Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Bernt Jenssen

[#35065] Rasmus Rasmusen f. ca.1750 - 1760, i Bergen eller omegn

Recommended Posts

Gjest Bernt Jenssen

I en militærrulle for Hillesøy i Troms fra 1801 står det at han er 50 år og fra Bergen, altså f. ca. 1751. Når han dør i juni 1810 står det i kirkeboka at han er 50 år, dvs. f. ca. 1760. Han gifter seg 1. sept. 1782 med Johanna Andersdtr. f. 1754 fra Sommarøy i Troms. Når eller hvordan han kom nordover til Hillesøy distriktet har jeg ikke klart å finne ut av. Har heller ikke klart å finne han i eller rundt Bergen. Er interesert i å få vite mere om når han virkelig er født (døpt), om han hadde søsken,hvem var hans forfedre, alt er av interresse. Hvis noen kan være behjelpelig, vil jeg sette stor pris på det. Rasmus er en av mine forfedre. Mvh. Bernt Jenssen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

Ved første øyekast kom det frem to kandidater i NK i Bergen.5/10-1753 døpes Rasmus av foreldre Rasmus Anderssen,kypperarb. og Sasanna Olsdatter19/8-1759 døpes Rasmus av foreldre Rasmus Rasmussen og Dorethea Henriksdatter.Så spørs det om der er skifte etter foreldrene som kan gi spor videre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Vet du om det finnes søkbare skifter fra denne perioden? og hvor de kan finnes? Til opplysning kan jeg nevne navnene på barna til Rasmus og Johanna, i tilfelle oppkalling. Den eldste først. Hans Andreas, Erik, Martinus, Magdalena og Karen Marie.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Ved FT.1801 oppgis også alderen hans å være 50 år, altså f.ca 1751. Hva er 'kypperarb.(eider)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje E Skrolsvik

En kypper er en tønnemaker. Ta en mail med Statsarkivet i Bergen om de har skifte etter Rasmus Anderssen eller Susanna Olsdatter. Terje

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Har sendt forespørsel til Statsarkivet i Bergen og de svarer at det er ca. 3 ukers behandlingstid. Det skal bli spennende og se om der er ledetråder.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Har nå fått følgende svar fra Statsarkivet i Bergen:Vi har funnet skifter etter tre Rasmus Andersen i Bergen i tiden fra 1750 og framover (Bergen skifteprotokoll 4/423, 6/192B, 7/666), men ikke noen av disse har en sønn Rasmus.Det er ikke skifte etter noen Susanna Olsdatter i aktuell periode.Det ble ikke skiftet etter mer enn rundt 25-30% av befolkningen i Bergen i andre halvdel av 1700-tallet.Vi ser at en god del av dem som oppgir å være født i Bergen mener 'Bergen stift' (bispedømmet), og ikke Bergen by.Så dette var ikke mye å juble over. Får fortsette letingen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er en kandidat fra Sund LenkeArnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Takk for tipset. Skal se om en kan finne ut mere om denne karen. Mvh. Bernt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

I Konfirmerte i Sund har jeg funnet en Rasmus Rasmusen som kan være en potensiell Lenke Det jeg da er interesert i, er om det er noen som har kjennskap til hvem som bor/oppholder seg på denne gården som Rasmus kommer fra. Om det finnes noen bygdebok el. lignende. Hvor ligger Sund, i forhold til Bergen? Mvh. Bernt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Da er nok Oddvar Søreide rett person.Mvh A

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Forøvrig er Sund og Fjell i dag to kommuner som ligger på Sotra, en øy vest for Bergen. Det ser ut for at gården er Sekkingstad, som i dag ligger i Fjell kommune, ved havet rett vest for Kolltveit.Mvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Til innlegg 11: Jeg mente nok om det er noen som vet hvem som bodde på denne gården mens Rasmus bodde der. Kanskje en hadde vært så heldige at f.eks. hans mor hadde vært der (han er døpt som uekte). Vet ikke om FT. 1769 er tilgjengelig på nettet, for dette området.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

til innlegg 13: Han forsker på Sund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Ja eg budde nok ikkje på Sekkingstad på den tiden. Det er er utgitt bygdebok for Fjell der der utført ganske så grundig arbeid, den utkom i fjor.Har sjekket garden Sekkingstad og finner ei Siri Pedersdatter nevnt under andre dvs. det står ingenting om hvor ho kommer fra. Ho var gift 2 ganger, men kun den andre ektemannen Nils Olsen er nevnt. De hadde dattera Ingeborg f. 1773. Her er Siri i 1801, sjå heilt nede Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er fra Tingboken om leyermålet: Siri Pedersdatter tilstoed for Rætten det hun i sit Egteskab som en gift Kone med Zacharias Ellingsen som siden i fior Høst har været fraværende og bort reyst er bleven besvangret af Rasmus Thomesen Kypper med det barn hun endnu er frugtsom/m/elig med og vænter om 2 á 3 Uger at føde til VerdenFogden erindrede om Lauv dag for den udeblevne Rasmus Thomesen Kypper til nestkom/m/ende Aars Som/m/erting da hand og til den tiid skal besørge paa enhvers Ejendeele og Formue om de nogen haver lovlig Seqvestrations Forrettninger at producere hvoraf mand de forventende i dømte bøder kand blive betalt.EragtetDen lovlig indstevnte og ey mødende Rasmus Thomesen forelægges Lav dag til nestholdende Som/m/erting tilkom/m/ende Aar 1759

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

..og fra Tingboken 1759: Fogden efter Løfte seeniste Som/m/erting i Rette lagde de hos Kypperen Rasmus Thomesen og Siri PedersD: forbegangne Leyer maal uden for deres lovlig Egteskab erhvervede Undersøgnings Forrettninger begge af høy Øfrighed approberede d/en 21 Julij sistleeden, hvorefter Actor paastoed begge de skyldige Ved dom tilfunden at betale hver for sig deres dobbelte Leyermaals bøder nemlig 24 rdr for Rasmus og af Siri Peders datter 12 rdr. samt i Mangel deraf at lide paa Kroppen med Fængsel.De indstevnte mødte begge havde til sin Undskyldning ey Videre at erindre men Submitterede sig under domSagen Optages til Doms til i Morgen ... Da Rasmus Thomesen og Siri Pedersdatter selv har tilstaaet begge at have uden deres lovlige Egteskaber med Leyermaal forseet sig og med hinanden begaaet hoer, da som begges deres Hovedlodder efter de frem lagde Forrettninger befindes saa ringe, nemlig Rasmus Thomesen ey meere at være eyende end 4 mrk 4 s: og Siri Pedersdatter aldeelis indtet, bør de for deres syndige begangne Løsagtighed og i Mangel af deres doble Leyermaals bøders Udreedelse som burde Været for Rasmus Thomesen naar hands Hovedlod 4 mrk 4 s: derfra er decourteret 23 rdr 1 mrk 12 s: og for Siri Pedersdatter 12 rdr, i følge Forordning af 6 Dec: 1743 at udstaae og forsone deres Straff med Arbeyde og fængsel saalænge og paa de Stæder hvor Øvrigheden ved sin Resolution dem henviiser og fastsætter at blive straffet paa Kroppen.Udi Sagen indstevnt af Peter Greve Contra H/err Hendrich Gertsen er følgendeDom afsagt!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Her er vel den omtalte Sakarias og Siri og her står det Midtre Fjell, denne gården er det enda ikkje kommen bygdebok for Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

..ja her var det aktivitet (1759) Fogden Bildsøe efter forrige Tiltale Contra Rasmus Thomesen Kypper som efter forelæggelse mødte tilstoed Sigtelsen i alt at have som Egte gift Mand begaaet Leyer maal med Sigri Pedersdatter som er gift med en anden Mand nemlig Zacharias Ellingsens hustrue;Fogden efter Comparentens egen tilstaaelse havde ey videre at forlange end Anstand til næste ting for at frem lægge den hos Leyer Maals begiengeren skeede Seqvestrations Forrettninger med høy Øvrigheds paateignede Approbation.EragtetSagen gives Anstand til næstholdende høstetingFogden anmelte at hand paa Justitiens Veigne til dette Ting har indkaldet gift Manden Niels Pedersen Nore Biorøen for begangne Leyer Maal med hands tieniste Pige Siri Pedersdatter Telnes at lide Dom til bødernes Udreedelse, ligesom og at have indvarslet1759: 272bemelte Pige Siri Pedersdatter som for Rætten mødte, den indstevnte Niels Pedersen Nore Biørøen blev 3de gange paaraabt men ey mødte,Stevne Vidnerne Lehns Mand Knud Tøsøen og Halver Tøsøen fremstode og eedelig afhiemlede Stevne Maaletz lovlige forkyndelseQvinde Mennisket Siri Pedersdatter udlagde den indstevnte Niels Pedersen Nore Biørøen at være hændes barne fader og at hun med ham har avlet et barn, som hun for 10 Ugers tiid siden har fød til Verden og endnu er i Live.Fogden begierede Lavdag for indstevnte Niels Pedersen Nore Biorøen til næstkom/m/ende høste ting og ellers frafalt Sag mod Siri Pedersdatter at anlægge siden hun i Mindelighed sine Leyer Maals bøder betalerEragtetDen lovlig indstevnte og ey mødende Niels Pedersen Nore Biorøen forelægges Lavdag til næst holdende høsteting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddvar Søreide

Skal sjekke ut litt no når eg ser faddrene Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Her er leyermålet i 1759, men det kan jo være en annen Siri Pedersdtyr. LenkeMvh Arnfrid (Førsund) Mæland (Oddvars 4. menning)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Dette var interesant lesning, men fortsatt er det bare en teori om at dette kan være min stamfar. Hadde vi enda kunnet følge denne Rasmus-gutten og fått vite om han blir i distriktet eller om han forsvinner.(reiser nordover)Første gang min Rasmus nevnes skriftlig i kilder i nord er når han gifter seg i 1782. Min tanke er at han er kommet nordover med en av førings-jæktene som seilte fra Nord-Norge til Bergen med fisk og returnerte med handels og livs varer. I det distriktet jeg kommer fra utenfor Tromsø, var det flere jækter som drev bygdefar på Bergen. D.v.s. fraktet tørr fisk til Bergen og hadde matvarer og diverse handelsvarer med tilbake. Dette var varer som var bestilt av de som leverte fisken. Mvh. Bernt

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bernt Jenssen

Rasmus i innlegg 8.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.