Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Arnfrid Mæland

[#61076] Sønderborg-barna; når var de født, hvor ble de av, etterslekt?

Recommended Posts

Gjest Arnfrid Mæland

Hei på dere,I tilknytning til arbeidet med en slektsbok etter Hr Peder Rasmussen, i Strandebarm, og Elin Nilsdatter, [url="http://home.online.no/~harmell/SlektsbokStrandebarm.pdf>Lenke viser det seg vanskelig å finne dåpen til barna til deres sønnedatter, Elin Hansdatter, og hennes ektemann, Peder Pedersen Sønderborg, forvalter av Lysekloster.Sollied skifter;Skifte etter Elin Hansdatters tante, Kirsten Jensdatter Loss, i 1733, Lenke får man opplyst dette: nevnt som 1; Jens gift og bor i Kvalesund i 1733 HVOR ER KVALESUND? Er det han som dør i 1754 Lenke nevnt som 2; Jacob, myndig, gift i Danmark nevnt som 3; Peder, myndig i Danmark KAN VI FINNE DE TO IGJEN I DANMARK? nevnt som 4; Samuel, myndig, opph. seg på landet. Det kan vel være han som dør her i 1738 Lenke nevnt som 5; Nils, myndig, i Christiania KAN VI FINNE HAN IGJEN I OSLO?nevnt som 6; Magdalene, myndig, gm fenrik Ole Brøgger. HVEM ER FENRIK OLE BRØGGER? nevnt som 7; Marie, gm Anders Evenborg, bor her i byen. HVEM ER ANDERS EVENBORG? nevnt som 8; Johanne, gm Engel Engelsen Baldersheim/Hope, bor på Hope sør for byn. nevnt som 9; Ellen, ugift, her i byn. Er det hun som dør her i 1741 Lenke nevnt som 10; Anne, død, etterlatt seg to sønner med løytn Thune; Peder 10 år og Nils 8 år, bor på Holmefjord. HVEM ER LØYTN. THUNE? Der skal etter sigende ha vært et barn til; Hans, men han må i så tilfelle være død før 1733. * Jeg ønsker altså hjelp til å finne dåpen til barna, trolig i Os prg, Os sogn, og også gjerne foreldrene, Peder Pedersen Sønderborg og Elin Hansdatters vielse. Dessuten hvor ble barna av? Kan vi finne dem igjen i noen kilder.Sønderborg kan også skrives Synderborg.En Sønderborg er eiendomseier i Bergen 1753 og 1788. Jeg tror det kan være Jens, som bor i Kvalesund i 1733, og som er tollbetjent, og som dør i 1754

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kan legge til dette fra 1701-manntallet:LYSEKLOSTER:Peder Pedersen Synderborg 45 ops fuldmektigenHans Pedersen 9 sønn hiemePeder Pedersen 8 sønn hiemeNils Pedersen 6 sønn hiemeJens Pedersen 5 sønn hiemeSamuel Pedersen 1 sønn hieme

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Nevnt som 1: Jens Pedersen, gift og bor i Qualesund:Gjestgiverstedet Kvalesund ligger på østsiden av Kvalesundet, ikke langt fra ferjestedet Haljem i Os. I 1730-årene n. som nødvendig gjestgiversted for reisende bønder fra Hardanger, Os og Strandvik.Eieren 'Jens Pedersen Synderborg en fattig og udannet mand, som har været Borger og boesatt i Bergen', hadde ingen kgl. bevilgning, 'men siger seg at have bevilgning fra forvalteren over Rosenthals godz saasom stedet er samme godz tilhørig'.Bare 2-3 km nord for Kvalesund i Kverneviken, lå på denne tiden et krohus, og det mente Jens Pedersen var årsak til at hans gjestgiversted ikke kunne drives med særlig utbytte. Men det ble ikke nedlagt.(Nils Tveit: Os soga II gjengitt i Gamle Handels/ og gjstgiversteder p[ Vestlandet, Del 2: Midtre og Indre Hordaland, Fylkeskonservatoren i Hordaland og Historisk museum, Bergen 1975, reg.rapport utarbeidet av Jan Henrik Munksgaard).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Kan dette være en datter, mon tro; Soster Jensdatter i Kvalesund, konf. i 1738 Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Dette må vel være husieren i Bergen fra 1753 og utover, Uldrick Friederick Sønderborg, Huusfader, 69. Ugift, Procurator og tallotterie collectrur - [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=f11301&gardpostnr=1534&personpostnr=11079&merk=11079#ovre>LenkeHan bør være f ca 1732 og kan være sønnesønn av Peder Pedrsen og Elin Hansdatter.Han eier da, som vi en annen debatt fant ut, eiendommen som Rolf Greve hadde bebodd i rode 19-1. Nå bor han imidlertid i rode 17. Skal se litt mer på det.Ellers i 1801 har vi den 74 år gamle Helene Sønderborg, som er gm sogneprest Ole Lie i Bøe i Romsdal;

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Morken

Til (1) nr. 6: Gode gamle Ovenstad: Brügger(Brygger), Ole f.ca 1703 i Norge. U.off ved 2. Bergenske nasj.inf.regt i 1716 etc.... Ble 1751 kpt.ltn ved Nordhordlendske Livregiment, Dimittert 1765 med 80 rdl i pensjon. Død feb. 1768. Gift (1): Magdalena Sønderborg. Gift (2) 31/4 i Strandebarm med Eva marie Segelscke, f. 1727, døpt 22/1 så. i Strandvig krk. dattter av gen.maj. Christian Wilhelm Segelcke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Innlegg 7: Hvis Jens Pedersen Sønderborg var ungkar 29. aug. 1734 kan han vel ikke ha vært s.s. allerede var g. 24. juni 1704 i Bergen DK (husker ikke hvor vi har dette fra).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Unnskyld, jeg mente 24. juni 1720

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland
Lenke 1720 ja. Det kan være feil. I en database, er det den fra Os, står jo nesten alle som piker og ungkarer.Takk til Ola, er der nærmere angitt år for vigler? Hvor bodde Brygger?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Morken

Kandidat til (1), nr.10: Hans Christian Tune(Thune), f. ca 1691. ble sek,.ltn ved bergenske nasj.inf.regt N.og S. Sønhorlendske komp. 15/8 1718 sek.ltn ved S.Nordhordlendske komp.På vartepenger fra 1.11.1720 til 30.6.1727 hvor han ble gjenansatt, nå som pr.ltn. Avskjed 1733.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

(12): Finner ikke originalen i DK til Lenke. Har også sjekket KK og NK

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

1787: 'Endnu Loed Erich Monsen oplesse Een til Hannem af Peder Pedersen Synderborg vdgifne Bøxel Sedel paa It Spand Smør og 3/16 tønder malt vdj den gaard Romsloe Beliggende, Som Hans fader Mogens Aemundsen formedelst alderdom og Suaghed for hannem hafuer afstanden og var Samme Bøxel Sedel Dattert Lysse Closter d/en 16 Martj 1687'1789: 'ANNO 1689 d: 5te Martij er holdit almindeligt Waaer-ting med L: Closters almue udj Hardanger Læn, paa d: gaard Langesætter udj KintzerVigs Sogn, ofuer Wærende Ombuds manden ofuer Closters goeds Peder Pedersøn Sønderborg! Bunde Lænsmanden Ole Lioenæs med meenige almue som samme daeg ting søgte.Laug rettis-mend som saed udj retten Waaer Helje SandVen, Ole Frøenæs Trond Hildal Elling Sexæ Gunner Ringøen Poul Oppedal Ole Lioenæs og Endre Oppedal.'1789: 'Anders Olsen Lood oplesse Een Bøxel Sedel til hanem vdgifn af Peder Peders/en Synderborg paa 1/2 Løb Smør og 3/8 tønder Maltz Leye, vdj dend gaard RomsLoe, d/itt/o Bøxel Sedel War Dattert Liuse Closter d/en 13 Junj 1689' Dessuten er Procurator Sønderborg nevnt i en rekke tingbøker, men aldri hans leiermål, ser det ut for.Magdalena Pedersdatter Sønderborg er også nevnt en gang i et ekstraordinært ting i Hausvik i 1725; http://digitalarkivet.uib.no/sab/nhlTgb36a.htm

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

(16), Nei, der er ingen informasjon om hvilken KB det er hentet fra. Der er ikke lagt ut noen bok som omfatter disse vielsene i DK. Det må i tilfelle rettes en forspørsel om det til Forum for Skennede bøker eller AF.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Christian Arentz

Ok. Herved utført!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ola Morken

Det står ikke hvor han bodde, men det må vel ha vært i rimelig nærhet til M.Nordhordlendske kompani, hvor det nå enn var forlagt. Ingen vigselsdato for Magdalena Sønderborg, men gift 2 .gang den 21.4. 1751 i Strandvik kirke.I perioden 1743 til 1751 tjenestgjorde Brügger ved Lollandske infanteri regt. Ovenstad nevner ellers flere Brügger.: Andreas 1694- Christian ca 1768-1839 ,Hans Andreas ca 1730/32-1793, Jørgen(johan)Christian ca 1751/53-1780 (sønn av Hans Andreas), Johan Friedrich Weinmann f.ca 1755-57 - ? (sønn av Hans Andreas. Alle med tilknytning til det Bergenske

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

OK, takk igjen Ola.Tok en titt i Í Kongens tjeneste´. Der finner jeg flg som er aktuelle i denne tråden;Matroser som er utskrevne eller pressa i Bergen august 1715.Peder Pedersen Sønderborg, På Hvide Ørn 03.04.19 Befal og understab ved Bergenhusiske regiment 1709-1718, og ved 1. og 2. Bergenhusiske regiment 1718-1719:Ole Jørgesen Brøgger, utskrevet 1717, hjem med komaniet 30.09.1719, Fra ? til NOPDko (Opdalske kompani, GREEN) , til NMNHcda (Mellem Nordhordlandske kompani, HØYELSE) etter 29.12.1719

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Jo,Befal og understab ved Bergenhusiske regiment 1709-1718, og ved 1. og 2. Bergenhusiske regiment 1718-1719:Hans Christian Thune, utskr. 26.04.1717, hjem med kompaniet 30.09.1719. fra ? til FNHLsr (Faste Nordhordlandske kompani), til R2SHslt E (Reserve Sunnhordlandske), til NSNHslt (Søndre Nordhordlandske, PRITZIER)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Ivar Vaksdal

Frå. Vossaboki 4 Vinsand s. 458 http://www.ullstad.com/: Borgarmeister Offue Jensson åtte 1676 dei 2 laup, sokneprest Per Hansson, Eidfjord 1680, Annanias Wrangel 1691, 1695 og 1714. - - - Jens Person Sønderborg i Bergen selde 1720 1 laup til Per som vart bruk 4. Pål Jakob Fürstenberg selde same år 1 laup til Arne, sjå vidare bruk 1.Var Jens P. Sønderborg og Pål J. Fürstenberg svograr g.m. døtre av Ananias Wrangel i 1720 ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Opps, og Ananias Wrangel er jo identisk med Ananias Engelbretsen, som Anne Abrahamsdatter, siden gift med Knut Gad, rømte til Amsterdam med ca 1670.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

og da kan det jo også stemme at Jens Pedersen kalte sin datter soster, etter mormoren, Soster Schjelderup. (6)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.