Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lene Fiskebekk

[#41039] Alf Sveinumsen Skorstøl i Gjerstad

Recommended Posts

Gjest Lene Fiskebekk

Jeg leter etter mer informasjon om min tipptippoldefar Alf Sveinumsen som i 1865 var gårdbruker og leilending på Skorstøl i Gjerstad. Vi har ikke klart og spore han tilbake for og finne ut hvor han egentlig kom fra. Han skal være født i 1820-21, han skal ha vært på Skorstøl til gården ble solgt i 1884. Da flyttet han til Tjenndalen i Risør (Barmen). Han blir kalt både Svenumssøn og Sveinumsen i de kildene jeg har lett i. Han var gift med Anne Tallaksdatter, og fikk iallefall tre barn. Sveinung 1849 (To før Sveinung som må ha dødd som små), Gunhild 1851 og Tallak 1854.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Kan det være denne Alv du er på jakt etterALV SVENUM MaleEvent(s): Birth: Christening: 30 JAN 1821 Gjerstad, Aust-Agder, NorwayParents: Father: SVENUM ALVSEN Family Mother: GUNNIL JOHNSDR Messages: Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the birth or christening date.Odd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Her er nok faren sammen mor (enke) i 1801 tellingen for Gjerstad LenkeOdd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Odd Brede

Dåpen til Svenum AlvsenIGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0SVENUM ALFSEN MaleEvent(s): Birth: Christening: 18 JAN 1789 Gjerstad, Aust-Agder, NorwayParents: Father: ALV OLSEN Family Mother: ANNE OLSDRMessages: Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the birth or christening date.Odd Brede

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kommer tilbake til saken i et senere, mer detaljert, innlegg - men ville nå bare antyde at det var en gammel slektsforbindelse mellom Skorstøl i Gjerstad og Homme i Søndeled (der også gårdene Nærestad og Bjorvatn i Vegårshei samt Store Søndeled var involvert). I 1711 giftet Ole Alvsen Homme seg med Maren Tengelsdtr. Skorstøl. Uten at jeg kan påvise en vanntett slektslinje derfra til Alv Olsen - Svenum Alvsen - Alf Sveimumsen, vil jeg likevel se det som sannsynlig at din tippoldefars aner må søkes i dette 'beitet'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Med utgangspunkt i bygdebøkene for Vegårshei og Søndeled (Gjerstad har jeg dessverre ikke tilgjengelig) kan følgende slektssammenheng settes opp:I. Ole Thorsen Nærestad g.m. Ingeborg Alvsdtr. Homme.II. Alv Olsen Nærestad Homme (f. 1653) g.m. Kari Olsdtr. Bjorvatn.III. Ole Alvsen Homme (ca. 1688-1782) g. 1711 m. Mari Tengelsdtr. Skorstøl. Flyttet i 1720-årene til Store Søndeled.Det mangler opplysninger til å få knyttet den Alv Olsen (Skorstøl?) som er nevnt i innlegg 5 (og som muligens kan ha vært f. rundt 1750) til det ovenstående. Jeg finner det imidlertid svært sannsynlig at han hører til her - om enn ikke i direkte linje fra de tre generasjonene som er presentert.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Fiskebekk

Takk for gode utfyllende svar:-) Jeg har selv lest i Gjerstad bøkene og mange av navnene gjengitt her, fant jeg i de bøkene. Men jeg hadde vanskelig for og koble Olsen navnet sammen med mine forfedre. Men alt dette virker nå veldig sannsynlig, bortsett fra at min tipptippoldefar var leilending. Hvis familien hans eide Skorstøl fra tidlig, hvorfor var han leilending? Kunne Egelands Verk kjøpt gården og latt han drive den? Takk for mange gode svar!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg kan ellers i mellomtiden (selv om det er et lite sidespor) at vi antakelig har felles aner i din tipp-tippoldemors slekt. Så vidt jeg kan se, var nemlig Alf Sveinumsens kone, Anne Tallaksdtr., sønnedatter til Ommund Johnsen Kilandet Kroken (f. 1752, Vegårshei). Og han var bror til min 4xtippoldefar John Olsen Kilandet Rugnes (f. 1742).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Her er dåpen til en mulig kandidat til å være den Alv Olsen som er nevnt i innlegg 5 (altså Alf Svenumsens farfar):IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0 -------------------------------------------------------------------------------- ALF OLSEN Male -------------------------------------------------------------------------------- Event(s): Birth: Christening: 14 AUG 1740 Gjerstad, Aust-Agder, Norway Death: Burial: -------------------------------------------------------------------------------- Parents: Father: OLE OLSEN Family Mother: AMBOR ALFSDR --------------------------------------------------------------------------------

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Fiskebekk

Oddbjørn; takk igjen for masse god informasjon! Har kommet langt på vei nå og løst mange floker. Hvis ikke det er for mye og be om, hadde det vært fint om du også kunne gi meg navnet på våre felles 5xtippoldeforeldre.. Altså mor og far til Ommund Johnsen og John Olsen. Vi skal straks ha slektstevne, og alt dette er ny informasjon for oss.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Foreldrene var Ola Johnsen Kilandet (Kilane), f. 1717, og Ingrid Johnsdtr. Leidulvstad-Mjaavatten. Ola Johnsen var igjen sønn til John Helliksen Kilandet (ca. 1678-1741) og Anne Sveiningsdtr. Rødda - mens kona Ingrid var datter til John Olsen Leidulvstad-Mjaavatten (død 1739) og Alis Jakobsdtr. Takserås.* Hovedkilden min her er Vegårshei gårdhistorie (Tveiten).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Fiskebekk

Takk igjen Oddbjørn. Har nå brukt FamiliySearch og lett etter Ole Olsen og Ambor Alfsdr som du nevnte tidligere. Jeg er enig i at disse er de beste kandidatene til og være Alf Olsens foreldre. Men jeg finner ikke ut mer om dem. Jeg har funnet at de giftet seg 31 mai 1737. Har du mer informasjon om disse? Jeg har også lett etter slektskapet mellom Nærestad Homme som du nevnte tidligere, og mine forfedre. For i Gjerstad bøkene nevnes at Alf Olsen muligens kan være en av etterkommerne til han som fikk halve Skorstøl i 1723, Ole Tengelsen. Er dette noe du vet mer om eller kjenner igjen fra ditt eget slektstre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg vet dessverre ikke noe mer om Ole Olsen og Ambor Alfsdtr.I Søndeledboka, bind 5 (s. 408), er det nevnt en Alv Olsen, f. 1719 på Homme og død før 1763 (i oppgivelseskiftet etter faren det året er han nemlig ikke nevnt). Han er altså for gammel til å være far til Svenum Alvsen (og er dessuten død før sistnevnte ble født). Vi er imidlertid inne i riktig slekt, tror jeg, siden navnetradisjonen her ser ut til å 'stemme'. Denne Alv Olsen var sønn til Ole Alvsen Homme (som altså overtok et bruk i Store Søndeled i 1725) og Mari Tengelsdtr. Skorstøl (se innlegg 7). Og Mari Tengelsdtr. var søster til den Ole Tengelsen du nevner - han som overtok Skorstøl i 1723. Foreldrene deres var Tengel Torsen Skorstøl (død 1697) og Kari Kittelsdtr. Tengel Torsens søster, Kari Torsdtr Skorstøl (g.m. Ole Torsen Slettås), var for øvrig min 6xtippoldemor.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Den Alv Olsen jeg foreslo i innlegg 10, kan utelukkes. Han var fra Lunden i Gjerstad - og familien flyttet til Gjerpen i 1773. Se Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

I lenken er det litt Skorstøl-stoff. Kanskje er det ikke så mye nytt her. Uten at jeg kan få kontrollert det her og nå, kan det muligens være snakk om oversettelse til engelsk av et utdrag fra et av bygdesoge-heftene fra Gjerstad Historielag. Her er i hvert fall lenken: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Lenken gir ikke noe svar på hvem som var Alv Olsen Skorstøls foreldre, selv om det antydes at han kan ha vært en etterkommer av Ola Tengelsen Skorstøl. Jeg har problemer med å se hvordan det skal kunne passe, men tror altså fortsatt at 'slektskretsen' er rett.Ut fra opplysningene i lenken kan vi imidlertid (supplert med det vi ellers vet) sette opp følgende:A. Alv Olsen Skorstøl (død 1800, 59 år gml.) g.m. Anne Olsdtr. (død 1834, 89 1/2 år gml.).B. Sveinung (Sveinum) Alvsen Skorstøl (f. 1789) g.m. Gunhild Johnsdtr.C. Alf Sveinumsen Skorstøl g.m. Anne Tallaksdtr.--------Det antydes at Alf Sveinumsens hustru, Anne Tallaksdtr., var datter til Tallak Amundsen Ljøstad. Det er nok rett. Tilsynelatende stemmer det ikke overens med det jeg skrev om hennes opphav i innlegg 9 - men det er nettopp bare tilsynelatende. Tallak Amundsen var nemlig sønn til Amund (Ommund) Johnsen Kilandet-Kroken. Når Ljøstad-navnet kommer inn her, skyldes nok det at Amund (Ommund) var (jf. Vegårsheiboka) sagmester ved Ljøstad-saga.Et interessant tilleggsmoment her er at Tallak Amundsens hustru, Helje Tjøstolvsdtr. Ausland, tidligere hadde vært g.m. Ole Alvsen Skorstøl d.y., Sveinum Alvsens bror. Ekteparet Alf Sveinumsen og Anne Tallaksdtr. ser dermed ut til å ha vært søskenbarn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Huff da - jeg gjorde meg skyld i en grov logisk svikt i siste avsnitt i forrige innlegg. Alf Sveinumsen og Anne Tallaksdtr. var selvsagt ikke søskenbarn. Koblingen er likevel genealogisk interessant, siden Annes mor altså var enke etter Svenums farbror (og hadde dermed i sitt første ekteskap vært Svenums inngiftede tante).Her er vel Anne Tallaksdatters dåp: Lenke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Jeg fant forresten nettopp ut hvilken Gunhild Jonsdtr. (se innlegg 2 og 4) Svenum Alvsen var gift med. Jf. Vegårsheiboka ble Gunhild Jonsdtr. Olimstad nemlig g.m. Sveinung Alvsen Skarstøl. Hennes foreldre var Jon Jacobsen Olimstad (f. 1760) og Marte Kjetilsdtr. Jons foreldre var Jacob Jonsen Olimstad (f. 1738 - med aner fra bl.a. Ljøstad og Simonstad) og Gunhild Ellingsdtr. Rosseland fra Holt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Mens jeg er i gang, kan jeg jo også føye til at jeg tror Alv Olsen Skorstøls hustru, Anne Olsdtr., må være hun som i FS-IGI er oppgitt som døpt i Gjerstad 30/1 1745. Foreldre: Ole Torjusen og Ingeri Hadersdtr. (!). Ved vielsen mellom Ole og Ingeri 11/2 1742 er sistnevntes korrekte patronym oppgitt: Andersdtr. Dåpsdatoen stemmer godt med det som er oppgitt ved ft. 1801 (56 år) og i Gjerstad gårdshistorie (89 1/2 år da hun døde i 1834).Annas mor var antakelig den Ingeri Andersdtr. som ble døpt i Gjerstad 4/12 1718 (datter til Anders Kittelsen og Berthe Torbjørnsdtr.). En mulig farskandidat har vi i den Ole Torgersen som ble døpt 2/7 1713 (sønn til Torgius Bentsen og Anne Lassesdtr.) - antakelig fra Landsverk.Dersom foreldreparet stemmer, hadde Anne Olsdtr. (jf. FS-IGI) følgende søsken: Torius Olsen (f. 1743), Berthe Olsdtr. (f. 1746), Taran Olsen (f. 1749), Karen Olsdtr. (f. 1751), Anne Olsdtr. (f. 1753 - det var ikke uvanlig i dette området at to søsken hadde samme navn), Anders Olsen, f. 1756), Maren Olsdtr., (f. 1758), Rannej Olsdtr. (f. 1761) og Svenum Olsen (f. 1764).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Til Lene:Du skriver i innlegg 1 at tipptippoldefar Alv kom til Tjenndalen i 1884. Ministerialbok for Søndeled A3 s. 582 har notert innflytting 4.6.1879. Følgende er innført:Grdbruger Enkemd Alf Svenningsen Skortel f. 1821 Kjøbt Halvpart af TjendalenSønnen Ungkarl Svenning Alfsen f. 1848Pige Anne Svenningsdtr. Skortel f. 1816 – boende hos BroderenInderste Knud Lorentsen Haugen f. 1849 – boende hos Svigerfader Alf TjendalenHstr. Gunhild Alfsdtr. f. 1851Deres Børn Anne Knudsdtr. f. 24.11.1874 døbt 13.2.1874. -- Alle er innflyttet fra Gjerestad – fødested Skortel, bortsett fra Knud som er født på Haugen.Til Oddbjørn:Jeg setter pris på dine ”raider” i Søndeled/Gjerstad særlig fordi mine ca. ”5x tipp”, Ole Alvsen og Maren Tengelsdatter er involvert. Har ikke store kunnskaper her så det er svært interessant å følge med.Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Oddbjørn Johannessen

Til Lene og Olav:Jeg regner med å få tid til et par besøk på Statsarkivet i Kristiansand når ferietida er over for å ta en titt i relevante kirkebøker og skifter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Fiskebekk

Hei Oddbjørn, takk for mange svar:-) Her var det mye stoff jeg må sette meg inn i. Skal prøve å få satt det opp, satt veldig pris på endringen i at Ole og Ambor ikke var Alv Olsens foreldre, for den linken fikk jeg ikke til og stemme, iallefall ikke med tanke på at det skulle være en link videre til Tengelsen-familien. Jeg har pløyd Søndeled-bøkene og lest om samtlige Tengelsen og Alv'er, men har problemer med og koble Tengelsen-søsknene sammen med den nyere slekta på Skorstøl. Hvis noen har svaret her er jeg takknemlig. Alf Sveinumsen og Anne Tallaksdtr måtte jeg også stoppe og studere en stund, det ser ut til at de bare ble 'halv-søskenbarn', selv om det så litt skummelt ut i starten;-) Og Olav, takk for tilleggsopplysning om familien i Kjenndalen, jeg hadde denne familien kun fra viderefortalt fakta, nå fikk jeg fødselsårene også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Trydal

Litt løst og fast? om Alv som leilending:Det er vel mer enn sannsynlig at Skorstøl var i hendene på eierne av Egelands verk. Carstensen som eide verket på første halvdel av 1800-tallet, var blant dem som spekulerte stort i eiendom.Det var knallharde tider for bøndene. Folk med kapital lånte dem penger. Bøndene klarte ikke å betjene sine forpliteklser, og gårdene gikk tapt. (Det skjedde for min tipp-oldefar, Halvor Olsen, som mistet sin del av Moen i 1828).Ved siden av å være ”rå” kapitalist, var det også viktig for Carstensen og andre eiere av jernverkene å ha hånd om skog og vannrettigheter. Skorstøl lå nok midt i smørøyet.Men ting tyder på at eieren av Skorstøl var begunstiget i forholdet til Carstensen.John Aas som var prest i Gjerstad i hele 47, år var blant dem som hadde et litt anstrengt forhold til Carstensens framferd, da spesielt når det gjaldt dennes økonomiske transaksjoner.For å balansere inntrykket av uvanlig hard framferd mot bønder og andre som skyldte Carstensen, penger har Finne Grønn en gang trukket fram noen eksempler på at det motsatte også kunne være tilfelle.Et av dem er at ' Anders Skorstøls sønn skulle i sin levetid ha henstand med pantet, mot at han betalte de pliktige renter og fortsatte handelen med hans adoptivsønn Carsten Henrik Carstensen'.Denne Anders er vel Anders Olsen i 1801-tellingen.Carsten Henrik Carstensen døde av slag under en båtreise til Kiel 4.8.1852. Samme år ble Egeland verk solgt til Nicolai Aall (Nes jernverk).Demed stemmer det nok slik det står i Gjerstadboka (engelsk oversettelse som det var lenke til ovenfor):”The farm on Skorstol came into the hands of the mill owner (factory owner). Aall was listed as owner in 1855. Alf Sveinumsen is named as the farmer and tenant farmer in 1865. He worked the farm until around 1884, when the farm was sold”.Olav

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lene Fiskebekk

Dette stemmer godt med hva jeg også har kommet frem til i Gjerstad-bøkene om hvordan mine stamfedre ble leilendinger på egen gård. I Gjerstad-bøkene står det også endel om hvor store gårdene var, hvor mye de dyrket etc. Men mål som 5 1/2 kalveskinn, hvor mye var egentlig det? Noen som vet om et register eller lignende der gamle mål er oversatt?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.