Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Ola Magnar Hoft

[#50332] Christen Expresse frå Drammen

Recommended Posts

Gjest Ola Magnar Hoft

Eg skriv ein artikkel for 'Heim og Bygd' iLom Treng nokre opplysningar om yrke og slekt til denne mannen.Han tok i mot 320 riksdaler frå buet etter prest Middelfart,død i 1770,i 1774. Han er omtala som 'velagtede mann'.Trur han var kjøpmann eller tilhøyrde prestestanden. Expresse betyr den raske.Kan Expresse peike mot eit yrke? Bank er det vel ikkje i Drammen i 1774?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

'Expresse' / 'pr. Expresse' ble vel også den gang benyttet i forbindelse med postforsendelser. Kan ordet ha noe med dette å gjøre ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg finner ingen borger med det aktuelle navnet på 1700-tallet i Strømsø by, men kanskje han bodde i Bragernes by.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(1:) Ola Magnar, kan du gjengi teksten eksakt, slik den står i boppgjøret i 1774 etter presten Middelfart (hvilken ?) (i Lom ?) (død 1770), om denne 'velagtede mann' 'Christen Expresse frå Drammen' som skal ha mottatt 320 rdlr fra boet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

Hei! Ein fjern slektning av meg fraktar ein pengesum til Drammen i 1774.Pengane,320 riksdaler blir levert til 'vergen til borna etter tidlegare prest i lom',sokneprest i Drammen,Christian Finchenhoff.Men presten ber slektningen min levere pengane til'vellagtbare mand Christen Expresse fra Bragnes'. Kona til avdøde sokneprest Peder Middelfart kjem frå Bragernes.Ho heiter Anna Elisabeth Margaretha Christiansdotter Finkenhoff-fødd i 1745.Dotter til verga?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

En eller annen har i nåtid endret Bragernes til Drammen, kanskje fordi Bragernes ikke er kjent for de fleste, men Drammen er det. Christen bodde altså i byen Bragernes, ikke i byen Strømsø. Skal han gjenfinnes, foreslår jeg et lite søk i skattemanntallene for Bragernes i Rentekammerets arkiv i Riksarkivet i Oslo, eller i annet materiale i Bragernes magistratsarkiv i Statsarkivet i Kongsberg. Han finnes ganske sikkert der.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

(5:) Slik jeg leser dette, er ikke arvingenes verge navngitt i teksten. Det ser ut som pengesummen (per testamente ?) skal utbetales til (vergen for) umyndige søsken av avdøde (Peder Middelfart, død 1770) sin kone Anna Elisabeth Margaretha Christiansdotter Finkenhoff (1745-1806). (Hun hadde i alle fall søsteren Else Johanne ca.1748-1797). Ev. umyndige søsken er altså født etter 1749 (under 25 år i 1774).AEMCdF giftet seg pånytt i 1772 m. Christian Teilmann (1743-1821). Hun var såvidt jeg vet datter av Christian Jørgen Finchenhoff (død 1775), prest i Lom (og Fron ?), senere Drammen (Bragernes ?) 1769-1775, og Sofie Elisabeth Meldal Arnesdatter Kongshaug (1711-1795) fra Grue, begge døde i Bragernes.Stemmer dette ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

Chr.Finchenhof var ikkje prest i Lom.Prestane før P.Meddelfart var Frisach,Kierulf og Klem. Det er borna til P.Middelfart som arvar han.Dette stemmer godt med at enkja har gifta seg att. Chr. Finchenhoff skriv under som'værge for sal.Hr. Medelfarts Arvinger'.Borna er Elisabeth 1766,Christiane1768,Helene Sofie1769 og Peder 1770. Er det mogleg at Christian Teilmann kan ha 'Expresse' som andre etternamn?Borna fylgde truleg mora da ho gifta seg att,og Chr.Teilmann blir ny foresatt for dei.Ikkje utenkeleg at gamle Finchenhof ville overgje borna sin arv til nye svigersonen

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bjørn Jonson Dale

Det manglar vel eit komma mellom Christen og Expresse; at noken har heitt Expresse til etternamn er lite trulig. 'Express' tyder ellers 'straks' eller 'så snart som råd'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg beklager at jeg ikke oppfattet at det var Christian Jørgen Finchenhoff (1712-1755)(barnas morfar), prest i Nord-Fron, senere Drammen (Bragernes ?) (1769-1775) som var verge, og at det var avdøde Peder Middelfart (svigersønnen) som var 'tidlegare prest i Lom'.Anna Elisabeth Margaretha Christiansdotter Finkenhoff (1745-1806) (arvingenes mor) var såvidt jeg skjønner ikke datter i Christian's ekteskap med Sofie Elisabeth Meldal Arnesdatter Kongshaug (1711-1795), men i et tidligere ekteskap, men en kvinne som døde før 1753. (Hva het hun ?).Når 'din slektning' i 1774 kom fra Lom med pengene (320 rdlr.) til vergen (barnas morfar), som altså da var prest i Bragernes (?) ('Drammen') (han døde forøvrig året etter), så ba vergen 'budet' om å 'levere pengane til 'vellagtbare mand Christen [Christian Teilmann] [,] Expresse fra Brag[er]nes' [til Modum, der barnas stefar var prest]. TROR JEG (mine tillegg i hakeparentes) !Christian (Christen?) Hansen Teilmann (1743-1821) fra Hole på Ringerike hadde vært Residerende Kapellan i Modum siden 1771, året før han ble gift med enken etter avdøde Peder Middelfart. Den 'velagtbare mand' var etter sigende bare måtelig opptatt av de åndelige ting, men desto mer av epletrær og fruktdyrking. Han startet planteskole, og klarte etterhvert å overbevise bøndene om at det var penger å tjene på epledyrking. Han måtte vente helt til 1791 før sogneprest-embedet ble ledig, og han tok derfor i mellomtida (1788-1791) kallet i Borge i Østfold. I Modum var han sogneprest 1791-1813, og de siste åra fram til han døde i 1821 drev han med hagebruk og fruktdyrking, og var attpåtil ein særs morosam kar, sies det. Får håpe han lot stebarna få penga sine og ikke kjøpte eplecider for dem ...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Astrid K. Natvig

Gratulerer med dagen, Drammen! Kan ikke dy meg, men i 20 min. til, kan Drammen feire at Strømsø og Bragernes ble 'samlet' 19. juni 1811. Gjett om det blir fest om 4 år.....Astrid.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfinn Kjelland

Eg bistår spørjaren med å laste opp det dokumentet som er grunnlaget for spørsmålet.

bilete2915.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg klarer ikke helt å se hvilken rolle de nevnte spiller i saken; hvilken rolle har a) velagtbare Mand Ole Hoft af Loms Præstegield, b) Lensmand Sr Viborg i Lom og c) Ole Hansen Scheser i Lom (hvis 'udgivne pant' nevnes) ?Og hvem er det 'det vilde behage' at de 320 rd blir utbetalt til velagtbare Mand Christen ...' ? Eller er dette en 'ordre' til Ole om å bringe summen videre til Christen ? Får han 7 rd for bud-jobben ? Og kan teksten tolkes slik jeg antydet, altså ''... til Velagtbare Mand Christen [,] [per] Expresse fra Brag[er]nes [til hvor ?] ... '' ?Hva betyr forresten ''(LS)'' bak navnet til sogneprest Christian Finchenhoff ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

Fra Historisk Leksikon: 'Loco sigilli (lat.) dvs. i stedet for segl. Uttrykket er brukt på dokumentkopier. Fork. L.S.'Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

a)ole Hoft:Bondeson,farsgarden er skysstasjon. Truleg driv han som fehandlar.Av lensmannen betrodd til å frakte 320riksdaler frå Lom til Drammen. b)Lensmann Viborg:Som verdsleg embetsmann i Lom har han ansvaret for at arven etter P.Middelfart kjem til arvingane i Drammen.For dette skal han ha betaling. c)Ole Hansen Scheser:Gardbrukar på øvre Sjæsar i Lom.Har lånt pengar i buet som han 19 mnd.etterpå må betale attende.Presten Finchenhoff gjev to instruksar om pengane 1)Dei skall betalast uavkorta til ein tredjeperson,truleg Christian Teilmann 2)7 riksdaler skal OH ta med attende til lensmann Viborg i Lom.Han skal gje Finchenhoff kvittering på dette -Skal båe krava innfriast,må OH sjøl leggje i desse 7 riksdalarane Dette dokumentet er unødvendig langt og kronglete.I handskrift,i møte med ein høgre embetsmann i hans hus og med tidspress er dette 'rått parti'.-Lett å skrive under utan å sjå det urimelege. O.H.tinglyser dokumentet på neste vårting (kostar 1/2 riksdaler?)Det fortel kanskje at han er skaka. Eller dømer eg Finchenhoff urett? Kravet på 7 riksdaler er i alle høve forelda.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg synes tvert imot det ser ut som presten regner ut at differansen (gjenværende sum etter at Ole Hoff har fått 7) blir 313 rd. Jeg tror ikke bondegutten ble lurt. Denne gang.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

Oppsumering:Nokon familie med etternamn Expresse er ikkje kjent i Drammenområdet rundt 1775. Truleg vart dokumentet avskrive med feil da det vart ført inn i panteboka på vårtinget i Lom i 1775. 'Teilmann' som skulle stått mellom Christen...og..expresse vart gløymt.-expresse fekk stor forbokstav.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg synes dette var en underlig oppsummering. Er det noen som har undersøkt om Expresse var et familienavn i Drammensområdet omkring 1775 ? Hvis ingen har undersøkt, så skal en riktig oppsummering være at ingen hittil har kommet med opplysninger om et slikt slektsnavn, men at det ikke kan utelukkes.Jeg har selv i et tidligere innlegg påpekt at ingen med dette navnet ser ut til å ha fått borgerskap i Strømsø. Det utelukker ikke at det allikevel kan bo folk på Strømsø med det navnet. Dessuten har jeg ikke sjekket med Bragernes by.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

Hei Tore,og takk for hjelpa! Forsåvidt er det fortsatt mogleg at ein familie Expresse kan ha budt i området Drammen rundt 1775.Men folk som omgåst med større pengesummar,set oftast spor etter seg.DEt har vore utført såpass mange søk at sannsynlgheita nokk er lita for han har vore til. 'Christen Expresse'har elles berre ei perifer rolle i dokumentet. Beste helsing O.M.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

'Expresse' er ikke noe navn. I posthistorisk sammenheng var en 'ekspresse' en betegnelse på en person som mot betaling fraktet post over en bestemt strekning (før postvesenet opprettet faste postruter). Slike 'ekspresser' hadde man flere steder allerede på slutten av 1700-tallet.Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Atle Brandsar

...men det kan vel hende at dette vart nytta som eit tilnamn? Noko det same som Lars Klokkar eller Ola Skomaker?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Else, har du et forslag til hvordan man skal tolke innholdet i det tinglyste brevet fra 1775 (innlegg #12) ? Hvilken rolle spiller den omtalte Christen (med yrkestittelen 'expresse' ?) i sammenheng med utbetalingen av barnas arvepenger ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Magnar Hoft

Hei Else! Eg er svært interresert i di tolkning av dokumentet. Lensmann Viborg sendte med eit brev med pengane. Kan sjå ut som vidaresending av pengesummen til Christen 'postmann' er pålagt i brevet. Brot på vanleg forretningsrutine forvirrar.O.H. burde kunne levere forsendelsen og få kvittering av same person.Betaling for frakt skulle vore trekt saman med lensmannen si godtgjersle.Dei sprikande signala om 320 rd eller 313rd skal betalast vidare gjev misstanke om eit svindel- forsøk frå Finchenhof. Kanslerisprok frå 1700 talet er alltid tungt å tyde.Men er det mogleg at ein mann som har som yrke å formidle ORDET,kan vera så knølete til å uttrykke seg? Kan det nettop vera meininga at O.H. ikkje skal forstå?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Else B. Rustad

Nei, jeg tror ikke jeg vil komme med noen tolkning av innholdet i dette brevet. Jeg er redd det ville bli mer villedende enn veiledende!Mvh Else B.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Nermo

Jeg vet at det finnes folk blant DA/BF's 'lesere' med lang erfaring i å tolke både skrivemåter og uttrykksformer i slike formelle depesjer i styltede kansellispråkdrakt.Kan vi kanskje håpe på at noen av disse vil bidra til en avklaring av hva som er det egentlige innholdet i dette brevet (innlegg #12) ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.