jeg vil tilføye at Bøhmer'ne i Kråkstad brukte navnet 'Behmer' - i alle fall en periode...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Verken Hans Bøhmer eller hans hustru Magdalene er født i Kråkstad. Hans ble trolig født omkring 1720, enten i Bragernes eller på Kongsberg. Magdalene ble trolig født 1721 i Slidre, hvor hennes far, Jacob Stub, var kapellan hos sin svigerfar. Året etter flyttet familien til Kråkstad, hvor han ble sogneprest.Det skjedde nok en aldri så liten skandale våren 1747 i Kråkstad da sønnen til klokker Behmer og sogneprest Stubs datter 'måtte' gifte seg i all hast. Senere fikk Hans og Magdalene to sønner som ble døpt Nicolai. Den eldste i Kråkstad i 1754 og den yngste året etter i Stange. Ingen av dem er registrert som død i de to kirkebøkene. Uten mer informasjon er det vanskelig å vite hvem av de to som giftet seg med Caroline Knudsen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Jeg kan ikke være sikker på riktigheten av at de to er født i Kråkstad, skal spørre min bror litt mer om det. Kan hende har (også han) vært borte i en noe unøyaktig kilde, selvom han stort sett har vært nokså nøyaktig med det meste. Om Nicolai døpt 3. sept. 1754 har han notert seg: Begravd 16. febr. 1755, Kråkstad, Akershus. Denne opplysningen har jeg ikke kontrollert, da jeg inntil nylig har holdt til i Hedmark og har konsentrert meg om data derfra. Jeg skal kontrollere den opplysningen selv etterhvert...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Kirkebok for Kråkstad, 1736-1785, side 117, døde:16. februar 1755 Nicolaj Hansen Behmer. Tror at det deretter står '1/4 Aar', men dette siste er jeg ikke helt sikker på.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Atle Røthe

Jo, du har helt rett. Nicolai ble begravet i februar 1755 bare '1/4 Aar'. Det var det andre av fem barn som Hans og Magdalene måtte begrave som spebarn mens de bodde i Kråkstad. På det tidspunktet hadde hennes far vært død i flere år og hans foreldre hadde flyttet fra bygda. Ikke rart at Hans og Magdalene da fant ut at de ville forlate Kråkstad og starte på nytt et helt annet sted.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Han fortsatte nok å begrave sine barn, stakkars, også etterat han flyttet til Stange i 1755. (Malene Magrete 1761, Lars 1767) Han kjøpte gården Gunnerud (Stange, Ottestad) i 1755 og solgte den i 1772. Vet noen noe om hvor han oppholdt seg etter 1772? (Kona dør i Stange 1775, datteren Sara gifter seg i 1770, sønnen Jakob dør i Stange 1781...)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Kristiansen og Tor Larsen

Vi har sjekket kirkebøkene for 1760-1780 og ikke funnet noen flere Bøhmer som er døpt i den perioden. Har heller ikke funnet at Bent Nicolay Bøhmers kone er død i Kristiansund, siden han var enkemann ved giftermålet i 1768. Hun er ikke nevnt som det, altså konen til Bøhmer, men hun kan selvsagt stå under sitt egentlige navn uten at presten har tatt med navnet på mannen. I skifteprotokollene fram til 1800 fant vi heller ingen Bøhmer. Mvh Tore og Tor

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell D. Josefsen

Fra Nes Bygdebok (utgitt 1990), bind 2, del 1, s. 276: Nedre Maurud: Hans Nicolay Bøhmer fikk tinglyst skjøte i 1791. Kjøpesummen var 650 rdl. kirkejøpspenger iberegnet. Gift med Berte Andersdtr. De hadde gården i 5 år. Solgte videre til Johannes Gabrielsen Stensli for 999 rdl + føderåd ifølge tinglyst skjøte fra 1796. Garden var da ikke betynget med noen andre heftelser.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Inger Karin Haarbye

Tusen takk for denne opplysningen, kjære slektning (6.menning?), godt å høre at han ble en gammel mann. Det er vel rimelig å tro at han døde i Nes eller deromkring i perioden mellom 1796 og folketellingen i 1801. Jeg skal få kikket litt i kirkebøkene (og bygdeboka) når jeg bare får tid. Han har vel trolig bodd i Ringsaker-området det meste av perioden fra 1772 til 1791 også, da. Kanskje.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bente Thrane Sundén

Hej Min bestemor var Anfried f Böhmer fra Lillehammer f1875. Jeg har forsökt med forskning på den grenen og funnet at Nicolai Böhmer f ca 1640 i Tyskland Sönnen Nicolai var f ca 1670 i Emden og döde ca 1727 på Strömsö. Han var gift med Mette Bendiksdatter f 1693 i Bragernes. Sönnen som jeg vet om, var Hans Nicolai Böhmer f 1728 i Frogn og död i Stange Gift med Maria Magdalena Stub og deres sön som jeg vet om, var Johan Nicolai f 1748 alt. 1755 på Gunnerud, Stange.Död i Gausdal 13/7 1799. Med Karoline Knudsen finns 3 sönner hvorav en er din Johan Christian og en annen er min Fredrik Wilhelm.Hun ble omgift med en annen mann og deres 2 sönner tok også navnet Böhmer. Kan allt dette väre av intresse så ta det. Har du noe mer til mig tar jeg gjerne imot Desverre kan jeg ikke mer av din anfaders side men vet mer om min. Hilsen Bente Thrane Sundén

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.