Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Erling O. Hagerup

[#62867] Familien Mühlenphort i Bud (frå Kristiansund/Fosna)

Recommended Posts

Guest Erling O. Hagerup

Ymse stader på nettet og i skrifter er det lagt ut noko forvirrande opplysningar om denne familien. Somme opplysningar synest klart å måtte vere feil, og andre svært usikre. Eg har denne familien i slektstreet (”sidegrein” ved inngifte med familien Mechelborg) og ønskjer hjelp til nærare klargjering. Eg har sett at det er fleire som har svært godt kjennskap til desse folka.Så langt eg kan sjå må Christopher Mühlenphort (1700 – 1733?) (1687-1737?) vere første generasjon av denne familien i Bud. Christopher var son av Johan Diderichsen (von) Mühlenphort og Dorothea Jacobsdatter Mechelborg. Christopher var gift første gong med Mille Marie Johansd. Mechelborg.Eg har her brukt fornamnet Christopher. I innlegg 46 i tema 24091 er brukt fornamnet ”Johan Cristopher”.LenkeEg forstår det slik at kjelda for fornamnet (Johan Christopher) er Mørkvig (Mechlenburg – Patricierslægt gennem 500 år). Då eg ikkje har tilgang til denne boka, vil eg vere takksam om nokon kan slå opp dette for meg og kontrollere kva kjelde Mørkvig i så fall måtte ha for dette fornamnet.Så langt eg kan vurdere det, ser det ut til at ”Johan Christopher” sjølv må ha brukt fornamnet ”Christopher”. I alle fall er namnet hans opplyst å vere (berre) Christopher ved innføring av dåpen for dei 4 borna hans som var døypte i åra 1724 til 1728. (I seinare innlegg vil eg ta inn lenke til desse innføringane.) Etter det eg forstår brukte han fornamnet Christopher då han 22.12.1722 søkte om å få overta handelsprivilegiet på Dryna. Han er nemnt på skiftet etter Jens Aagesen Finn i Bud 12.01.1728 som lagverje for enka Sophie Hansdatter Juul. Namnet hans er også der skrive: ”Sr. Christopher Müllenphort”.Etter dette finn eg det for min del mest som talar for å burde bruke fornamnet Christopher – og ikkje Johan Christopher, med mindre det måtte finnast anna tungtvegande kjeldegrunnlag for namnet Johan. Også i Slektstavle 1 i Kristiansund historie er fornamnet hans skrive: Christopher.Ovannemnte levealder for Christopher (1700-1733) er etter Slektstavle 1, vedlegg i Kristiansund historie, bd. III. Eg tvilar på at dette fødselsåret kan vere rett, og vil ta dette opp i seinare innlegg. (Nermo har fødselsåret: 1687.)Nermo har lagt ut at far til Christopher, Johan Diderichsen Mühlenphort, var fødd i 1655 i ”Stavika, Bud”. Om dette er rett, må foreldra til Johan Diderichsen (Diderich von Mühlenphort og Anna Catharina von Badenhaupt) ha budd eller hatt tilhald i Bud og/eller Stavika rundt 1655, og såleis vere første generasjon av denne familien der. Finst det grunnlag i påliteleg kjelde for dette?Simon Ellefsen opplyser (med Alf Collet som kjelde) at Diderich var ”Toldforvalter over Nordmøres og Romsdalens Toldsteder”. Det same opplyser også Nermo. I Kristiansunds histore, bd. III, i vedlegget ”Slektstavle 1” er det opplyst at Diderich var tollar i Fosna 1662-1680.I Bud har det budd nokre personar med tilknytning til tollvesenet. Ein av desse var Jochum Ernst Aussig. I kyrkjeboka er han ført opp som ”Tolderen” då han gifta seg, og likeeins ved innføring av dåpen for hans to eldste born. Ved innføring av dåpen for hans yngste born har han tittelen ”Told-Inspecteur”. Ein annan var Christopher Mentzonius som i folketeljinga 1801 (”Christopher Mensoni”) har tittelen ”Told betient”. Dersom også Diderich Mühlenphort budde i Bud (rundt 1655), vil det i så fall vere ei interessant og ny opplysning. - Med mindre det finst sikre kjelder for noko anna, vil eg tru at ein må gå ut frå at Diderich med familie budde i noverande Kristiansund (Fosna), og at Johan Diderichsen var fødd der.Eit anna spørsmål i denne samanheng: Finst det kjeldegrunnlag for det opplyste om Stavika (i Vågøy sokn)? Det har vel aldri vore tollarverksemd der? Pga. avstand og kommunikasjonstilhøva den gongen trur eg heller ikkje at nokon med sitt daglege arbeid i Bud kunne finne på å busette seg i Stavika rundt 1655. - Det kan sjølvsagt tenkjast at Diderich var eigar (men neppe brukar?) i Stavika. Men eg finn han ikkje nemnt i bygdeboka som eigar (eller brukar) av Stavik ytre eller Stavik indre. Kan det her i tilfelle vere ei forveksling med Vika i Bud – der også Aussig budde?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

her har du tre relevante artikler:G Keßler: Die familie Mühlpfort in Jena, aus: Die Thüringer Sippe, 3. Jg., 1937;G Keßler: Die Familie Mühlpfort aus Nadrauen. Blätter für Heimatgeschichte und Familienkunde, Insterburg v. 5.8.1937.G Keßler: Mühlpfort in Eilenburg. (ukjent trykkeår.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Takk!!Har søkt på nettet etter artiklane. Men kan ikkje finne at dei er å få tak i her i landet. Dei kan skaffast ein eller annan stad i Tyskland? Tips om kvar eg kan få tak i dei?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

I innlegg (1), avsnitt 2, har det blitt ein skrivefeil. Alternativ levealder for Christopher Mühlenphort skulle vere 1687-1732 (slik som opplyst av Nermo).Det er opplyst i Kristiansunds historie, bd. III, i vedlegg ”Slektstavle 1” at Christopher var fødd i 1700. Det same har også Simon Ellefsen (med Mørkvig som kjelde). - Nermo har som nemnt fødselsåret 1687.I Collins notat er det opplyst at ”Christoffer Mühlenport i Boe” den 22.12.1722 søkte om å få overta handelen på Dryna.LenkeDersom Christopher var fødd i 1700, var han ca 22 år, og enno ikkje myndig (25 år), då han søkte om å få overta handelen på Dryna. Er det rimeleg å tru dette? Burde han ikkje ha vore minst 25 år og myndig? Isolert sett kan dette tale for at han bør vere fødd noko før 1700? I så fall er kanskje 1687 eit meir truverdig alternativ.Er det nokon som har kjennskap til kva kjelder som tilseier at 1700 eller 1687 – eller eventuelt eit anna år – er fødselsåret for Christopher?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

jeg kopierte i 2004 de tre nevnte artiklene i Deutsche Zentralstelle für Genealogie i Leipzig (i Sächsisches Staatsarchiv), i en mappe for Mühlenpfort. Men artiklene ble avhendet etter kort tid. Jeg har ikke dubletter hjemme. Nye kopier kan vel skaffes hvor som helst der trykksakene er tilgjengelige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

I innlegg (1) har eg sagt at eg vil gje tilvising til dåpen av 4 born av Christopher. Dette er dei einaste eg har funne. Alle fire er døypte i Vatne kyrkje. Eg går difor ut frå at dei må vere fødde på Dryna (”Borgar-Dryna”, Drynjesundhaug):1. Johan, f. 1724, døypt 16. januar 1724. [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16001&idx_id=16001&uid=ny&idx_side=-71>Lenke 2. Ole Iver, f. 1725, døypt 13. Oktober 1725Lenke3. Jens, f. 1726, døypt 23. november 1726Lenke4. Sophia Magdalena, f. 1728, døypt 7. august 1728

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

I 'Tollere gjennom 300 år 1563-1886' på NSF sine hjemmesider står dette om Diedrich von Mühlenphort: 'Myhlenphort, Diedrich von, født ca. 1622 i Sachsen Gotha. Rittmester. Kom til Norge ca. 1650. Toller i Nordmøre og Romsdal, bodde på gården Fosen (det senere Kristiansund), 25. mai 1662, (nevnt sammesteds fra 1659), bekreftet 16. juli 1670. Død i Bergen, skifte efter ham 6. mai 1682.'Så vet vi at Christopher eller Johan Christopher (hva nå enn som er riktig?) døpte barn i Vatne mellom 1724 og 1728. Kona heter Sophie Helt i følge introduksjonen hennes 4. sep. 1728.Hvor kan Christopher ha bodd før 1724? Jeg har sett at Christopher og Sophie får 2 barn til utenom de du har lenket til her: Mille Marie, som trolig må være første datter etter vielsen med Sophie siden hun er oppkalt etter hans første hustru. I tillegg har jeg sett nevnt en sønn ved navn Christopher som kan være født rundt 1729.Christopher/Johan Christopher dør en gang mellom 1732-1738. Hna er ikke nevnt under begravelsene i Vatne kirkebok i denne perioden. Denne mulige sønnen er heller ikke døpt i Vatne, og Sophie har ikke flere introduksjoner i Vatne kirkebok.Hvor har de så flyttet til en gang rundt 1729?Bud har kirkebøker fra 1739 så mulig at de yngste sine konfirmasjoner står der. Aukra (med Vågsøy) har ikke kirkebøker før 1785.Denne Jochum Ernst Aussig som du nevner var toller i Molde mellom 1753 og 1758. Han ble gift med denne ovennevte Sophia Magdalena, f. 1728, men det visste du sikkert allerede.Om henne, se også LenkeHilsen Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

I følge bygdebok Vatne (Harald Slyngstad) så solgte Mühlenfort i Dryna i 1731 og dro bort. 'Ettermannen betalte (berre) 250 riksdaler for husa, men så var både husa og jekta sette i pant alt i 1728'.Ellers så referer Slyngstad fra en avskrift fra 1731 som lister opp de husa som var i Dryna. Og videre skriver Slyngstad:'Det er fleire ting som tyder på at Mühlenport hadde tenkt å være lengje i Drynjesund, m.a. naustet som var påbegynt. I 1927 tok han også mot stillinga som kyrkjeverje. Men avreisa ser ut til å ha kome noko brått på, kanskje var Mühlenport blitt noko sjukeleg, i alle fall døydde han ei kort tid etterpå.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Takk skal du ha, Helge.Synd der ikke står hvor han dro.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(innl. 6 og 7:) Sophia Magdalena Mühlenport f.1728 skal senere (etter Aussig) ha blitt g.m. sersjant Fredrik Vogt (Petersen) Schjelderup ('Friderich Fogt Skielderup') som overok stillingen som tollbetjent rundt 1770. Han finnes døpt 19 Jun 1740 i Veøy kirke, og bor 1 Feb 1801 som enkemann på Fuglset i Molde.Johan/Christopher Mühlenport (1687/1700-1732/1737) kan muligens fra sitt første ekteskap (1718) med (kusinen) Mille Marie Johansdatter Mechlenborg f. 16 Jan 1697 være far til Anne Dorothea Mühlenport (c1720?-1777 Molde), som ble g.1. m. Marcus Nissen Angell, g.2. m. Peder Krogh Bonsach og g.3. m. (enkemannen) Peder Bertelsen Kjerulf.Den i innlegg #7 nevnte datteren Mille Marie Mühlenport (c1772?-1794 Averøy?) ble visstnok g.m. Peder Sæmundsen Bae.Var det Johan (Johan Christopher ?) Mühlenport døpt 16 Jan 1724 i Vatne som ble g. først med Martha Magdalena (Johan Petters datter) Lund og senere med Rise Birgitte Diderichsen ?... og Christopher (Johan Christopher ?) Mühlenport f. ca.1729 ? som ble g.m. Anna Christensdatter Mechlenborg ? (Denne (Johan) Christopher har jeg riktig nok også sett oppført som sønn av Didrich Mühlenport, en adskillig yngre bror av far til 'vår' Johan/Christopher).Johan/Christopher Mühlenport (1687/1700-1732/1737) skal (også) ha drevet som handelsmann på Vågø i Romsdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Det skal selvsagt stå ''Mille Marie Mühlenport (c1722?-1794 Averøy?)''.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Blandt fadrene til Johan Mühlenport den 16. januar 1724 i Vatne kirke var tydeligvis Jens Aagesen (Finn/Find/Finde/Finne) (fra Drønnesund, Midøy, Vatne ?), som var handelsmann i Bud og eide jord i Bjørnsund. Visstnok død i 1727.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

... og Ole Iver's fadder ''Monsr Hans Møller'' i 1725 var kanskje Hans Andreassen Møller (1689-1734) fra Hjørundfjord, som eide en andel i Borgund kirke ? Fadder her er også ''Hr Peder Strøm'', som vel ikke kan være andre enn selveste sognepresten i Borgund (også prest i Bud ?).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Via Peder Bertelsen Kjærulf har jeg også Anna Dorothea Myhlenport fca.1720-død 16/2 1777 Kristiansund? Forskjellen er at jeg har notert at moren hennes het Mathilde Johansdt. Mechlenburg. Faren Christopher Myhlenport(f.16...) var handelsmann i Vågøy, Romsdal. Kilden til opplysningene har jeg ikke da hun faktisk bare er en biperson i min liste. Det kan kanskje være at det sto noe i Meldal bygdebok under Stokke gård.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

I Collins notat er det opplyst at ”Christoffer Mühlenport i Boe” den 22.12.1722 søkte om å få overta handelen på Dryna. Eg meiner dette må vise at han budde i Bud før har reiste til Dryna.Eg har ein gong sett i eit notat i arkivet etter kurheimstyrar Lars Gule (død 1955) at det var skifte etter Christopher 15. juni 1735 på Neset (Frisneset) i Bud. Eg såg der også eit brev frå Statsarkivet i Trondheim at dette skiftet ikkje var funne. Om det var skifte etter Christopher i Bud i 1735, kan dette tyde på at han flytta tilbake dit i 1731.Vidare kan nemnast: Sonen Johan budde i Bud fram til sin død 1800. Det synest også å vere grunn til å tru at Christopher si kone nr. 2, dersom ho var Sofie Jensdatter Helt, budde i Bud til ho døydde i 1762. For meg ser det derfor ut til at det kan vere mykje som talar for at Christopher budde i Bud både før han flytta til Dryna og etter at han flytta derifrå. Men dette siste har eg ikkje nokon dokumentasjon for. I mangel av dokumentasjon blir dette sjølvsagt berre gjetning eller tru.Om hans kone nr. 2: Av introduksjonen 1728 går det fram at ho hadde namnet Sofie Helt. I første del av 1700-talet var det ei Sofie Olsdatter Helt i Bud (nemnt på skiftet etter Ole Iversen Helt i 1706) Om henne har eg ikkje fleire opplysningar.Det var også ei Sofie Jensdatter Helt i Bud i første halvdel av 1700-talet. Ho var gift med Hans Henriksen Ehm. Det blei skifta etter Ehm 26.07.1752 i Bud. På skiftet er det opplyst at hans attlevande kone var 'Sophie Jensdatter'. Sophie døydde 1762 i Bud (gravlagt 21. mars 1762). I kyrkjeboka er ho ved gravferda ført inn med namnet Sophia Helt ('Begravet Mdme Sophia Helt sl. Hans Ehms 75 Aar gl.')LenkeI Kristiansunds historie (Slektstavle 1) er det opplyst at Christopher var gift med Sofie Jensdatter, død 1762.Dersom Sophie Jensdatter Helt var kone nr. 2 til Christopher Mühlenphort, kan ein vel gå ut frå at dette er den same Sofie som seinare var gift med Hans Ehm?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Jeg er helt enig med deg, Erling, at det er stor sansynlighet for at den Sophie Helt som var gift med Hans Ehm, er samme dame som var 2. kone til Hr. Mühlenphort.Ellers så har jeg oversatt den latinske datoen 'Feria Anunciat. Mariæ' til datoen 25. mars i 1762 og det holder jeg fast ved. Den 21. mars 1762 var Dom. Lætare og det er datoen som står på hendelsen før i kirkeboken.Svend Aage Mørkvig sier på side 67 at navnet til 1. kona til (Johan)Christopher Mühlenphort var Mille Maria Johansdatter Mechelborg, dette står kanskje også i NST XXX, side 240-241. Så Mathilde heter hun ikke.Hilsen Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Takk for korreksjonen i (16). 'Dage' kjem også til 25. mars.Dette med Vågø/Vågøy i innlegg (10) og (14) er i beste fall upresist. Vågø/Vågøy er namn på kyrkjestaden og på eit sokn (i Agerø prestegjeld fram til 1859). Der var det ingen som dreiv handelsverksemd på denne tida. I Bud var det både handel, gjestgjevar, handverkarar m.m. Det var nok i Bud at Christoffer var handelsmann (gjestgjevar), før og/eller etter opphaldet på Dryna. Også Krstiansunds historie opplyser at han var 'Handelsmann og gjestgiver i Bud'. Bud var ikkje i Vågøy sokn. Bud var eige prestegjeld frå 1755. Før den tid var også Bud sokn i Agerø prestegjeld. Det blir difor feil å bruke Vågøy her - dersom ein med det meiner soknet. Vågø/Vågøy er rett nok også brukt om andre administrative einingar, m.a. Vågø otting, og seinare lensmannsdistrikt, som var eit større geografisk område enn soknet. Bud høyrde til denne ottingen. Men på 1700 hadde Bud eigen lensmann (bondelensmann). Det er difor berre den gamle otting-inndelinga som kan gje grunnlag for bruk av namnet Vågø/Vågøy i denne samanheng. For min del finn eg det i alle fall svært upresist, og heller ikkje naturleg, å bruk den gamle otting-inndelinga som grunnlag for stadnemning når det finst eit meir presist namn: Bud.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan Christopher Mühlenport og kona (søskenbarnet) Mille Marie Johansdatter Mechlenborg ha bodd i Stavika (rundt 1720 ?) før Christopher (etter 1721 ?) flyttet til Dryna (med ny kone) ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Takk for god respons!Som nemnt i innlegg (7) og (10) hadde Christopher Mühlenphort 3 born i tillegg til dei 4 som er nemnt i innlegg (6): Anna Dorothea, Christopher og Mille Maria. Dei finst også i Slektstavle 1, vedlegg til Kristiansunds historie bd. III (i tillegg til Sofie Magdalene). Eg har ikkje funne dåpen til nokon av dei. Dette kan skuldast at dei er døypte anten i Bud eller i Kristiansund der kyrkjebøkene ikkje går så langt tilbake. Eg legg utan vidare til grunn at det opplyste om at Christopher var far deira, må vere rett. Andre aktuelle kandidatar som far finst vel heller ikkje?I Kristiansunds historie, bd. III, er det frå s. 301 eit kapittel ”Den store familien”. Der er m.a. påpeikt at etter at Diderik Mühlenphort døydde kring 1717 budde eigarane av Fosnagarden andre stader enn i Kristiansund. På s. 302 heiter det m.a.: ”Senere, omkring 1760, får vi en ny generasjon Mühlenphorter i Kristiansund, nemlig barna til handelsmannen i Vågøy i Romsdal Christopher Mühlenphort og Mille Maria Johansdatter Mechelborg. Deres datter Anna Dorothea var gift tre ganger, og alle gangene med fremtredende menn innen byens borgerskap: Kjøpmennene Marcus Nissen Angell, Peder Krog Bonsach og Peder Bertelsen Kjærulf. ” På s. 302 heiter det også at bror hennar ”Johan Christopher Mühlenphort (1729-1777) kjøpte i 1757 baker Jens Scheens tidligere gård og var kjøpmann i mindre stil i Kristiansund. I sitt ekteskap med Anna Elisabeth Mechelborg hadde han flere barn, blant andre den kjente inspektør (amtmann) på Grønland Marcus Nissen Mühlenphort (1759-1821). En annen sønn, Christopher, var kjøpsvenn i Kristiansund og døde i 1789, og en datter, Sophie Susanne, var gift med kjøpmann Hans Jacob Sahling (1758-1803)”. På s. 304 er det opplyst at: ” Mille Marie Mühlenphort, søster av Johan Christopher og enke etter handelsmann Peder Simonsen i Bu, døde i Kristiansund 1794”.1. Anna Dorothea (1720-1777) døydde 15. februar 1777 i Kristiansund (”Anna Dor. Kjerulf fød Myllenphort”).[url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-202>LenkeDet er opplyst at ho var 56 år, 4 mnd og 13 dagar gammal då ho døydde. I så fall var ho vel fødd oktober 1720 (2. oktober?). Dersom Christopher alt i 1720 var gjestgjevar i Bud, vil eg tru at Anna Dorothea var fødd i Bud.Det først ekteskapet med Marcus Nissen Angel har eg ikkje funne i kyrkjeboka. Eg meiner det er grunn til å tru at dei må ha gifta seg ein gong mellom 6. oktober 1739 og 26. januar 1744. Eg finn ho i kyrkjeboka som fadder i Kristiansund – i 1739 som ”Madsell. Anna Dorothea Myhlenphort” og i 1744 som ”Madame Anna Dorthea Nissen”.Lenke Lenke Ho gifta seg 2. gong med Peder Krog Bonsach 22. juni 1757.Lenke Tredje gongen gifta ho seg med Peder Kierulf 13. mars 1766Lenke 2. Christopher (1729-1777). Kva var det rette fornamnet hans? På Slektstavle 1 i Kristiansunds historie bd. III er han ført opp med namnet Christopher. I det ovanfor siterte frå Kristiansunds historie er han kalla Johan Christopher. Då han gifta seg i 1756 blei namnet Christopher skrive i kyrkjeboka, men då han døydde er han ført inn i kyrkjeboka med namnet Johan Christopher. Dette var kanskje namnet hans?(Johan) Christopher gifta seg med Anna Elisabeth Mechelborg i Kristiansund 11. mars 1756.LenkeLenkeEg har notert 6 born i dette ekteskapet.(Johan) Christopher døydde 3. September 1777 i Kristiansund, 48 år, 4 månader og 16 dagar gammal. Han må då ha vore fødd i april 1729 (den 18. april?).Lenke3. Mille Maria, død 24. september 1794 i Kristiansund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Til innlegg (18): Så lenge ein ikkje veit sikkert, kan i utgangspunktet så mangt tenkjast. Kan hende budde dei i Stavika, for alt eg veit. Men kva skulle tilseie at han budde der? Og kva hadde han der å gjere? Christpher var neppe typisk garbrukar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Den eneste jeg finner konfirmert av barna til Christopher og Sophie er datteren Sophie Magdalena. Lenke Hun står konfirmert i 1744 5. søndag e. Paaske (0305), navnet skrives Sophie Malena Møllenphort. Hun er da snart 16 år gammel. Den yngre broren (Johan) Christopher finner jeg ikke konfirmert i Bud, og jeg har sett etter til og med 1760.Er vi sikre på at denne (Johan) Christopher har eksistert? Kan han ha blitt sammenblandet med Johan Christopher født i jan. 1724? Dersom denne (Johan) Christopher født ca. 1729 har eksistert og at navnet hans er Johan Christopher, så forutsetter det at Johan Christopher født i 1724 er død før ca. 1729. Men siden jeg ikke finner denne sønnen født i 1729 konfirmert i Bud, så begynner jeg å lure. Et annet alternativ er at han har blitt konfirmert i en annen kirke. Enten hos en av de eldre søskene som er gift, eller så har Sophie Helt (som kanskje da allerede var gift med Hans Ehm) flyttet til et annet kirkesogn.Hva tror dere?Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(19, siste linje:) F.året for Peder Sæmundsen må vel heller være 1710 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

(21:) På DISTreff har Per Gjendem en 3. (eller egentlig en 1.) sønn Johan Christopher Mühlenport som skal være f. 1720 (i Bud) i Christopher's første ekteskap og g.m. sin yngre halvbror's datter (!) Martha Magdalene Johansdtr. Mühlenphort f. 1773 (!) i Bud, d. av (Johan) Christopher M. og dennes 1. kone Martha Magdalena Lund. Kan det være noe gehalt i dette ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest John H. Aarønes

27/4 1764 var det skifte etter afgn. Mad. Sophie Jensdtr.¨, Hans Ehms enke udi Boe, mellom hennes 3 myndige barn.1. Christopher Myhlenphort2. Mad. Sophie Magdalena Ausig3. Mille Maria MyhlenphortBuet er falitt.I kyrkjeboka for Bud er ein Johan Myhlenphort gravlagt i 1800, 73 år gl. og han kan då kanskje vere konfirmert før ein tok til å føre kyrkjebok over konfirmantar i Bud (1742)?[url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-197>Lenke Johan var truleg gjestgjevar og handelsmann i Viken. I skifte 15/6 1787 i Boe fiskevær, etter afgn. Mad. Martha Mallena Lund Myhlenphort mellom enkemannen Sr. Johan Myhlenphort og deres 4 barn:1. Anne Jedde Myhlenphort 21 år2. Hanna Sophie Myhlenphort 15 år3. Martha Mallena Myhlenphort 12 år4. Johanne Andrea Myhlenphort 11 årVerge Ole Gammelsæter.Buet si formue 2183-2-4 og gjeld 741-3-20. Husa var verdsett til 600 Rdlr.Ifølgje Lars Gule var han g. 2. gong med Rise Birgithe (Didriksen). Etter kyrkjebok for Bud døypte Johan dottera Jacobine Fredrikke i 1787. Rise er daud i Bud 9/10 1826, 81 1/4 år gl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling O. Hagerup

Takk for fleire interessante innspel og opplysningar!Først til innlegg (21): Eg har også leitt i kyrkjeboka for Bud etter konfirmasjon for dei yngste borna, men eg har heller ikkje funne konfirmasjonen for andre enn Sophia i 1744. Eg har også leitt i kyrkjebøkene for Kristiansund (som går tilbake til 1731) utan å finne noko. Dette gjev grunnlag for spekulasjon over kvifor den truleg yngste (Johan) Christopher (kanskje fødd ca 1729), ikkje er funnen. Det kan sjølvsagt stå i samanheng med at dei budde ein annan stad enn i Bud. Men i så fall: Kvar? Dette gjer at eg er svært interessert i det påståtte om Stavika (jf innlegg 1 og 18). (Stavika høyrde til Vågø sokn i Agerø der eldste kyrkjebok er frå 1785.) At familien er påstått knytt til Stavika på ein eller annan måte, har kanskje sitt grunnlag i noko - om det ikkje er rein spekulasjon?Hans Ehm ser ut til å kunne ha budd i Bud i alle fall så langt tilbake som kyrkjeboka når. Han (og Jacob Wulf) var ofte forlovarar. Den første innføringa står på fol. 2b (s. 3 i skanna kyrkjebok). (Derimot var han ikkje ofte brukt som fadder - kva no dette måtte tilseie. Han var kanskje ein likande kar i sosiale samanhengar - sjølv om det ikkje ser ut til at det gjekk så bra med handelen hans?) Mille Maria går ofte att i kyrkjeboka som fadder, og ser også ut til å kunne ha budd i Bud så langt kyrkjeboka når. Ho er nemnt som fadder alt i den første innføringa på fol. 2a ('Nille Maria Møllefort'). (Eg er sjølvsagt klår over at slike innføringar i kyrkjeboka ikkje er bevis for at dei budde i Bud, men eg meiner det må gje ein viss indikasjon - i alle fall når det ikkje er opplyst noko om bustad,og i og med at det også må seie noko om omgangskrins.)Eg meiner det er heilt sikkert at både den (Johan) Christopher som døydde i Kristiansund i 1777 og den Johan som døydde i Bud i 1800 var to eksisterande personar, og at det ikkje på nokon måte har vore smanblanding mellom desse to. Den (Johan) Christopher som døydde i Kristiansund er omhandla i Kristiansunds historie, m.a. på s. 302 i bd. III, jf innlegg 19. Om den Johan (ikkje Johan Christopher) som budde i Bud, er det også mange dokumenterte opplysningar som er omhandla m.a. i Molde Bys historie. Dette vil eg komme tilbake til etter nærare kontroll.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.