Jump to content
Arkivverket

[#25879] Ole Larsen og Marith Olsdatter, Skorgen,Tresfjord,Møre og Romsdal.


Guest Ørjan Larsen

Recommended Posts

Guest Ørjan Larsen

Ole ble født ca 1734 og gift i Tresfjord 3 juli 1759 med Marith Olsdatter, født 1734.De hadde bl.a en sønn som het Knud Olsen, f. 1776. De bodde på Skorgen i Tresfjord, Møre og Romsdal. Er det noen som vet hvor Knud tok vegen? Ble han gift 27.12.1810 i vor frues kirke i Trondheim med Gunhild Pedersdatter Buck? Jeg leter etter Knud Olsen Skorgens aner, og søsken.Knud var national soldat på Skorgen i 1801, hvor han også hadde tjeneste.Håper noen forsker fra området og vet noe om disse. Håper på svar. Mvh Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Jeg er ikke lommekjent, slik at det jeg skriver nå kan om mulig se ut som et geografisk bærtur for dem som er kjentfolk. Men jeg våger meg frampå, likevel: Så vidt jeg kan se, ville Ole Larsen og Marit Olsdatter Skorgen i dag ha bodd i Vestnes kommune. Av matrikkelen for 1886 framgår det at gårdnavnet Skorgen finnes i Grytten, som vel i dag er Rauma kommune, og i Eresfjord og Vistdalen. Men etter som Skorgen er lokalisert til Tresfjord er vel Vestnes den kommunen vi må ta utgangspunkt i. Det finnes en bygdehistorie for Vestnes i 3 bind som omfatter Tresfjord, Fiksdal, Tomrefjord, Øverås og Nerås Lenke. Jeg har ikke klart å finne Skorgen verken i Tresfjord-bindet eller noen av de to andre bindene, så dermed har jeg heller ikke noen flere opplysninger om Ole Larsen og Marit Olsen og deres sønn Knut Olsen, som bor på Skorgen i 1801. Av 1886-matrikkelen ser det for øvrig ut som Skorgen ligger i Sylte sogn i Vestnes. Legger inn oversikten her over gårdsnavnet Skorgen i Møre og Romsdal (1886):Antall treff i databasen for dette søket er: 14.Herred Sogn Gnr Bnr Gårdsnavn BruksnavnVestnes Sylte 28 1 Skorgen SkorgenVestnes Sylte 28 2 Skorgen SkorgenVestnes Sylte 33 1 Skorgenes SkorgenesVestnes Sylte 33 2 Skorgenes SkorgenesVestnes Sylte 33 3 Skorgenes SkorgenesGrytten Grytten 29 1 Skorgen ytre Skorgen ytreGrytten Grytten 29 2 Skorgen ytre Skorgen ytreGrytten Grytten 29 3 Skorgen ytre Skorgen ytreGrytten Grytten 29 4 Skorgen ytre Kolmandvik ytreGrytten Grytten 30 1 Skorgen indre Skorgen indreGrytten Grytten 30 2 Skorgen indre RydningenEresfjord og Vistdal: Sogn Gnr. Bnr. Gnavn BrnavnVistdalen 60 1 Skorgen indre Skorgen indreVistdalen 61 1 Skorgen ytre Skorgen ytreVistdalen 61 2 Skorgen ytre GjerdetHåper dette ser forståelig ut...Med hilsen Grethe F.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

JEG TAKKER DEG IGJEN FOR ALL HJELP. Jeg har lagt inn forskjellige tema,men jeg tenkte også på om noen viste mer om Ole og Marits opphav osv.Men jeg kan egentlig bruke samme temaet og jeg trenger ikke lage ny hver gang, det blir sikkert forvirrende for andre. Men jeg tenkte at da med et nytt tema så kunne kanskje noen fra området se det og fortelle om de viste noe.Derfor flere tema. Beklage det da.Men nå har jeg litt å bryne meg på av det du har funnet. Du har vært til stor hjelp. Tusen hjertlig takk for det!Hilsen Ørjan

Link to post
Share on other sites
Guest Randi IngunnSelnes

Opplysningene på nettsida til Vestnes kommune er nok ikke blitt oppdatert. I følge Vestnesavisa i oktober uttaler kultursjef Talberg i Vestnes at han ikke tørr love når de to neste eller de to siste bindene av bygdebøkene kommer, men at de skal ha møte med forfatter og bygdeboknemnd før jul. Etter det håper han å kunne si noe om framdrifta. Av erfaring, vet jeg at det er mange runder fra et manuskript er ferdig fra forfatter, til det ligger klart fra trykkeriet, så bøker i 2004, kan vi nok ikke vente. Hilsen Randi Ingunn Selnes

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Guest Kjartan Brastad

Foreldrene til Knut Skorgen var mine 3Xtippoldeforeldre. Ole Larsen Skorgen var sønn til Lars Olsen Skorgen og Berit Knutsdatter. Far til Marit het Ole Christoffersen Salthammer. Ole og Marit hadde mange barn. Navnerekken er fra kirkeboka, men er litt usikker. Bare farens navn oppgis der og det er mange som heter Ole på disse gårdene. I tillegg blandes gårdsnavnet Skorgen mange ganger med navnet til nabogården Skorgenes i kirkeboka. Jeg har foreløpig følgende rekke av barn; Lars (f 1760), Berit (f 1761), Ole (f 1764), Lars (f 1767), Gjertrud (f c1770), Marit (f 1772), Sønn (Ukjent navn, f 1774), Knut (f 1776), Marit (1780). Første Lars og begge Marit dør som småbarn. Ole g 1800 med Hille Knutsdatter Daugstad. Disse er mine 2Xtippoldeforeldre. De får minst 3 barn. Disse 3 søsken gifter seg med 3 søsken fra Gjermunes. Gjertrud gifter seg 1795 med Knut Johansen Daugstad og får flere barn

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei Kjartan. Tusen takk for svar. jeg lure på om du vet noe om Knut, f. 1776 er den samme Knut som i folketelling for 1801 er på gården Skorgen som nasjonal saoldat? Vet du noe om Knut, f. 1776 utflytter til Trondheim? Håper dette er samme Knut som gifter seg 27.12. 1810 i Trondheim med Gunhild Pedersdatter Buck.Knut og Gunhild har disse barna: 1.Anne Margrethe Knutsdtr Skorgen,f.1815 2.Marit Knutsdtr Skorgen, f. 1817 3.Peternella Knutsdtr Skorgen, f. 1820 4.Karoline Knutsdtr Skorgen, f. 1822 5.Peter Gunerus Knutsen Skorgen, f. 1823 d. som liten. 6.Peter Gunerus Knutsen Skorgen, f. 1825 7.Olaus Knutsen Skorgen, f. 1828Mvh Ørjan Vollan Larsen.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Hei igjen Jeg har ikke funnet flere opplysninger om Knut Olsen etter FT 1801, men siden dette er en sidegren i min familie har jeg heller ikke sett spesielt etter dette navnet. Jeg har sjekket mine notater og finner bare to andre som heter Knut der. Dette er plassmann Knut Amundsen Skorgenes, men han er borte i 1801. I en annen familie i Skorgen heter brukerne avvekslende Knut og Jacob. En av disse får en uekte datter i 1749, og har vel et barnebarn Knut som kunne vært opphav til en mulig forveksling. Denne Knut har så vidt jeg husker ikke Olsen som etternavn. Med mindre det har vært en tilflytter til Skorgen med riktig fornavn og som har tatt gårdsnavnet som sitt tror jeg nok at din Knut er den riktige. At navnene på barna ikke følger vanlige oppkallingsregler slik som hos Knuts søsken er neppe noe å legge vekt på. Du har jo tross alt både Margrethe og Marit på de to første jentene. Farmor het Marit og skulle oppkalles først av jentene. Her kan man si at hun har gitt navnet videre til begge, selv om det er nr to som bare heter Marit.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Takker for svar.Når det gjelder oppkallinger, så er datteren Anne Margrethe oppkallt etter Gunnhilds mor. Marit er etter mor til Knut. Gunnhilds far het Peder derfor Peter... Olaus kan være etter Ole, far til Knut. Knut her er funnet som far til disse barna, han nevnes som Knut Olsen Skorgen.Så jeg tror også at Knut som i 1801 er på Skorgen er den samme som gifter seg i 1810 i Vor frues kirke i Trondheim.Men har du vært borti noen som heter Jørgen Skorgen? Denne mannen er en fadder på Knuts datter Peternella. En annen fadder er Ingeborg Olsdatter. Kan dette være familie av Knut? Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Jørgen finner jeg ikke i det hele tatt i forbindelse med Skorgen. Dette er et uvanlig navn i området og jeg finner det bare på Remmem og Villa av gårdene som ligger noenlunde nært. Jeg ser ikke noen forbindelse med Remmem, men Villa ligger tvers over fjorden for Skorgen og Jørgen Villa kan jo kanskje ha giftet seg med noen fra Skorgen og havnet der. Ingeborg Olsdatter er trolig Ingeborg Olsdatter Skorgenes. Hun kom fra Svinebøen, nabogården på sørsiden av Skorgen og giftet seg 1791/1792 med Nils Andersen Skorgenes. Vitner ved forlovelsen i 1791 var Ole Larsen Skorgen og Christoffer Salthammer, far til Marit. Det var altså tydeligvis gode forbindelser mellom henne og Ole og Marits familie. Ingeborg var mye brukt som fadder og vitne.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei og takk for svar. Om du går inn på temanr 25171( eller trykk på lenkene fra Grethe Flood) så finner du noe om Knut Olsen Skorgen litt nede på siden i dette temanr. Kan du ta en kikk på det og se om du har noe av det fra før? Vet du hvem som var gift med Christoffer Salthammer og alle barna hans og hvor familien bodde?, har du her forfedre til Cristoffer og kona? Vet du om Ole Larsen og Marit Olsdatter hadde mange barn? De har disse Knut, Ole, Lars. Har du noe ang foreldre til Ole og Marit? Ingeborg Olsdatter Skorgenes vitner: Ole Larsen Skorgen ( far til Knut O. Skorgen?, Christoffer Salthammer, morfar til Knut O. Skorgen?) Har jeg forstått deg rett?Hilsen Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei. Beklager , jeg så at du hadde notert navn på Ole og Marots barn etterpå. Det blir så mye å holde styr på at jeg ser feil innimellom.ørjan

Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

I den såkalla Brovollboka 'Væstnes Prestegjeld' som kom ut første gang i 1901, er det en fortegnelse over to slekter. 'Nils Dahls-Slægten' og 'Klokkerslægten'.Under Nils Dahl-slekten skriver Brunvoll bl.a.Marit Andersdtr. f på Sylte gift med Anders Arnesen Misfjord f 1784, --- De hadde følgende Børn: 1 Marit gift med Gårdbr. Kristofer Salthammer f. 1799, og havde følgende børn------Her listes så opp 7 barn med ektefelle. de fleste av disse hadde en sønn Kristoffer. Men de yngre Kristofferne er ikke omtalt.Så spørst det da om dette er rette Kristoffer.Forøvrig omtales flere fra Skorgen/Skorgenes i slektene, men kan ikke finne noen som passer til Knut Olsen i første innlegg. Derimot en Knut Jacobsen Skorgen

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Ivar Brovolds beskrivelse over Vestnæs Prestegjeld inneholder mange interessante opplysninger, men er også ca 100 år for sent ute i forhold til spørsmålene som omhandles i dette temaet. Brovoldboka er vel også beheftet med en del feil som gjør den mindre egnet som sikker kilde. Kristoffer Salthammer f. 1799 er trolig et barnebarn til Christoffer Olsen Salthammer som var far til Marit Olsdatter Skorgen. Når det gjelder foreldrene til Marit så er farens navn helt klart Christoffer Salthammer. Christoffer giftet seg som enkemann i juni/juli 1765 med pike Kari Pedersdatter Brastad. Ca 10. august blir deres avdøde tvillingbarn hjemmedøpt. De hadde visst hastverk i de dager også. Kari dør i 1796, 55 år gammel. Hun kan ikke være mor til Marit. Første kona til Christoffer kan være Gjertrud Olsdatter Salthammer. Jeg kjenner ikke til opphavet, men hun lever i alle fall i 1761. Da er hun fadder sammen med Christoffer når Ole og Marits datter Berit blir født. Der er også Ole Christoffersen Salthammer og han er trolig Christoffers far. Han kunne også vært sønnen, men dette vet jeg ikke noe sikkert om. Gjertrud passer bra som navn på mormor siden dette navnet dukker opp på riktig plass i barnerekka til Ole og Marit. I siste innlegg er Knut Jacobsen Skorgen nevnt. Knut og Jacob har avløst hverandre fra 1700-tallet og frem til nåtid i en av disse slektene. Dette er en annen slekt enn den Knut Olsen Skorgen tilhører. For å finne hvordan gårdene ligger i forhold til hverandre vil det være lurt å se på kartbladet Vestnes, blad 1220 II. Alle de nevnte gårdene ligger på rad på vestsiden av Tresfjorden

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Takk for utfyllende svar. Jeg skal kikke på kartbladet. Hørte Knut Olsen Skorgen og familien til Tresfjord kirke?Finnes det noen utflytterlister fra området, kanskje det der står når Knut Olsen Skorgen utflyttet? Han står jo som gift i Trondheim. Men jeg finner hverken han eller konen og barn i folketellingene. 1865 er for sent, da er de nok døde, men barna har nok flyttet fra Trondheim siden de ikke er å finne der. Knut Olsen Skorgen og konen Gunhild Pedersdatter Buck er bosatt på Bakklandet. Det står om datteren Peternella( min slektsgren) som kom til Bindal i Nordland i 1843 at hun ble født på Bakklandet, hun er døpt i Bakke kirke.Klarer man å finne når Knut O. Skorgen utflyttet? Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Ad utflytting: Det finnes inn- og utflytterlister i kirkebøkene, men det var først fra 1812 da det ble bestemt at kirkebøkene skulle deles inn i skjemaer, at man begynte med dette Lenke.Grethe.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Ok, da vil det si at det ikke finnes noe utflytting som kan bekrefte når Knut flyttet fra Skorgenområdet. Men det må da finnes innflyttningslister for Trondheim. Hvor kan jeg finne det på nettet?Jeg aner ikke hvor jeg skal lete.Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Det finnes også en gard Vigen/Wiiken/Wigen mellom Skorgenes og Brastad. Dette er vel det som i dag kalles Skorgevik. Gården er med i folketellingen 1801 som Wiigen. Viken er beskrevet som handelssted. En skal vel ikke se bort ifra at noen som kom fra denne gården har blitt skrevet Skorgen. Kanskje Kjarten kjenner mer til denne.Helge

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Gårdsnavnet Viken har så vidt jeg vet ikke vært skrevet som Skorgevik. Skorgevik er navnet på vika nord for Skorgeneset. Skorgevik ble også brukt som navn på det nedlagte postkontoret der. Dette lå forøvrig på Brastad i min barndom. Skorgevik brukes i dag noen ganger som navn på lokalområdet, med lite definerte grenser. Det skulle altså ikke være noen fare for sammenblanding mellom dette navnet og Skorgen/Skårnes (Skorgenes. Handelsstedet Viken var nok bare det som vi i dag ville kalt en landhandel. Skorgen, Skorgenes og Viken tilhørte Sylte/Tresfjord. Begge navnene har vært brukt som kommunenavn og navn på sognet. Brastad og gårdene nordover tilhørte Vestnes. For å finne en sikker forbindelse mellom Knut Skorgen i Trondheim og Knut Skorgen i Tresfjord må du nok enten finne at han er flyttet til Trondheim fra Tresfjord/Sylte, finne farsnavn og fødested ved forlovelse/giftermål, eller finne skifteprotokoll ved skiftet etter Knuts foreldre. Bygdebokforfatter for Vestnes har kanskje disse opplysningene allerede? Kanskje en telefon dit vil løse problemet? Jørgen Skorgen finner jeg ikke ut av. Jeg nevnte Jørgen Villa i et tidligere innlegg, men han døde i 1773 og er derfor ingen kandidat. Da er det langt til neste Jørgen i området. Kan Jørgen være feilskriving for en annen? Den eneste jeg vet som hadde navn som lignet litt er Jacob Skorgen. Det er skrevet lite om ham i kirkebøkene, og jeg finner ikke navnet i FT 1801, men i 1800 dør Beret Jacobsen Skorgen, ett år gammel, så Jacob må nok være der et sted, og være omtrent samtidig med Knut. Evt har en Jørgen fra den andre sida fått feil etternavn.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.