Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Owe Zetterstrøm

[#27854] Lægdene i Bergen ?

Recommended Posts

Guest Jan Owe Zetterstrøm

Hei . Jeg har en 4 tippoldemor som i Digitalarkivet finnes som Karen Clemmentsdatter Lægdene. Hun ble 09/06-1782 gift med forpagter Knud Bendixen f 1783. Etter hva jeg har funnet ut så er Lægdene evt. en bydel i Bergen som igjen er oppkalt etter en gård - Lægdene gård. og ligger et stykke overfor Haukeland. Mitt spørsmål er om det er mulig å finne aner til Karen eller annen informasjon om gården e.l. som kan føre meg litt bakover i hennes slekt. Hennes mann Knut Bendixen var sønn av Bendix Knudsen og Martha Friderichsdtr f. omk 1748. Bendix var født omk 1753 og muligens i Danmark. Er det muligens noen som har noe om disse slektninene mine ? Jeg står helt fast her og har stått fast en tid nå, så jeg tenkte å prøve om noen her visste noe mer enn jeg. Jeg er glad for alt som kan komme frem rrundt dette temaet. Med vennlig hilsen Jan Owe Zetterstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Legdene er en del av bydelen Landås i Bergen. Stedet ligger helt oppunder Ulriken dvs så langt opp du kommer med beboelse før selv oppstigningen til Ulriken begynner.Du finner litt om gården Lægdene på denne siden..LenkeMvh Siv...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Her er en siden med et kart også, som viser omtrent hvor i bybildet Lægdene befinner segLenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siv Eidevik

Jeg glemte å skrive det viktigste, hvis jeg ikke husker feil så tilhørte Landås og Lægdene det som før ble kalt for Årstad Herred. Kanskje det fins bydebøker som dekker området.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Owe Zetterstrøm

Hei Siv Takker så mye for svarene dine, jeg skal sjekke opp dette med biblioteket. En bygdebok hadde muligens kunnet hjelpe meg. De opplysningene jeg har funnet, har vært på Digitalarkivet. Takk igjen, med hilsen Jan Owe Zetterstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Der må vera noko surr med både namn og årstal i innlegg 1. For Karen kan då ikkje vera gift med ein som er fødd året etter bryllupet?Lægdene lå i Årstad som det meste av tida sokna til Hospitalskyrkja inne i byen (merka SJ, seinare AA). Det meste frå Årstad (i alle høve på 1700-talet) finst på DA under Bergen, tidvis litt under Fana.Frå SAB sitt register over vigde og døypte i SJ har eg sett saman i mitt register følgjande om dei folke du spør etter (SJ-nummeret er mitt registernummer):Her er ekteskap (0) og born (1-3) til Bendix Knudsen og Siri Villumsdtr.:SJ0009,0,,Bendix,Knudsen,Siri,Villumsdaatter,,,,,,,Nedretræet,,,2006,1751,SJ0009,1,SJ,Bendik,Knudsen,,,,,i Nedretræet,,,,,Knud,,1106,1752,SJ0009,2,SJ,Bendik,Knudsen,,,,,i Nedretræet,,,,,Knud,,2511,1753,23 s. e. T.SJ0009,3,SJ,Bendik,Knudsen,Siri,Villumsdtr.,,forpagter,Nedretræet,,,,,Martha,,2103,1756,Her er Bendik sitt andre ekteskap og dåpen til ein son:SJ0183,0,,Bendix,Knudsen,Berthe,Olsdatter,,enkemand,Nedre Trædet,,,pige,,,1106,3006,1786,SJ0183,1,SJ,Bendik,Knudsen,Berthe,Olsdtr.,,,,,,,,Anders,1012,1212,1786,i Nedre TrædetHer er ekteskapet til Knud (det er nok han som er fødd i 1753) og dåpen til to døtre:SJ0147,0,,Knud,Bendixsen,Karen,Clemmetsdatter,,ungkarl,,,,pige,Lægdene,,2104,0906,1782,SJ0147,1,SJ,Knud,Bendixen,Karen,Clemmetsdtr.,,forpagter,,,,,,Marthe Serine,,1009,1783,SJ0147,2,SJ,Knud,Bendixen,Karen,Clemmetsdtr.,,,,,,,,Anne,0105,0405,1788,Eg veit ikkje kor Bendik Knudsen og Siri Villumsdotter kom frå, men eg vil halde det for meir sannsynleg at dei var sunnfjordingar enn danske - ut frå det vi veit om tilflyttinga til Årstad på 1700-talet.Elles finst der ingen bygdebok for Årstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Ifølge FS/IGI var både Bendik og Siri fødde i Bergen: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Eg finn dei att i Fana med dåp av to born:6/11,1789,Niels,Knud Bendiksen,St.tvet,Kari Clemetsd,,26/12,1790,Knudt,Knudt Bendixen,Tvet-aasen,Kari Clemensd,,Men sidan er dei ikkje å finna. Veit du kor dei vart av?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

At dei var fødde i Bergen, festar eg ikkje lit til. Dersom mormonarane ikkje kan koma opp med dato for dåp, er det nok berre gissingar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Enig med det Bjørn, men den einaste kandidaten f. i Begen er denne, men om det er den rette...tja...Muligens Bendik Knuts.: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Rett ut sagt: Eg har liten tru på at ein fiskarson frå Bergen vart paktar i Årstad på 1700-talet. Dei paktar-jobbene var svært ettertrakta og gjekk helst til folk frå Sunnfjord. Dette kan YN mykje om. Han veit kan hende noko om desse folka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Kandidaten 'min' i innlegg 10 gifter seg i 1843. Dermed er han ute....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gisle Hersvik

Og her er rette Bendik i 1801: Lenke (no 82 år)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, han budde på Træet, det var visst rett oppom Haukeland sjukehus, under Haukeland hovedgard, om eg ikkje hugsar feil. Men sonen Knut m/fam. finn eg ikkje i ft1801, korkje i Bergen eller omegnskommunane. Eg har heller ikkje funne dei død i Bergen eller Fana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Men no har eg funne skifte etter Knut Bendiksen 1790-94. Då budde han på Tvedt under Store Tvedt. Men eg finn han ikkje død i Fana, berre sonen Nils som var fødd same stad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Der er òg skifte etter Bendik Knudsen på Træet under Haukeland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Owe Zetterstrøm

Hei Takker så mye for alle svar. Ja det var feil årstall i første innlegg. Han var ikke født i 1783 slik jeg skrev, men det jeg mente var at jeg fant han som forpakter da datteren Marthe Serene ble født i 1783. Hun giftet seg med en Elias Gertsen Hope som jeg også i mormonerarkivet har funnet som Jonsen?. Ellers høres det ut som en spennende historie rundt Lægdene gård som jeg skulle likt å vite er om. Jeg fant en side på internett, om Årstad og skrev til damen som drev siden, og hun ba meg evt ta kontakt med de som bodde på gården. Jeg vet ikke om de har noe register e.l.? Dere sier at de bodde på Tvedt under Store Tvedt, hvor er dette ? Med takk fra Jan Owe Zetterstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Siri Villumsdotter døyr her: LenkeMen dette er ikkje mykje å bli klok på når det gjeld kor ho kom frå, eller kor tid ho var fødd. Men under døypte i Fana finn eg ei Ziri Willumsdotter fødd 1716 på Nedre Totland. Ho kan det sjølvsagt vera. I så fall ville ho ha vore 40 år då siste barnet vart fødd i 1756.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Storetvedt er nørste garden i Fana, rett sør for gamle bygrensa og sørvest for Lægdene. Dei som dreiv desse gardane eigde dei ikkje, men pakta dei for eigarane. Difor flutte dei gjerne rundt. Det ser altså ut til at Knut Bendiksen døydde på eit bruk under Storetvedt. Skiftet finst på SAB, du kan jo høyre der kva det seier. Det same gjeld skiftet etter Bendik Knudsen, som kan hende er meire interessant sidan det er frå etter at Knut døydde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Der er skifte etter Siri Villumsdotter òg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Då er det vel Elias du finn døypt herLenkepå Indre Hope i Fana. Det er jo ikkje langt unna der ho har budd. Dei er kan hende konfirmert ilag.Eg meiner det er Marthe S. vi finn som tenestejente på Fantoft 18 år gamal i ft1801 - og derifrå er det ikkje langt til Nattland kor ho vert gift ifrå i 1811.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Owe Zetterstrøm

Hei igjen og takk for den enorme hjelpen jeg har fått her. Jeg ser ut til å måtte skaffe meg et kart over området, så jeg kan orientere meg litt bedre iht. Navn på plasser. Marthe Serene dør før 20 Juli 1828 da jeg ser at Elias Giertsen Hope gifter seg på ny med Else Marie Olsdtr. På Marthe og Elias har jeg funnet 2 barn Karen Benedicte Eliasdtr. og min X tippoldemor Gertke Eliasdtr.(06/02-1821- ?) gift med Ellert Nicolai Eriksen (1811-1888) som jeg har hatt en tråd på her tidligere. Jeg fant ikke ut når Gertke Eliasdtr. døde, men jeg lurer på om det finnes en bygdebok med gard og ætt for deler av Fana? Jeg har også på min fars side en Oldefar og en Bestefar som var fra Fana. Min oldefar var Fritz Julius Andreas Zetterstrøm og var en skipsreder fra Bergen fra 1814, men bodde i Fana. De flyttet fra Fana til Stavanger i 1925, men jeg vet ikke når de flyttet fra Bergen til Fana. Står dette evt. i en Bygdebok, eller er det for nær i tid? Ligger Indre Hope også i Fana ? Da skulle det være mulig å kunne lete etter foreldrene til Elias sitt opphav også om det finne en bygdebok. Men jeg får skaffe meg et kart først, så jeg får orientert meg ser jeg ;-) Takk igjen hilsen Jan Owe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bjørn Davidsen

Ja, du får skaffe deg eit kart; Bergens Tidende har ei fin kartbok som bokhandlarane sel. Den må dei kunne skaffe i Stavanger òg.Hop (gnr. 41) har grense i nord mot Storetveit (gnr. 13) - og ligg til Nordåsvatnet. Troldhaugen til Edvard Grieg er utskild frå Hop.Jacob Larsen har skrive bygdebok om Fana (del 4 er slektsbandet). Det kom i ny utgåve for eit år eller to sidan. Kor mykje han har med, veit eg ikkje, heller ikkje kor rett det er. Eg har ikkje boka sjølv.Når det gjeld Fana, så har DA mykje på både 1700- og 1800-talet, m.a. døypte og vigde frå kring 1712. Dette trur eg ikkje bygdeboka har nytta seg av i særleg grad. Du finn og avlidne fram til slutten på 1800-talet på DA og skiftene. Eg ville starta der, medan du ventar på bygdeboka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Owe Zetterstrøm

Ja , det skal jeg gjøre. Takk for all informasjon fra deg Bjørn, og dere andre. Dette var over all forventning. Det er viktig å kunne søke riktig, ser jeg. Jeg har søkt tidligere, men når jeg ikke vet hvor de forskjellige plassene ligger blir det lett å skyte i blinde, men nå fikk jeg en god informasjon her idag, så nå skal det søkes. Tusen takk igjen og ha en fortsatt god kveld. Med hilsen Jan Owe Zetterstrøm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.