Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Per Evensen

[#27146] Slekt i Hurdal i Akershus

Recommended Posts

Guest Per Evensen

Et stykke tilbake på farssiden finner jeg Haagen Olsen,Austad f1764,d1827.Han var lärer og fullmektig ved et sagbruk.Gift med Guri Kristensdatter,Bergvatnet f1764,d1826 Finnes det noen som vet noe om disse og deres forfedre ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

Jwe regner med at du har denne sett denne linkenLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Haagen Oustad bruker av Bergsvatnet i 1792, kjøpte garden for 499 rdl og solgte den igjen i 1813.Gift med Guri Christensdatter (datter av Christen Halvorsen som brukte garden 1765-1785) Christen Halvorsen var sønn av Halvor Christensen som brukte Bergsvatnet 1722 til etter 1765. Vet ikke opphavet til Haagen ? Oustad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

jeg søkte på oustad som gardsnavn , fikk 2 treff. Det ene stedet er i Ullensaker og det andre i Nannestad. Jeg har tittet litt i bygdeboka for ullensaker , men jeg kunne ikke finne en Haaken olsen... enda.mvh arild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

Ingen Haaken olsen er konfirmert i ullensaker 1761-1810, så da tror ikke han kan komme herfra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Evensen

Takk til dere begge! Jeg bor i utlandet og har store problemer med å få lånt bygdeböker/slektsböker. Vet noen av dere noe mer om forfedrene til Guri,dvs Christen og Halvor,feks ektefeller eller slekt forövrig ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Grøndahl

Per,Hvor har du det fra at Haagen har Olsen som patr. ? Jeg har også lett lenge etter Haagen uten hell. Finner ikke engang hvor han og Guri giftet seg. Deres eldste sønn, Carl Fredrik, er etter det jeg kan se heller ikke døpt i Hurdal, så de må (?) ha befunnet seg et annet sted før Haagen kjøper 'Bergsvatnet' av svigerfaren.mvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Det samme lurer jeg på, hvorfra han Per opplysningen at Haagen het Olsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Evensen

Dette har jeg fått fra Pål Evensen,Kongsvinger: 'Karl Fredriks foreldre var skolelärer Haagen Olsen Oustad.Han var gift med Guri Kristensdatter fra Bergvatnet i Hurdal.De hadde flere barn som alle er oppgitt i skiftet etter foreldrene.Etterslekta til Karl fredrik er brukere av Steinerud fortsatt' (Ullern i N-Odal)Det gir jo ikke svar på hvor Olsen kommer fra,men det er hva jeg vet. mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

Jeg lurer på om du er sikker på slektlinjen ned til Carl Fredrik?Det er mulig vi skal begynne der....Hva vet du om Carl Fredrik... fødsel, dåp etc.mvh Arild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Evensen

I tillegg til hva jeg har skrevet ovenfor leste jeg i FT 1801 at CF var födt i 1785.Han giftet seg med Ellen Hansdatter.Han bodde först på gården Vesle-Sundby i S-Odal,deretter kjöpte han gården Steinerud,S-Odal i 1823 og flyttet dit i 1827. De fikk datteren Anette Dorothea Karlsdatter,Stensby i Eidsvoll f.14 mai 1815.Anette giftet seg med Lars Olsen,Grönnerud N-Odal. Håper dette gir resultater!! mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arild andersen

Hei igjen.. Jeg ser at Haagen Olsen i FT 1801 er oppført som gårdbruker og fullmektig på Solsrud sagbrukDet er mulig å spøør om det er noen som har opplysninger om Solsrud dagbruk for om mulig spore opp rett etternavn. mvh arildLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv Synnøve Fagerli

Har sett i kirkeboka etter de barna som er døpt i Hurdal og Haagen er ikke ved noen av dem oppført med annet enn fornavn og enten slektsnavn som er Oustad eller bosted Bergvaten. Guri derimot er ved 5 av 6 barn også ført med farsnavn Christensdatter. De to som er født etter 1800 og som kunne finnes i konfirmasjonslistene er ikke der, heller ikke under døde. Den første døpt i Hurdal er Christpher Munthe den 24.06.1792.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Grøndahl

Takk for den Trond ! Da gjennstår det å finne Haagens opphav. Jeg har en mistanke om at vi må til gården 'Oustad' i Romedal, men foreløpig er dette bare en mistanke. mvh. Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Myhre

Der er Oustad i Stange også men Haagen er ikke f. der. Det finnes en Ole Halvorsen på Oustad i Romedal i ekstraskatten 1762/64 men barn under 12 år er ikke nevnt i denne skattelista. Kirkebøkene før 1785 er brent så det blir ikke lett å finne noen Haagen døpt i Romedal på den tiden. Finner ikke noe skifte på Oustad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Evensen

Jeg må jo bare takke alle for et solid engasjement.Det er spesielt hyggelig for meg som nybegynner å se at mange er villige til å gi en håndstrekning.Håper det lykkes å komme videre med forfedrene til Haagen og meg!mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Guri Kristensdotter var fra Nystun Røkholt (gnr. 22 bnr. 10) i Eidsvoll. Hun var datter av Kristen Andersson og Mari Arnesdotter Det var skifte etter faren 10.04.1765. Barn nevnt i skiftet: 1. Lars 13 år 2. Per 10 år. 3. Hans 8 år. 4. Kristen 6 år 5. Marte 18 år. 6. Mari 14 år. 7. Guri 4 år. 8. Anne 1 1/4 år.Skiftet etter Guri Kristensdotter begyndt 21.12.1826: Øvre Romerike skifteprotokoll nr. 21, 1826-37, s. 19: 'Registrering paa Alfspladsen. Aar 1826 den 21 December .. Registrerings og vurderingsforretning foretaget paa Alfspladsen ved Eidsvold Verk i Eidsvold thinglaug i boet efter sammesteds afdøde kone Gurie Christensdatter Stervboenkemanden Haagen Carlsen Austad var tilstede og opgav den afdødes Arvinger at være følgende i Ægteskab med herværende Afdøde sammenavlede Børn se:1. sønnen Carl Frederich Haagensen 44 aar gl. boende paa Gaarden Sundby i Oudahlen2. sønnen Christen Haagensen 42 aar gl. boende paa Skandsgaarden i Vinger sogn3. sønnen Hans Haagensen, 40 aar gl. og opholdende sig hos Isack Muus ?? ved Vøyen Mølle4. sønnen Christopher Munthe Haagensen, 38 aar gl. hos hus?? Holmsen i Saltens Fogderi5. datteren Randi Marie Haagensdr. 34 aar gl. gift med Halvor Andersen Hovde i Østerdalen6. datteren Dorthea Haagensdr. 32 aar ugift og i tjeneste hos sin broder Carl Frederich Haagensen paa Sundbye i Oudahlen7.datteren Caroline Haagensdr. 30 aar gl. ugift og i tjeneste paa Skandsgaarden i Vinger sogn8. datteren Live Marie Haagensdr 22 aar gl. ugift og hjemme paa Alfspladsen'Mari Kristensdotter døde 99 år gammal på Tærud i Eidsvoll uten livsarvinger og skiftet etter henne begyndt 08.02.1848: Øvre Romerike skifteprotokoll nr. 25- 1837-65, s. 219-220.Arvinger: ' 1. Fuldbroder Lars Christensen Krogvold, død og efterladt sig sønnen Christen Larsen Krogvold, 57 aar gl.2. Fuldbroder Peder Christensen, død i Christiania og skal have efterladt sig en søn ved navn Christen Pedersen, hvis opholdssted er ubekjendt3. Fuldbroder Christen Christensen, død i eller i nærheden af Sandvigen, og skal have efterladt sig en søn ved navn Christian Christensen der skal opholde sig ved Saugene i Christiania.4. Fuldsøster Marthe Christensdatter Tønsagereie, død og efterladt sig følgende Arvinger: A. Sønnen Gulbrand Larsen Storbraaten, død og efterladt sig: a. sønnen Christen Gulbrandsen Storbraaten 32 aar gl. b. sønnen Amund Gulbrandsen Sammeiløkken, 30 aar gl., c. datteren Mari Gulbrandsdatter, gift med David Olsen Tønsagereie. B. Sønnen Hans Larsen Holteie, død og efterladt sig: a. sønnen Lars Hansen Fremmeneie, 42 a. gl., b. sønnen Christen Hansen Fremmeneie, 39, c. sønnen Christoffer Hansen Engereie, 34, d. sønnen Anders Hansen Maa, 30., C. sønnen Christoffer Larsen Graabakken, 57, D. datteren Anne Larsdatter Wilbergseie, død og efterladt sig følgende arvinger: a. sønnen Christoffer Amundsen Hoelseie 34 a. gl., b. datteren Anne Amundsdatter, gift med Anders Larsen Habberstad, c. Datteren Christine Amundsdatter Jøndalseie, ugift, 25 a. gl., d. datteren Marie Amundsd. Graven, 23,a. gl. og ugift.5. Fuldsøsteren Guri Christensdatter Alfsplads, død og efterladt sig: A. sønnen Carl Fredrik Austad 60 a. gl. og boende i Oudalen, B. sønnen Christoffer Munthe Austad 50 a. gl. og skal opholde sig i Nordland, C. datter Ragnhild Marie Austad, gift og boende paa Gaarden Hovde i Storelvedalen i Østerdalen, D. datter Dorthea Austad, enke efter Fanejunker Aulie og boende paa pladsen Hernæs i Oudalen, E. datter Caroline Austad, gift og skal opholde sig i Solør., F. datter Live Marie Austad, gift med Anders Gudmundsen Sundbyeie i Nannestad6. Fuldsøsteren Anne Christensdatter Aalborgeie, død og efterladt sig: A. sønnen Christen Nielsen Sinkerud, død og efterladt sig: a. Nils Christensen 30 aar gl. skomagersvend i Christiania, b. Hans Christensen Jøndalseie 28 aar gl., c. Andreas Christensen Dønnum 24 aar gl., d. Johannes Christensen Waaler, 23 aar gl., e. Christian Christensen Elstad, 21 aar gl., f. Bernt Christensen Frilseth 19 aar gl., g. Ole Christensen, 15 aar gl. og i skomagerlære i Christiania. B. datteren Mari Nielsdatter, gift med Halvor Jensen Fuglerudeie, C. sønnen Gulbrand Pedersen Aalborgeie 40 aar gl., D. Niels Pedersen Sundbye 39 aar gl.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest p evensen

Hallo Trond !Jeg mener at Guri var datter av Kristen Halvorsen Bergvatnet i Hurdalen. Dine kommentarer?mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Jeg går ut fra at du refererer til Hurdal bygdebok bind II, side 118-119. Det opplyses der at Kristen Halvorsson var bruker av Bergvatnet 1766-85 og overtok etter faren Halvor Kristensson. Ingen ektefelle til Kristen er nevnt, men i følge ekstraskattemanntallet 1763 var han gift med Margrete Olsdotter: [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=st02371763&gardpostnr=2586&personpostnr=2586#nedre>Lenke. De hadde ingen barn under 12 år på det tidspunktet. Bygdeboka nevner to barn: Guri og Mari. Mari skal da ha blitt gift med Håken Austad, som var bruker av Bergvatnet fra 1792. Jeg har sjekket kirkebøkene for Hurdalen. Pige Mari Christensd. Bergvaten ble 06.04.1779 gift med ungkar Lars Larsen Disserud. I følge Hurdal bygdebok var Mari søster til Halvor Kristensson på Bergvatnet. Halvor ble gravlagt 02.03.1783, alder ble oppgitt til 90, altså født om lag 1693. Han kan vel umulig ha hatt en søster som ble gift 1779 ??. Hun må i så fall ha vært omkring 80 år !I følge Feirings historie bind IV side 100 var Lars Larsson fra Sand i Hurdal. f. 1735 og bruker på Ner-Disserud. Han var git med Mari Kristensd. Bergvatn. Det er noe som ikke stemmer helt her !Jeg skulle likt å vite hvor Hurdal bygdebok har det fra at Håken Austad skal være svigersønn til Kristen Halvorsson. Slik jeg ser det er dette en ren antakelse. Jeg har følgende innvendinger mot påstanden: Pkt. 1: Håken og Guri ble ikke gift i Hurdal Pkt. 2: Guri har neppe hatt 2 søstre Mari i live Pkt. 3: Mari på Tærud var i følge 1801-tellinga i første ekteskap med Johannes Larsson:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Retting: mitt forrige innlegg, 4 setning ovenfra: Guri skal da ha blitt gift med Håken Austad, som var bruker av Bergvatnet fra 1792.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest p evensen

Hallo TrondTakk for nytt og viktig innlegg.Dine påstander virker jo vel så overbevisende som bygdebokens. Tror du det finnes muligheter til å finne Haagens opphav også? Det var tilsammen 11 Oustad-gårder på den tiden,8 av disse på Östlandet.Såvidt jeg nå vet, kom han ikke fra Oustad på Östre Toten.mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Det eneste holdepunktet så langt er at Håkens farsnavn var Karl. Det stemmer jo også godt med at Håkens eldste sønn ble døpt Karl Fredrik. Jeg har sveipet over 1801-tellinga på alle garder Austad/Oustad uten å finne noen Karl som kanskje kan være Håkens far.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thor Bøhmer

I nær familie er det noen som stammer fra Live Marie Hågensdatter Austad f ca 1795. Hun ble gift med Anders Gudmundsen Hol f på nedre søndre Hol i Eidsvoll. Mere info har ikke jeg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Lunde

Anders Gudmundsson frå Negarn Søstun Hol i Langset, f. 1795, d. som fattiglem og innerst på Steinenga 05.12.1854. Brukar på Nord-Ladderud 1828-35 og Sander 1835-39, g. m. Live Marie Håkensdatter.Austad frå Hurdalen, døpt 15.07.1804, d. 24.11.1887. Legd på Steinodden 1875 Barn:1. Gudbrand, f. på Toftner, Eidsvoll Verk 24.11.1827, d. 1907. Til Bråten østre gnr. 105, bnr.22. Gurine Håkine, f. 1832, g. m. Theodor Olsen. Husmann på Bårlidalen3. Hans, f. 1833, d. 1893. Neste bruker4. Kristian Martin, f. 03.02.1837

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.