Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkild Knudsen

[#36703] Slekten Tostrup

Recommended Posts

Guest Odd Roar Aalborg

Det har slått meg: Siden både Mette Hansd. som enke etter Jakob Tostrup og hennes sønn Markus Jakobsen(?) begge kalles Nøring, kan ikke forklaringen her ganske enkelt være at Jakob Fredriksen egentlig er født som Nøring, men senere kaller seg 'Tostrup' etter stedet han kommer fra, (som vel ikke er uvanlig, kfr. Hals alias 'Aalborg')? Dette vil i så fall bety at Mette Hansd. kun er gift en gang, og tydeligvis har ganske mange sønner, dertil at hun kan ha en eller annen tilknytning til Trondheim. Tostrup er gammel nok til å være gift allerede i 1650 (da han er sersjant i Trøndelag), kfr. Markus J. Nøring, f. 1651.Skal vi kanskje lete etter en Fredrik Nøring som kapteinens far?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Det går jo an å ha det i bakhodet.Problemet er at det er lite informasjon om slekten Nøring.Til å begynne bruker vel ikke Jakob Fredriksen noe familienavn. Dette er jo litt rart da jeg får inntrykk av at de fleste offiserene både av høyere og lavere grad bruker slektsnavn hvis de har noe. Er ikke sikker på når han begynner å kalle seg Tostrup. Hva mener du om dette utifra Ovenstads militærbiografier?Flere av sønnene skulle det vel være mulig å aldersbestemme hvis en hvet hvor de er under 1701 folketellingen. Det er vel sannsynlig at Marchus ville være eldste sønn hvis han er sønn av Jakob Fredriksen. Jeg har derfor fundert på hvorfor han har fått navnet Marchus. Finnes det noen Offiserer med navnet Marchus som Jakob Fredriksen kan ha oppkaldt? Dette ville i så fall styrke hypotesen at Marchus er sønn av Jakob Fredriksen. Det ser vel etterhvert ut som om paret kan ha hatt sønnene Marchus Nøring, Nicholaus Tostrup, Hans Tostrup, Richert Tostrup, Eileric Tostrup, Reinholdt Tostrup. Hvis Richert viser seg å være en sønn og at han er kaptein (vanskelig å være sikker på det siste fordi det var en forkorting) ved innføringa i tingboka vil jeg anta at han er en av de eldste sammen med Nicholaus.Jeg tror det etterhvert kan være nyttig å se på oppkallinger og nærmeste etterslekt for å finne nye opplysninger. Det er for eksempel i allefall to av barnebarna til Mette Hansdatter med navnet Mette Susanne bare for å ta et eksempel. Kanskje hette hun da Mette Susanne Hansdatter Nøring.En annen ting er at det også burde være mulig å finne igjen Nicholaus og Reinholdt som studenter. Hvor er det mest sannsynlig at de kan ha studert. Reinholdt er nevnt som studiosis 1697 i tingboka for Nordmøre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

'Slægten Benkestok' nevner Jakob Tostrups barn som: Christopher, Fredrik, Hans, Nicolai, Reinholdt og Inger. Før disse kommer altså Mettes sønn Marcus. Enkelte har kanskje dobbeltnavn, slik at Eilerich og Richert evt. kan være identisk med noen av de her siterte? Interessant nok har de tilsynelatende kun én søster. Det er vel da ganske tenkelig at hun kan ha navn etter mormoren?Det virker litt merkelig om Mette som enke omtales med sitt navn som ugift, derfor heller jeg mer til at den ifølge Ovenstad i lang tid slektsnavnløse Jakob Fredriksen kan være en Nøring, og at Mette er norsk prestedatter, f.eks. av hr. Hans Svendsen (fra Trondheim / Stjørdal) og Inger Lauritzd. (fra Ålborg) i Inderøy. At Svend og Lauritz i så fall ikke oppkalles kan jo skyldes at navn fra offisersvenner i stedet benyttes, såsom Eilerich og Reinholdt.For øvrig trenger en vel ikke lete etter studiested for Nils og Reinholdt, da begge blir sogneprester her i landet, på Møre og i Nordland, med mye registrert etterslekt. Derimot er Kristoffer kun nevnt som student. Hans er offiser i Romsdal, også med etterslekt. Klokker Fredrik i Øyestad kjenner jeg ikke til, men han har vel gjerne også ætlinger på Sørlandet.Ifølge Ovenstad er Reinholdt von Hoven sjef for Jakob Tostrup ved Snåsenske kompani 1654-55 og hans øverste sjef fra 1659 til 1672, da Eilerich Wisborg er kompanisjef. Interessant nok er von Hoven, f. 1614, svigersønn av oberst Friderich Budde, som er Tostrups sjef noen uker fra sistnevnte blir sersjant ved Trondhjemske regiment 1/5 1650 til Budde kort tid etter dør og begraves 19/6 1650. Jeg vet ikke om de familiære forbindelsene er like tettpakket hos offiserer som hos prester, men det blir vel uansett et hakk for drygt å gjette på at Jakob Friderichsen kan være sønn av Friderich Budde (født kun litt over en mil fra Tolstrup i Vendsyssel) og svoger av von Hoven? Navnene hos Tostrup peker ikke umiddelbart i en slik retning.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Det finnes jo en Svend (Jakobsen ?)Tostrup, som en vel har antatt ikke er sønn av Jakob Fredriksen. Han er i Hornemanns stamtavler oppgitt som sønn av Jakob Fredriksen. Skal se hva han har om Svend.Jeg har sett flere eksempler på at en hustru kan fortsette å bruke sitt eget slektsnavn.Det finnes jo også en annen mulighet, nemlig at den, som førte Tingboka ved en feil skrev samme slektsnavn på Mette Hansdatter som Marchus Jakobsen Nøring.Jeg tenkte også på dette med dobbeltnavn. Det begynner jo å bli endel potensielle sønner: Marchus, Christopher, Hans, Richert, Svend, Eilerik, Fredrik, Nicholaus, Reinholdt i tillegg til Inger.Det kan jo også være snakk om halvsøsken.Det ville jo ikke være noe rart i om Jakob Fredriksen var i slekt med andre offiserer. Det er jo ikke umulig at han eller kona kan ha en eller annen forbindelse til de han tjente under. Det er vel kanskje sannsynlig at Jakob Fredriksen ikke har steget i gradene pga bragder på slagmarkene nede i europa, så det hadde kanskje mere med familie å gjøre?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Burde det ikke være mulig å finne Tostrup familien i 1664-66 mantallet? Eller var militære unntatt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Så vidt jeg har observert er den Svend Tostrup som visstnok finnes i Midt-Norge ikke sønn av Jakob Tostrup. Hornemann oppgir f.eks. også Kristen A. Aalborg i Kvikne som sønn av Anders Nilssen Aalborg i Trondheim, så det virker nok som om han foretar en og annen gjetning uten noen nærmere dokumentasjon.Skal se i morgen om jeg kan finne noe på DA i 1664 ang. Tostrup.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Fann dette blant notatene mine. På skiftet etter Anne Knudsdtre Sevik 1687: nevnt tilstede for landherren hr captain Jakob Fredriksen mons. captain des armes Markus Nørring. Dette er vel ikke noe banebrytende, men alle detaljer er jo deler i ett puslespill. Captein des armes er vel egentlig en underoffiserstilling bare for å ha nevnt det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Jeg har sjekket litt på nettet ang. offiserene Budde, von Hoven og Wisborg:Oberst Friderich Budde er gift med Anna Axelsd. Urup, med oldemor Anna Nilsd. (Henriksen) til Austråt. Sistnevnte er da tippoldemor til Helle Budde, som er generalmajor Reinholdt von Hovens kone. Oberst Eilerich Wisborg er gift med Anna Børgesd. Juel til Lungegården (i Bergen), som er tippoldebarn av Margrethe Nilsd. (Henriksen) til Austråt.Tostrups første befalsstilling er altså i Buddes regiment, og senere har han i lengre tid von Hoven og Wisborg som sine overordnede.Interessant er det da at hr. Hans Svendsen (g.m. Inger), først kapellan i Skogn, senere visepastor i Inderøy, ifølge Dahl sannsynligvis er oldebarn av magister Henrik Nilssen, som er halvbror av forannevnte Anna og Margrethe til Austråt. Min foreløpige hypotese er som kjent at kaptein Jacob Friderichsen Tostrups kone, Mette Hansd.,som sannsynlig prestedatter kan være en datter av hr. Hans Svendsen. (Mette kan tenkes å være en forbokstavoppkalling av Svend Andersens kone Maren.)En bør her ha for øye kravet om at offiserer helst bør gifte seg 'oppover', og gjerne i miljø med adelig opphav, siden de ikke sjelden selv er av slik slekt.For øvrig er 'capitaine des armes' øverste underoffiser i et kompani ifølge 'Norsk historisk leksikon'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morten Strøm

Hei, bare litt nysjerrig. Er dette samme Tostrup slekt som er kjent fra Gullsmed butikk i Oslo? Jacob Ulrik Tostrup 1806-1890, grunnla gullsmedforretningen i 1832.mvh Morten

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det burde vært klargjort i overskriften at dette dreier seg om slekten Tostrup med utgangspunkt i Meldal, som hittil ikke er 'hektet sammen' med gullsmedslekten i Oslo. Ut fra navneskikk og annet er det ikke helt utenkelig at disse to slektene kan ha en eller annen forbindelse, men det kan ikke forutsettes ut fra de data en i øyeblikket har. Begge slektene nevnes i Gyldendals Store fra 70-tallet, mens kun gullsmedslekten er oppført i Store Norske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Hva vet en egentlig om Hans Svendsen og hans nærmeste slekt? Siden han er lansert som en mulig far til Mette Hansdatter hadde det vært interessant med litt utfyllende info om mulig.Er det noen som vet om gården Gjemnes er nevnt i siste bygdeboka for Gjemnes?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det er diverse grunner til at jeg holder en knapp på hr. Hans Svendsen som Tostrups sannsynlige svigerfar:- Mette Hansd. er sannsynligvis prestedatter, siden det finnes to prester, en klokker og en student blant de fem sønnene som nevnes i ”Slægten Benkestok”.- I dette litt mannsdominerte miljøet virker det rimelig at tilsynelatende eneste datter kan få navn fra morssiden., i så fall leter vi etter en prest Hans g.m. Inger, som det ikke finnes mange av i distriktet. (Ekstra interessant vil det være om Jakob Tostrup på et eller annet vis tilhører samme krets med opphav i fru Inger til Austråt som offiserskollegene rundt ham. Dette vil kunne dobbeltforklare bruken av navnet Inger, og evt. forklare også Nicolai / Nils som en adelig ”fjernoppkalling” fra Austråt, som på denne tid kun ligger et drøyt hundreår tilbake i historien.- Hr. Hans Svendsen oppgis i 1641 å ha mange små barn, hvorav kun to sønner, presten Anders (i Hamarøy) og studenten Jakob, hittil er registrert. (Hvor er de andre?) Han har tilknytning til Trondheim og til Inderøy, vel ganske nær Snåsakompaniet, der både Tostrup og von Hoven tjenestegjør. Han er antagelig i slekt med konene til tre av offiserene rundt Tostrup, hvorav minst to, von Hoven og Wisborg, evt. også Budde, oppkalles blant Tostrups barn.- Det virker ikke som om Tostrup arver noen gårder i Norge, som kan skyldes at hans kone kommer fra en ganske stor barneflokk, og at han selv ikke er norsk. Men han gjør militær karriere, som her vel må skyldes familiære forbindelser.Følgende data er hentet fra S.T. Dahls bøker om prester og embetsmenn i Midt-Norge:Hr. Hans Svendsen er sønn av fut i Stjørdal og borgermester i Trondheim Svend Andersen og Maren Hansd., som antagelig er datter av hr. Hans Sigurdsen, sogneprest i Inderøy og Domkirken og svigersønn av mag. Henrik Nilssen (Gyldenløve), også sogneprest i Inderøy. Maren har broren hr. Amund (g.m. Mette Jakobsd.), sogneprest i Inderøy, og morbroren Kristoffer, som er ukjent hos Dahl. (En kan merke seg at Mette Tostrup har en sønn med dette navnet.) Hans Svendsen er som før nevnt gift med Inger Lauritsd. Kristensen. Hennes far dør i Ålborg i 1651, men jeg antar at han kan være identisk med sogneprest Laurits Kristensen i Frosta, nevnt der sist i 1637 (oppgitt som bror av Gjert skredder i Trondheim, og i andre ekteskap gift adelig).Hr. Hans Svendsens tre søstre er for øvrig gift med hhv. borgermester Hans Gjertsen Busch i Trondheim, sogneprest Jens Claussen Parelius i Stjørdal og sogneprest Hans Lauritsen Blix i Bodø. Miljømessig passer dette godt til Tostrups barneflokk, som i stor grad er geistlige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gine Olsen

Som svar på bl.a. innlegg 16 om Carsten Svendsen Tostrup sies her i debatten at han ikke såvidt vites er av samme slekt som den Tostrup-slekten som er hovedsaken her. Dette passer godt med et innlegg fra debatt 15317: Holch-slekt i Sogn, hvor Marianne Holck, Oslo, skriver:'Det står ikke mye om Carsten Tostrup i artikkelen [det er antakelig denne artikelen det henvises til: Engelstad, Sigurd. 'Presten Svend Tostrup.' NST 17 (1960): 350-352] , men en tredje bror, Henrik Svendsen Tostrup, skomaker, nevnes.Tidligere har bl.a. Erlandsen hevdet at presten Svend Tostrup var sønn av 'feldbereder i Trondhjem, Henrik Tostrup og Karen Eriksdatter'. Engelstad argumenterer overbevisende for at Svend Tostrup derimot er sønn av feldbereder Jacob Svendsen Tostrup. I slutten av artikkelen sier han:'Den Tostrup-slekt det her dreier seg om innvandret til Trondhjem omkring 1700 med Jacob Svendsen Tostrup og 4 av hans søsken. Om to av dem heter det at de var født i Flensburg. Det kan ikke påvises noen forbindelse mellom denne slekt og en annen nordenfjelds slekt Tostrup som stammer fra kaptein Jacob Fredriksen Tostrup, d. 1693 på Kvam i Meldal, - og heller ikke mellom disse to slekter og den som stammer fra foged Niels Hansen Tostrup, d. 1730 (behandlet i S. H. Finne-Grønn:Familien Tostrup fra Lister')'Marianne Holck skriver tidligere i samme debatt: ' Presten Svend Tostrup var sønn av feldbereder Jacob Svendsen Tostrup og Rebecha Christensdatter Langenberg, Trondheim. Rebecha var datter av feldbereder Christen (Christian) Langenberg.Jacob Svendsen Tostrup var bror av kjøpmann Carsten Tostrup,Trondheim, som i sitt ekteskap med Elisabeth Morsing bl.a. hadde datteren Dorthea Carstensdatter Tostrup. Svend og Dorthea var altså fetter og kusine. Svend var første gang gift med Martha Margrethe Middelfart, og hans datter i 2.ekteskap ble følgelig oppkalt etter hans første kone.'Jeg har ingen grunn til å tvile på at det IKKE er slektssammenheng mellom de to Tostrup-familiene, jeg ble bare slått av hvor mange av navnene som går igjen i det jeg her har sitert og så debatten ovenfor: fx Jacob, Hans, Henrik og Svend.Kanskje bare et sidespring.mvh. Gine

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for et nyttig innlegg, som bidrar godt til å belyse temaet. Jeg ser gjerne flere slike!S.T. Dahl opplyser i sin prestebok på s. 214 at presten Nils J. Tostrups sønn, Nils, f. 1713 ( nevø av Ludvig Holberg) 'var hos en sorenskriver på Lista i 1734'. Farbroren, Fredrik J. Tostrup fra Meldal, er ifølge 'Slægten Benkestok' klokker i Øyestad ved Arendal. Interessant nok er sørlandsslektens Nils Hanssen Tostrup, d. 1730, fut på Lista, og dennes bror Knut sorenskriver i Østre Råbyggelaget (i nærheten). Dette ser jo nærmest ut som en geografisk partiell krysning av de to slektene, som dertil begge bruker navn som Jakob og Nils (og Hans, men i Meldal skyldes det inngifte).Både Gyldendals og Store Norske opplyser at Sørlandets Tostrup har navnet fra Sjælland, men jeg har ellers også sett oppgitt Flensburg. Dertil finnes som nevnt i (28) stedet Tolstrup på Jylland (et stykke nord for Ålborg), som altså ikke ligger langt fra oberst Fredrik Buddes fødested, Børglumkloster.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Noen opplysninger fra bl.a. Hornemanns stamtavler.Har tatt en rask titt på skiftet etter Nicholaus Jakobsen Tostrup 1719 Nordmøre. Der er det nevnt at han hadde vært formynder for sin brordatter Regina Tostrup, er det noen som kjenner til hvem hun kan ha vært datter av?Ett av værgene i skiftet var Nicholay Jakobsen Tostrups brorsønn Sr. Jakob Tostrup i København, hvem kan dette være? Han må da være sønn av en av de eldste søsknene vil jeg tro.Nicholay Jakobsen Tostrups brordatter(Guru) Tostrups mann Thomas Larsen i Romsdalen er også nevnt. Er det noen som kjenner til hvem Guru Tostrup og Thomas Larsen er?Det er skifte etter Reinholdt Jakobsen Tostrup prest i Rødøen 1729. han var gm Berethe Pedersdatter Strømer. Deres barn var Jakob, Peder, Kirsten, Mette. Har ikke sett skiftet. Jeg tror det er tilgjengelig i geistlige skifteprotokoller ved Tromsø Statsarkiv? De to eldste barna var myndige ved skiftet.Jeg tror en note i Hornemanns stamtavler var ment for Nicholay, nemlig hans alder i 1701 mantallet som 38 år altså f.ca.1663. Er det noen, som kjenner alderen til noen av brødrene til Nicholay.Jakob Fredriksen Tostrup selv dør 1693 68år gammel.Nicholay Jakobsen Tostrup ble gift første gang på Kvam i Meldal 1694 med Mette Susanne Schiøller. Gift annen gang med Sofie Holberg.Ifølge boken Trondheim før Cicignon av H.Berg pantsetter Johan Hermannsen Gaarmann sin bygård 15/7 1669 til Løytnant Jakob Fredriksen. Etter Gaarmanns død blir gården utleid til en av fordringshaverne Løytnant Jakob Fredriksen Tostrup.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for litt mer utdyping av temaet. Jeg kommenterer avsnittene fortløpende:Regina Tostrup må tydeligvis være datter av en bror (av Nils Tostrup) som dør før 1719 (Eilerik eller Hans?).Jakob Tostrup i København kan kanskje være en sønn av Kristoffer, som ikke ser ut til å befinne seg her i landet?Brordatter Guri er gjerne datter av premierløytnant Hans Tostrup på Frisvoll i Romsdal. Han er gift med Martha Eriksd. og i f.t. 1701 nevnt med tre sønner, dvs. Kristoffer, Jakob og Erik, f. hhv. i 1687,1689 og 1693.Ang. søsknenes alder, så er Inger f. 1666, mens ”Slægten Benkestok” oppgir Reinholdt f. 1669. Ovenstad angir Hans f. ca. 1659. Kristoffer nevnes som student i 1676 og Nils i 1683, som passer bra med fødselsår 1663. Dette tyder vel på at Kristoffer er eldst av dem som oppgis i ”Slægten Benkestok”. Dertil kommer evt. Markus f. 1651, og dessuten de mer ukjente Eilerik og Rikard.Ifølge samme bok er Nils Tostrups 1. kone barnløs. 2. kones sønn, Kristian Tostrup hentes så vidt jeg husker ned til Sorø akademi som ridefogd (for å holde styr på universitetseiendommene der) av sin onkel Ludvig Holberg. Dette betyr at den vanlige påstanden om at sistnevnte etter sin flytting til Danmark aldri mer har kontakt med sin norske slekt umulig kan være riktig. Ridefogdens datter, Fredrikke Lovise Tostrup, arver senere Holbergs innbo tilbake til Bergen, inkl. det eneste kjente originalportrettet. Det er interessant at Holberg ser ut til å verdsette spesielt denne etterslekten til Tostrup, i kontrast til resten av sitt norske miljø. Kan det være en eller annen dansk slekts- eller familieforbindelse i aktivitet her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torkild Knudsen

Glemte å ta med at det ser ut som om Nicholay påtok seg vergemålet i 1717. Det er da muligens en bror eller brorens kone som går bort på denne tiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Nicolay Jacobsen Tostrup, pastor til Grib og vice-pastor til Qværnes Prestegjeld, som var gift med rådmann Schøller si dotter Mette Susanne, og seinere med Ludvig Holbergs søster Sofie, budde i Engvika på Averøya. Likeeins brørne Reinholdt og Elerik er omtala i bygdeboka, bind 2, s.16. Hans Markussen Nørring budde i Løbergslia på Storlandet (no i Gjemnes)og var lensmann. Han var gift ca, 1729 med Ingeborg Sjurdotter Sylte, Oppigard, f. ca. 1699 i Surnadal, d. 1749. Dei hadde fire born: Elen, f. ca. 1730, Sigrid, f. ca. 1733, Jacob, 1735-1745 og Doret, f.1738, d. 1739. Dei to eldste døtrene vart gift i nabolaget. Truleg har Hans Markussen vore stasjonert på ein av offisersgardane på Øye i Surnadal ei tid. Gjemnes-garden kjem i bind 7 av Gjemnesboka som Leivdal arbeider med no. Mvh. Endre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for et svært opplysende innlegg, som for en gangs skyld bringer frem mye nytt (i alle fall for folk som ikke har nærkontakt med Gjemnesboka). Skulle gjerne sett tilsvarende om opphavet til Jakob og Mette Tostrup, men det finnes neppe noen som har såpass oversikt over dette, som fortsatt er like ukjent godt over hundre år etter at 'Slægten Benkestok' ble utgitt. Sannelig trenger en god tid for å drive på med slikt!Av de ovenfor nevnte er Reinholdt Tostrup sogneprest i Rødøy i Nordland, med mye etterslekt der. Ang. Elerik: Nevner bygdeboka noe vesentlig, f.eks. når han er født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Endre Holten

Som nemnt i innlegg 43 er ikkje boka der Gjemnes-garden vert omhandla, komen ut enno. Om familien til Hans Nørring, som døde i 1745, har eg frå andre kjelder - skiftet etter kona hans og frå Gards- og ættesoge frå Surnadal, også om henne, men der vantar opplysning om at ho vart gift med Hans. Broren Willem Nørring hadde og ætt etter seg, - utanom ekteskap. Som eit lite vedheng til innlegg 32, og Sevika, der skiftet etter Anne Knutsdotter, kona til Torstein Søvik (Sevik)vart halde den 5. april 1687 kan nemnast at dette er nabogarden til Løbergslia, der hans Nørring budde. Mette Markusdotter Nørring, d. 1732, gift med Jakob Jakobsen Ranheim i Gjemnes, sjå Gjemnesboka b. 1. s. 17. Om Elerik Tostrup - eg trur eg har sett namnet Eilert også har vore brukt, viser eg til Averøy Bygdebok - det kom nok ikkje klart fram i innlegget. Han budde i klokkargarden Kjørsvika, eit stykke frå Engvika, hos 'mønsterskriver for Marinerne' Christen Jørgensen, og hadde visst ansvaret for tienden. Der låg Elerik sjuk i april 1697, den kvelden da Bertel Pedersen i Steinsvika overfall han i senga og knekte armen hans da han kom inn for å kreva inn gjeld. Bertel kom då direkte frå 'gravølet' etter Hr. Hans Hagerup på Kvernes, og hadde nok teke for seg litt for mykje av ølet. Elerik døde like etterpå, men alderen hans er ukjent. Det vart reist sak mot Bertel året etter, men den vart utsett og kom ikkje oppatt for tinget. Garden Gjemnes var i eldre tider 'assignert' til dei militære, den siste som budde der var visst kaptein Dons.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Nok en gang takk for en rekke interessante opplysninger. Skal prøve å sjekke de aktuelle bøkene neste gang jeg befinner meg i Bergen, og har tid til det.Som tidligere nevnt: Elerik Tostrup heter antagelig dette og ikke 'Eilert', siden farens nærmeste overordnede i 13 år er Eilerich Wisborg, som nok er den oppkalte her, i likhet med Reinholdt, nok etter farens sjef Reinholdt von Hoven. Sønnen Fredrik (klokker i Øyestad på Sørlandet) er helst kalt etter farfaren, men kan også tenkes å ha fått navn etter farens første sjef, Fredrik Budde (hvis dette da ikke skulle være samme person, noe en ikke med dagens data kan forutsette).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

En liten detalj:Jeg har på denne Lenke funnet Markus Hanssen Busch, f. 1613. Interessant nok er hans mor, Maren Svendsd., søster av hr. Hans Svendsen i Inderøy, som jeg har lansert som en mulig far til Jakob Tostrups kone Mette Hansd. Sistnevnte får jo også en første sønn Markus, f. 1651. Dette navnet er vel ikke særlig vanlig, men later til å forekomme litt blant borgerskapet i Trondheim på denne tid, og er også senere inngiftet i slekten Busch. Kan det tenkes at Mette Tostrup og Markus Busch er søskenbarn?Interessant nok er hr. Laurits Kristensen i Frosta, med samme navn som hr. Hans Svendsens svigerfar, av Dahl nevnt som bror av Gjert skredder i Trondheim (formynder for dennes barn i 1637), kfr. at Markus Hanssen Busch sin farfar er Gjert Busch, borgermester i Haderslev.En alternativ mulighet er at Mette Tostrup kan være en hittil ukjent datter av Hans Gjertsen Busch, i så fall søster av Markus, som passer i tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

På denne http://www.tuxen.info/boldich.htm i et lite avsnitt et stykke nede i teksten nevnes det at kjøpmann Gjert Hanssen Busch i Haderslev har en slektning, som godt kan være broren, Markus Busch, også kjøpmann. Dette underbygger opplysningen på lenken i (47) om at Hans Gjertsen Busch i Trondheim har en sønn Markus, født etter 1613 (da foreldrene gifter seg).Siden Mette Hansd. Tostrups første sønn heter Markus (Nøring), er det sannsynlig at dette er et navn som er litt viktig å oppkalle, og som kan finnes i hennes familie like gjerne som i ektemannens. (Alt da muligens Jakob Tostrup.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(#49) Jeg har som man ser anført '(usikre foreldre)' på Andreas Nilsen Tostrup, og har selvsagt ingen innvendinger mot å flytte ham til (de rette ?) foreldrene Nils Hanssen Tostrup og Karen Toldorph.Ellers synes jeg du er vel skarp i tonen i siste avnsitt, særlig tatt i betrakting at du nøyer deg med uttrykket 'langt mer sannsynlig ' i avsnittet foran ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.