Jump to content
Arkivverket

[#25879] Ole Larsen og Marith Olsdatter, Skorgen,Tresfjord,Møre og Romsdal.


Guest Ørjan Larsen

Recommended Posts

Guest Ørjan Larsen

Hei.Takker for hjelp her. Jeg har prøvd for en tid tilbake og ringe bygdeb.forf. i Vestnes, men de hadde ingen info å gi ut da. I kirkeboka for trheim, sto bare navnene til Knut og kona, ikke hvor de kom fra. Men jeg skal dra til deikmanske og se selv også, finne foreldre o.l. Verdt et forsøk.Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Jacob står i FT 1801, 46 år gammel. Jeg hadde sjekket, men brukt ufullstendige søkekriterier og da kom Skorgen opp uten navnene til ham og hans familie.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei .Vet noen her hvem som var alle barna til Lars Olsen Skorgen og Berit Knutsdatter? Når ble Lars og Berit og barna født og hvilken gård bodde de på? Hvem var Ole Christoffer Olsen Salthammers barn? når ble han født\død? Hvor bodde denne mannen? Når, og Var han først gift med Gjertrud Olsdatter? og når ble hun født\død? Han ble gift med Kari Pedersdatter Brastad, hvem var barna her?Håper noen vet noe.Mvh Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Du har mange spørsmål og jeg skal prøve å svare så godt jeg kan. Lars Olsen Skorgen (f c 1700) giftet seg c 1725 med Berit Knutsdatter Skeidsvoll. Hun var født c 1700 og var død før 1778. De hadde i følge et skifte fra 1778 disse barna; A. Ole Larss. Skorgen (f 1734) g 1759 med Marit Olsdatter Salthammer. B. Gjertrud Larsdtr. C. Jørrie/Gyri, gift med Ole Hjelvik. D. Marte Larsdtr (f c 1738). Ingeborg Larsdtr gift 1756 med Iver Gjertsen Roaldset. I 1778 er hun gift med Iver Sivertsen Sekkeseter. Dette er kanskje samme person? Ft 1801 oppgir også Marit som er faster. Hun er 67 år og krøpling. Hvis alderen er riktig må hun være tvilling med Ole. Hun kan også være den samme som Marte. I 1764 er også Kristi og Guri Larsdtr Skorgen faddere. Guri er trolig den samme som Jørrie/Gyri. Det er også Larsdøtre på flere av nabogårdene som kan være mulige søsken til Lars. Lars og Berit bodde på gården Skorgen, men jeg vet ikke hvilket bruk. Angående Ole Christoffersen Salthammer så bodde han og hans familie på gården Salthammer i Vestnes kommune. Han hadde i alle fall datteren Marit Olsdatter (f 1735) som giftet seg 1759 med Ole Larsen Skorgen. Dessuten er sikkert Christoffer Olsen Salthammer en sønn. Det er han som i 1765 gifter seg med Kari Pedersdatter Brastad som enkemann og får tvillinger som dør rett etterpå. Her har jeg visst i farten sagt at det var faren Ole C. som gjorde dette. Jeg tror fremdeles at det er riktig at Ole C. Salthammer var gift med Gjertrud Olsdatter, men mangler data på henne. Kari Pedersdatter Brastad er datter av Peder Madsen Brastad. Moren kan ha vært Marit Olsdatter Rypdal Brastad (c 1685 - 1725) som var gift med Peder Madsen fra ca 1720. Jeg finner bare tvillingene som barn på Kari og dette kan stemme med at hun er nær 40 år når hun gifter seg i 1764. Det er også en interessant opplysning at bror til Berit Knutsdatter Skeidsvoll kom til Skorgen samtidig med Berit. Jakob Knutsen Skeidsvoll (f 1698) kom til bruk nr 1 på Skorgen. Han var kanskje gift med Mali Knutsdatter Skorgen, og hadde barna; A. Knut J. Skorgen. Knut får datter Berrit utenfor ekteskap med Anne Jonsdatter Skorgenes i 1749. Denne Berrit dør i 1750. Knut er så vidt jeg forstår neste bruker. B. Lars J gifter seg 1765 med Gunborg Andersdatter Kjøbstad og flytter dit. C. Knut J Jr. Flere etterkommere. D. Hans J. E. Brit/Berit gifter seg med Erik Skomakergard. Tidligere nevnte Jakob Knutsen Skorgen er trolig sønn av Knut J (A) så her er det jo ganske nært slektskap mellom disse to familiene i Skorgen

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Hei igjen.Det har vært etterlyst slektsbok for dette området, men den lar vente på seg. I Gard og Slekt, første bind av slektshistoria for Vestnes og Tresfjord, Tresfjord I av Olav Rekdal vil du finne mange opplysninger om slektene i Skorgen og på nabogårdene. Der kan du for eksempel følge en del av forhistorien til søskenene Berit og Knut Skeidsvoll som kom til Skorgen ca 1725. Deres foreldre var Knut Jakobson Øvstedal (1673 - 1702) og Gyrid Ørjadatter Helset (1673 - 1743). Berit og Knut hadde også en bror Ørja som kom til gården Bjermeland og fikk etterkommere der. Etter at Knut Jacobsen døde i 1702 giftet Gyrid seg opp igjen og fikk 5 barn til. Det er skifte etter Gyrid på Villa i 1743. Berit Knutsdatter hadde altså 2 helsøsken og 5 halvsøsken. Angående Kari Pedersdatter Brastad så har hun antakelig 7 søsken. Den jeg nevnte som mulig mor kan bare være mor til et par av disse. Mads Pedersen ser ut til å være født i 1722. De andre søskene ser ut til å være født senere og kanskje alle etter at den jeg foreslo som mulig mor døde. Jeg vet derfor ikke i øyeblikket hvem Peder Madsen giftet seg med etter at første kona døde i 1724 og som ble mor til mange barn.

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hallo og takker deg for svar. Jeg har egentlig ikke Kari Pedersdatter i slekten, hun ble gift med bror til Marit Olsdatter Salthammer. Men Jeg vil lese og finne forhistorien til Berit Knutsdtr. Skeidsvoll.Hvor kom de fra? og hva het berits søsken? Når giftet Gyrid seg med Knut?Vet du hvem Gyrid giftet seg med og hva barna het, og når de fødtes? Står noe om foreldre til Gyrid og Knut i bøkene? Står det noe om Marit Olsdatter Salthammers søsken? Hvor ligger Skeidsvoll, Bjermeland, Øvstedal og Helset?Hilsen Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Hei igjen. Kari Pedersdatter Brastad er heller ikke i min slekt, men det greit å korrigere det som ble feil forrige gang jeg sa noe om henne. Din og min slekt kan jo følges til Skeidsvoll i første omgang via Berit Knutsdatter Skeidsvoll Skorgen. Hennes far var altså Knut Jakobson Øvstedal Skeidsvoll (1665-1702). Mor var Gyrid Ørjadatter Helset (1673-1743). Disse giftet seg 1696. De fikk barna Jakob(f.1698), Berit(f. ca 1700) og Ørja (f. 1702). De to første kom til Skorgen, mens Ørja ble gardbruker på Bjermeland. Gyrid gifter seg igjen ca 1703 med Lars Ellingson med ukjent opphav og med ukjent fødsel og død. Når Gyrid dør i 1743 er hun på gården Villa. Skiftet etter henne viser at hun har fått 5 barn til med Lars. Dette er; A. Knut Larson Villa Nerem (1708-1778), G1 1743 med Marit Larsdtr Nerem, G2 med Marit Rasmusdtr Sør-Sylte. Ingen barn. B. Elling Larsson Villa. C. Ingeborg Larsdtr G med Johannes Villa. D. Synnøve Larsdtr G med Ole P. Helland. E. Marit Larsdtr G med Erik Lasseson Villa. Knut dør 1778 og Elling er død fra før. Knut og Gyrid må ved giftermål i 1796 ha bevilgning siden de er beslektet i 3. ledd. Knut Jakobsen Skeidvoll kom fra Jakobgarden på Øvstedal og var sønn til Jakob Bjørnson Øvstedal (1605-1686) som igjen var sønn til Bjørn Olafson Øvstedal og Margrete Torkelsdatter som muligens kom fra Hjelvik. Gyrid var datter til Ørge Helset. Jeg vet foreløpig ikke mer om opphavet til Gyrid. Jeg har heller ikke oversikt over slektene på Salthammer. Ved å lete i Tresfjordboka vil du kanskje finne mer opplysninger enn dette. Tresfjordboka dekker bare gårdene i bunnen av Tresfjorden der Skeidsvoll, Nerem, Øvstedal og flere gårder ligger. Gårdene Kjøpstad, Bjermeland, Skorgen, Brastad, Skomakergard, Salthammer og Helland ligger på vestsiden av Tresfjorden sammen med flere andre gårder. Villa og Helset ligger på østsiden av Tresfjorden. Hjelvik tilhører Rauma kommune og ligger rett øst for grensa til Vestnes. Hilsen Kjartan

Link to post
Share on other sites
Guest Ørjan Larsen

Hei Kjartan. Dette var utfyllende. Takker deg mye for dette svaret. Jeg får sjekke Tresfjord-bøkene og se hva jeg finner der. Vet du når de andre barna til Gyrid ble født? Hvem var hustru OG barn til Jakob Bjørnson Øvstedal, barn til Bjørn olafsen Øvstedal og Margrete Torkelsdatter Hjelvik,barn og kone til Ørja Helset? Har du noe om det?Hilsen Ørjan.

Link to post
Share on other sites
Guest Kjartan Brastad

Det står nok ikke så mye mer om personene du søker i Tresfjordboka, men ved finlesing kan du nok følge en del av greinene du er ute etter på noen områder. Dessuten vil du finne utfyllende opplysninger om personer jeg har nevnt. Verken Helset, Skorgen eller Salthammer er dekket i de bøkene som har kommet til nå så enten må vi vente på disse, eller gjøre arbeidet selv med å finne opplysninger. Når det gjelder Helset så er det Øvre Helset vi snakker om. Der har Ola og Ørja vekslet med å være brukere i flere hundre år. Det er mange Ørjaer der og jeg har litt problemer med å sette dem på riktig plass. Årstallene varierer ganske mye på det som ser ut til å være samme personer og det er litt forvirrende. Vår Ørja/Ørger ser ut til å kunne være født ca 1620. Jeg vet ikke hvem han var gift med, men det ser ut til at han i alle fall var far til; A. Ole Ø. Helset født 1659, neste bruker, B. Gjertrud Ø. født 1665, C. Peder Ø. født 1668, Gyrid Ø. født 1673. Til Skeidsvoll. Salthammer vet jeg også for lite om, men det kan se ut som Ole Christoffersen Salthammer har kommet utenfra siden han også er skrevet Sollie som etternavn. Sollie finnes flere steder i Møre og Romsdal, men ikke i Vestnes/Tresfjord. Hilsen Kjartan B

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.