Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Oddbjørn Johannessen

[#29844] 4 hammersmedbrødre Lucassen, div. norske jernverk 1700-tallet - hvor kom de fra?

Recommended Posts

Gjest Oddbjørn Johannessen

Rundt 1700, muligens en gang i 1690-årene, kom fire brødre Lucassen hit fra Sverige. De var alle hammersmeder. Hvilket jernverk de først kom til, er usikkert - men den ene av dem, Gustav/Justa/Jösta, giftet seg i Bamble i 1703 med Karen Erichsdtr. Mellom ca. 1712 og 1722 er han hammersmed ved Baaselands Verk. Det er også brødrene Erich og Jacob. Den fjerde broren, Jan, er ved Fossum Verk. I 1722 reiser også de tre førstnevnte brødrene til Fossum, sannsynligvis fordi verkseieren ved Baaseland, Niels Josten da blir arrestert for økonomiske misligheter og også går konkurs.Gustav må kun ha vært kort tid ved Fossum, for ikke lenge etter finner vi ham som hammersmed ved Moss Verk. Heller ikke der blir han værende lenge. I 1728 returnerer han til Baaseland som hammermester. Rundt ti år senere (1737/38) må han ha avgått ved døden. Han forsvinner da fra kirkebøkene (som dessverre kun sporadisk har registrert dødsfall i første halvdel av 1700-tallet). Mens Gustav var i Moss, har broren Jan hatt et mellomspill som hammermester ved Baaseland (1725/26), men allerede høsten 1726 er han tilbake på Fossum i ordinær hammersmedstilling. Der forsvinner sporene etter ham i 1729, og ingen begravelse er registrert i kirkebok for Gjerpen. Han KAN imidlertid være identisk med den Jan Lucassen Sem som er ved Eidsfoss Verk i 1734. Han skal ha kommet fra Sverige i 1692 (men da til et annet verk enn Eidsfoss). Jacob blir værende på Fossum og blir begravet i Gjerpen i 1745, 72 år gammel. Erich blir også på Fossum noen år til, men i 1740-årene er han tilbake på Baaseland (som da har skiftet navn til Næs jernverk). Det finnes registreringer på ham i kirkebok for Holt t.o.m. 1746. Han er ikke begravet etter 1748. F.o.m. det året blir nemlig begravelser systematisk innført. Det er derfor sannsynlig at han dør 1746/47.En del forhold rundt disse brødrene, særlig når det gjelder etterslekta, har tidligere vært diskutert i Grenland Ættehistorielags slektsforum ([url="http://www.grenlandslekt.no/phorum-3.3.2c/read.php?f=1&i=2279&t=2062>Lenke). Også her i Brukarforum har slekta vært debattert. Se Lenke og

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiJeg tror ikke jeg kan bidra med så mye, men fant denne siden på Google. Du har kanskje lest den, men noen teorier er nevnt i tillegg til de du nevner.LenkeMvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for lenken. Jeg har ikke sett den siden før, men ser at innlegg 2 der resonnerer i samme baner som jeg. Den hypotesen at den første Lucas skal ha kommet til Norge allerede rundt 1660, er nok ren spekulasjon - sannsynligvis med utgangspunkt i bygdeboka for Holt, som har 'funnet opp' en Lucas Gustavsen f. ca 1635.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiJa du ser også hvem som startet den diskusjonen under lenke i mitt forrige innlegg. Kanskje en mail til ham kunne avklart noe mer?Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det kan være, men jeg ser av innlegget at all informasjonen der nok er hentet fra bygdeboka. Når det gjelder hvor i Sverige de fleste jernverksarbeiderne utvandret fra, så er nok ikke det så enkelt å få oversikt over. For det første fantes det uhorvelig mange små og store bruk der. For det andre ser vi, ut fra de opplysningene som er kjent, at utvandringen til Norge nok ikke skjedde fra samme området. I 1701-manntallet for Nedenes er følgende fødesteder oppgitt for de svenskene som da var ved Baaseland: Filipstad og Spangedal. En annen slekt jeg har gransket litt i - Gasmann - kom fra Silvberg i Dalarna.Nå var det svært kontroversielt (på begge sider av grensen) å forlate Sverige rundt 1700, så vi må gå ut fra at en del av de som kom har prøvd å anonymisere bakgrunnen sin - f.eks. ved å stryke slektsnavnet sitt. Det gjør selvsagt ikke saken enklere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

HeiNei det er ikke enkelt. Min samboer er fra finsk ætt, Kukkoinen, som kom fra Finland, bosatte seg i Värmland fordi de hadde fått 6 års garanti for 'jobb og god behandling' i Sverige, men som etterhvert flyttet (ble jaget) over grensen til Norge av forskjellige årsaker. Svedfinnene hadde det ikke så enkelt. I følge noen historier kom de til Sverige med kun en vott med såkorn. De brente ned mye skog, og sådde rett i asken. Ikke rart mange skiftet navn og identitet den gangen.Mvh Lars Ove

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Navnene på de fire hammersmedbrødrenes barn kan jo være en pekepinn m.h.t. å spore slekta lengre bakover i historien. I og med at de flyttet såpass mye mens de var i produktiv alder, kan det være vanskelig å få registrert alle barna. Det bildet som foreløpig har avtegnet seg (iberegnet enkelte usikkerhetsmomenter) ser slik ut:GUSTAV LUCASSENS OG KAREN ERICHSDATTERS BARN:1. Lucas Gustavsen2. Berte/Birthe Gustavsdtr. I3. Berte/Birthe Gustavsdtr. II4. Annichen Gustavsdtr.5. Helvig Gustavsdtr.6. Anders Gustavsen7. Herman GustavsenERICH LUCASSENS OG ELLENS (?) BARN:1. Lucas Erichsen2. Henrich Erichsen3. Annichen Erichsdtr.JACOB LUCASSENS BARN:1. Anders Jacobsen2. Lucas Jacobsen3. Berte/Birthe Jacobsdtr. I4. Berte/Birthe Jacobsdtr. II5. Annichen Jacobsdtr.6. Christense Jacobsdtr.JAN LUCASSENS BARN:1. Maria Jansdtr. Lucas (etter farfaren) er et selvsagt oppkallingsnavn her, og mye tyder på at Annichen har vært farmoras navn. Ellers ser Berte/Birthe og Anders ut til å være navn som tilhører farsslekta. Berte må ha vært svært viktig å ta vare på, siden både Gustav og Jacob bruker navnet to ganger.NB! Det er ikke sikkert at alle barna kommer i kronologisk rekkefølge, siden enkelte fødselsår ikke har vært mulig å oppspore.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Et lite tillegg til forrige innlegg: Erich Lucassen hadde sannsynligvis også sønnen Peter Erichsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Granly

Hei.Sånn litt på siden kanskje, men jeg fant denne teksten i en bok:'Rasmus var øyensynlig lite tilfreds med utviklingen, og benyttet stadig anledningen til å møte folkene på Herre i åpen konflikt. Hammersmeden Jan Luccasin var ikke snauere enn at han avfyrte et skudd for å bli kvitt den innpåslitne bonden.'Den innpåslitne bonden var tidlere fogd Rasmus Herstad på Hellestvedt og situasjon var helt i begynnelsen av 1700. Rett etetr Borse døde i 1700 og svigersønnen Herman Leopoldus overtok. Dette tyder på at Jan Luccassen var på Bolvik/Herre før han kom til Fossum. Det står ikke mere en dette, og boken nevner omtrent ingen personer utenom eiereSitatet er hentet fra Knut Olborg: Bolvik JernverkTore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Takk for sitatet, Tore. Jeg har vært borti Knut Olborgs bok, men har oversett denne passasjen. Rent bortsett fra at det jo er en bemerkelsesverdig situasjon som beskrives, gis det jo her også verdifulle opplysninger m.h.t. når Jan Lucassen kan ha kommet til Norge. Er det riktig forstått at det er årstallet 1700 hendelsen foregår i (og ikke begynnelsen av 1700-tallet)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I farten glemte jeg å kommentere Herre-opplysningen. Den bekrefter det jeg har antatt. Sannsynligvis har alle fire brødrene vært på Herre. Gustav gifter seg jo, som vi har sett, 1703 i Bamble. Det ser så ut til at Jan dukker opp på Fossum litt før 1720. Forbindelsen til Herre fortsetter imidlertid i neste slektsledd (store deler av Jacob Lucassens etterslekt).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Granly

Årstallet er ikke spesifisert, men utfra teksten må det vært de første åra i 1700.2re

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

De eldste barna til brødrene Lucassen kan være døpt i Bamble. Av Gustavs barn kjenner jeg dåpen til disse: Anders Gustavsen (dpt. i Holt 1717), Herman Gustavsen (dpt. i Moss 1726). Av Erichs barn: Henrich Erichsen (dpt. i Holt 1716), Peter Erichsen (dpt. i Gjerpen 1723), Annichen Erichsdtr. (dpt. i Gjerpen 1726). Av Jacobs barn: Lucas Jacobsen (dpt. i Holt 1717), Annichen Jacobsdtr. (dpt. i Gjerpen 1728).Følgende av barna kan da være døpt i Bamble i perioden ca. 1700-ca. 1712 (da brødrene Gustav, Erich og Jacob dukker opp på Baaseland): Lucas Gustavsen, Birthe Gustavsdtr., Annichen Gustavsdtr., Helvig Gustavsdtr., Lucas Erichsen, Anders Jacobsen, Birthe Jacobsdtr.4. juni 1721 blir Jan Lucassens datter Maria begravet i Gjerpen, 5 år og 5 mnd. gammel - men jeg har ikke funnet henne døpt der. Hun bør altså være f. ca 1715-16 - og er da sannsynligvis døpt i Bamble.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Øystein Rian skriver i sin bok BRATSBERG PÅ 1600-TALLET (Univ.forlaget 1997) en del om Bamble-fogden Rasmus Herstad (omtalt i innlegg 9). Han skal ha vært ekstremt upopulær p.g.a. sin hardhendte framferd mot bøndene i distriktet. Amtmannen gikk derfor til det drastiske skritt å avskjedige ham i 1693. Etter det drev han gården Hellestvedt og havnet i bitter krangel med verkseier Halvor Borse om eierrettigheter i Herre-elva, noe som også gikk utover verkets ansatte. Da Halvor Borse ble snikmyrdet høsten 1700 (drapet ble aldri oppklart) ble det spekulert på om noen av hans fiender i lokalmiljøet (Rasmus Herstad?) sto bak. Jan Lucassens skuddsalve kan kanskje forstås på denne bakgrunnen. Herstad ble forresten tvunget til å overdra Hellestvedt til Bolvik verk i 1713. Da var Halvor Borses svigersønn, Herman Leopoldus eier.Jeg har lett etter Lucassønnenes barn i FS (IGI), fordi de fleste dåpshandlingene fra Bambles første kirkebok visstnok skal være registrert der. Resultatet har vært negativt. Jeg tror nok likevel de har oppholdt seg i Grenlands-området, og de kan vel også ha døpt barn f.eks. i Solum? Dersom de har vært lojale mot Borse-familien, finnes det jo også flere muligheter - og de kan ha flyttet litt rundt. Holden verk på Ulefoss tilhørte jo også 'konsernet' (samt Hørte-hammeren i Sauherad). Når tre av brødrene rundt 1710-12 flytter til Baaseland, holder de seg jo faktisk da også innen samme 'verksfamilien', i og med at eieren der (som riktignok kun var forpakter på det tidspunktet) - Niels Josten - også var Halvor Borses svigersønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Nå har jeg muligens funnet noen av Jan Lucassens barn, og de er døpt i Bamble. Fra 1725 og utover er det flere ganger i kirkeboka for Gjerpen nevnt en Peter Jansen og ei Margrethe Jansdatter som faddere. Og hver gang er de faddere sammen med Jan Lucassen for barn fra Fossum verk. I FS (IGI) fant jeg så flere barn som har en Jan Hammersmed som oppgitt far. De nevnes riktignok (på kjent FS-maner) alle med patronymet Jensen, men jeg tar meg den frihet å 'oversette', siden faren jo hette Jan.Peter Jansen, døpt 30/10 1706 i Bamble. Far: Jan Hammersmed.Ane Jansdatter, døpt 9/12 1708 i Bamble. Far: Jan Hammersmed.Margrethe Jansdatter, døpt 1/3 1711 i Bamble. Far: Jan Hammersmed.Jeg har dessuten fattet litt interesse for en Peter Lucassøn som - jf. en kirkebokavskrift jeg fant i en lenke fra Skien Genealogiske side (www.slekt.org) - den 15 oktober 1695 blir 'Trolofved paa Herøen' med Mari Eggertsdtr. Er det noen som vet hvem han var?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Gunn Huglen

Hei igjen!Da har du vel giftemålet til Peter Lucassøn her på F. S. også.LenkeMvh. Gunn Huglen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Rehn Holm-Johnsen

Hei Oddbjørn. Her har vi en kar til - hvem er han: Dødsfall fra Solum, Peder Lucasøn ved Sol: 15 aar minder 4 maaneder. Kilde: LenkeMvh Terje...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Laila Kornstad

Den siste Peder Lucassen er vel sønn til Lucas Mogensen som var død 1721, 81 år gl. i Solum, skifte 16. juni 1723 på Kjerringteigen i Solum. Lucas var gift med Gjertrud Kolbjørnsdatter, død 1737 på Nordre Fen i Holla, 85 år gl. Deres barn ved skiftet i 1723 var Mogens Lucassen, myndig, og Ingeborg Lucasdatter, 23 år.I Solum kirkebok 1 finner vi også Lucas Mogensens barn Peder Lucassen, døpt i Solum 15. juni 1704.Gjertrud ser jo ut til å være noe gammel til å ha fått barn i 1704, men umulig er det ikke.Lucas Mogensen var første gang gift i Skien 20.03.1670 med Ingeborg Michelsdatter. Jeg har ikke funnet noen barn her, og skiftet sier jo heller ingenting om barn fra det ekteskapet. Det kan jo likevel ha vært barn som er døde uten livsarvinger. Hilsen Laila Kornstad.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Laila har nok funnet den rette sammenhengen her. Jeg har vært borti denne Lucas Mogensen før, men kan ikke se at det er noen slektsforbindelse mellom han og de fire hammersmedbrødrene.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Det er også kommet nye innlegg i en etterlysning jeg tidligere har hatt i Grenland Ættehistorielags slektsforum (se lenke i innlegg 1). Tore Granly har nettopp funnet de tre barna til Jan Hammersmed i Bamle kirkebok. Ei Inger Eggertzdatter er der nevnt som fadder for Margrethe Jansdtr (1711). Hun kan være ei søster til den Mari Eggertsdatter som trolover seg i Eidanger 1695 med Peter Lucassen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Uten å kjenne patronymet til Jan Hammersmed, er det selvsagt umulig å fastslå med sikkerhet at han er identisk med Jan Lucassen. Jeg ville ha forventet at noen i Lucassen-familien hadde vært faddere, men så ser ikke ut til å være tilfelle. Men siden alle dåpshandlinger og vielser fra Bamble Mini nr. 1 skal være lagt ut i IGI, ser det jo heller ikke ut til at de øvrige brødrene har hatt opphold verken i Bamble eller nærområdene i det aktuelle tidsrommet. Gustav er riktignok gift i Bamble i 1703, men så må han (og minst to av brødrene) ha flyttet.Det eneste 'halmstrået' er da den mulige tilknytningen til den til nå for meg ukjente Peter Lucassen. Jf. Tore Granly (som refererer til Schilbred) skal det ha vært skifte etter Peter Lucassen i 1703, og en John Lucassen skal da være nevnt som farbror til barna.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore Granly

En liten korreksjon. Det var ikke jeg som referer til Skilbred, men Jørn Olsen. Og det er Eidanger bok som Schilbred sto ansvarlig for, han referer fra. Schilbred var også forfatter av en av Bamble bøkene;-)Tore

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Huff da - jeg beklager! Hukommelsen kan sannelig være en tvilsom tjener. Takk for korreksjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Tore Granly (og nå husker jeg riktig!) har nettopp opplyst at det var i 1709 Jan Lucassen (jf. Bambleboka, bind 1) løsnet skudd mot Rasmus Herstad på Hellestvedt. Han skjøt hunden hans. Dermed har vi i alle fall ett klart holdepunkt for når han oppholdt seg i Bamble (sannsynligvis som hammersmed ved Herre).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Denne debatten foregår i to fora samtidig, og det kan muligens virke noe forvirrende. Jeg foreslår derfor at innlegg som spesielt berører Lucassen-brødrenes gjøren og laden i Nedre Telemark fortsetter i Grenland Ættehistorielags slektsforum (en link dit vil interesserte finne i innlegg 1 her). Så kan øvrige problemstillinger drøftes i dette forum. Særlig spennende hadde det selvsagt vært om det var mulig å finne ut mer om brødrenes opphav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.