Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkild Knudsen

[#36703] Slekten Tostrup

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Temaet er ment å omhandle slekten Tostrup fra Nordmøre og SørTrøndelag generelt( 1600 og 1700 tallet). All informasjon er velkommenFor å starte med noe. Er det noen som har informasjon om Kaptein Jakob Fredriksen Tostrups kone Mette Hansdatter?. Jeg kom tilfeldighvis for flere år siden over hennes fulle navnet Mette Hansdatter i en tingbok på Nordmøre. Jeg mener hun da var enke og skrev seg for Nøhring. Er det noen som har informasjon rundt dette? Kan det være at Mettes pikenavn var Nøhring og at hun ikke giftet seg til navnet? Hvis det viser seg at jeg husker riktig (at hun var enke etter Tostrup og brukte navnet Nøhring) mener jeg det hadde vært mere naturlig at hun skulle kalt seg Tostrup istedet for Nøhring hvis hennes familienavn skulle henspeile på hennes ektemaker. Da er det mere naturlig at Nøhring er hennes pikenavn og at resten av Nøhringene er hennes slektninger?Jeg mener å huske at de også hadde en militær bakgrunn, men av lavere grad enn kaptein.Jeg vet at det er andre før meg som har funnet denne informasjonen fra tingboka, ettersom det allerede var et notat om dette i en av bokseriene på Statsarkivet i Trondheim. Jeg tror det var i Collins eller Hornemans stamtavler det var ført inn antagelighvis under slekta Tostrup.mvh Torkild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Hansen

Hei.her er det en debatt som skulle passe inn Lenke -mvhKnut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Torkil, jeg aner ikke hva som er riktig svar på ditt spørsmål om Mette. Men jeg ser at Per Nermo har henne som enke etter Jørgen Nørring før hun så gifter seg med kpt. Tostrup. http://nermo.org/slekt/d0012/g0000075.html#I39365Håper eksperimentet med å skille ut Tostrup blir vellykket. Men dere kommer jo ikke langt inn i Tostrup-familien før en masse andre gamle kjente dukker opp. Og da er vi i gang igjen. Er kanskje ikke til å unngå. Uansett må det bli bedre enn Hals-temaet som etterhvert kjørte med en rekke parallelle løp.Du nevner Nordmøre og Sør-Trøndelag som geografisk avgrensning. Greit nok, men da går vi glipp av Helgelandsgreina av Tostrup'ene. Men ei grense må det jo være. Ett sted. Hilsen Torgeir (som minner om at det er en gard i Orset-grenda i Torvika/Gjemnes som heter Tostrup etter lensmannen Peder Tostrup.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Jeg antar at Nermo har opplysningen om Mette Hansd. sitt første ekteskap fra mine skriverier i BF. Det bør han jo i så fall opplyse om (noe han ellers ryddig gjør med andre slike data fra meg), siden disse baserer seg på betalte arkivutskrifter foretatt av Kåre Hasselberg i Trondheim for noen år siden, ifølge oppdrag fra meg. Det er altså to personer med en slags opphavsrett her.Ang. Tostrup, tror jeg det er best at vi ikke omtaler etterslekten mer enn nødvendig her, da dette lett vil ta overhånd. Den er uansett til dels godt kartlagt tidligere, og da må målet nå være å finne ut av bakgrunnen til kompanisjefen i Meldal og hans kone. Det er jo ganske underlig at ingen offentlig noensinne har tatt fatt i dette interessante 'prosjektet', som angår ganske mange både her i landet og i Danmark (bl.a. deler av Benkestok-slekten og den danske greveslekten Ahlefeldt-Eskildsmark, der Holberg / Tostrup-ætlingen Hildegard Stendrup. f. 1841, er inngiftet med etterslekt og forbindelser ut 'i den store verden', se 'Danmarks adels aarbog' 1921). I Norge finnes etterslekten ellers bl.a. i Meldal, på Hitra, i Romsdal og i Bergen. Jeg ætter selv fra Jakob og Mette Tostrups to barnebarn Jakob Jørgensen (antagelig dobbelt) og (antagelig) Mette Jørgensd., begge Schaar på hhv. Dombu og Damli i Meldal (DA 28533).I temaets tittel burde det helst være presisert at dette gjelder den nordenfjelske slekt Tostrup (nevnt i Gyldendals store leksikon på 70-tallet, men merkelig nok utelatt i Store Norske), selv om denne kan tenkes å ha forbindelse med den sønnenfjelske (gullsmedene). Begge bruker f.eks. navnet Jakob, og en nær ætling av kapteinen i Meldal kommer (så vidt jeg har lest) til sorenskriverkontoret på Lista, der den andre Tostrup er sorenskriver (muligens ikke samtidig).Ellers synes jeg stikkordlisten ser OK ut, selv om enda noen flere sikkert er ønskelig, f.eks. Benkestok

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Med 'nordenfjelske' menes det tydeligvis noe mer enn 'Nordmøre og Sør-Trøndelag' siden Benkestokk trekkes inn.Per Nermos kilder får han gjøre greie for selv. Og det gjør han nok. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Foreslår at vi avgrenser dette temaet til å omfatte det foreløpig ukjente opphavet til både Jakob og Mette Tostrup, men i tillegg tar med hittil ukjent etterslekt som de muligens har, og ellers bare nevner tidligere kartlagte ætlinger mer overfladisk når det passer inn i sammenhengen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tar med litt til: 'Slægten Benkestok' s. 40 gir en oversikt over Jakob og Mette Tostrups barn (fem sønner og en datter), og innlegg (5) i tema 36129 oppgir tre barnebarn i Romsdal. En bør merke seg at navnet Kristoffer later til å være viktig å oppkalle her, og at det tyske navnet Reinholdt brukes. (Kan det tyde på et opphav i Tostrup ved Flensburg?)Slekten har også en gren i Øyestad mellom Arendal og Grimstad på Sørlandet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Er det noen som helst tvil om at Tostrup ved Flensburg er opprinnelsen til familienavnet? Vi har jo Astrup, Schjelderup og andre med samme historie.Skal vi finne noe mer om kapteinens og hustruens bakgrunn, må vi nok dit. Tror jeg. Og Nørring da? Skal tro om ikke det ligger i nærheten også. Hilsen Torgeir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Har sett gullsmedslekten Tostrup (som i Oslo er gift med samme Prytz som finnes i Kvikne) nevnt med opphav både ved Flensburg og mellom Roskilde og København (Tostrup finnes begge steder), så litt uvisshet finnes det tydeligvis.Det kan for øvrig her være på sin plass å nevne en samtidsskildring fra 1682 av en ferd i utrivelig uvær over fjellet fra Meldal til en barnedåp i en nabobygd. Personene er interessante: Jakob og Mette Tostrup og den da 16 år gamle datteren Inger skal være faddere, sammen med de to medreisende: Karen, salig Kristen Andersens (prost Anders Bruses datter g.m. da avdøde fut Kristen A. Riiber i Meldal), og Lisbet, mester Jørgens stigers, som nok er Jørgen J. Schaar Dombu sin mor (altså Ingers senere svigermor). Jeg vet ikke hvor jeg leste denne historien for ganske mange år siden, men helst er det i Personalhistorisk Tidsskrift eller Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, alt. Meldalsbokas bygdehistoriebind. Hvis noen vet hvor den finnes, må de gjerne sjekke detaljene. Fadderskapet her kan evt. fortelle noe om hvilke familieforbindelser de har.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Jeg vurderte å fortsette med Tostrupslekta på temaet Schaar, men syntes det allerede var svært omfattende og at det kunne være bedre med et eget tema om Tostrup slekta. Så får en vel etterhvert, hvis en finner noe nytt, legge det ut på forumet der en synes det best passer. Ta gjerne med henvisninger til andre beslektede temaer. Jeg har ikke med meg noen notater om Tostrup slekta og vil ha lite å bidra med foreløpig. Når jeg får anledning vil jeg prøve å finne igjen informasjonen fra tingboka for å se om hun er benevnt Nøhring eller ikke (dette vil ikke bli med det første). Som sagt tidligere, så mener jeg denne informasjonen er innført, som en 'nyere' note i Hornemanns Stamtavler eller hos Collins på Statsarkivet Trondheim for slekta Tostrup. Via denne noten tror jeg kanskje det skulle være mulig å finne igjen den originale informasjonen i Tingboka for Nord-Møre. Det hadde jo vært greit å vite om det er noen dokumentasjon, som sier at Markus Jørgensen Nøhring virkelig er Mette Hansdatters barn. Det samme gjelder for dokumentasjon på at Mette var enke etter Jørgen Nøhring når hun gifter seg med Jakob Tostrup. Hvis dette er basert på indisier så ville det også være av interesse å vite hva disse består i.mvh Torkild

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tostrup bør absolutt tas på et eget tema, da forbindelsen til Schaar kun dreier seg om det ene ekteskapet i Meldal. Disse to slektsmiljøene er ellers helt uavhengige av hverandre.Hasselberg referer til Hornemanns stamtavler ang. Nørring. Der opplyses det kun at Mette Hansd. sin første mann er en Jørgen, og at de har sønnen Markus, f. 1651. Ut fra det antar Hasselberg at denne sønnen er identisk med Markus Jørgensen Nørring, bosatt på Gjemnes i 1701 og da angivelig 50 år gammel. Jeg synes dette virker meget sannsynlig, siden Jakob Tostrup også har tilknytning til Nordmøre. (Hornemann er ikke alltid korrekt, Kristen Aalborg på Tynset feilplasseres f.eks. som sønn av Anders N. Aalborg i Trondheim, og angis også med en ellers ukjent datter i andre ekteskap.) Hasselberg foreslår også enkelte prester (som Hans Kristensen Holm og Hans Lauritzen Krabbe) som evt. kan være far til Mette, men ingen av disse er etter min mening særlig mer sannsynlig enn den jeg antyder, som passer noenlunde med Tostrups tjenestested rundt 1654-55, og altså er gift med en Inger.Et viktig spørsmål er derfor når (og hvor!) Jakob Fredriksen (Tostrup) gifter seg. Ifølge Ovenstad er han i løpet av 1650-tallet stasjonert både ved Trondhjemske nasjonale infanteriregiment, deretter Snåsenske (fra midten av 1654), Romsdalske (fra slutten av 1655) og Edøske kompani (fra 1657), så Orkdalske (fra 1659), der han har oblt. Eilerik J. Wisborg som sjef i 13 år. (Sistnevnte, gift med en datter av Børge Juel til Lungegården i Bergen, har vært aktuell i forskningen om Ludvig Holbergs evt. danske herkomst på farssiden. For øvrig eier Wisborgs familie på denne tid gårder på Osterøy, der jeg holder til.) Tostrup gifter seg nok senest rundt midten av 1650-tallet, men om det skjer på Møre eller i Trøndelag er altså noe uvisst. Av sønnene nevnes ifølge 'Slægten Benkestok' en som student i 1676 og en i 1683, en annen er fenrik i 1680 (f. ca. 1659 ifølge Ovenstad). Det viser at enkelte av disse nok er født på andre halvparten av 1650-tallet.Ellers vil jeg anbefale en sjekk av registrene i PHT og NST ang. den interessante skildringen jeg nevner i (9). Det finnes ikke altfor mange Tostrup der, og her finnes Jakob, Mette og Inger (kun disse) nevnt samtidig, så de bør være noenlunde enkle å oppdage. Beklager for øvrig at jeg ikke har for hånden mitt gamle notat om dette. (Papirbunkene blir litt vel omfattende etter hvert, og dermed altfor tidkrevende å gjennomsøke.) Jeg leste sannsynligvis historien på arkivet i Bergen, og da er det mindre sannsynlig at den står i Meldalsboka. Det viktige her er om det angis hvem de reiser til for å være faddere, og det husker jeg dessverre ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tar med litt ekstra ang. Mette Hansd. sitt opphav:Hun har en sønn som nevnes som student (på den tid helst teologi), en blir klokker og to blir sogneprester, altså velger antagelig fire av fem sønner et geistlig yrke, noe som klart tyder på at hun selv er prestedatter, siden hennes offisersmann vel neppe er prestesønn (i så fall ville vel hans opphav vært kjent). Eldste sønn, Kristoffer, er registrert student i 1676, som vel betyr at han senest er født litt etter 1655.Dette peker i retning av at Jakob Tostrup muligens gifter seg på midten av 1650-tallet mens han tjenestegjør ved Snåsa-kompaniet. Senere, når han er sjef for Nordmøre-kompaniet, bor han i Meldal, som jo ligger i nærheten av Nordmøre. Dagens Steinkjer kan vel da muligens være oppholdsstedet i Snåsa-perioden, og nabo der er Inderøya, hvor hr. Hans Svendsen nevnes som visepastor i 1641 (da enkemann med mange små barn), og en sønn immatrikuleres i 1660 som 'Inderøensis' (Dahl s. 101), som vel betyr at hans familie fortsatt bor i Inderøy på den tid. Dessuten er altså hr. Hans, som er sønn av fut i Stjørdal og Trondheims borgermester Svend Andersen, gift med Inger. Forutsatt at Tostrup gifter seg rundt 1655, er altså denne presten av Austråt-slekten en meget passende far til Mette Hansd., som stemmer godt i tid. (En sønn på Gjemnes kan jo evt. ha flyttet dit, han må ikke være født der.)Et viktig spørsmål er da: Når kan en student i 1676 mest sannsynlig være født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. datidige offiserers ekteskap, er det så vidt jeg har sett, et krav om at de så langt det er mulig, eller nærmest uansett, skal gifte seg over sin stand og absolutt ikke lavere enn denne. Siden mange slike visstnok er av adelig opphav (det gamle vernet rundt kongen), må jo dette kravet sies å være stilt ganske høyt. Men det er viktig at en kjenner til det, slik at ikke 'utenkelige' muligheter anses som riktig slektsopphav. (I denne sammenheng er jo Inderøyprestens opphav på Austråt av interesse.)Om det skulle vise seg at Mette Hansd. er født Nørring, så er jo en tenkelig mulighet at Hans Svendsen og Svend Andersen kan ha et slikt skjult etternavn. De er normalt kun nevnt med farsnavn.En annen mulighet er at hun kan være en godt yngre søster av Strindafuten (på 1640-tallet) Jakob Hanssen Nøring, men det virker ikke spesielt sannsynlig, siden han litt senere er fut i Båhus. (Dahls embetsmannsbok s. 121.)Hvis vi skal komme videre med dette, er det kanskje en fordel om noen andre enn meg også skriver litt her? Dette opphavet angår da ganske mange!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest may olden

Hei, jeg har en ane som heter Anna Juliane Tostrup gm. Carsten Henrichsen Schiødt. Hvem er hun? De har datteren Margrete Agnete f. 18.nov 1717 i Tr.Heim. Jeg har ingen årstall på Anna og Carsten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Anna Juliane Tostrup er lett å finne ved nettsøk, men hun har alle steder ukjent opphav. Hun oppgis født 1685, og det er vel da mindre sannsynlig at hun tilhører familien som dette temaet omhandler, hvis ikke Jakob Tostrup har brødre eller annen slekt i Norge. Jeg kjenner ikke til noen slike.For øvrig synes jeg at jeg foreløpig har gjort min del av jobben ang. dette temaet, og avventer nå kommentarer til det som hittil er fremkommet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leiv Skjerve

Jeg har en Carsten Svendsen Tostrup. Kjøpmann i Trondhjem f 1690-07-12 i Flensburg. Død 1771-10-03 i Trondhjem. Hans far var Svend Tostrup. Carsten var g m Elisabeth Morsing f 1698-04-08. Død 1754-04-27. De hadde datteren Magdalene Tostrup f 1723-10-30 i Trondhjem. Død 1797-09-09- Gift i 1748 med Ernst Laurentius Lydersen Wensell f 1719, som hadde Rørøen borgerleie VegaMargrete f 1717 og Magdalene f 1723 kan være søskenbarn, men det gjenstår å utforske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Personene omtalt i (14) og (16) kan tenkes å være av interesse her, men jeg regner ikke med at de ætter fra Jakob Tostrup i Meldal. Det hadde jo vært 'fenomenalt' om Svend hadde vært en sønn der, men jeg mener å ha lest et eller annet sted at han har et helt annet opphav. En kan likevel ikke utelukke at disse folkene i Trondheim kan ha en eller annen felles ane med Meldal-Tostrup ved Flensburg, så det er derfor greit at nevnes på dette temaet. En bør også ha et sideblikk på gullsmedslekten fra Sørlandet.For øvrig finnes en Kristen Tostrup i Bergen på 1600-tallet, av samme generasjon som Jakob, men de er så vidt jeg har lest i alle fall ikke brødre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Jeg har omsider kommet meg hjem og fått sett på notatene mine. Jeg har notert følgende vedrørende innlegg (1): Tingbok no.7 1694-1698 (for Nordmøre) folio 18-20 Kapt. Jakob Fredriksen Tostrup fradød enke Mette Hansdatter Nøhring. Dette er noe jeg husker jeg kom over ved en tilfeldighet for lenge siden og jeg mener å huske det hadde med gårdene deres i Meldahl å gjøre. Er det noen, som har avskrifter eller mikrofilm av disse sidene, som kan bekrefte ovenstående.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Jeg ser jeg har notert at Elrich Jakobsen Tostrup er nevnt på folio 189 og 190 i (1697?) samme tingbok som i innlegg (18).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Det er skifte etter Mette Marchusdatter Ranem (Tingvold?) 1732. Enkemann Jakob Jakobsen. Hennes søsken er Willum Marchusen Nøhring, Hans Marchusen Nøhring.Jakob Fredriksen Løytnant under major Ole Jakobsen von Linde nevnt i Lensregnskapene for Trondheim 1657 Nordmøre. Dette er vel ganske sikkert Jakob Fredriksen Tostrup.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Tar med noen vilkårlige notater jeg har samlet:Curt Christopher Coplow Rittmester og Jakob Fredriksen Tostrup selger odelsgårdene(?) Seter(Meldal)12mrk, Damli (Meldal)12mrk, Buum (Orkdal)1øre. Disse to hadde kjøpt gårdene av Bergråd Johan Marseilius. Har desverre ikke årstall.1698 Pantsetter Mette salig kapt. Tostrup gårdene Kvam 2spd, Grindal 1spd, Graven i Oppdal 1øre. Medunderskrivere er hennes hjemmeværende barn Reinholt og Inger Tostrup.Jakob Hansen Nøhring nevnt 1649 Norske rigsregistranter IX hvor han er nevnt som husbond til Karen Jensdatter (trenger ikke å bety at han var gift med henne). Jakob Hansen Nøhring ble ridefogd over Ourust og Tjørn i Båhuslen han er også oppgitt å bo på Elløs i Morland. Disse stedene er helt ukjente for meg. Er det noen som har mere opplysninger eller rettelser?Appelonia Jakobsdatter Nøhring gm stiftamtmannsskriver til Akershus Iver Hansen Hvid. Nevnt i norske kongebrev bind 2 1670-1680Jeg lurer på om navnene Elrik og Reinholdt er oppkallinger etter andre kjente offiserer, kanskje Reinholdt von Hoven og Jakobs sjef oberstløytnant Elrik J.WisborgFamilieskatten 1676 (enten Nordmøre eller Orkdal?). Kaptein Jakobsen Fredriksen skatter for hustru, tvende sønner, en skolemester, en kokkepike, to drenger, tre tøser. Dette med skolemester må gjelde Trondheim ettersom jeg mener å erindre at Jakob hadde hus i Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Tingbok 7 folio 19 Nordmøre. Hr captain Gaspar Røyer begjerte at han lovligen hadde stevnet sahl. hr captain Tosterups enke Mette Hansdatter Nøring. På hennes vegne nærværende hennes sønn Marchus Jakobsen Nøring. Det ser ut for at foranledningen for stevningen var at Gaspar skulle ta over eiendommen Gjemnes som var assignert kapteinsgård, men at den da var i dårlig stand etter forrige bruker Tostrup?1701 er det Kaptein Muhlenport som bruker ett av Gjemnes bruka. På ett av de andre Gjemnes bruka sitter Markus Nøring 50 år med sønnene William 17år, Jakob 15år, Hans 6år. To av disse sønnene blir senere lensmenn i henholdsvis Meek og Gjemnes.Er det noen med god kjennskap til ytre Nordmøre som vet hva Markus Nøring sitt farsnavn var. Enten Jørgensen eller Jakobsen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for svært interessante opplysninger, som jeg faktisk ikke har lagt merke til før nå. Finner jeg noe å kommentere, kommer jeg med det senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden en del lesere vel ikke har Ovenstads Militærbiografier lett tilgjengelig, siterer jeg det som der opplyses ang. Jacob Friderich(sen) Tostrup, f. ca. 1625:-Kalles lenge bare Jacob Friderichsen.-Sersjant ved Trondhjemske nasjonale infanteriregiment 1/5 1650.-Premierløytnant ved samme regiments Snåsenske kompani 22/7 1654.-Forflyttes til Romsdalske kompani 1/11 1655.-Ved Edøske kompani fra 1/8 1657.-Ved Ørkedalske kompani fra 1/1 1659.-Kapteinløytnant ved regimentets Værdalske kompani fra 1672.-Ved Nye Trondhjemske nasjonale infanteriregiment fra opprettelsen 3/1 1676, med ansiennitet fra 15/7 1675.-Da dette oppløses ved Gyldenløvefeidens slutt, blir Tostrup igjen overført til det gamle Trondhjemske regiment, og settes der som sjef for Nordmørske kompani fra 1/1 1680.-Han dør 22/4 1693 og begraves i Meldals hovedkirke 9/5 1693.-Han eier gårdene Kvam, Seter og Dombu i Meldal, Grindal (Grendal) i Rennebu og Graven i Oppdal.I den lange perioden ved Ørkedalske kompani er som nevnt i (11) fra 1/2 1659 oberstløytnant Eilerich Jensen Wisborg, f. ca. 1620, Tostrups sjef.Av dette fremgår det at Tostrup har yrkestilknytning til Nordmøre / Romsdal i årene 1656-58 og fra 1680 av, men ellers til Trøndelag, der han også bor det meste av tiden. En kan derfor ikke forutsette at hans kone ætter fra Nordmøre, hun kan meget vel være fra Sør-Trøndelag, hvis hun ikke er dansk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

På folio 190 til folio 192 (1697) Tingbok nr 7 for nordmøre er det en sak angående Eilerik Jakobsen Tosterup. Det kan muligens være en drapsak hvor Eilerik er den avdøde. Jeg må se nærmere på dette. Det som jeg vil nevne er at brødrene Nicholaus og Reinholdt er nevnt der i tillegg til at en (Kaptein?) Richert Tosterup er nevnt. Det kan se ut som Richert også er en bror. Ellers er det nevnt endel andre personer som antagelig er vitner etc.Jeg går utifra at du så at Marchus er nevnt som en Jakobsen i Tingboka. Jeg hadde håpet at noen kunne komme med andre eksempler hvor han er nevnt ved farsnavn for å verifisere om det er Jakobsen eller Jørgensen. Når en ser på oppkallinger, så støtter dette at det må være Jakobsen, men ingenting er sikkert.Marchus (Jakobsen) står i flere år som eier og bruker av ett av Gjemnes bruka. Det bruket som kapteinene brukte blir etterhvert liggende øde. I skattematriklene for Nordmøre finner jeg Marchus som bruker frem til og med 1706. I skattematrikkelen for 1710 har enka etter Marchus Nøring tatt over. Det ser ut som riktig skrivemåte for navnet er Nøring (o med to prikker over. Willum Nøring skriver under ved en forlovelse på dette viset). Jeg har mye slekt på Nordmøre, som jeg ønsker å forske videre på, så det kan jo hende jeg snubler over noe annet materiale også om Tosterup slekta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.