Jump to content
Arkivverket

[#62951] Noen som ønsker oppslag i Norske Sykepleiere?


Guest Carsten Schanche

Recommended Posts

Guest Carsten Schanche

Jeg har fått fatt i 2 bøker om norske sykepleiere utgitt 1960. Det står fødselsdato og hvor født, utdannelse og praksis. Dette er personer som er f. ca.1900 - 1930, så alle spørsmål sendes: c-scha@frisurf.no

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Berit Fiske, avd.s. Sanderud sykehus, Hjellum st. Født 14-6-1906 i Surnadal. Sykepleieutd.: Menighetssøsterhj., Oslo 1929-31. Spes.utd.: NSF skole for videre utdanning, den sosiale linje 1946-47. Off. godkjent sykepl. Studiopphold i Minneapolis og Seattle, USA 1956-57.Praksis som sykepl.: Helse og menighetssøster i Heidal, Gudbrandsdal. Rinndal syke- og gamlehjem 1938-43. Helsesøster i Hof, Solør 1944-47. Helsesøster i Vinstra 1948-51. Bestyrerinne gamlehjem, Hof i Solør 1951-58. Avd. søster Sanderud sykehus fra 1958.

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

ArneDet ser slik ut ja. Jeg tar med et utdrag av innledningen i bøkene: Det var opprinnelig hensikten å ta alle utøvere av yrket inn i verket, Dette støtte imidlertid på flere praktiske vanskeligheter, og forlaget ble derfor enig med Norsk Sykepleierforbund om å utarbeide verket innenfor rammen av forbundets medlemmer.Å samle inn biografisk stoff fra forbundets ca. 10 000 medlemmer, spredt som de er over hele landet, tildels også i andre land og verdensdeler, har vært et stort og krevende arbeid. Enkelte sykepleiere har av personlige grunner ønsket å være anonyme. En av våre største vanskeligheter har vært de mange navne- og adresseforandringer som har forekommet pga giftermål og skifte av arbeidssted.

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

OttoHaldis er ikke nevntArneInge-Kristine Kristiansen, sykepleierske, Frøkenstiftelsen, Bergen. Født 5-3-1904 i Haugesund. Middelskole, 2 år i gym., hosmoeskole. Sykepleieutd.: NKS sykepl.skole, Stavanger 1924-27. Off. godkj. sykepl.Praksis som sykepl.: Privatpl. flere år, psykiatr. pl. Vestlandske Vanførehjem 1939. 1940-45 drevet Nerveklinikken, Bergen sammen med søster Signe Meyer og dr. Salve Solheim. Røntgensøster 1946-47. Bestyrerinne Danckert Krohns stiftelse 1949-56. Privatpl. og etterbehandling av tbc.pasienter 1956 til juli 1957. Sjømennenes Helseheim fra juli 1957 til 29/2-1960. Frøkenstiftelsen i Bergen fra 1/3-60.Anne-LiseDet var ikke mye: Guri Sørensen, sykepleierske, Statens Institutt. Emma Hjorth, Bærum.

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest Helge R. Naess

Til Carsten /Schanche- Jeg skrev et svar til deg paa internet og tillot meg aa sille deg noen spoersmaal om Schanche/Blix-slektene. Meldingen kom i retur med anfoersel om at angitte e-post-adresse er 'invalid'.Takknemlig for aa hoere fra deg paa min adr. som er: helgen@talktalk.net = Helge Naess, London

Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Mimmi Østby, sykepleierske, kir. A, Rikshospitalet.Ragnhild Østby, (f.Aas), pensj. sykepleierske, Nordengvn. 41, Røa. Født 12-1-01 V.Aker. Sykepleieutd.: NKS sykepleieskole, Oslo 1931-34. Off.godkj.sykepl. Praksis som sykepl.: Avd.søster Norderhov gamlehjem, sykeavd. 1934-35. Helse- og menighetssøster, Drøbak 1936. Avd.søster Åsebråten tbc.hjem. Fredrikstad. Bestyrerinne Rosenborg gamlehjem 1939-45. Bestyrerinne Blindemisjonen 'IL' 1945-54.Signe Østbye, laboratoriesøster, Ullevål sykehus. Født 31-8-05 i Hitra. Sykepl.utd.: Ullevål sykehus 1933-36. Spes.utd.: Laboratoriet. Off.godkj.sykepl. Praksis som sykepl.: Dikemark sykehus 1936-46. Ullevål sykehus fra 1946.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.