Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Terje Hatvik

[#62612] Kva står nederst på side 1 i kyrkjeboka for Fusa frå året 1669?

Recommended Posts

Guest Terje Hatvik

Eg lurar på kva som står heilt nederst på side 1 (første sida) i den aller første kyrkjeboka for Fusa sokn, Os prestegjeld? Det er diverre nesten uråd å lesa kva som står i denne kyrkjeboka som altså byrjar i året 1669, i alle fall for meg, då blekket etterkvart har blitt omtrent 'usynleg' (vasskade? eller dårleg kvalitet på blekket, kanskje)?Innførslene i byrjinga av denne kyrkjeboka er òg merkbart vanskelegare å tyda samanlikna med andre kyrkjebøker frå same prestegjeld- og frå same tidsrom. For meg ser det ut som det (blant anna) står 'Niels Jensøn Loß' der, men - om dét er rett tolka, kva gjeld innførsla? Er han t.d. fadder?På førehand mange takk!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Terje, som autodidakt amatør har jeg prøvd meg litt her:Mandagen 15. Febr Bapt. Fuse Rantveig Pedersøn Hauland Jan Eidi Niels Jenssøn Loss Michel …. Kjeld Baarsen ibid. Sirij Mortensdatterhan var nok fadder, i likhet med høyere oppe på samme side: Kildeinformasjon: Hordaland fylke, Fusa i Os, Ministerialbok nr. A 6 (1669-1719), Kronologisk liste 1669, side 1. Permanent sidelenke: Lenke Dnca 1. post Epiphan …. Fuse Døpt Marie Olssdatter? Herristvedt? Faddere Niels Jenssøn Loss Jens ….. Hollmefiord Zidsel? Jens? LossHåper de profesjonelle kan kommentere dette videre!Spesielt er det vel interessant hva som måtte stå etter Zidsel... (Jens Loss hustru??)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Prøvde å bruke fotoprogrammet på siden, og jeg fikk det bedre, men ikke godt nok. Der er sikkert noen eksperter på det her inne, som kan gjøre siden enda bedre, Jeg tviler på at det er lettere å lese originalen. Har erfaring for at det er motsatt, men at det aller beste, i hvertfall hos meg, er å lese det under selve skanningen, da er jo oppløsningen formidabel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

En annen mulighet er ant. å se på microfich-kortet som, hvis det finnes, ant. ble laget av LDS v. avfotografering for ca. 60 år siden, og da var kanskje originalen mindre falmet? (Har fremdeles en mikrofich-leser liggende på et loft, men SAB har kanskje slike maskiner på lesesalen enda)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Originalen er ikke så mye lettere å lese!Jeg mener det er grunnlag for å hente ut bl.a. dette:'Mandagen 15. Febr Bapt. Fuse Anthonius Pedersøn Haaland Fadrene Niels Jensen Loss, Michill .... Siri Haaland'Jeg tror ikke man skal vente å finne Jens Loss sin hustru blant fadrene når han står der.Den første mikrofilmingen fant sted rundt 1950. Mikrofichekortet ble laget om lag 35 år seinere, og gir nok ikke grunnlag for å hente ut mer informasjon. De skannede kirkebøkene bygger på originalfilmen, og er forbausende klare sammenlignet med mikrokortene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Står Jens Loss der? Jeg tyder det som står i øverste del som Zidsel Jens Loss (').I 1669 må vel fruen ha vært enke, Jens Loss skal etter det jeg tidl. har notert være død før 3. nov. 1668

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Niels Jensen Loss er grei. Han døde i 1670. Skifte; 'Dato 3. januar 1671, til avdødes søsken Hindrich Loss, Samuel Loss, Anne, g.m. Hans Pedersen, Ingeboer og Kirsten. Boet hadde odl i 23 2/5 merker smør i Nordvik, og det var igjen en netto på 30-4-1 av en brutto på 130-4-0'Jens Loss var vel død i 1668.Fur Jens Loss levde da, men man vet ikke når hun døde. Det at hun ikke er nevnt i skifte etter sønnen Nils i 1670 betyr ikke nødvendigvis at hun var død. Hun hadde kun arverett dersom avdøde ikke hadde egne livsarvinger, levende søsken eller deres livarvinger. Slik at i dette tilfellet hadde ikke fru Jens Loss arverett i og med at der var levende søsken og nieser/nevøer.Vi vet ikke når Fru Jens Loss var født, men barna er trolig født fra midt på 1630- tallet og kanskje helt til 1650. Dette tilsier at hun skal være f ca 1610. Hr Jens Loss var visst født ca 1604.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Takk for gode tolkingar og ditto kreative innspel både frå Nedrebø og andre. Dette viser vel berre at prestesonen Niels Loß var fadder til gutebarnet Antonius på garden Håland i Fusa, som er i nabolaget til prestegarden der. Vesle Antonius fekk mao. ein gjev fadder.Men eg kan diverre ikkje seia at eg deler Christian sin teori om at Zidsel (dersom det er dét som står der) skulle vera kona til soknepresten Jens Loss. Heller ikkje prestefruene tok vel mannen sitt slektsnamn på 1600-talet, dei brukte vel helst sitt eige patronymikon og evt. eit forklarande tillegg som som fortalde kven ho var kona til (ex. Sissel Monsdtr., kona til Jon på Tveit, eller Marita Olsdtr., kona til Lars Nilsson Steinsland etc., osv.)Dersom det verkeleg står Zidsel Jensd. Loss der (jfr. innlegg (2) her), så må ho i då faktisk vera _dotter_ til Jens Loss. Altså _endå éi_ dotter i tillegg til dei alt kjende døtrene Anna, Ingeborg og Kirsten. Og i så fall er ho ei dotter som døyr _før_ broren Niels Loss, for elles hadde ho nok vore nemnd i skiftet etter sistnemnde; datert 3. januar 1671.Men ovanfor nemnde teori er berre relevant dersom det faktisk står 'Zidsel Jens? Loß?' blant fadrane nederst på side 1 i kyrkjeboka, og dét er eg som sagt ikkje sikker på.Med tanke på at både Jens Loss og sønene Anders og Nils døyr (kan hende fleire born òg, jfr. avsnittet ovanfor) i åra 1668-1670, var dette pestår- eller uår??Ei heilt anna sak er at eg er slettes ikkje sikker på at kona til Jens var ei Sissel. Namneoppkallinga av dei barnebarna hennar som vi til no veit om indikerar vel heller at ho kanskje heitte Maren/Marit/Marita eller eit liknande jentenamn som byrjar på M -. Patronymikonet hennar veit vi òg lite om: Det kan, ut frå namna på dei gutane hennar som vi veit om, til dømes ha vore Anders, Henrik eller Niels (Samuel var oppattkalla etter farfaren); eller det kan ha vore noko heilt anna.Førebels konklusjon: Vi veit framleis ingenting om kona til Jens Samuelson Loss eller kven som var faren hennar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Terje, (8), for ordens skyld:Ditt 3. avsnitt 'Dersom det verkeleg står Zidsel JensD. Loss der (jfr. innlegg (2) her)'bygger på en antakelse som ikke er gjort av meg, se mitt innlegg (2) over, der jeg sier Zidsel? Jens? Loss.JEG sier ikke Jensd. i betydningen JensDATTER). Det ville jo vært meningsløst. Vg. les innlegg 2 en gang til!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Løfter dette opp påny, kom ikke med i oversikten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei,Det var vel vanlig, også på 1600-tallet, å bruke mannens slektsnavn når denne var død. Dette har vi da mange eksempler på; altså i dette tilfelle, om det skulle være slik at enken etter Jens Loss var fadder, så ville det kunne stå xxx Jens Loss, xxx Sal. Jens Loss, eller tilsvarende.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Hatvik

Til (10):Uttrykket 'JensD.' ville vel ikkje vera meiningslaust om det om er dét som står der. Spesilet ikkje dersom presten faktisk var far til endå ei dotter .... Utrykket 'Jens' er heller ikkje meiningslaust, om det er dét det står (men då blir meininga sjølvsagt ei anna). Mitt poeng var berre at eg _ikkje_ trur at det står 'Zidsel' der i heile tatt. Eg trur som nemnt at det står noko heilt anna der - men, det er mi oppfatning.Til (11):Ja, du har sjølvsagt rett at _enkjer_ vart tillagt mannen sitt slektsnamn, kanskje i dette høvet òg. For Jens Loss var nok død i 1668. I så fall kan det like gjerne være at det står 'Sal. Jens Loßes' i kyrkjeboka. Og då er vi vel eigentleg like langt ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Om det da er slik at vi ikke får noe mer ut av de digitale kopiene av en original film fra 1950-tallet, og det ikke er flere profesjonelle som ønsker/kan kommentere dette, får vi vel ikke svar på hva som står om denne fadderen uten å studere den originale kirkeboka for Fusa i Os, A6 (1969-) s.1, 12. linje til venstre under Xenon-laserlys (ny teknologi), black-light (eldre teknologi) el. likn.Såpass viktig synes jeg det måtte være å få en avklaring på dette spørsmålet, at dersom det samtidig kan gi svar på hvem Sogneprest i Os 1659-68, res.kap. 1645-59 i Fusa, pers.kap. i Os 1629-45 Jens Samuelsen Loss var gift med, vil dette bli et verdifullt bidrag til personalhistorien, intet mindre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Myrvold

Jeg legger ut et scannet og ubearbeidet utsnitt fra denne siden. Det er nok først og fremst slitasje som har tatt skriften i dette tilfellet. De som føler seg kallet må gjerne 'photoshoppe' og legge ut resultatet.

bilete5597.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Tom.Kan du også ta den litt høyt oppe på samme side, barnets navn mener jeg er Marie Olsdatter. Der er også trolig en Loss, som kanskje er enda mer interessant.Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tom Myrvold

Her er resten av siden. Skal jeg ha med hele siden må jeg begynne å klippe og lime siden scanneren min bare tar A4.

bilete5598.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Veldig bra, Tor.Det er venstre del av 7. linje f.o.m. Dnca 1. post Epiph vi prøver å tyde

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, og navnet foran Loß er et relativt kort navn som starter med B eller P. Aner ikke i hvilken retning det fører oss.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Siste fadderen i denne dåpen heter også Loss, foran der er et hull, og foran der igjen Brita. Jeg har funnet en Brita Loss som fadder 2-3 år senere i Os.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Ser også at det er en Holmefiord blant fadderne i samme dåpen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

7. linjen i andre bildet får jeg til Niels Jenssøn Loss også.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ja, men se 2 linjer lenger nede, foran Ragnilda står det Loß. Hva er de to ordene foran det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Når jeg sjekker de gotiske bokstavene, går krøllen samme veg som en stor M (første i lista over store M-er), synest jeg: http://www.hist.uib.no/gotisk/ Klikk på Alfabet og deretter på M i det lille vinduet som kommer opp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug Robberstad Petit

Har jobbet litt med utklippet i Adobe og har funnet ut at det heller er en A .., etterpå synes jeg det står ..sd på slutten før Loss.Se Anna og Aagotta under, det likner veldig. Kan det være at hun het Anna ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det kan jo være så enkelt at det er Anna Jensdatter Loss.Men hvem kan disse barna være? Kan vi klare å finne dem igjen, f eks blant viede...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.