Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

[#42933] Nils Jacobson Friis, Landvik (1572) og sv.son Lasarus Engelson, Grimstad - oppl?

Recommended Posts

Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Nils Jacobson Friis skal ifølgje FamilySearch vera fødd i Landvik, Aust-Agder kring 1572 og gifte seg kring 1607 med Anna Hansdotter Teiste, truleg i Hafslo i Sogn kring 1585. Nils vert oppgjeven vera son av ein Jacob Friis og Helvig Madsdotter Skade, båe frå Danmark, men busette i Landvik. Er det nokon med lokal kunnskap i Landvik som kan fortelja meg:* Kvar i Landvik budde Jacob og Helvig, og kva yrke hadde Jacob?* Kva yrke hadde Nils Jacobson Friis, og kvar i Landvik budde han og Anna f. Teiste? Kjenner ein dødsåri deira?FamilySearch syner at Nils og Anna fekk to døtrer, Helvig (fødd kring 1608) og Maren (fødd kring 1610). Helvig gifte seg kring 1629 med Lasarus Engelson frå Skien og busette seg visstnok på Skaregrøm i Grimstad, medan lagnaden til Maren er ukjend.* Er det nokon som har fleire detaljar kring borni etter Nils Friis og lagnadane deira?* Kva yrke hadde Lasarus Engelson - gardbrukar?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Heller ikkje her har eg særleg oversikt, men Nermo har samla mykje FRIIS-data, Maren skal ha vore gm Samuel Lauritsen, son av Laurits Nielsen og Anne Albechtsdtr (Gyldenstjerne) Friis.www.nermo.orgMvh Arnfrid

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Arnfrid for eit nytt spennande innlegg. Eg var ikkje merksam på denne oversikten til Per Nermo, men vonar at han kanskje kjem på banen her for fleire detaljar som ikkje står der?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest torkil lier

Hei,viser til innlegg nr.2702 Friis-Teiste,hvor jeg reiser noenlunde samme spørsmål. Lazarus Engelsøn etterlot barna:Karen(gift med Jan Christensen i Grimstad),Henrick,skipper og kjøpmann i Brevik, Sophie(gift1.-med Jørgen Pedersen i Christiania, 2.-med Gjert Guldsmed i Grimstad)Hans Lazarij bosatt på Eik v.Langesund, og Lazarus Lazarisøn skipper i Kristiansand. Mvh.Torkil.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Torkil som gjorde meg merksam på tema #2702.Om me samanliknar opplysningane frå Per Nermo sin Website og dei opplysningane som du Torkil tydeleg har frå eldre forsking i NPT, er det fleire avvik:* Nils Jacobson Friis kan ikkje ha gift seg med Anna Hansdotter Teiste før ETTER 1611, dersom me skal tru dette dødsåret for Trond Thorson Benkestok...* I so fall kan ikkje Helvig Nilsdotter Teiste vera fødd før kring 1613-1615, og ekteskapet med Lasarus Engelson må skyvast ut i tid...Eg vonar at einkvan har oversikt over denne ætti og kan bidra med litt ''oppklaring''...?Eg takkar på ny for nyttige innspel!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Her ligger det vanskelig materiale, der du neppe kan kopiere ukritisk hva du finner på netet. Noe du selv er klar over.Jeg har tre litteratureferanser der jeg har hentet informasjon om denne slektskretsen som vel er/var knyttet til norsk/dansk adel/lavadel: - Tveites Landvik-bøker I+II - Johan Anton Wikander: 'Gamle tomter i Grimstad' 1973 - Per Reidar Bjørnerud Christiansen i 'Genealogen' 2/96.- Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

I debatt nr 32963 her deltar flere i drøfting om (von) Ansbach-slekten. - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Har også registrert Nils Jacobsson (SKADE) FRIIS i Landvik, födt ca. 1572, da som sönn av Fogden i Lister og Nednes, Jacob Hermanson FRIIS ca. 1525-1605, ifm FRIIS-slekten.Dette også når det gjelder BUGGE, da både Nils' mor, (Helvig Madsdatter SPLID SKADE 1545-1627), farmor (Anne Benedictsdatter GYLDENSTIERNE VON AHLEFELDT ca. 1505-1550) og datter (Maren 1625-1676, gift med Samuel FRIIS LAURTIZEN) alle synes relatert til BUGGE-slekten.I innlegg nr. 2 henviser Arnfrid MAELAND til Per NERMO's innholdsrike homepage, www.nermo.org - som har mye data om både FRIIS og BUGGE.Her kan en avlese at Nils Jacobson FRIIS' slekt opprinnelig kom fra/via Sverige.Dette stemmer også overens med Otto HJORT's skriv av 1911 og slektene FRIIS.Imidlertid er det mere vanskelig å plassere den Engel Jensen (FRIIS/FRIES) som nevnes i temaet (32963) om Jörgen VON ANSBACH's tyske forfedre. Jarl V. ERICHSEN henviser til denne saken i innlegg nr. 7.Dersom det skulle komme frem nye data om akkurat den siden av saken legger jeg de ut i begge temaene. Mvh Thomas

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Jarl og Thomas for nye interessante innlegg.Med spørsmål som tek opp familiesamband so langt attende, kan eg godt forstå at opplysningane som kjem fram, ofte er ''motstridande'' eller vanskelege å finna, men eg har nokre heilt konkrete spørsmål som kanskje nokon har svar på:* Kva YRKE kan me setja på Trond Thorson Benkestok til Hananger i Vanse (Lista) som døydde i 1611?* Kva YRKE kan me setja på Nils Jacobson Friis til Landvik i Moland?* Finst det ''antydningar'' for kor lenge Nils Jacobson Friis og/eller kona Anna Hansdotter Teiste kan ha levd? Er dei t.d. nemnde i skattelista frå 1645 eller skattematrikkelen frå 1647? (Desse listene finn eg ikkje på nettet...)* Kva YRKE kan me setja på Lasarus Engelsen som visstnok budde på Skaregrøm i Grimstad?* Ei kjelde oppgjev at Lasarus Engelsen skal vera avliden alt i 1643, men han fekk jo fleire born etter den tid... Finst det kjelder som kan fortelja oss kor lenge Lasarus og/eller kona Helvig Friis kan ha levd?* Kva YRKE kan me setja på Samuel Larsson (''Lauritzsen'') til Nørholmen i Eide?* Kor mange born kjenner ein til etter Samuel og kona Maren Friis?Det er tidkrevjande å henta inn alle ''mogelege aktuelle'' kjelder om denne huslyden, so eg vonar som sagt at ein eller annan sit med opplysningar som kan bidra til å løysa desse ''gåtene'' for meg...Nok ein gong ein stor takk for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karin Romstad

Har noen notater som jeg ikke finner, men hvis forbindelser vestover, kan kanskje noen sjekke ut Klesuig, Våg skipsrede, Sunnhordland, som Welb. Laurds Friis bruker, eier og besitter, fisch 2 voger spand. Mener å erindre at han er gift med en Helwig. Ref. Skattematrikkelen 1647 XI Hordaland fylke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Thomas Friis Konst

Lars E. ÖYANE stiller i innlegg nr. 9 en del spörmål vedrörende etterkommere til Fogde-sönnen Nils Jacobsson (SKADE) FRIIS ca. 1572-1650.Jeg er på ingen måte noen 'ekspert' på dette temaet men siden det dreier seg om FRIIS BUGGE aettlinger i ÖYANEs spörmål nr. 7 tillater jeg meg å komme med en kort kommentar;- Maren Nilsdatter TEISTE FRIIS ca. 1625-1676 var som nevnt gift med Samuel FRIIS LAUTITZSEN ca. 1609-1666. Ser ham noen ganger også med etternavnet NÖRHOLM.Samuel var sönn av Sogneprest Laurtiz NIELSEN ca. 1565-1621 i Vestre Moland. Lauritz var gift med Anne Albrechtsdatter GYLDENSTIERNE FRIIS ca. 1580-1654. Anne hadde tidligere vaert gift med Ger(d)t Folmersson GYLDENSTIERNE ROSENKRANTZ ca. 1560-1600.Laurtiz og Anne hadde fem barn;- Olav f. 1605- Agnethe f. 1607- Samuel f. 1609- Albrecht f. 1610- Anne Margethe f. ca. 1611Ovennevnte Samuel, födt 1609, hadde med Maren visstnok kun en sönn, Niels, som var födt ca. 1648, död omrking 1718. Niels synes å ha vaert gift med Maren Calusdatter KJERULF TOPDA(H)L födt omkring 1666. Han skal ha kjöpt eiendommen Nörholm av Peder BROCKENHUUS i fölge flere kilder.Niels og Maren har såvidt meg bekjent kun to barn;- Sören f. 1694 - Anders f. 1706Sören skal visstnok ha vaert gift med en KIRSEBOM SCHIEVE, - har i skrivende stund ikke tilgang til naermere data om Sören og Anders.Imidlertid henviser jeg nok en gang til Per NERMOs homepage for mere utfyllende informasjon; www.nermo.org

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Jacob Friis og Helvig Skade bodde på gården Landvik (gnr 18) fra 1557 da Jakob blir fut i Nedenes og fikk gården som futegård. (Johan Tveite: Landvik I s 126).Nils Jakobsen Friis var gm Anna Teiste. Datter Maren ble 1644 gm Samuel Lauritzen Nørholm. Maren og Samuels etterslekt er omtalt i Landvik II s 50f og 9f. (Johan Tveite: Landvik II s 50f)Lasarus Engelsens kone omtales som enke i 1661. Ref. Johan A. Wikanders ”Gamle tomter i Grimstad” (1973 s33).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Karin, Thomas og Jarl for nye interessante innlegg.Om eg tolkar innleggi rett, so tyder alt på at Nils Jacobson Friis må ha vore GARDBRUKAR på Landvik, for fut var han jo ikkje...?Og GARDBRUKARAR har vel ogso båe svigersønene vore, Lasarus Engelson på Skaregrøm i Grimstad og Samuel Larsson på Nørholmen? Kanskje ogso GARDBRUKAR var Trond Thorson Benkestok's yrke på Hananger i Vanse (Lista)?Finst det kanskje skifteprotokollar for desse områdi som kan fortelja oss t.d. kor mange born Samuel på Nørholmen fekk?Eg takkar nok ein gong for god hjelp so langt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jarl V. Erichsen

Skaregrøm er for en stor del det området som nå er Grimstad by. Har en følelse av at Lasarus også må ha hatt en annen rolle enn klassisk gårdbruker, f.eks. noe annen næring. Kommer jeg over stoff om dette skal du få det. - Jarl -

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Når det gjelder Friis og Landvig er det vel enklest å begynne med et leksikon. Min gamle utgave av Ashehoug har 'Friis fra Lanvik, norsk adelsslekt. Ved makeskifte med kronen 1583 ble fogd Jacob Friis eier av gården Landvik i Hommedal, Nedenes. (...) Mest kjent er admiral Jesper Friis til Landvik (ca 1605-70). Det står også en del om gården og slekten i boken Landvik. Gard og grend fra 1961, skrevet av Johan Tveite og utgitt av Landvik historielag.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Sigurd Høst

Forrige innlegg gjaldt Lars E. Øyane (nr. 13) og spørsmålet om Niels Jacobsen Friis var gardbruker. Til nr. 14, om Lazarus Engelsen, her viser jeg til tema nr. 2702 der Torkil Lier skriver at Lazarus Engelsøn var handelsmann i Grimstad. Venter ellers på svar fra de som virkelig vet noe om Niels Jacobsen og Lazarus Engelsen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Jarl og Sigurd for nye innlegg om denne ætti. Eg har lese tema #2702, men eg har nok oversett at Lasarus Engelson omtalast som handelsmann. Då er det besvart.Når det gjeld Nørholmen i Eide og Samuel Friis Larsson (''Lauritzsen''), so høyrest ikkje gardsnamnet særleg ''landleg'' ut, so kanskje ogso Samuel dreiv med handelsverksemd, eller noko innan det sjøfartsmessige?Eg er svært takksam for alle innspel i denne saki og vonar på fleire nyhende.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

bosatt 1648-1666 i Nørholm bnr 01, død 1666 i Eide, Nørholm bnr 01, yrke Sagbruk/Trelasth./Rederi. Eier 1640-1666 Nørholm bnr 01 ( -) EIs.061,359,EIIs.151.153.176.225.226.264.273.486.492. Eier 1661/1680 - 1670 Auesøy (Peder Garbo/Karen Stranger-Christen Peders).Eide s. 151.153. Eier 1665 Hombor (Johan Cornellios) [Eide s.176]. Eier 1665-1666 Eide 4 hud (Johan Corneliss-Niels Samuelsen).[EIIs.226].; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk til Knut for oppklarande opplysningar om yrket/yrki til Samuel Friis Larsson ''Lauritzsen'' på Nørholmen!No er det yrki til Nils Jacobson Friis og Trond Thorson Benkestok som står att...Og ogso dødsfalli til Nils Friis og kona Anna (Teiste) manglar...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg tror mange biter vil falle på plass her om jeg legger til en bok til på referanselisten. Landgraffs Grimstad-slægter har en omfattende beskrivelse av Friis til Landvik. Boka er gammel, men den holder ennå. Prøv helst å få tak i annenutgaven fra 1901, rettelsene og tilleggene er likeomfattende som den opprinnelige boka.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Per: du har jo registrert et vell av opplysninger om disse slektene, bare navneregisteret til etterkommerne til Jacob Friis/Helvig Skade utgjør 70 A4-sider.Dersom du gir din tillatelse, og noen er interessert, så kan jeg godt oversende det jeg har med epost.; o} knut f

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Holte Rosenkilde

Jeg flyttet på en god del i forbindelse med Bringsvær-artikkelen min, men såvidt jeg husker ble konsekvensen for Jacob Friis etterkommere moderat. Du kan gjerne sende de dataene (med forbehold).Så får jeg komme sterkere tilbake når arbeidsforholdene tilater.mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars E. Øyane (Luster kommune)

Hjarteleg takk for nye spennande innlegg frå Per og Knut!Eg er sjølvsagt interessert i å motta det som måtte vera aktuelt materiale, pr. e-post, om dei generasjonane som eg har spurt om i dette tema, d.v.s. Nils Jacobson Friis og kone Anna Teiste, foreldri deira, borni deira og borneborni deira. E-postadressa mi er: lars.e.oyane@sdsl.no.Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Anders J. Moen

Dette tilbudet henger jeg meg på hvis det er mulig. Jeg har selv Sørlandsaner som kan ha tilknytning til denne slekten.E-post: andmoe@online.no

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest knut fasting

Lars og Anders: PDF-filer om Frisenes for- og etterkommere er avsendt. Jeg sender også gjerne filer i GEDCOM-format hvis det er noe dere har interesse av.Kommentarer mottas med takk, men det tar vi på epost, her lukter adel!; o} knut f, Torskegjeter.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.