Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars Nygaard

[#40712] Skannede kirkebøker i Digitalarkivet - 3

Recommended Posts

Gjest Lars Nygaard

Dette er en fortsettelse av temaene 33920 og 34919 med samme tittel. Siden de fleste innleggene der er besvart eller kommentert, og den siste tråden er blitt veldig lang (281 innlegg), avslutter vi den nå og starter en ny her.Vi takker for mye positiv respons siden lanseringen av skannede kirkebøker i Digitalarkivet den 8. november 2005. Men vi vil fortsatt gjerne ha tilbakemeldinger fra dere brukere, både ris og ros, forslag til forbedringer, spørsmål, feilmeldinger og annet. Spesielt er vi interessert i meldinger om lenker fra innholdssiden som peker til noe annet enn de skal, hvilket tyder på 'indekseringsfeil' (småfeil i metadatabasen). Noen ønskede forbedringer av tjenesten vil komme høsten 2006.Følgende tips er fortsatt aktuelt: Les brukerveiledningen og informasjonsteksten 'Om tjenesten' før du sender spørsmål til dette forumet, så kanskje du finner svar på noe av det du lurer på der.Flere har foreslått å opprette et eget forum for skannede kirkebøker, mens andre har foreslått å la tilbakemeldingslenken fra tjenestens startside peke til gruppen 'Skanna kyrkjebøker' i Arkivforumet. Begge deler er teknisk mulig, men vi som drifter tjenesten ønsker å beholde denne ordningen med et felles tema (én tråd) for tilbakemeldingene. Veldig mange av innleggene er korte spørsmål og svar om driftsproblemer, kapasitetsproblemer, individuelle nettleserproblemer, indekseringsfeil osv. Disse er ofte ute av verden etter få timer eller dager, og fortjener egentlig ikke å bli egne temaer i et forum. Og dessuten er det slik at den som starter et tema i forumet mottar e-post hver gang det kommer et nytt innlegg til temaet, hvilket gjør det mye enklere for meg/oss å følge med og svare raskt. Men vi vil i fortsettelsen bestrebe oss på å avslutte et tema og starte et nytt tema når antall innlegg passerer 100.Imidlertid: Dersom noen av dere ønsker å ta opp bestemte forhold rundt tjenesten til diskusjon med andre brukere og oss som drifter tjenesten, er dere selvsagt velkomne til å gjøre dette ved å opprette et nytt tema under gruppen 'Skanna kyrkjebøker' i Arkivforumet. Vi vil forsøke å følge med der også.Lange temaer/tråder har den ulempen at nye brukere ikke orker å lese gjennom alle innleggene for å finne tidligere svar på spørsmål de har. Dette er forståelig. I de følgende innleggene her vil vi derfor gjenta noen svar på ofte stilte spørsmål. Og så er det deres tur med nye spørsmål og kommentarer!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om ministerialbøker og klokkerbøker:Jeg ser at det har vært hevdet at klokkerboka er unødvendig hvis det også eksisterer Ministerialbok for samme periode. Jeg har opplevd at det i klokkeboka finnes opplysninger som ikke finnes i Mini.boka. Dessuten ser det ut til at klokkerboka er mer riktig, det kan vel komme av at klokkeren hadde mer lokal tilknytning og var bedre kjent med forholdene i bygda. Dessuten har vi erfart at det i de eldste klokkerbøkene finnes handlinger som mangler i Mini.boka. Det ser ut til at noen handlinger er ført i den ene av presten, mens andre er ført i den andre av klokkeren. I hvert fall er jeg nokså sikker på at begge bøkene er nødvendige.Odd Arne Svendsrud, Slemmestad, 14.02.2006Overlappende ministerialbøker og klokkerbøker har helt siden 1948 blitt mikrofilmet av Mormonerkirken og siden Riksarkivet, og begge seriene blir nå skannet og lagt ut på nettet. Selv om ministerialboka er den offisielle (for utferdigelse av attester o.a.), ser vi mange ganger at klokkerboka er mer korrekt og komplett, men mange ganger også det motsatte. Det varierte hvilken av bøkene som ble kopiert fra den andre, og om det var presten eller klokkeren som var mest nøyaktig i sin føring. Det blir altså opp til brukerne å velge om de vil benytte den ene eller begge bokseriene, og å avgjøre hvilken opplysning som i hvert enkelt tilfelle er den korrekte når det ikke er samsvar mellom bøkene. Dette går på arbeidsmetoder og kildekritikk.Lars Nygaard, Riksarkivet, 30.06.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om kirkebøker der (nesten) alle listene ennå er sperret:Noen brukere lurer på hvorfor slike bøker skannes og indekseres for utlegging nå. Vi skanner våre mikrofilmer systematisk rull for rull, og statsarkivene indekserer 'sine' bøker nesten fortløpende. En slik tilnærmet 'industriell' produksjon er mest effektiv for oss, siden årstallsgrensene i brukerapplikasjonen styrer brukertilgangen automatisk. Det er selvsagt uheldig at alt i en bok tilfeldigvis er sperret, slik som for Eleverum KLOK 1932-41, men det vil være forsinkende med midlertidig utluking av slike enkeltbøker manuelt. Vi håper derfor at dere brukere kan leve med dette. Vi arbeider også med en forbedring av programmet som vil gjøre det lettere å unngå slike 'bomturer'.Lars Nygaard, Riksarkivet, 15.03.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om utlegging av 'ufullstendige' kirkebøker:Dette forekommer fra tid til annen, og skyldes at indekseringen utføres av medarbeidere som også har andre oppgaver. De kan forstyrres av telefoner, besøkende eller andre ting som gjør at de må avbryte indekseringsarbeidet. Kanskje kan de da ikke fortsette før neste dag eller til og med over helgen. Alt indekseringarbeid som blir utført, legges automatisk ut på nettet den etterfølgende natten. På denne måten vil første del av en bok kunne komme på nettet en dag, og resten av boka neste dag. Så hvis dere opplever at 'halve' bøker er lagt ut, vent et døgn til før dere melder siste del savnet. Det er en fordel for effektiviteten på utleggingen at dette kan gå automatisk.Bent Vangli og Lars Nygaard, Riksarkivet, 24.03.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om utleggingsrekkefølgen på kirkebøkene:Vi noterer oss med glede den interessen og entusiasmen som denne tjenesten med skannede kirkebøker er blitt møtt med hos dere brukere. Men det er litt trist at gleden over de nye mulighetene dette gir i perioder går over til frustrasjon hos enkelte over manglende bøker fra bestemte prestegjeld og fylker. Vi kan ikke la oss påvirke for mye av dette.Vårt overordnede mål er å ha hele Arkivverkets samling av kirkebøker ute på nettet innen utgangen av 2007, eller tidlig i 2008. For å få til dette må vi prioritere effektivitet i skanningen og indekseringen, og det gjør vi med det opplegget vi nå følger. Da er forhåpentligvis ALLE fornøyde i 2008, og det er ikke så lenge til sett i et slektsgranskingsperspektiv.Hvis vi skulle ha tatt hensyn til enkeltbrukeres ønsker, ville vi blitt vesentlig forsinket. Hovedgangen i vårt opplegg med systematisk skanning av filmserier og indeksering i statsarkivene noe styrt av deres kapasitet til enhver tid, er forklart i flere innlegg i tema 34919. Vi har nå også engasjert noen 'uavhengige' indekserere som kan ta unna for underkapasitet ulike steder i landet, men vi må få styre dette selv. Dere må derfor forvente noe 'ketchup-effekt' her: Noen fylker og prestegjeld kan ligge langt etter en periode, men så kan det komme et helt ras med bøker fra dette området. Vi håper dere kan leve med dette i spenning fra uke til uke.Lars Nygaard, Riksarkivet, 05.04.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om kirkebøker med helt atskilte lister for hvert kjønn:Kirkeboken MINI A 7 (1864-69) fra Tromøy i Aust-Agder er en nøtt som vi må knekke, for det vil bli flere slike etter hvert. Døpte gutter og døpte jenter har her hver sine avdelinger i boka, og bør derfor indekseres hver for seg. Indekseringsprogrammet vårt har mulighet for å gjøre det, men fremvisningsprogrammet takler det ennå ikke, så det er ikke gjennomført her. Vi trenger litt tid på å få dette på plass (høsten 2006).Sidene med døpte jenter ser ikke ut til å være indeksert, men de er det! Fordi starten på hvert år for guttene har lavere sidetall enn tilsvarende for jentene, er det 'guttesidene' som vises på innholdssiden. Men hvis man blar videre etter 1869 for guttene, kommer man til 1864 for jentene.Men det finnes en bedre mulighet: Velg Aust-Agder og Tromøy fra startsiden. Velg så kildetype Ministerialbok og deretter listetype Fødte og døpte. Klikk på lenken til kirkeboka fra 1864 på vanlig måte. Du kommer da inn på innholdssiden i 'Listemodus'! I listemodus kan du gå gjennom listen kronologisk på år istedenfor etter sidetall. I dette tilfelle får du da først gutter 1864, jenter 1864, gutter 1865, jenter 1865 osv. Listemodus er spesielt gunstig å bruke dersom presten på slutten av en liste har gått tom for plass, og har fortsatt listen på forskjellige steder i boka der han har funnet ledige sider. I listemodus kan du altså følge listen kronologisk selv om den 'hopper' frem og tilbake i boka.Lars Nygaard, Riksarkivet, 06.04.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om mikrofilming, skanning og utlegging av lysningsprotokoller:Da vi i forbindelse med lanseringen av skannede kirkebøker bestemte at vielser skal være offentlig tilgjengelig frem til siste år, måtte vi regne med at det samtidig ville bli øket etterspørsel etter lysningsbøkene, som til da hadde vært sperret for utlån. De ble derfor mikrofilmet av konserveringsmessige hensyn, da utstrakt bruk på lesesalen ville ha påført dem skader. I stedet for å lage mikrofilmkort av opptakene vil vi skanne og legge dem ut på nettet. Dette gjelder så langt lysningsbøkene i Statsarkivet i Oslo, dvs. fra Østfold, Akershus og Oslo. Øsfolds bøker er nesten ferdig indeksert og lagt ut, Akershus` og Oslos vil følge. Lysningsbøkene i de andre statsarkivene er ikke utsatt i samme grad som i Oslo, da besøkstallet og utlånet er desidert størst her. For å skape likhet på landsbasis vurderer vi allikevel å filme dem, men omfanget er stort, så dette må vi ha noe tid på.Svein Warberg, Riksarkivet, 01.06.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om permanente lenker til sider i tjenesten:De lenkene som lages når man blar i kirkebøkene, er midlertidige. Det er små databaselister som lages basert på valg/undervalg i menyene. Disse listene lagres midlertidig i serverenes hurtigminne (RAM) for at det skal gå raskt å bla fram og tilbake med minimal belastning på serveren. Brukes det listemodus vil bildene i denne dessuten bli sortert kronologisk uavhengig av posisjon i boken. Det gjør at det kun behøves et oppslag i hovedatabasen når lista lages, og ikke for visning av hver enkelt side. Dermed spares ytterligere ressurser på serveren og ting går fortere. Disse midlertidige listene har en halv times levetid etter siste bruk.På bildevisingssiden kan man ved å be om Bildeinformasjon få vist to lenker som vil være permanente:Den ene, permanent sidelenke, gjenskaper hele utvalget ditt på nytt i hurtigminnet. Du kan derfor etter bruk av denne lenken også gå til bokas/listas innholdsfortegnelsen basert på dine tidligere utvalgskriterier. Men lenken som vises i adressefeltet i nettleseren er ikke permanent og kan ikke brukes som henvisning. Jeg har tanker om hvordan dette kan endres slik at den permanente sidelenken blir brukt også der, uten den store ekstrabelastningen en i dag ville fått på serveren. Det krever litt omprogrammering, så det får utstå til noen sure, regntunge sommer- eller høstkvelder.Den andre lenken, permanent bildelenke, viser den aktuelle siden som et rent JPEG-bilde i 100% størrelse (f.eks. for nedlasting), og er uavhengig av funksjonaliteten i nett-tjenesten.Bent Vangli, Riksarkivet, 11.06.2006

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Nygaard

Om kapasitetsproblemer og lang responstid i juni 2006:Vi kan bare bekrefte at det er trafikktopper på kvelden, gjerne mellom 21 og 23 med variasjoner. I den siste tiden er det blitt lagt ut store mengder nye bilder. Prosessen for å aktivere dem går nå nesten hele døgnet, og spiser en god del kapasitet. Når denne aktiviteten faller sammen med trafikktoppene, blir det litt sirup av alt sammen. Det planlegges bl.a. oppgradering av Internettserveren til høsten for å avhjelpe dette problemet.Bent Vangli, Riksarkivet, 20.06.2006 (red. LN 30.06.)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Haaland

Tidlig informasjon om denne tjenesten, var at det var minst belastende for serveren at vi leste sidene i full størrels - 100 %.Er dette fremdeles korrekt, bør alle bruke denne oppløsningen ved blading i sidene, og så brukte ønsket ønsket størrelse ved utskrift.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Jeg kan supplere litt til Lars. Oppgradering av kapasiteten kommer til høsten. Selv har jeg akkurat innledet ferie, og da får jeg tid til litt annet. Onsdag førstkommende (5 juli) på formiddagen planlegger jeg systemvedlikehold, kontroller, oppdateringer m.m. på serveren i håp om å bli kvitt ustabiliteten. Arbeidet innebærer rekonfigurering av programvare slik at den forhåpentligvis bedre skal håndtere den belastningsprofilen som nå er erfart.En må påregne at tjenesten er ustabil og til tider borte mens dette arbeidet pågår på onsdag formiddag.Ellers må alle dere brukere ha en riktig god sommer.Mvh Bent

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Til innlegg 11. Oppdateringen og justeringene er nå gjort. Så nå er jeg spent på hvordan det går. Ha en fortsatt god sommer. Mvh Bent

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Lindahl

Jeg ser det er bare klokkerboka som er kopiert og forstår det, men det er ting som ikke står der og undres hva som står i Min.boka om den hadde vært tilgjengelig for samme periode, kanskje det som manglet ville dukke opp der ?? Leter også spesielt etter en levende født og døpt i 1918 som ikke er mulig å finne i klokkerboka i allefall. Mulig den finnes i Min.boka? Ellers så undres jeg over en innføring i samme bok i 1912 ( f 11 ) side 13 Nr 6 i kolonne 1. Der det står Aslaug dtr av Martin K . Ulsaker f. 1881 og h. Kari Olesdtr.f.1887 er født den 071211 iflg. klokkerboka? Eller er dette en utydelighet i hht den er håndskrevet og blitt fotografert for datoen alle alltid har ment hun var født var 091211 ,dåpsdatoen går jeg ut fra er 040212? Det er litt vansklig og tyde den også. Rett fødselsdato er i allefall 091211. Vet ikke om det er rett er eller det er 'fotofeil'? Hele livet hennes ble den 091211 feiret.Har der noen mulighet for å konntrollere dette ?? På forhånd Takk.Ellers må jeg berømme at bøkene endelig har blitt frigitt og jeg har hatt pause fra slektsforskningen i 5 år og det er så mye nytt at jeg kjenner meg nesten ikke igjen, pga av alt dere har fått til. All ros til denne fantastiske store jobben dere holder på med som gjør det hele så mye enklere enn å ha to timer med en filmrull en ettermiddag i uka før det stenger. Og jeg har fått mange fler interessert også fordi det nå er blitt enklere.Tusen takk for flotte tiltak !Mvh Geir Lindahl

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjell Halvorsen

Til Bent Vangli (innlegg 11): Dette bildet har dukket opp stadig oftere de siste dagene ved søk i forskjellige scanna kirkebøker. Noen sammenheng med dine siste justeringer ?

bilete1029.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid Ryen

Jeg har idag fått samme resultat som Kjell Halvorsen ved forsøk på å komme inn i kirkebøkene. Igår kom jeg inn, selv om det gikk noe tregt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bent Vangli

Jeg vil anta det er en belastningssak. Jeg følger opp situasjonen etter oppdateringen. Hittil har det vært nødvendig med to mindre rettelser, hvorav den siste ble gjort tidligere i dag. Rettelsen i dag gikk direkte på ytelsen.Jeg har strupet noe ned på maksimalt antall samtidige brukere for å hindre 'overbelastning'. Kanskje har jeg satt grensen for lavt, så jeg vil prøve å skru den noe opp igjen i morgen, etter noen tester som blir kjørt i natt er ferdige.Mvh Bent

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein M Hansen

I kveld (12.7. ca kl 1900-1945) var 'Skanna Kyrkjebøker' utrolig tregt. Ventet opptil 5 min før et valg kom opp.Å bla i kirkebøkene var helt håpløst. Bildet Kjell Halvorsen fra Åmot har som vedlegg,kom opp flere ganger.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marie Stephensen

Samme her, har ikke kunne brukt denne tjenesten på en stund, da dette problemet har vart en tid, i hvertfall her.Om det er kapasitetproblemer eller nå hva det kan være, hvordan blir det utover når fler scannede kirkebøker blir lagt inn og sansyneligvis fler brukere utover høst og vinter ?Marie Stephensen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

I går var antallet kirkebøker for Finnmark over 60, nå er det 43. Gjelder trolig også andre fylker da antallet nye siste uke plutselig har falt fra omkring 100 til 32.Har noe skjedd med basen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

Antallet bøker ser ut til å ha blitt rettet ved utlegging av dagens produksjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Marianne Derlick

Hei! Hvorfor er nå nesten alle kirkebøkene utilgjengelige? f.eks er det linker kun til 15 av 180 kirkebøker for Akershus. Selv om dere driver med oppdatering, så behøver vel ikke alle kobles ut eller hva? Håper de straks er tilbake. Kjedelig å plutselig bli avbrutt. Ellers synes jeg tjenesten er helt fantastisk. Fortsett sånn. Like spennende hver gang jeg logger på for å se hvilke nye som er lagt ut.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Thorud

En annen finurlighet er at siste ukes produksjon nå vises uten gruppering på fylke. Håper det retter seg når siste dags produksjon legges ut?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thorbjørn Granlund.

Hei. Hvorfor er det bare noen få kommuner som det går an å klikke seg inn på? Dette gjelder der det er scannede kirkebøker. Er det oppatått en feil ? Med beste hilsen : Thorbjørn Granlund.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Terje Aastorp

Nå får man ikke lest kirkebøkene. Dette har vart en stund. Ansvarlige bør legge inn en beskjed på føstesida om problemer og at det er under arbeid. Alle andre leverandører gjør det når feil oppstår. Alle vet at feil kan oppstå, men brukerne setter stor pris på å vite om noen arbeider med problemet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Vissebråten

Hei. Det er jo tydelig at det ble feil ved oppdatteringen i natt. Dette retter seg nok opp kanskje ikke før over helgen!? Det er ihvertfall et bra sykke arbeid som gjøres.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.