Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#53454] Ole Olson Haagenvik, skipsførar i Haugesund, fødd Vikedal 1859 - huslyden hans?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Ole Olson Haagenvik, fødd på Stensland i Vikedal 23.3.1859, gifte seg i Haugesund 7.5.1887 med Karen Kirstine Munthe Pedersdotter Moe, fødd i Hafslo 16.1.1863. Ole var skipsførar, og eit skifte frå 1933 fortel oss at dei då framleis budde i Haugesund, MEN, eg finn dei ikkje i FT1900 nokon stad.Er det nokon med lokal kunnskap i Haugesund som kan fortelja meg meir om dette parfolket? Kva tid døydde dei? Og fekk dei born?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten for kjapt og godt innlegg! Då er opplysningane om Ole på plass, men kvar var kona hans i 1900? Og hadde dei born?No burde det i alle fall vera mogeleg å finna ei dødsmelding eller eit skifte...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Nei, jeg finner ikke Karen med det første, men de døper en sønn i 1894, Ole Georg Munthe Lenke som jeg heller ikke finner i 1900 og han er ikke død for han giftet seg i 1919.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Det er ei Karen Haagenvik som blir begravet 21.7.1953 på Vår Frelsers gravlund i Haugesund. Det står ingen alder. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Ole Georg døper en sønn Olaf Munthe i 1920 og som døde 30.6.1922.Lenke Ole Georg er gift med Asgjerd Tolline Johannesdtr. og de bodde da i Haraldsgt.115 som var huset til Steinsland. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Hans Edvard Steen f. 1905Lenke Hans Edvard Steen Hågenvik, styrmann og radiotelegrafist, Haugesund. Født 17-10-1905 i Haugesund, sønn av skipsfører Ole Olsen Hågenvik, f. 1858 i Vikedal, død 1911, og Karen Kristine f. Moe, f. 1863 i Vik i Sogn. Gift 1935 i Haugesund med Borghild Camilla Eriksen, f. 1910 i Haugesund. 1 barn. Middelsskole, handels-, radio-, styrmanns- og skipsførerskole. Seilte under krigen i alliert fart. Var 1.styrmann og radiotelegrafist på d/s Polarland, og omkom 4-1-1945 da skipet ble torpedert dagen etter avgang fra Sydney. (Våre Falne)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Jakob Steen Haagenvik f.29.10.1909, død 8.5.1997, gr.l 14.5.1997 i Haugesund. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Borgild Haagenvik f.29.5.1910, død 10.4.1994, gr. l 15.4.1994 i Haugesund. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Karl Kristian Munthe Haaganvik 1901-1929 LenkeEr det noen som vet om det er dette Munthe-navnet som fortsatt eksisterer i Haugesund?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det er nok samme slekt, ja (12); LenkeForeldre: Aksel Johannessen og hustru Olga Sofie f Haagenvik f 1888 i Hysd.?, gift 1913.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Flere barn av Ole og Karen: Marta f.14.11.1903, Andreas f.24.3.1899, Torleif Johan f.23.1.1896, Karl Kristian 22.9.1901. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Har sendt en mail til Ole og Karens oldebarn med spørsmål om hvor bl a hans farmor, som trolig er Olga Sofie f 1888, befant seg i 1900. Min venn er på reise, men kommer nok hjem i morgen, slik at svar skal finnes raskt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Carsten, Johan Arthur, Tommy og Arnfrid for mange spennande innlegg. Eg er overvelda over den store huslyden som Karen og Ole Haagenvik etter kvat fekk, og at dei tydeleg vart buande i Haugesund.Eg har no reinskrive manuskriptet mitt og leitt fram nokre ekstra detaljar, men framleis saknar eg ein del opplysningar om denne huslyden:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Karen Kirstine Munthe Pedersdotter Moe, f. i Hafslo 16.1.1863, flytte i 1881 til Haugesund der ho 7.5.1887 gifte seg med Ole Olson frå Hågenvik i Vikedal, i Haugesund kjend som Ole Haagenvik. Han var son av husmann Ole Olson på Gjerde under Hågenvik, opphavleg frå Stensland, og kona Guro Nilsdotter frå Stølen under Apeland og f. i Vikedal 23.3.1859. Ole Haagenvik var skipsfører, og han og Karen vart buande i Haugesund, men Ole miste livet på ein reise frå Yarmouth, England til St. Petersburg, Russland 4-6.11.1911. Karen Haagenvik d. i Haugesund##### (dødsdatoen hennar? – gravlagd Haugesund 21.7.1953!)1953. Dei fekk ti born i lag:a. Olga Sofie Olsdotter Haagenvik, f. i Haugesund 27.1.1888, d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)Olga gifte seg##### (dato og stad for vigsli hennar?)1913 med Aksel##### (fleire namn? – farsnamnet?)Johannessen, f. i Stavanger##### (fødselsdatoen hans?)1894. Han d.##### (dato og stad for dødsfallet hans?)##### (yrke og bustad? – 1923: frisørmeister Haugesund! - sidan?)##### (talet på søner og døtrer? – inkl.: femte barn: Odd Aksel Munthe Johannessen, f. 12.10.1923)b. Peder Fredrik Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 25.11.1889, d.##### (dødsstaden hans? – gravlagd Avaldsnes! – kyrkjegarden seier Hågenvik!)23.2.1959. Han gifte seg##### (dato og stad for vigsli hans?)med Olava Kristine##### (farsnamnet? – jentenamnet?)Ho var f.##### (fødestaden hennar?)5.3.1889 og d.##### (dødsstaden hennar?)12.2.1953.##### (yrke og bustad?)##### (talet på søner og døtrer?)c. Ole Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 7.1.1892, d. i Haugesund 6.6.1893.d. Ole Georg Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 20.2.1894, d.##### (dato og stad for dødsfallet hans?)Han gifte seg i Haugesund 18.12.1919 med Asgjerd Tolline Johannesdotter Skjold frå Birkeklakken under Skjold i Etne, f. i Etne 28.8.1893. Ho d.##### (dato og stad for dødsfallet hennar?)##### (yrke og bustad? – 1921 bakarsvein i Haugesund! – sidan??)##### (talet på søner og døtrer? – inkl. Olaf Munthe 1920-1922)e. Thorleif Johan Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 23.1.1896, d.##### (dødsstaden hans? – gravl. Haugesund som Hågenvik!)28.5.1979. Han gifte seg##### (dato og stad for vigsli hans?)med Ingeborg Karine Tønnesdotter Pedersen, f. i Haugesund 9.10.1900. Ho d.##### (dødsstaden hennar?)25.10.1994.##### (yrke og bustad?)##### (talet på søner og døtrer?)f. Andreas Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 24.3.1999, d.##### (dødsstaden hans? – gravstøtta Haugesund har Hågenvik!)18.10.1980. Han gifte seg##### (dato og stad for vigsli hans?)med Gurine##### (fleire namn? – farsnamnet hennar? – jentenamn?)Ho var f.##### (fødestaden hennar?)3.7.1900 og d.##### (dødsstaden hennar?)20.10.1981.##### (yrke og bustad?)##### (talet på søner og døtrer?)g. Karl Kristian Munthe Olson Haagenvik, f. i Haugesund 22.9.1901, d. ugift i Haugesund 14.6.1929. Karl var##### (yrke? - ”befrakter” – kva gjorde han?)og budde i Haugesund, ugift.h. Martha Olsdotter Haagenvik, f. i Haugesund 14.11.1903,##### (fleire opplysningar!?)i. Hans Edvard Steen Olson Haagenvik, f. i Haugesund 17.10.1905, miste livet då båten han reiste med vart torpedert utanfor Sydney, Australia 4.1.1945. Han gifte seg i Haugesund##### (vigselsdatoen hans? – NB: Borghild gravlagd som Hågenvik i Haugesund!)1935 med Borghild Kamilla Ommundsdotter Eriksen, f. i Haugesund 29.5.1910. Ho d. i Haugesund##### (sjekka dødsstaden hennar?)10.4.1994. Hans var styrmann og radiotelegrafist, og han og Borghild budde i Haugesund. Dei fekk eitt barn i lag.##### (son eller dotter?)j. Jacob Steen Olson Haagenvik, f. i Haugesund 29.11.1909,##### (sjekka datoen? – kyrkjegarden seier 29.10.!)d. i Haugesund##### (sjekka dødsstaden? – gravlagd Haugesund)8.5.1997.##### (fleire opplysningar!?)##### (fleire born i denne huslyden? – oppl.!?)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Eitt gjennmgåande spørsmål gjeld kven av desse borni som skreiv seg for Haagenvik og kven som skreiv Hågenvik; det ser ut til å ha vore nokre av kvar...Elles vil eg gjerne nok ein gong få takka for alle dei fine opplysningane som er komne fram i ettermiddag og kveld, og eg takkar so mykje på førehand for eventuelle tilleggsopplysningar som måtte dukka opp...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Olga Sofie Johannesen f.27.1.1888, død 20.7.1972 og gravlagt 27.7.1972 i Haugesund. Aksel Johannesen gravlagt 30.4.1962 i Haugesund. Mvh. Johan Arthur Hansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Legger ved to vedlegg over gravlagte i Haugesund med Haagenvik og Hågenvik. Mvh. Johan Arthur Hansen

bilete3653.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Johan Arthur Hansen

Her kommer de med Hågenvik.

bilete3655.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Johan Arthur for nye morgonfriske innlegg med fleire spennande datoar.Eg var sovidt innom DIS-basen i aftes og har vel funne dei fleste datoane som finst der om Haagenvik/Hågenvik, men Aksel og Olga var nye for meg, og eg har no ført dei inn i manuskriptet mitt!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fra Dis, Gravminner: Karl Kristian Munthe Haagenvik f 1901 d 2006 1929 Vår Frelser Haugesund Frank Munthe Johannesen f 0101 1921 Vår Frelser Peder Fredrik Munthe Hågenvik f 2511 1889 d 2302 1959 Avaldsnes Karmøy Avaldsnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Andreas Hågenvik f 2403 1899 d 1810 1980 g. l. 2310 1980 Vår Frelser Karen Haagenvik f 0101 1901 d 2107 1953 Vår Frelser Gurine Hågenvik f 0307 1900 d 2010 1981 g.l. 2710 1981 Vår Frelser Margit Haagenvik f 1811 1920 d 0906 1970 g.l. 1706 1970 Vår Frelser Thorleif Haagenvik f 2301 1896 d 2805 1979 g.l. 0106 1979 Vår Frelser Ingeborg Karine Haagenvik f 0910 1900 d 2510 1994 g.l. 0111 1994 Vår Frelser Jacob Steen Haagenvik f 2910 1909 d 0805 1997 g.l. 1405 1997 Vår Frelser Borghild Hågenvik f 2905 1910 d 1004 1994 g.l. 1504 1994 Vår Frelser Ola Hågenvik f 2906 1928 d 1112 1996 Avaldsnes Olava Kristine Hågenvik f 0503 1889 d 1202 1953 Avaldsnes Magne Ingolf Hågenvik f 0311 1919 d 0910 1982 Avaldsnes Ole Vigsnes Haaggenvik f 1911 d 1307 1923 Avaldsnes

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Fødselen til Frank Munthe Johannesen som er 10. mai 1921 (IKKE 1. jan.) Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.